Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now?

Undervisning: Elvor Ohlin
2011-10-01

Obs! Tillägg 3/10-2011 längst ned

Jag har redan varnat för De sju kullarna/De sju pelarna >> och teologin bakom, som kallas Dominion eller Kingdom now. Janne har skrivit om ämnet >HÄR> . Det har sina rötter i Trosrörelsen men som allt annat som drar tillbaka till Rom och in under Påvekyrkan, är det ganska troligt att jesuiterna också ligger bakom denna plan. Hela tanken med Dominion stämmer med påvekyrkans religion och en maktfullkomlig kyrka. Det är nog befogat att undra var vissa kristna ledare har sina rötter egentligen..!?

Obs! Lyssna på detta ljudklipp från SR P1 “Människor och Tro” om Apostoliska Reformationen, De sju bergen och Rick Perry >> .

Frågan är om inte Världen idag som nu förespråkar De sju kullarna/De sju pelarna >> också är infiltrerat av Dominion? Mängder av kristna hem kommer i så fall att indoktrineras i dessa tankar genom tidningen. Hur många är vakna och inser vad det handlar om och vart det leder? Hur många förstår att Dominion och De sju kullarna leder tillbaka till Rom?

Rapporter har kommit om att attityden hårdnar i kyrkor, när medlemmarna vågar kritisera och ifrågasätta kursen mot Rom. Toppstyrning blir allt vanligare när ekumeniken inte tål att synas och den som inte är positiv till RKK, riskerar att bli kallad sekteristisk.

Vad är det för sorts “väckelse” som dessa talar om egentligen, när man ska inta De sju kullarna/pelarna (även kallade bergen eller sfärerna)? När man tror att man ska “kristna” hela nationer och införa världsfred, trots att Bibeln beskriver något helt annat? Detta “kristnande” som blandas med politik och makt är inte det Bibeln kallar Guds rike och sådant kan bara sluta i katastrof. Problemet är att dessa som säger att de “har mandat” (tala om papegojsnack!) att inta De sju kullarna, själva är vilse. De använder och ändrar Jesu ord för att passa deras egna planer – att göra nationer till lärjungar – trots att de inte själva tycks veta vad lärjungaskapet handlar om. Jesu uppmaning handlar om att gå ut till alla folk och länder med Guds evangelium, dit han sänder var och en.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

En maktfullkomlig kyrka – en tyrann
MAKT och inflytande har alltid lockat människan. Det ingick i “ursynden” i Eden. Istället för att leva i den uppgift som Gud hade gett Adam och Eva, frestades de att “kliva upp” till en högre position, i olydnad mot Gud. Det gjorde människan till en tyrann och har så gjort i alla tider. Man söker något utanför Guds vilja, något vid sidan om Gud, någit “mer”.

Endast Gud är god och fullkomlig i kärlek och helighet – rättfärdig och allsmäktig. Det är bara i rätt förhållande till Fadern, genom Jesus Kristus som vi kan leva det liv som vi är skapade till och ämnade för. Därför kom Jesus, Sonen, till jorden för att föra oss tillbaka till vår rätta ställning inför Gud. Jesus böjde sig djupast ned och bar vår synd, för att ge oss förlåtelse och upprättelse – den ende som kunde försona människa och Gud, eftersom han själv var syndfri – sann Gud och sann människa. Johannes Döparen:


Joh 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Jesus ödmjukade sig intill döden på korset (Fil 2). Därför är han upphöjd över allting och hans namn är över alla namn (Fil 2:9). Vi måste ödmjuka oss – kliva ned – inför honom för att kunna ta emot hans förlåtelse och frälsning, följa och leva i gemenskap med honom. Där börjar ett nytt liv i harmoni med Gud. På den nivån fortsätter också livet med Jesus. Där är alla på samma nivå och endast Jesus är upphöjd. Vid pånyttfödelsen gick vi från (andlig) död till liv. Att vi sitter med Jesus i den himmelska världen innebär att vi lever helt av Guds nåd och Jesu rättfärdighet och vi får tillräkna oss Jesu seger över synden, satan och allt som vill locka oss bort från Gud. Det innebär att vi lever i hoppet om vår slutliga frälsning.

Ef 2:4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5  också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. 6  Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7  för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Dominion däremot, handlar om att kliva upp och ta makten i egna händer, därför att läran är fel. Dominion skapar maktmänniskor i Guds namn och leder lätt till andligt högmod. Är detta översvämningen som Gud har varnat för >>  (Janne) den här drömmen om Storm – Flod – Översvämning >> (Elvor) ?Ingår det i villfarelsens makt i ändens tid (2Tess 2)? Mycket tyder på det.

2Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17  och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18  som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

(Hoppsan! Paulus namngav ett par herrar!)
Här följer bibelläraren Sven Reichmanns kommentar till den här texten: Hur i hela friden kan de säga att uppståndelsen redan har skett? Det kan man ju se med egna ögon att den inte har. Grekerna var inte ett dugg intresserade av att kroppen skulle uppstå utan man menade att uppståndelsen redan skett och nu skulle man bara bli befriad från detta fodral som kallas för kroppen och som inte är oss själva.
Uppståndelsen från de döda menade man endast är en invärtes grej. Och eftersom nu uppståndelsen redan har skett på något mystiskt sätt så tillhör nu allting oss idag. Jag är helt övertygad om att de konflikter som rasade här handlade om att Hymeneus och Filetus utlovade allting som skriften säger skall ske vid de dödas uppståndelse redan i den här tiden.
(slut citat)

Det är precis det som Herradömes -och framgångsteologin handlar om: att “ta ut allt här och nu”.

Sodom och Gomorra
I Judas brev kan vi läsa om de änglar som ville få en högre position än de tilldelats av Gud, precis som satan själv började köpslå, för att själv få den makt som endast  tillhör Gud (Hes 28). Vart det leder när det gäller människan, kan vi läsa om i Judas brev och i Romarbrevet 1. Parallellen görs med Sodom och Gomorra (se även: Judas brev, 2 Petr 2:9-19).

Det är alltså inget att förundras över de många avslöjanden som sker bland sådana kristna ledare som vill kliva upp för att få makt och position enligt Herradömesteologin, och Dominion/Kingdom now. Här handlar det inte “bara” om syndafall, utan en bakomliggande orsak finns i läran. Det senaste i raden avslöjanden kunde läsas om nyligen, då en finsk karismatisk ledare, kopplad till Torontorörelsen, hade varit otrogen mot sin fru, i ett förhållande med en man.

Jesu förlåtelse är så enorm och hans kärlek och nåd så stor, att det finns förlåtelse även för sådant. Men det förutsätter människans omvändelse, ånger och bekännelse. Omvändelsen måste även innefatta den obibliska läran, för att total befrielse och upprättelse ska vara möjlig.

Makt eller tjänande
Det finns många olyckliga äktenskap på grund av Herradömesteologin. Lögnen att Adam fick all makt före syndafallet, överförs till äktenskapet där man säger att mannen är huvudet och är den som styr och har “den yttersta” makten. Detta är ett falskt evangelium och främmande för Guds rike.

Adam och Eva fick samma kallelse och uppdrag av Gud (1Mos 1:28). De var ämnade att leva i harmoni, sida vid sida, som jämlika partner (grundtexten). Att vara “huvud” betyder källa eller tillgång/resurs och innebär tjänande, att tänka på den andras bästa. Jesus sa att han kom som tjänare, inte för att bli betjänad – för att visa oss Guds rike. Det handlar inte om makt eller om att “vara över någon”. Profet -och apostlarörelsen avslöjas totalt, i ljuset av Jesu egna ord.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26  Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27  och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28  Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

De sju kullarna/pelarna – ett falskt gudsrike
Denna inställning av tjänande gäller så väl i äktenskapet, som i Guds församling. De som inte har förstått det, har inte förstått Guds rike. Helgelsen handlar om att formas i enlighet med Guds rike, enligt Guds vilja. Efter uppståndelsen:

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

JESUS HAR ALL MAKT – ingen annan – och tack och lov för det! Hela Jesu liv och försoningsverk uppenbarar Guds väsen, hur Gud är. Han är ingen tyrann. Gud är underbar i alla sina verk och Guds rike är det som vi är skapade att leva i. Utgångspunkten i Guds rike är bönen: “Ske din vilja, Herre, med mitt liv! Vad vill du med mitt liv?” När Jesus är Herre i våra liv, kan  han leva och verka genom oss. I den ställningen har församlingsledare också rätt och skyldighet att tillrättavisa enligt Guds ord och ta itu med det som skadar församlingen och som strider mot Bibelns budskap.

Självrättfärdighetens gissel
Det är här De sju kullarna/pelarna kommer in! Hela tanken handlar om att människor – framför allt män – kliver upp för att påverka samhället genom makt och “kristna idéer”. Hela tanken “Vad skulle Jesus göra?” är ställd utifrån fel perspektiv. Det handlar fortfarande om människans självrättfärdighet, att själv uppfylla Guds bud och försöka efterlikna Jesus. Det är inte vår kallelse.

Faktum är att präktiga och vanliga “svenssonmänniskor”, kan vara svårast att nå med evangelium just på grund av självrättfärdighet, eftersom människan tycker att hon duger gott som hon är. Bibeln säger att alla är syndare och i avsaknad av härligheten från Gud och det kan vara lättare att inse det, om man har misslyckats i livet. Men det bör tilläggas att människans stolthet kan vara ett lika stort hinder, i vilken livssituation vi än befinner oss.

