Ohlins funderingar (EO) 29/11-2015

Innehåll:
1. Den röda hästen
marxist-kommunistisk global världsordning
2. Fötter som en björn –
Ryssland tar initiativ, arméer samlas
3. Bakom kulisserna –
politiska maktspel i världspolitiken men Gud råder över allt, diktatorers fall, profeten Daniel och Nebukadnessar
4.
En politisk antikrist & en religiös antikrist– antikristligt uttalande av påven avslöjas med hjälp av grundtexten
5. Herraväldesteologin (Dominion) passar ihop med New age-budskapet –
världsherravälde och 7 Bergen-läran, ordets makt, visualisering och gudomlighet mm
6. (Ny)apostoliska reformationens maktfullkomliga kyrka –
falska apostlar och profeters anspråk och strävan
7. Ledarskapsstruktur som skapar maktmänniskor –
många maktmänniskor som chefer och detsamma i kyrkan när ledarskapsmodellen tas in genom Global Leadership Summit, frihet i Kristus

2q

1. Den röda hästen

Det är en hel del profetiska pusselbitar som lagts på plats den här hösten och det här blir en mindre sammanfattning av de senaste händelserna med bakgrund i vår undervisning Ändens tid >> . Efter FN:s konferens i september 2015, om Agenda 21 grunden för Agenda 2030, tycks det som om den globala planen påskyndas. Tiden är kort för FN att “med kraft” kunna införa den Nya världsordningens agenda 1 jan 2016. På Nyheter har vi tidigare länkat till en profan hemsida som på ett klart och enkelt sätt förklarar vad Agenda 21 handlar om HÄR >> . (Rekommenderas)

En kort beskrivning kan vara: “Ge upp din frihet för rättvisa och rättvis fördelning”. Hur det går med den “rättvisa fördelningen”, avslöjar Bibeln. Det är de rikaste som styr världen och ser sin “guldålder” men även den tar slut, när Guds dom faller.

Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

Upp 18:15 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

Vi märker redan att det finns “en regering över regeringarna” som agerar och tar beslut, dvs en världsregering, precis som det beskrivs av Johannes i Uppenbarelseboken 13. Terrordåd och hot kommer väldigt lägligt och globalisterna kan enkelt införa ytterligare kontroll, för att vi ska känna oss “trygga”. (Idag! HÄR “Regeringen vill att kameraövervakning ska kunna användas mer, bland annat på asylboenden, redaktioner och i trossamfunds lokaler”).

Den Nya världsordningen är röd till färgen, för den är marxist-kommunistisk i sin utformning och tankarna kommer bland annat från den man som var med och grundade FN (då NF) – Alger Hiss, som avslöjades vara en rysk spion.

Gorbatjov som var med 1989 och proklamerade den Nya världsordningen efter Berlinmurens fall [dvs. Europas sår var nu läkt]tillsammans med president Bush d ä och påven Johannes Paulus II, har sagt: 
”Vi rör oss mot en ny världsordning, en kommunistisk värld. Vi ska aldrig vika av från den vägen”.
The New World Order >>

q3

2. Fötter som en björn

Här har vi ismen – den röda hästen – som tillsammans med de övriga hästarna (-ismer, enligt Irving Baxters tolkning) får 4 vilddjur – 4 världsriken/makter – att resa sig, samla sig och agera. När Johannes såg de fyra världsmakterna i de yttersta dagarna sammansatta i en global världsordning, hade den “fötter som en björn” (Upp 13). Det är just björnen – Rysslandsom tog kraftfullt initiativ emot den nu gemensamma fienden i Mellanöstern: IS.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar [eller hästar = andekrafter] stormade fram mot det stora havet [folkhavet]. 3 Och fyra stora (vild)djur [världsriken /världsmakter] steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. [vår tolkning är Kvartetten: EU, USA, Ryssland, FN]

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard [Tysklands symbol], och det hade fötter som en björn [Ryssland] och ett gap som ett lejon [engelsk-språkig talesman eller engelsman]. Och draken [djävulen] gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. [det yttersta målet i NWO är att utrota tron på evangeliet om Jesus Kristus som den enda sanningen, enda vägen]

När vi läser i Hesekiel 38-39, Dan 9:27 och 1Tess 5:3, förstår vi att det kommer en falsk fred i Mellanöstern och Israel – falsk eftersom den vilar på falska löften, på svek och på delning av Israel och Jerusalem.

