6/5-15_SÄND LAMMEN TILL SION

AW-Tozer-Quotes

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga Matt 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När den här tiden kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sådant avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle få svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i ande och sanning. Världen skulle ta över kyrkan och de skulle sjunka ner i djupet.

Mänsklig visdom (SJÄLISK) har tagit över Guds visdom (ANDEN) så att man har tolkat om skriften så att dess betydelse förändrats. När mänsklig visdom tar över stängs automatiskt dörren för att kunna ta emot Guds visdom. Det har gjort att folket har blivit förblindat och vare sig kan förstå tidens tecken eller Guds rådslut. (GUDS VILJA)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat (AVTÄCKANDE) det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

En själisk människa tycker att Gud vishet är dårskap vers 14
Gud tycker mänsklig visdom är dårskap (1 Kor 3:19) Men han låter oss få precis som vi vill ”Han fångar oss i den”

1679017-bigthumbnailResultatet blir Laodicea – ”folk styre” full fart därinne på verksamheten perfekt organiserat i olika strukturer. Man trodde man hade allting men man hade ingenting. Det är talande att det står att Herren står utanför och bultar på dörren!

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Här är kyrkan TOZER såg ingen som är fylld av Anden kan stå ut med att vara kvar här man kvävs. Det värsta är att du blir en dåre om du nämner att ledas av Anden eller Profetior eftersom Guds visdom är en dårskap för dem.

craneJer 8:7 Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid, (MOED) och turturduvan, svalan och tranan passar (SHAMAR) tiden (AYTH/LÖPANDE TID) när de skall komma tillbaka. Men mitt folk känner inte HERRENS domslut. (RÅDSLUT) 8 Hur kan ni då säga: Vi är visa, och vi har HERRENS lag. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen (TORAH) till lögn. 9 De visa skall komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Här ser vi igen hur mänsklig visdom stängt igen dörren för Guds visdom. Man känner inte Guds Rådslut (VILJA) Att han har bestämda händelser (KAIROS) på en löpande tidsaxel (CHRONOS)

Det är exakt vad det står om solen och månen
1 Mos 1:14 Gud sade: Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! Heb: De skall vara tecken (OTH) som utmärker särskilda tider (MOED) dagar och år (LÖPANDE TID)

V 8 Tolka skriften med mänsklig visdom = alltid likformas världen!
V 9 Leder alltid till fångenskap under människor och olika system

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet (ANDEN) och gjort sig (MÄNSKLIG VISDOM) usla brunnar (CISTERNER) som inte håller vatten.

Jag har sett i en drömsyn hur ett folk drar upp på ett ljust berg för det kommer en katastrof för dem som är fångade i mänsklig visdom. Senaste tiden kan jag säga är det flera Herren har talat till direkt att lämna det världsliga och börja ta sin kristna tro på allvar.

Hur ska vi kunna komma undan katastrofen?
Bli som Lamm (Sef 2:1-3) Söka ödmjukhet o rättfärdighet
Agera som lamm
Luk 11:9 Jag säger er: Be (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.10 Ty var och en som ber (AITEO) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Vi måste gå ifrån att vara själiska människor till att bli andliga människor som går upp på Sions Berg. Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd!
Satan vill stänga oss men Gud vill öppna oss och han har sina metoder

lambJes 16:1 Sänd lamm till landets (JORDENS) herre från Sela genom öknen till dottern Sions berg. /eller sänd lammen (DE ÖDMJUKA) som skall regera på jorden (Upp 5:9-12)

Va det ska bli krig emot Vilddjur, Ormar , Satan, Drakar , Antikrist , Falske Profeten, och hela världens samlade arméer och Herren väljer att samla ihop lamm?

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

Vilken armé (SMILE) rena dårskapen! En massa lamm som står med lammet på Sion. Så totalt beroende av honom och förkrossade. Ingen av oss kan berömma sig av något annat än honom. Vi är så hjälplösa i oss själva så vi kan inte ens ta emot något ifrån Gud. Han måste även göra oss mottagliga så att vi kan ta emot. Yeshuwa – Yasha “Att öppna upp ”

beblessedApg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS – SING) skall alla folk på jorden välsignas. (BARAK) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Ordet har två betydelser “Inympas” och “Böja Knä”

Här ser du att alla folk skall in i Kristus och han skall in i oss. “Inympas” När han kommer in i oss börjar ett ljus skina mer och mer och vi börjar förstå att han är Kung. (EF 1:17)

begNu tar vi ordet “böja knä”

Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig “Böja Knä” i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Herren har många vägar för att kunna nå sitt mål och kunna välsigna oss. Det som han leder oss in i för att kunna välsigna oss kan se ut som rena förbannelsen när vi är mitt inne i det.

Psa_66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. (En mkt fruktbar plats)

Heb 12:7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?

Det är ibland med Herren så att han gör något nu som du kanske förstår om 15 år. Han har ett helt annat tidsbegrepp än vi har.

Joh 13:7 Jesus svarade: “Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.”

desertMänniskor som gått igenom öknen kan Gud använda för de har blivit öppnade av honom att ta emot välsignelsen så att de sedan kan bli en välsignelse för andra. De som har gjort ökenerfarenheten har tömts på sitt eget och blivit små som lamm.

Mose har gått igenom en ökenperiod när han möte Herren i elden och kunde bli ett redskap i Herrens hand. Lägg märke till att Herren sa att Mose kommit till ett andligt berg.

2 Mos 3:12 Han svarade: “Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.”

Vad är det för berg? Jo Guds berg är ett andligt berg kallat för Sions berg. Det himmelska Jerusalem där bor Gud som är en förtärande eld. (HEB 12)

xxApg 1:7 Han svarade dem: Det är inte er sak att veta (GINOSKO = VETA HELT OCH FULLT) vilka tider (CHRONOS) eller stunder (KAIROS) som Fadern i sin makt har fastställt. (RÅDSLUT)

Det profetiska ordet stiger i klarhet ju närmare dagen vi kommer. Det är pusselbitar som läggs samman så vi ser hela bilden. Nu skall vi titta på något intressant.

När Petrus predikar citerar han Joel och säger: Nu sker detta (BÖRJAR DET)
Apg 2:20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Varför fortsätter han inte och citerar Joel? Här avslutas tiden och Tempelbygget
Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. (MALAT) Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Det här var ju en uppenbarelse som kom fram i breven senare hos både Petrus och Paulus. Det skall komma ett stort avfall och ett uppror mot Gud på jorden ledd av “Den laglöse”

De som hör Guds röst drar upp på ett andligt berg (SION) för att de förstår att en katastrof är nära. De ropar på eller predikar Herrens namn. (SOM HAN VERKLIGEN ÄR) Det är en direkt motsats till laglöshet!

1/För dem som vaktar på Herrens ord skall vägen bli (MALAT) = Jämnad.
2/På Sion skall det finnas en kvarleva = en del kvar av ett större antal.
3/ En kvarleva = Överlever en katastrof (1 TESS 4:17)
4/Herren själv skall kalla den kvarlevan genom sin Ande

Ni som har hört mina predikningar senaste tiden i Parousia Mission har väl hört att jag talat om de här 4 punkterna som Herren har visat mig i drömmar genom Anden. Här ser vi återigen hur Anden verkligen samarbetar med ordet när han talar till oss.

 

parousia6

Mvh/ Janne Ohlin – Parousia Mission , Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.