Emerging Church – Ormens evangelium

Emerging Church tycker jag är en bild på vad som händer vid Edens lustgård. När ormen bedrog Eva att äta (Inspirerats) av den förbjudna frukten.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Hjärtats ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Man skulle kunna säga att Eva gav det falska evangeliet vidare till Adam och så åt (Inspirerades) han av det också.

1 Mos  3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

Låt oss nu titta på ordet för laglöshet som är A – Nomia: Det betyder rätt och slätt på grekiska: Förbjuden mat (Inspiration) för djur eller (Människor)

Paulus säger att vi kan inspireras av 2 olika bord Herren eller Onda andars. Och likt Eva så kommer vi sedan att ge andra av samma inspiration som vi äter av.

1 Kor10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

När det nu gäller Emerging Church så har det nu gått så lång tid att vi kan börja att se vad det är för frukt trädet bär. Jag tycker det liknar precis vad ormen säger till Eva alltså exakt samma budskap som 2 Kor 11:3-4 varnar för: Ett annat evangelium!

Det första jag tycker mig märka hos Emerging Church är att man påstår att Gud inte alls har några förutberedda gärningar som du skall vandra in i. Utan Guds vilja är mer och mer att göra goda gärningar mm.

1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: “Skulle då Gud ha sagt: ‘I ska inte äta av något träd i lustgården’?”

Med orden: Skulle då Gud ha sagt! Så menar ormen att Gud inte alls har satt upp alla gränser i förväg som vi skall vandra inom (Rom 8:28-29)(Ef 2:8-10) 

Och det framgår tydligt i Mt 7 att de laglösa säger Herre Herre men inte gör hans vilja! Och det är en tydlig indikation vad de falska profeterna lär innan i Mt 7. Hela Mt 7 tycker jag är en indikation på Emerging Church.

1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ingalunda ska I dö”

Det är precis likadant som att säga: Gud straffar ingen till helvetet! Och det är precis vad Rob Bell nu börjat undervisa i sin nya bok: Love Wins

 

 
 

1 Mos 3:5 men Gud vet att när I äten därav, ska era ögon öppnas, så att I blir som Gud och förstån vad gott och ont är.

Det är vi som skall underorda oss Guds uppsatta gränser och inte ta den rollen på oss själva. Gränserna för vägen är redan dragna! Emerging Church ledare i allmänhet uppmanar inte människor att söka Guds vilja för antar att de redan vet den.

Läs gärna den här artikeln om Emerging Church

 MVH Janne Ohlin
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.