Hes 38:7  (om Gog i Magogs land – Rysslands ledare) Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. [=FÖTTERNA] 8  Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet [fred o trygghet /fred med säkerhet]. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.

Terrordåden i Paris den 13 november 2015 >> gav nytt bränsle åt den globala agendan. “Enheten” sprider sig plötsligt överallt. Det var obehagligt att läsa dagen efter terrordådet i Paris, att en av låtarna som spelades i konserthuset där närmare hundra människor blev ihjälskjutna var “Kiss The Devil” – med Eagles Of Death Metal >> . Men vi återgår till några tidningsrubriker som beskriver samlandet av arméer.

 • President Putin säger nu: “Låt oss begrava våra skillnader och enigt slå till mot mot det barbariska ISIS” (Eng) >> .
 • Obama och Putin ska utplåna Islamiska staten – gemensamt >>
 • Den muslimska världen går samman emot ISIS >>
 • Vid G20, Obama lovar förnyad ansträngning för att eliminera Islamic State (Eng) >>
 • Hollande: Frankrike är i krig >>
 • >> Vowing to destroy terrorism, France seeks global coalition against Islamic (…Frankrike söker global koalition emot islamism)
 • Frankrike ber EU om hjälp utifrån Lissabonfördraget, i enlighet med artikel 51 i FN:s stadga >>
  ”Sverige kan inte tvingas ge Frankrike militärt stöd”

  Citat: “Vad betyder det för Sveriges del? Kommer Sverige att tvingas stödja Frankrike militärt nu? Nej, Sverige kan inte tvingas ge stöd. Men det finns ett politiskt tryck att hjälpa ett EU-land som angrips. Det trycket kan bli stort på Sverige eftersom vi på egen hand i Lissabonfördragets anda 2009 utfärdade en solidaritetsförklaring. Den lyder: ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller ett annat nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.”

Till sist kommer världens arméer att samlas emot Israel och Jerusalem, som Gud har förutsagt genom sina profeter. DÅ kommer Jesus Kristus/Messias tillbaka som han har lovat! (Sak 12-14)

De tio hornen – statsledare med länder – kan snabbt träda fram på arenan, (Dan 7, Upp 13). Aldrig någonsin förut genom historien har den globalism som Bibeln har förutsagt, uppfyllts som den gör idag. Det som tidigare har kallats “konspirationsteorier” kan inte längre förnekas. Allt spelar den nya världsordningen (NWO) och FN:s globala Agenda 21 i händerna och det talas alltmer öppet om planen.

q13

3. Bakom kulisserna

Bakom kulisserna pågår ofta ett maktspel och ett “rävspel” för att nå sina syften. USA orsakade splittringen i Irak och beväpnade dem som idag är IS. Denna video – Truth in Media: Origin of ISIS – har jag sett på Facebook men det kanske finns andra fungerande video med samma innehåll på nätet. Även diktatorer måste underordna sig den Nya världsordningen och globalismen, i annat fall blir de avsatta och dödade med hjälp av uppror och upplopp. Det gällde Saddam Hussein i Irak, Gaddafi i Libyen och Mubarak i Egypten. I dessa länder är det lätt att underblåsa missnöjet som pyr under ytan.

Jag tror att det kan vara Guds prisgivning och dom över diktatorerna – Gud visar hur lätt en skräckinjagande ledare kan göras till intet på kort tid – men likväl kommer de krafter och maktmänniskor som står bakom uppvigling och krigshandlingar, att få stå till svars för sitt agerande utifrån själviska och inte sällan svekfulla motiv. Vi ser samma mönster i GT när världsriken fick tillåtelse att utbreda sig och ibland utföra Guds dom och tuktan över ogudaktighet, avfall och ondska i nationerna. Men likväl fick dessa riken stå till svars för sitt agerande om de missbrukade sin makt och dessutom tog äran från Gud.

