Constance Cumbey om Solana del 1

Förord Ohlins: ” Vi tackar för detta material som mailades till oss från en trogen och vaken läsare. En mycket intressant artikel som kan kasta lite ljus över “Arabiska – våren” och Antikrists framträdande. Vi har känt på oss att det pågår ett rävspel i mellanöstern och i den ekonomiska krisen Just för att få fram en ny världsordning baserad på FN och det är vad bibeln talar om i Upp 13 mm.

Glöm inte bort att vid anfallet av Irak så sa dåvarande presidenten G W Bush så här >>

                                                         Katoliken: Tony Blair

Katoliken Tony Blair vill ha en stark president i EU med starka maktbefogenheter kunde vi läsa för ett tag sedan . Den som då väljs kan vara den bibliska person som vi kallar för Antikrist. Och ett val skulle kunna uppfylla profetian i Upp 13 exakt.

Upp 13:5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader.

_____________________________________________________________________________________

CONSTANCE CUMBEY OM JAVIER SOLANA DEL I

Stödet för Javier Solana fortsätter att växa , Och hur det kan komma att påverka USA 7 mars 2007

Den erbarmliga bristen på intresse hos de flesta amerikaner över Javier Solanas växande inflytande, upphör aldrig att förvåna mig. Den forne marxisten och ’Club of Rome’ –medlemmen ledde NATO under fyra år (1995 – 1999). Han har varit ”tsar” för EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik [CFSP] sedan oktober 1999. Han har varit Generalsekreterare för Europeiska Unionens Råd [EU:s högsta beslutande organ] under samma tidsperiod. Runt den 20 november, 1999, tilldelades han kontrollen över den Västeuropeiska Unionen, [WEU], en tionationers militärfederation, med permanenta medlemmar. Hans ”interimtitel” där kom att bli ”Generalsekreterare av den Västeuropeiska Unionen”. Jag säger ”interim”, för det EU-jobbet skulle ha upphört ett år efter att det skapades, och dess makt skulle vikas in i hans EU-tjänst. Det året har varat väldigt länge. För att vara exakt, är det inne på sitt nionde år. [Övers. anm. Detta skrevs 2007.] WEU har fungerat väl som plattform för Dr. Solana under de tidsperioder då det förekommit mycket internt kiv inom EU, och tvekan över hans ”tillförordnande” som ”Utrikesminister” för EU:s konstitution, vilket aldrig blev en verklighet.

Javier Solana

Denna artikel skrevs med anledning av att [jag] läste nu ikväll, att Tony Blair planerar att verka för EU i allmänhet, och Javier Solanas ledarskap i synnerhet, att leda dess utrikespolitik, och tillsammans med Tysklands Angela Merkel utöka/styrka hans (eller hans eventuelle efterträdares) makt.

Blair vill att EU tar hand om den brittiska utrikespolitiken, säger tyska… Detta är London, Storbritannien – för 6 timmar sedan. Och han kallade på Javier Solana, EU:s nuvarande ”Högste Representant” för utrikesfrågor, att ansvara för den europeiska utrikespolitiken som en formell… >>

Det är intressant att Solanas nuvarande EU-jobb (Generalsekreterare och Högste representant för CFSP) skapades och formaliserades i Sektion 666  >> av de officiella Europadokumenten. Sammanträffande? Kanske, kanske inte. Det låter nästan som ett avsnitt ur profeten Daniels bok, som beskriver en personlighet i ändetiden:

Generalrapport 1998 – Kapitel V: Unionens roll i världen. Sektion 1: Gemensam Utrikes- och Säkerhetspolitik (3/24) 666.

I december uttryckte det Europeiska Rådet i Wien åsikten, att Generalsekreteraren för Rådet och den Högste Representanten för CFSP skulle utses så snart som möjligt, och vara en personlighet med en stark politisk profil. Det välkomnade Rådet att förbereda gemensamma strategier för Ryssland, Ukraina, Medelhavsregionen och Västra Balkan, införstått att den första skulle handla om Ryssland. Medan man välkomnade den nya viljan till handlingskraft i debatten om en gemensam europeisk policy för säkerhet och försvar, noterade det Europeiska Rådet också att CFSP bör backas upp av trovärdiga, operativa färdigheter (1).” (1). Bull. 12-1998

Både ordval och tonfall påminde mig (kanske utan orsak) om ett avsnitt ur Daniels bok:

Daniel 8:9 Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och öster och mot ‘det härliga landet.’

Kanske ännu ett sammanträffande. Mot söder (Medelhavsregionen); mot öster (Ryssland, Ukraina, Västra Balkan), mot det härliga landet (Solanas stora betoning på Israel?). Ja, det får räcka med sådana funderingar. Vad som händer med Solana i presensform. Han föreslog utökade maktbefogenheter över EU, långt utöver sitt ursprungliga CFSP (Common Foreign and Security Policy) genom Rekommendation 666, ett lagförslag som antagligen introducerats av honom, eller på hans begäran i Västeuropeiska Unionens församling. Minns att Javier Solana hade full kontroll över detta organ när lagförslaget trädde i kraft, den 1 juni, 2000. Den allra viktigaste delen av detta superviktiga dokument var paragraf nummer 12. Det löd:

 “Stöd förslag för Generalsekreteraren av WEU och Högste Representanten för CFSP att råda över PSC och det civila krishanteringsmaskineriet, och ge honom maktbefogenheter att sammankalla den Europeiska Unionens Råd, om nödläge[katastrof] inträffar;” >>

Jag kan riktigt höra den nu avlidne, gamle politikerbekanten och mångårige borgmästaren av Detroit, Coleman Youngs kommentar till sådana maktbefogenheter: ”Det, mina vänner, är en hel massa (svärord) makt!”

