VI SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD

kristen_grund_skv

Vi är i oss själva totalt hjälplösa att vare sig förstå eller ens kunna göra något åt det här problemet synden orsakat i vår gamla människa. Inte ens när Gud genom Kristus åtgärdade det här problemet och erbjuder oss lösningen som en fri gåva av nåd genom evangeliet har vi svårt att ta emot det.

1/ Vi måste levande få uppleva Guds gåva (Riket)
2/ Vi måste se och förstå vem han är (Kungen i Riket)
3/ Då skall vi be (Aiteo)

beg
Allt handlar om att vi måste komma i en rätt relation till honom om vi överhuvudtaget skall kunna ta emot något från honom. Och ordet för bön här AITEO visar att (S-K-V) människan inte själv kan ödmjuka sig för att ta emot. AITEO betyder: Man är så fattig i sig själv att man är nära svältdöden, men kastar sig framför en som har makt att hjälpa och ropar på hjälp.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

1 Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (S_K_V) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

1/ (S_K_V) kommer jag i fortsättningen att kalla den människa som drivs av själen att gå till världen (KOSMOS) som är i Satans våld för att få sina behov (Begärelser) fyllda.

2/ (A_S_K) kommer jag i fortsättningen att kalla den människa som fått sina ögon öppnade. Hon ser sin egen litenhet och hjälplöshet men hon ser samtidigt en stor konung i sitt rike som hon kan vädja om hjälp.

S_K_V är en högmodig människa medans en A_S_K är den ödmjuka människan som kan ta emot Nåden ifrån Herren.

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte (EIDO) att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (S_K_V) men de ödmjuka (A_S_K) ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Här ser vi att det här med (S_K_ V) vs  (A_S_K) inte bara handlar om de “ofrälsta” utan också innanför kyrkans väggar. Vi ser att begären V 1 Har dragit dem till Världen V 4

Den som är rik i sig själv har ju väldigt svårt att ta emot någonting som han anser sig själv inte behöva. En högmodig människa (S_K_V)  kan helt enkelt inte ta emot den nåd Gud vill ge henne (1 Kor 2:14)

Mat 19:24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik (S_K_V) att komma in i Guds rike. 25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: “Vem kan då bli frälst?” 26 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (GENOM ATT ARRANGERA VÅRA OMSTÄNDIGHETER SÅ ATT KRISEN KOMMER = ROM 8:28-31) Den krisen är Herrens välsignelse för att “öppna” våra hjärtan för att kunna ta emot.

Frälst betyder ju frihet och befrielse och helande, Gud måste hjälpa oss att gå från en (S_K_V) till en (A_S_K) människa. Men han gör ingenting om vi inte ger honom tillåtelse att göra det. Han kommer att tillåta olika kriser att komma in i våra liv och jag talar här av egen erfarenhet.

Det är de som är fattiga i anden som får gå in i Guds Rike. Ingången i riket är trång så vi kan inte ta med oss en massa eget in där. Lägg märke nu till att ordet (AITEO) används även här. Jesus beskriver hur man skall komma in genom en port.

Luk 11:9 Jag säger er: Be (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber (AITEO) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Observera att det står i pågående form alltså ett pågående ödmjukande (A_S_K) som är grunden för att kunna söka för att finna. (EJ I VÄRLDEN som (S_K_V) Det är grunden för att dörren skall öppnas för mig att ta emot Guds Rike i mitt hjärta. V 10

Alltså är det omöjligt att kunna ta emot Guds rike utan att samtidigt böja knä för kungen i riket. Att komma in i Kristus (KUNGEN – RIKET) är ju samma sak som att han (KUNGEN – RIKET) kommer in i ditt liv.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Återigen så står det i pågående form så det handlar om en pågående ödmjukhet exakt det som Lk 11:9-10 beskriver. Om vi inte förbli i honom riskerar vi att kastas ut. (Joh 15:6) Rom 11:16-20 beskriver att vi kan huggas bort från trädet om vi förhäver oss över de andra grenarna och ej förblir i tron.

Vi ser alltså att vi kan gå från ett stadie där vi är mottagliga för Guds nåd (A_S_K)  och komma in i ett tillstånd där vi stänger oss (S_K_V) 

beblessed

Ordet välsignad på hebreiska är Barak – Den vanligaste betydelsen är att böja knä, men roten till ordet lär också betyda att bli inympad. (Rom 11)  Alltså bli ödmjukade för att bli inympade är den rätta andliga betydelsen av att bli välsignad av Herren. Att gå från en (S_K_ V) till en (A_S_K) genom en händelse som bara Guds välsignelse kan genomföra.

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (SÄD – SING = KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas. (BARAK = BÖJA KNÄ OCH INYMPAS)  26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (BARAK = BÖJA KNÄ OCH INYMPAS)  genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” (S_K_V)

light-from-the-sky

Så den som blir välsignad av Herren han får sina ögon öppnade och får se ett ljus stråla fram, som han inte har sett förut.  Eller om han redan är i Kristus och blir välsignad så får han se att ljuset lyser ännu starkare. Vad är det han får se i det ljuset?

Jo en mycket högt uppsatt kung och i det ljuset blir vi förminskade till ringa tjänare Paulus försöker beskriva det här.

2  Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

När ljuset blir starkare och starkare i våra hjärtan blir också Jesus härligare och mer uppsatt ju mer välsignelsen strålar fram inför våra avtäckta ögon. I Efesierbrevet kommer de här två betydelserna på välsignelsen fram gång på gång.

Att böja knä (BARAK) inför Fadern Ef 3:1 Ef 3:14
(INYMPADE) I Honom eller I Kristus bla Ef 1:4,6,7,10,12,20 Ef 2:6,7,10,13,15,22

Därför står det så här i Ef 1:17-23  Det är vad Herren vill att vi skall se och förstå i det välsignade ljuset.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår (EIDO) vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Wow!!! Vilken stor Herre vi tjänar, allt är honom underlagt och han fyller allt i alla. Jag behöver inte jaga runt till världen för att släcka min törst. Han fyller allt i alla!

 

Guds välsignelse önskar Janne Ohlin, Göteborg

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.