Jes 14:3 Och på den dag då HERREN låter dig få ro från din vedermöda och ångest, och från den hårda träldom som har varit dig pålagd, 4 då skall du stämma upp denna visa över konungen i Babel, du skall säga: “Vilken ände har icke plågaren fått, vilken ände pinoorten!

Nebukadnessar i Babel var ett exempel på en världsledare som Gud tillät att utbreda sig men han växte i högmod.

Jer 28:14 Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn har jag lagt på alla dessa hednafolks nacke, för att de skall tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, ty honom skall de tjäna. Jag har också givit honom markens djur.”

Profeten Daniel som var bland de bortförda judarna till Babel fick uttala Guds dom över kung Nebukadnessar. Straffet ledde dock till att kungen fick insikt om hur allvarligt det var att upphöja sig själv till gud.

Dan 4:22 Du skall stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. Sju tider [profetiskt uttryck för 14 år] skall gå fram över dig till dess du har insett att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. 23 Men att det gavs befallning om att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. 24 Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång skall bestå.” 25 Allt detta hände med kung Nebukadnessar.

Guds straff över Nebukadnessars högmod blev ett starkt vittnesbörd om Guds förlåtelse, fostran och återupprättelse när kungen ödmjukade sig och bekände sin synd. Nebukadnessar skrev:

v 33 Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike och min ära. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig, och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. 34 Nu prisar, upphöjer och ärar jag, Nebukadnessar, himmelens Konung, ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta, och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod.

4. En politisk antikrist & en religiös antikrist

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Samma taktik som inom politiken hörs på det religiösa området: “Låt oss förenas emot den gemensamma fienden”. Det är ett listigt sätt att verka för den globala agendan att blanda religioner. “Låt oss inte se på det som skiljer åt utan på det som förenar”, “tillsammans ska vi rädda planeten…” . Dessa mantran har vi hört många gånger men det kommer inte från Guds ord, utan från människors agenda. Vad kommer det oheliga dokumentet Charta Oecumenica att innebära när den religiösa agendan 21 drar igång på allvar med sina lagar och regler? Har man redan förbundit sig till Agendan? Vi kan förvänta oss att det kommer att bli svårt att missionera och kanske till och med förbjudet att påverka andra men likväl har Gud bestämt att evangeliet ska nå ut till alla folk och folkgrupper. Guds folk ska vara fria att tjäna Gud och inte vara bundna av mänskliga dokument.

Gud visade mig i en profetisk dröm 2009 att det finns både ett politiskt och ett religiöst “Harmagedon” HÄR. Harmagedon står för slutstriden, när Gud samlar alla för att döma. I människors ögon ser det ut som en enad värld som samlar sig men den “enheten” är bedräglig eftersom det är i uppror och fientlighet emot Gud – ett sista Babels torn.

q3

Jag skulle vilja säga att det finns på samma sätt en politisk antikrist [en kommande världsledare] och en religiös antikrist [den falske profeten], vilken den sistnämnde stämmer in på påven och Romkyrkan som vill dra alla till sig och under sig och sedan länge har dialog med andra religioner. Första bönemötet med alla religioner hölls med påven 1986 och det var ett stort steg till en blandad världsreligion. Detta kommer att lyckas eftersom New age-tankarna accepteras och möts, inte minst i katolsk mysticism. 2014 gjorde påven ett uttalade som går i den riktningen.

