KONTROLL AV SAMFUNDSLOKALER MED KAMERA

kamera

Regeringen vill att kameraövervakning ska kunna användas mer, bland annat på asylboenden, redaktioner och i trossamfunds lokaler. Nu tillsätts en utredning som även ska undersöka övervakning med kamerautrustade drönare. (GP) >> /NWO är ett kommunistiskt – marxism (RÖD HÄST) – Kolla drömmen en Kristen Kvinna vi känner fick >>

OHLINS: Det här har en del varnat för ända sedan Tyskland enades 1989 / Tornen föll 2001 / Agenda 21/2030 är Upp 13 och införandet av en Ny Världsordning – Kontroll av Politik – Ekonomi – Religion. Först ordnar man lite kaos så skickar man Islamister in i Europa utan någon kontroll så händer det Terror. Nu kommer man och erbjuder lösningar på problemet man själva har ställt till med. Undrade vad Herren menade när han visade synen med World Trade tornen i slutet av 90 talet. Nu förstår jag sloganen: “Ordning ur kaoset” genom en Ny Världsordning = Agenda 21/2030. Kände på oss att efter sista Tetraden skulle saker och ting (PLANEN) spinna på i en väldig fart!

Rockefeller_krisHur många kommer att palla trycket när det kommer? Förbudet att predika att säga – Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger (APATI = SE DAVID WILKERSON >>) så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

lissabonKära vänner hur kort tid är det kvar tills snaran dras åt över hela världen i det antikristliga kontrollsamhället? Många reagerade på händelserna efter dåden i Paris då ledaren åberopade Lissabonfördraget istället för NATO. Elvor skrev idag sin fundering om den röda hästen >> / Man har på olika forum nämnt att kontrollen kommer och är på väg.

Idag 29/11 – 15 gick vi alltså in och läste om en profetisk dröm en kvinna fått före 2009 då hon berättade den för oss. Vi väljer att lägga ut hela posten här i dess helhet för vi är rädda för att globalisterna nu håller på att genomföra deras dröm om en ny världsordning, man gör det genom att tvinga nationerna att underordna sig en “kontroll och säkerhetsmekanism”. Den kommer över oss i “skydda oss från terrorns namn”

DRÖMMEN

I vissa församlingar idag proklameras en “superväckelse” och framgång, framgång! Däremot inte ord om tidens tecken. Precis som på Jeremias tid ville många bara höra “positiva budskap“. När Gud talade och avslöjade hur det egentligen var ställt, var det få som ville lyssna. Jeremia hade inget val utan måste tala det Gud la på hans hjärta. Ingen skulle senare kunna säga att de inte blivit förvarnade.

Idag talar Gud till dem som vill lyssna och många har fått uppenbarelse om den tid vi lever i och prövningar som ligger framför. Ofta talar Gud till de “små ” människorna, som han brukar göra. De “små” är sällan de som syns i de stora sammanhangen och inte de som följer trenderna. Gud talar till dem som läser Bibeln, förtröstar på honom och vet att människans önsketänkade väger lätt mot det Herren talar och uppenbarar.

Det finns löften om väckelse och skörd även i Sverige men det går hand i hand med prövningar och nöd. Löftena gäller inte dem som förlitar sig på människostyrda verk – bara dem som går Guds väg, dvs bönen och Ordets väg.

På slutet av 90- talet lärde vi känna en ung kvinna som Herren använde profetiskt. Hon hade en stark uppenbarelsens Ande och fick många gånger profetera med exakthet. Sådana gåvor behöver vi i kristenheten idag!

Denna kvinna gifte sig och flyttade till ett annat land. Det var tydligt att det var Guds vilja som skedde. Även om hon trivdes ganska bra där, saknade hon sina vänner i Göteborg. Hon bad till Gud över detta och undrade bedrövat en kväll varför inte Herren hade låtit dem bo i Göteborg istället.

Som ett svar på hennes fråga fick hon en dröm samma natt. Hon berättade drömmen för oss och sa: Elvor och Janne, något fruktansvärt kommer över Göteborg och Sverige. I drömmen befann hon sig i Göteborg. Det hon såg var militärer överallt. Hon uppfattade det som ryssar och de kontrollerade allt. Hela landet var under totalkontroll. Ingen fick beträda någon byggnad eller spårvagn utan att kontrolleras. Hon kände inte direkt fruktan för att bli dödad men allt kändes mycket hotfullt.

Hon kände en stor lättnad när hon vaknade och tackade Gud att hon inte behövde vara i Sverige vid den här tiden.

Uttydningen av drömmen ser vi nog ta form idag. New World Order är en kommande världsregering som har en marxistisk ideologi. Därav var det “ryssar” i drömmen som kontrollerade allt och alla.

