Moln utan vatten hjälper inte torra åkrar

parousia6

Utkastet till den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission i Göteborg Sön 27/3-16

Om vi tittar på Joels bok ser vi att strax innan Herrens dag kommer så råder det stor torka. Joel 1:14-20 Jag ser det här även som en bild av en andlig torka…

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte hålla vatten.

Jesus själv är källan med levande vatten. Men Paulus sa att man även i församlingen skulle byta ut honom mot: (2 Kor 11:4)
Ett annat evangelium
En annan Jesus
En annan ande (Hosea 13:15 Vind från Öster torkar upp)

spiritual_dryness

Det är exakt vad jag tror kännetecknar dessa falska evangelier det finns inget vatten i dem. De kan inte föda någon till ett nytt liv. Alltid när folket vände sig från Herrens undervisning till Baal (Österländska religioner) kom det torka i landet.

IMG_1811

Begreppet predika kommer i hebreiskan från samma ordstam som ordet droppe. Lehattiif, predika, betyder bokstavligen åstadkomma droppar. Så när det sanna evangeliet kommer till en plats och uppenbarelsens Ande verkar börjar det att regna. När det sanna evangeliet försvinner och ersätts av ett annat kommer torkan.

I ändetiden skall det komma predikanter som har ett evangelium som är som:
Moln utan vatten  Jud 1:12  Eller ”brunnar utan vatten” 2 Petr 2:17¨

EF 5:25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. (Rhema)

grave_sucking_by_artngame215-d78ucy6 (1)

Rhema har alltså med vatten att göra, Men det märkligaste är att i det sammanhang man mest talar om Rhema finner vi de kanske torraste åkrarna. Just i den rörelse som kallas för Latter Rain är det just nu så torrt och råder en sån svält att man nu lägger sig på gravar för att försöka få lindring.

När evangeliet uppenbaras av Anden i oss så flödar det av vatten och det vattnet tillfredsställer själens behov. Många falska profeter står där och utlovar vatten men man finner inget vatten “De är som moln utan vatten” de lovar regn men inget kommer!

På Elia tid rådde även en stor hungersnöd men när vände det? Jo när Elia byggde upp Guds nedrivna altare igen (Mitzbeach)(1 Kung 18:32) Detta uppbyggda altare symboliserar Guds eviga rådslut och hans väg. Det är när vi får våra ögon öppnade så att vi ser vägen som Gud kan börja välsigna och regnet faller  över våra åkrar.

elijah_carmelOmvändelsen kom i Israel och man såg vägen och ropade: Herren är det som är Gud! (1 Kung 18:39) Då hörde Elia bruset av regn (1 Kung 18:41)

Hur var tiden när Herren kom första gången? Var det som i Elia tid? Torrt som fnöske?
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. (Heb: Öken) Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

Luk 7:26 Eller vad gick ni ut för att se? ( I öknen) En profet? Ja, säger jag er: ännu mer än en profet. 27 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. = För detta “Rotskott” eller Herrens Arm (Messias)

Han var rösten i öknen:
Luk 3:4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom.

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Eudokeo – Behag och Vilja)

Vilket språk tror du fadern talade från himlen? Alla som står här kunde hebreiska: Översätter du nu orden Fadern säger så skulle man kunna säga: I DIG ÄR EDEN!

Anden förblev alltså över honom och han smordes till Israels konung Messias.
Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. (Genom tro Joh 3)

Man missade honom genom sin teologi, Man trodde nu att Kungen skulle börja rensa ut alla fiender och riket skulle komma synligt till Israel.

Men Jesus sa:
Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” (Kungen är i er)(Behaga Gud = Eden)

Det är så otroligt men kristenheten är på väg att göra samma sak som judarna gjorde genom böcker. Man hade tolkningar Talmud och annat istället för att studera skriften. På morgonen den 4 Mars upplevde jag hur Herren sa genom Anden.

rick-warren-and-barack-obama (1)

Det är Jag som ger Satan tillåtelse att forma den nya världsordningen (Kosmos) Men lägg märke till att han även kommer forma villolärorna så att de synkar med den. Wow vad klart det blev helt plötsligt FN:s Agenda 2030 kommer att ”Synkas” med tex Rick Warrens – Purpose Driven PEACE plan. Vi gör precis som Judarna gjorde läser hellre böcker än fördjupar oss i Guds rådslut.

the whore

Istället för att underordna sig ett huvud ser vi att skökan i en öken hon rider på ett vilddjur som har 7 huvuden och 10 horn. (Upp 17:3) (Till skillnad på Andens flöde Apg 5 Underordna sig en Kung)

EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen (Änglar) och på jorden. (Människor)

EF 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure (Eudokia) which he hath purposed (Protithemai) in himself:

V 9 Eudokia betyder då exakt samma sak som Eden gör på Hebreiska välbehag
V 9 Protithemai betyder att Gud innan någonting alls fanns till beslutat sig för en plan eller en väg.
V 10 Gk: Samla allting i himlen och på jorden in under en Kung (Kristus)

V 10 Han sätter sedan den planen i verket och skapar allt genom Kristus (Kol 1:15-20) Tiden startar sedan och Guds plan fortsätter uppenbaras genom historien.