Påve Franciscus: ”Det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt och ögonblicklig relation med Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkans medlande. Dessa frestelser är farliga och skadliga…” >> (video)

Uttalandet avslöjar snarare katolicismens avsaknad av ANDE och LIV! Frälsning och helgelse handlar om och förutsätter en personlig relation och gemenskap med Jesus Kristus. JESUS är Medlaren och ingen annan finns – varken kyrka, präster eller sakrament, inga “hjälpmedel” och inga av(guda)bilder och definitivt inte Maria.

q9

1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner [ginosko] mina får, och mina får känner [ginosko] mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner [ginosko] dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

1Joh 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner [ginosko] den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Ginosko
Det grekiska ordet ginosko betyder “att känna genom en nära och intim relation”. Det beskriver också (sexuell) relation mellan en man och en kvinna, “att veta genom erfarenhet (inte bara ha kunskap om)“, “att känna väl, ha kunskap om, känna igen”.

Ginosko beskriver i allra högsta grad en personlig och nära relation med Jesus! Påvens ord stämmer alltså inte med Bibelns ord. Jesus varnade den som utgav sig för att följa honom utan att ha en personlig relation med honom.

Matt 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt [ginosko] er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Katolska kyrkan sätter upp en rad hedniska påfund och “medlanden” som hindrar människor att få uppleva pånyttfödelsens under – precis som många fariséer på Jesu tid. Jesus avslöjade och tillrättavisade dem allvarligt och mycket skarpt. Denna varning borde nog också riktas till den påve som varnar för en personlig relation med Jesus Kristus/Messias.

Luk 11:52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.”

Mark 7:6 Han svarade dem: “Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

1q

5. Herraväldesteologin (Dominion) passar ihop med New age-budskapet

Herraväldesteologin (Herradömesteologi) eller Dominion sprids över hela jorden och infiltrerar många kyrkor. Denna “teologi” handlar om mänsklig makt och herravälde, framgång, PENGAR och rikedom. Målet är världsherravälde. De 7 bergen-läran [se i ordlistan till Ohlins funderingar >> och Karin Janssons Nyhetsbrev >> ] utgör 7 pyramid-berg som skall intas genom s k “andlig krigföring” och genom (makt)positioner i samhället.

MAKT OCH INFLYTANDE
Bergen är Religion – Familj – Utbildning – Regering – Media – Konst/Underhållning – Affärslivet. Tankarna återfinns i en mängd nätverk inom trosrörelsen, Nyapostoliska reformationen (NAR) och har en mängd förgreningar innanför och utanför många kyrkor och samfund (Karin Jansson har lagt ned otroligt mycket arbete på att avslöja dess olika förgreningar).

Alla kanske inte menar att strategin ska gå så här långt, utan man ber för samhällets olika områden och människors frälsning (ex. Sverigebönen). Men det är likväl en stor risk att följa mängden på den breda vägen här, som leder till Rom. Bit för bit formas teologin efter denna plan och bygger på människans makt och förmåga med hjälp av biblisk terminologi. Affärsmän/affärskvinnor som bekänner sig som kristna kan lätt dras med i 7 bergen-agendan, då framgång och rikedom motiveras med att de “utvidgar Guds rike på jorden”. Likaså motiveras succé och höga maktpositioner på de övriga områdena och lockar människor bort från Jesus.

Dessa ledare är helt klart bedragna. Hur många bekännande kristna har inte lockats och lurats med i detta nonsens att “kriga ned” statyer, pyramider, monument mm som påstås representera “territoriella andemakter”. INGET har förändrats men lögner har frodats för att försvara dårskapen. Om de inte vänder om kommer de allihop att finna sig själva mitt i den antikristna världsordningen. Människans lockelse har alltid varit makt, inflytande, rikedom, stort, många, högt…

Aldrig någonsin uppmanas vi att övervinna världen genom att “inta världens system”, som man säger, varken andligt eller fysiskt. Det finns alltför många exempel på ekonomisk brottslighet och andra synder som har begåtts, när kristna ledare har hakat på dessa villoläror. Senast i den långa raden är den kinesiske pastorn Kong Hee >> , som har fått “välgångsprofetior” och uppmuntran av sin “mentor och andlige far” Ulf Ekman. Nu väntar 8 års fängelse för Hee.