En kristen politiker kan i viss mån påverka utvecklingen och förhindra gudsfientliga lagar, vilket är bra. Men det får inte blandas ihop med Guds rike, för Guds rike kan aldrig utbredas genom politik eller makt. Guds rikes utbredande sker när en människa väljer att böja sig för Jesus Kristus, överbevisad om synd av den helige Ande, och ger sitt liv till Jesus. Det är Guds verk. Vi är kallade att vara Guds redskap och förkunna evangelium för människor men den ende som egentligen betyder något är Gud som ger växten! Tron är en gåva. Desto mer våra maktanspråk dör ned, desto mer blir vi skickade att gå Guds ärenden.

1Kor 3:7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud.

Guds personliga kallelse
Vi är kallade att gå Guds ärenden i den personliga kallelse han ger oss. Därför är det allvarligt när man lär ungdomar att Gud inte har en speciell plan för deras liv. Det fråntar ungdomarna det största och bästa i livet och de kan lätt bli offer för Dominion och andra läror som leder till självrättfärdighet, där man följer starka ledare istället för Jesus. Alltför många har redan lämnat kyrkorna och lever som den förlorade sonen/dottern utan att riktigt förstå var problemet låg, när verksamheten blev ett slaveri och glädjen försvann.

Det är ganska typiskt om man inte kan nöja sig med att troget hålla sig till Jesus och invänta Guds tid och ledning, att hitta på egna planer och verksamheter. De sju kullarna är ett sådant exempel. Tror de att de kan kartlägga Guds rike?!
När människan sätter sig i förarsätet får hon ta konsekvenserna av det. När Gud inte är med blir det ständigt tiggeri efter pengar, för att få det hela att gå ihop. Lägg märke till det.

Vi ska vara vaksamma för dessa tendenser och se upp när det smyger sig in i undervisningen.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

/Elvor Ohlin

Tillägg 3/10-2011: Här följer svar till dem som menar att De sju kullarna/bergen inte behöver leda till Rom och att det redan används i vanliga bönemöten på en del platser:

Det är sant att det inte är fel att be för människor på alla samhällets områden. Självklart.
Men här finns det en agenda – en plan – bakom detta som måste belysas och avslöjas. Det följer ett schema där man tror att man kan inta Guds rike (ett utvändigt sådant) genom att bli känd, rik, framgångsrik, genom politik, genom makt, bli bäst i sin karriär osv. och sedan “skapa världsfred” genom sitt inflytande – allt detta strider emot Bibeln (och har rötter i herradömesteologin). Vissa trosförkunnare menar att man kan ta auktoritet över vädret och bör sluta att be till Gud och istället gå ut och befalla i Guds namn. Människans maktbegär är sig likt, med andra ord.

När Jesus befallde vinden och vågorna gjorde han det endast därför att Fadern hade gett honom klartecken om det. Jesus sa själv:

Joh 5:19  Jesus svarade dem: “Amen amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Gud har inte kallat oss att sträva efter positioner över huvud taget, utan snarare att förbli som vi var när vi blev frälsta eller kallade och låta Herren leda oss personligen (1 Kor 7:20-23, 20:21). 1 Kor 1 stryker Paulus under att de flesta var både obildade och fattiga i denna världen av dem som utgjorde Guds folk. Vi är inte kallade att söka både denna världens skatter och den himmelska skatten. Tvärtom. Guds rike har aldrig intagits med sådana (köttsliga) medel.

Det finns ingen anledning att ens tala om dessa “sju kullar/berg” om man inte är indoktrinerad i den mänskliga (stendöda) planen. Det är inget som står i Bibeln, utan bibelverser som man tar ur sitt sammanhang och använder för att passa sina egna själviska planer och ambitioner, att styra människor in i. Alla (!) som står bakom och förespråkar den, är på väg till Rom och är involverade i den organiserade ekumeniken. Att introducera detta på bönesamlingar är nog tyvärr bara första steget… Men desto viktigare att vara vaken för vart detta leder och vad det handlar om. Varning ska därför göras för Sverigebönen som promotar denna villolära och skryter med siffror och antal.

Att ledande personer blir frälsta behöver inte alls innebära stora förändringar i samhället, som många påstår. Det är människans sätt att se men inte Guds. Gud är inte beroende av “råmaterialet” eller av “nyckelpersoner”, enligt 1 Kor 1 och det kan vi se genom hela Bibeln. Guds rike har aldrig utbretts genom människors makt och inflytande eller position och lär nog inte göra det i den yttersta tiden heller. Gud kan använda vem som helst men han verkar ha en viss förkärlek att utvälja “det som ingenting är”, mänskligt sett (1 Kor 1:27-29). Det avgörande är hjärtats inställning inför Gud.

Det är skillnad på att det finns kristna i alla samhällsklasser beroende på utbildning, intellekt och förutsättning osv. Det är helt naturligt eftersom vi är skapade olika. Men många har också fått lägga ned en högre utbildning eller en karriär för att gå in i Guds kallelse.

/Elvor Ohlin

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.