Så när Adam och Eva placeras i Eden kan vi inte tolka något som sker där utanför Guds plan med Kristus som Herre. Gud har bara en plan och väg och kommer aldrig att ändra sig……

eden_mallen

Vi ser mönsterbilden i Eden
Mose såg samma mönsterbild på berget /Tabernaklet
David och Salomo fick se samma mönsterbild /Templet
Johannes uppenbarar vägen i öknen (2 Petr 1:16-21)
Jesus fullbordar planen på Golgata/Det är fullbordat förlåten rämnar
Herren uppenbarar sedan sin plan för församlingen
Församlingen skall genom Anden vittna om denna plan för andra och nu gäller den alla människor på hela jorden.

Han sitter redan på faderns högra sida (Ps 110:1)
Han väntar på att fadern skall underlägga honom allt (Ps 110:1)
Hela världen skall komma samman mot planen (Ps 2)
Då skall vi vänta tills han står upp för att ta bytet (Sef 3:8)
Sista fienden som underläggs är döden (1 Kor 15)
De döda i Kristus först sedan vi (1 Tess 4)

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Vi ser här alltså att redan innan människan skapades och Eden fanns till så har Gud redan bestämt sig för att sätta Kristus som kung. Han vill ha ett folk som älskar honom och lyder honom (Agape)

När den sista basunen ljuder och tiden är slut (Upp 10:6-7) kommer de trofasta änglarna i himlen som inte föll hämta de trofasta på jorden som inte föll. Mt 24:31 Nu skall riket ges åt de små det som förut var i Anden skall först nu bli synligt.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. (KOSMOS)

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja (Plan och Behag) att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja (Plan och Behag) skall ha framgång genom honom. (Kungen i Riket) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Precis som han säger att den som tror in i mig (Floden) Ut ur hans innersta skall komma floder (Plural) Joh 7:37-39

garden-of-eden

Där i Eden i Kristus alltså fanns det 1 flod som förgrenade sig till 4 stycken.
1/Pison = Förvandling, Förändring, som ger Frihet
2/Gihon = Nådens dal eller överflöd av Nåd
3/Hiddekel = En skarp röst kan även betyda Kraft
4/Frat = Fruktbärande eller Gräns

(1) PISON TALAR OM EN FRIHET FRÅN INRE TVÅNG OCH SLAVERI
Här börjar det alltid i flödet från Anden slipper du jaga efter en identitet. Du blir fri att tjäna Herren precis efter de förutsättningar du har. Anden uppenbarar ju hela tiden Guds Son och det är när vi får se honom som han är som friheten kommer.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar 32 och ni skall förstå sanningen (Aletheia) och sanningen (Aletheia) skall göra er fria.

Då först förstår vi att det vi trodde var frihet faktiskt är slaveri. Vi är skapade för att ha Kristus som huvud och kung och tjäna honom är frihet.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

(2) GIHON ÄR ETT ÖVERFLÖDANDE LIV (NÅDEN)
Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. (INIFRÅN DIN ANDE)

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

(3) HIDDEKEL STÅR FÖR ETT KRAFTFLÖDE
Man kan ju inte låta bli att tänka på Dunamis här. Inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Öppnade dörrar av Gud att verka med den kraft och de gåvor du rustats med.

(4) FRAT HAR MED URSKILJNING ATT GÖRA
Detta är alltså en bild på vad den troende får uppleva när han är i Jesus Kristus. Kommer ni ihåg förra mötet? Jag talade om att bygga upp en mur vi talar ofta om Andens fullhet men i den ligger även urskiljning i Andens flöde Frat.

Detta sker när det blir torka i Israel och likadant i Församlingarna

Hes 22:26 Prästerna kränker min lag (Undervisning) och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad (Profan) mitt ibland dem.

Det som är utanför muren är Profant
Det som är innanför muren är Heligt

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg
Tillbaka till bibelstudierna

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.