Mark 8:34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?”

Tankarna i Herradömesteologin möter New age-läran – som i sin tur går hand i hand med Frimurar-planen – om ordets makt, visualisering, humanism, “upplysning”, människans gudomlighet och världsherravälde. “Ordets makt”-läran inom kyrkan kommer från påståendet att den troendes ande är rättfärdiggjord, fullkomlig. Om du är “gudomlig/Gud” i din egen ande – dvs din ande har blivit ett eller densamma som Guds Ande – har dina ord samma makt som Guds ord och du är Guds röst, “du är gud”. Du kan därför skapa med dina ord och proklamera, precis som Gud. I ditt sinne kan du skapa genom att visualisera dina drömmar och önskningar, lär man. Detta har sina rötter i New Thougth och har samma rötter som New age men det har inget med biblisk tro att göra.

Rom 8:16 Anden [den Helige Ande] själv vittnar med [=tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn.

Bibeln klargör att en pånyttfödd kristen får Guds Ande i sin ande. De två(!) vittnar tillsammans.

 • Läs mer om Herradömesteologi på Kingdom now HÄR
 • Läs mer om New age och “upplysningen” – HÄR

q5

6. (Ny)Apostoliska Reformationens maktfullkomliga kyrka

Man säger att “Guds rike regerar egentligen över hela jorden och kyrkans uppgift är att förlösa riket” och “inta världens system för att utbreda Guds rike” (De 7 bergen).

Apostlar och profeter har fått “mandat” över världsdelar, länder, städer och samhällen och ett fysiskt Guds rike skall utbredas innan Jesus kommer tillbaka (Kingdom now) “annars kan inte Jesus komma tillbaka”. Dessa skall “kristna” hela nationer och därför talar man om “en jätteväckelse” (Latter Rain) och enhet över hela jorden (Oneness). Denna “väckelse” föregås av (väckelse)vågor där de mest kända har varit i Toronto, Pensacola och Lakeland – i själva verket är detta falska väckelser där man blandar med ockulta krafter som märks tydligt i yttringar och manifestationer. Man vill åstadkomma ett paradigm – ett nytt tänkesätt. Först “när detta är slutfört kan Jesus komma tillbaka och ta emot riket” som då överlämnas av (de övermåttan höga/väldiga) apostlarna och profeterna (NAR – Nyapostoliska Reformationen) till honom (2Kor 11:5, 13).

Apostlar och profeter inom NAR skall nu alltså inta herraväldet genom s k andlig krigföring… trots att Bibeln varnar mycket starkt för att förhäva sig i den andliga världen (Jud. v 8-11; 2Petr 2:10-11). Denna höga position har kyrkan redan om alla underordnar sig, menar man, för Gud är och har gjort sig begränsad. Allt vilar i dessa (självutnämnda) apostlar och profeters händer. TVÄRTOM säger Bibeln att herrdömet vilar på Messias Jesus axlar och han är den som både befäster och uppehåller sitt rike i tid och evighet!!

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron [förebild på Messias] och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

På ytan och till en början kan människorna verka kärleksfulla i dessa sammanhang, som det på samma sätt kan verka inom New age. I själva verket hårdnar och kallnar hjärtat därför att man vänder sig bort från sanningen och den fullkomliga kärleken, Bibelns Jesus. Dessa uppräknade falska väckelserörelser och likaså kända pastorer inom Kyrkotillväxtrörelsen talar naturligtvis inte om Bibelns beskrivning av den yttersta tiden: villfarelsens makt, ett avfall, laglöshet och antikrists framträdande mm. Sådant passar inte in i deras övermåttan stora välgångs-framgångs-plan till världsherravälde.