Och det är det. Det beviljades honom också en hel massa maktbefogenheter för nödläge [katastrofläge] att stänga ner rymdprojektet Galileo. Det var en hel massa makt att han representerade alla de stora världsmakterna inför Iran den 6 juni, 2006, då han reste runt Teheran som representant för FN:s Säkerhetsråd, NATO, EU, och G8-länderna.

Sprickan mellan USA och EU är djup och växer. Det finns en intressant profetia i Uppenbarelseboken, som lyder:

Uppenbarelseboken 17:12-13

Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret.

Dessa tio horn skulle hata någon företeelse. Många protestanter säger att det är den romersk- katolska kyrkan. Många katoliker vänder på det och säger att det är protestantiska länder. Ett växande antal spekulerar om att de profetiska specifikationerna kanske passar bättre in på själva Förenta Staterna. I Uppenbarelseboken läser vi:

Uppenbarelseboken 17:16-18

Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.

Jag bokstavligen vaknade till Javier Solana den 22 november, 1995. Den morgonen vaknade jag klockan 03.00. För sent för en sömntablett, om jag skulle vara alert i domstolen under dagen, prövade jag mitt näst bästa sömnmedel – att sitta i min mans fåtölj och läsa en bok som var tillräckligt tråkig för att jag skulle somna. Jag läste i en timme, bara för att finna mig själv mer vaken än när jag började. Frustrerad, minns jag att jag tänkte för mig själv, ”om jag inte kan sova, kan jag lika gärna kolla min e-post”. Jag loggade in på America On Line (AOL), och möttes av färska nyheter. Israel hade just haft en jordbävning, med epicentrum nära Eilat i Röda Havsregionen mellan Israel, Jordanien och Egypten. Den seismiska händelsen, som rapporterades av United States Geological Service som en jordbävning på 7.2, med ”världsvid inverkan”, hade enligt rapporter kraftigt skakat om hela den Nordafrikanska plattan. Våldsam förstörelse följde i dess spår. Nästa dag skulle jag läsa att kungliga huvuden hade rullat av mångtusenåriga orörda mumier i de egyptiska pyramiderna.

Den morgonen, den 22 november, 1995, medan jag följde nyheterna om jordbävningen, öppnade jag en av sidorubrikerna, och läste: ”EU OCH ISRAEL INGÅR AVTAL”. Självklart, 1995, med medvetandekulturen kring [ändetids-romanerna] ”Left Behind” [Kvarlämnade], intresserade detta mig. Jag klickade på den länken, som skulle bli min första introduktion till Dr. Javier Solana. Jag skulle läsa att han hade förhandlat fram och undertecknat avtalet å den Europeiska Unionens vägnar, med ”fullständig juridisk fullmakt” från ”den Europeiska Unionen” och ”den tio nationers Västeuropeiska Unionen, en militär federation.” Jag frågade mig själv, ”vem är den här snubben?”

Jag måste erkänna, att när jag startade min ursprungliga forskning om New Agerörelsen 1981, så läste jag profetior av dem, att de en dag skulle ha all världens böcker på några få CD-ROM-skivor, och skulle kunna söka i dem på ett ögonblick, utan att läsa dem. Jag minns hur jag kommenterade till min man: ”Ha! Det var en av deras bättre idéer. Jag kommer att skaffa mig den första utgåvan. På så sätt kan jag hålla koll på dem, och städa på samma gång.” Jag får också erkänna, att jag är säker på att jag hade en av världens första riktigt seriösa CD-ROM-samlingarna.

Jag önskar nu att jag istället hade vad jag spenderade på att införskaffa dem, med tanke på dess snart försvinnande andrahandsvärde. Men den kvällen, kom samlingen verkligen till användning. Jag tog fram ett gäng arkiverade handelsartiklar, och gjorde ett namnsök på ”Javier Solana”. Jag fick direkt veta att han hade skickat spanska krigsskepp mot Kanada, i vad som närapå blivit en eldstrid till havs. Medan jag läste detta, publicerade AOL en ny nyhet online. Det handlade om att jordbävningen samma morgon hade kommit i kölvattnet av en förväntad ”politisk jordbävning”, i form av Barcelonakonferensen, del av den begynnande ”Barcelonaprocessen”. Det var en grupp på 15 europeiska länder, och 12 länder från Mellanöstern och Nordafrika. Det enda land som inte deltog var, enligt artikeln, Libyen. Muammar Qadaffi hade enligt rapporter skrikit åt arabiska delegater vid en konferens, ”Vad är det med er idioter? Ser ni inte att det här är ett uppenbart europeiskt försök att få kontroll över vår region?” Det är precis vad det var.

Libyens trängde ledare Khadaffi

Om Gud en gång kunde tala genom Bileams åsna, kan Han tala en gång genom MuammarQadaffi. Kanske att Han vid det tillfället gjorde det.

 FORTSÄTTNING FÖLJER.

Constance Cumbey

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.