Javier Solana har nyligen indirekt sagt att EU skapats för att leda fram till en världsregering >> EU har redan tydliga Marxistiska influenser – Statens totala kontroll av människan. För att inte nämna partnern i den nya världsordningen USA som håller på att totalt förvandlas till kommunism >> & >> & >> & >>  

Den 30/10-09 kommer en undersökning av EU från England som avslöjar en skrämmande utveckling. Här är ett sammandrag av undersökningen.

ajubel-euro_2EU – MOT EN KONTROLLSTAT

Open Europes Research (forskning) om EU: s inverkan på de medborgerliga rättigheterna publicerat 28/10/2009.

Detta är en sammanfattning av artikeln. EU-ministrarna och den Europeiska kommissionen förhandlar för närvarande om en rad kontroversiella förslag som förväntas att radikalt öka EU: s roll i polisarbetet med straffrätt (juridiska frågor) och säkerhetsfrågor.

De omfattar ett mål att utbilda en tredjedel av alla poliser i hela EU i den “gemensamma kulturen” för polisarbete för att massinsamla personuppgifter – inklusive DNA-register i ett stort EU dataregister. The Mail konstaterar att pengar från EU: s rätts -och inrikesfrågor kan tas från budgeten för 2010. De skall också titta på om övervakningskameror kan installeras för att förebygga om någon är på väg att begå ett brott, inte bara för att fånga dem om de gör brott.

Artikeln konstaterar också att Lissabonfördraget kommer att skapa en kommitté för EU: s inre säkerhet.

Open Europes Stephen Booth: Ratificeringen av Lissabonfördraget innebär att vi får se att makten över rättsliga och inrikes frågor nästan helt övergår till EU-nivå. Vi närmar oss snabbt en situation där EU kommer att ha full kontroll över en enskild nation, men utan den demokratiska kontrollen som medborgarna har förväntat sig.

The Telegraph konstaterar att Open Europes redovisning visar att Lissabonfördraget är en rökridå, som ökar statens makt över individen. (Med andra ord mot Marxism och NWO). Källa: >>

I en Marxistisk stat kommer förföljelse mot oliktänkande, precis som i tidigare Sovjet. Här ser vi nu ett slags KGB formas som kommer att kontrollera medborgarna. De kristna i USA är oroliga för hur man juridiskt kommer att tolka de nya lagarna om “hatbrott” som nyss har gått igenom där. >> & >> USA och EU arbetar sida vid sida för att upprätta denna nya Marxistiska världsordning.

Antikrist kommer att förändra lagar står det i profetian. Man kommer att förändra lagarna så att det kommer att bli ett brott mot andra “världsmedborgare” att ha en åsikt som går emot den “gemensamma värderingen”.

Irwin Baxter på Endtime Ministries beskriver hur den stora vedermödans förföljelse kommer genom att man upprättar en Internationell lag. Lyssna >>

Citat Baxter: Vi talar alltså om en internationell lag. Vad kommer nu att hända under den stora vedermödan? Det kommer att handla om en internationell lag. Människor kommer att stå anklagade för “religiös exklusivitet” och de kommer att anklagas för att vara “religiösa terrorister”. För de sant troende kommer inte att hålla med om att alla religioner är lika. Och bibeln gör det klart för oss att det kommer en tid av förföljelse som aldrig förr.

När EU blir ett med det bibliska vilddjuret och går upp i världsregeringen 3 1/2 år innan Jesu tillkommelse så kommer man att kunna ändra vilka lagar hur som helst och dessa ändrade lagar kommer att stå över nationella grundlagar. (Läs Ps 2)

(Ohlins: samtidigt kan vi se hur FN nu gör liknande lagar under Agenda 21/2030/

Citat Runes hörna:  “Vid en första anblick kan avsikterna med Agenda 2030 verka positiva och innehålla konstruktiva idéer syftande till att skapa en miljövänligare, rättvisare och fredligare värld. Detaljstuderar vi Agenda 2030 framträder dock en helt annan, mycket otäck och förrädisk bild av en snabbt framväxande världsregering, en New World Order. Vi får höra att individuell frihet är “farlig” detta eftersom människorna då handlar på eget bevåg vilket är en riskfaktor för planetens fortsatta utveckling. Tveklöst är det så att Eliten/NWO vill utnyttja “hållbar utveckling” som en ursäkt för att detaljstyra livet för varje man, kvinna och barn på hela planeten

Dan 7:24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan (Mr 666) uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne (Mr 666) skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. (Judar och Kristna) Han (Mr 666) skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand (Mr 666) under en tid och tider och en halv tid. (3 1/2 år eller 42 månader) 26 Men dom skall hållas (Jesu återkomst ) och hans välde skall tas ifrån honom (Mr 666) och han (Mr 666) skall fördärvas och förgöras i grund. (se 2 tess 2)

Till sist en påminnelse om Guds löfte:
Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Mvh Ohlins

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.