qq

q11

När Rick Warren verkar för att alla religioner ska samarbeta i sociala projekt, är det lätt att se att det leder till “oneness” och synkretism. Vi minns väl Yale-deklarationen från 2007 där kristna ledare skrev under på att man ville ha djupare trossamhörighet med islam och att “kristna och muslimer ber till samma Gud”? HÄR – Bland namnunderskrifterna fanns Bill Hybels, Colin Chapman, Brian McLaren, David Yonggi Cho, Rick Warren och Robert Schuller. Bill Hybels brukar säga att “församlingen är världens svar” och det är så förskjutningen kan gå till när kyrkan ersätter Jesu plats och tror sig om att utvidga gudsriket på världsligt sätt.

q4q6

Alla möts de i ändetidens maktfullkomliga framgångsrika marknadsinfluerade kyrka och allihop är välvilligt inställda till Påven och Romkyrkan! Förvånad?

q7

BIBELN säger…

..att hela världen är i den ondes våld och Guds rike bryter fram fysiskt vid Jesu återkomst. Riket skall därmed inte “intas av människor och överlåtas till Jesus”. Tvärtom skall Jesus upprätta sitt rike och det ska ges till dem som tillhör honom. De skall få ta emot riket.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Gal 1:3 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, 4 som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Dan 7:18 Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.”

… att Guds vilja inte sker genom mänsklig kraft/styrka eller förmåga – utan enbart genom Guds Ande.

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

…att riket utbreds när en människa tar emot Guds erbjudande om frälsning genom Jesus Kristus, Guds Son.

Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” [1917 års övers.Guds rike är invärtes i eder]

… att Guds rike inte är av den här världen och det skall inte utbredas genom att man intar världens system.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

…att strida på mänskligt sätt eller med militärmakt och vapen, tog Jesus bestämt avstånd ifrån.

Matt 26:51 En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. 52 Då sade Jesus till honom: “Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd.

Den här versen är högst aktuell i vår tid EMOT herraväldesteologin där somliga talar om militärmakt och blandar ihop Guds rike med den nya världsordningens agenda. Jesus talade till Petrus, en av sina lärjungar. Bibelversen gäller Guds folk och Guds rike – inte ett lands försvarsmakt eller polismyndighet (Rom 13:4).

q8

7. Ledarstruktur som skapar maktmänniskor

Rapporter om mobbning på arbetsplatser och maktfullkomliga chefer är inte ovanligt. Jag tror att det beror på ledarskapsutbildningar som medvetet eller omedvetet förbereder för den nya världsordningen och den uppmuntrar maktmänniskor. En maktmänniska kan till en början vara både trevlig och uppmuntrande. Äntligen någon som tar itu med saker och förändrar, effektiv… men efter ett tag infinner sig kanske känslan av att något inte stämmer. Den som kritiserar eller ifrågasätter får se en annan sida, med hot och manipulation. Maktmänniskan är expert på att sätta in kilar mellan andra, för att själv vinna allas “vänskap” och framstå som “god”. Det är som en liten påminnelse om hur “antikrist” beskrivs i Bibeln och hur Satan gör sig lik en ljusets ängel på ett mycket raffinerat sätt.

Varför har detta blivit allt vanligare inom kyrkorna med lagiskhet som följd? Svaret kan vi troligen finna i dagens ledarskapskonferenser. De mest kända är “The Global Leadership Summit” där man hämtar strukturer och tankar från världen och från världens experter i företag, politik och ekonomi. Konceptet och modellen tycks gynna och till och med forma fram maktmänniskor. Antikrist ande – världens ande – har släppts in och det är förödande för Guds församling. Det verkliga, andliga livet kvävs när Guds Ande får allt mindre utrymme. Friheten ersätts alltmer av krav och tvång när den helige Andes inspiration slocknar. Tiondegivande är inte längre ett frivilligt val utan en skyldighet och ett krav. Engagemang och närvaro likaså. Sådana maktstrukturer passar väl in där Herraväldesteologin och Kingdom now (Riket nu) råder. Fly sådant!

q12

Där Guds Ande leder och råder är frihet och ansvar genom Andens inspiration.

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder (systrar). Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Bevara din tro och din frihet i Kristus Jesus och lev i personlig relation och gemenskap med honom!


Mvh
Elvor Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.