Vägen till Viloplatsen

Jer 50:5 De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: “Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas.” 6 Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. (Heb: Rebetz)

Texten handlar om att dra ut ifrån Babylon.
De här falska herdarna har lett fåren till platser där Anden inte är med längre. Alla löftena och uppfyllelse gäller i Jesus Kristus inte utanför hans gränser där upplever man tomhet och förvirring. Detta har alltså skett i Herrens namn genom falska löften om framgång och belöning.

Babylon är en andlig princip och en bild på ett berg i bibeln men även ett rike. Ordet betyder “blandning eller förvirring“. Det är en farlig plats att befinna sig på när Gud börjar döma. Babylon pekas ut som “den stora staden” därför att detta står för världens frid.

Jer 51:25 Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger HERREN, du som fördärvar hela jorden, och jag skall sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg,

1/ Domen är både över Kungen över Babylon (Satan)
2/ Domen är över hela hans Rike (Mörkret)
3/ Satan kommer försöka få alla upp på berget med honom

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp (Gk: På ett berg) och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem ”Jag vill”. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Kungen över Babylon (Satan) säger i det hjärta han äger: “Jag Vill” (Jes 14:12-14) Det symboliserar alltså begärelsen! Men den som är på Sion har korsfäst och dödat “Jag Vill” (Begärelsen) i sitt hjärta (Gal 6:14) Satan kunde inte komma åt Jesu hjärta för han var fylld av: Nåd och Sanning och Jesus själv säger att “Jag Är” (Guds Härlighet)

Rom 3:23 Alla har syndat (Jag VillBegärelsen) och saknar härligheten från Gud (Jag Är) Paulus säger ju att ”Jag vill” göra (Begärelsen) det som inte är gott det är Synden (Rom 7) “Jag vill” (Begärelsen) vandra min egen väg! (Jes 53:6)

Men vi förstår inte att “Jag Vill” eller begärelsen kommer att föra mig upp på “Fördärvets Berg” i det sista upproret mot Gud. Då kommer vi gå förlorade för evigt.

Jag vill” (Begärelsen) kom in i universum var vid Satans fall.
Jag vill” (Begärelsen) kom in i Eden genom ormen. Människan blev en “själisk” människa. Där är Centrum för Känsla – Vilja – Förstånd!

Ormen kom och öppnade Evas ögon så “Jag Vill” (Begärelsen) kom in i Eva. “Jag Vill” (Begärelsen) fick henne att äta och inspireras av trädet. Vad stod då trädet för egentligen i hennes ögon? Jo en slags belöning som nu fångade hennes själ i begärelse (Synden) Resultatet: De upplevde “Tomhet” och “Skam” och frånvaron av “Jag Är” (Herrens Härlighet)

“Jag vill” är alltså syndens ursprung (Begärelsen) Trädet symboliserar alltså ett belöningssystem (Världen) Det är exakt därför Paulus skriver så här.

Rom 6:23 Ty syndens lön är döden (Belöningssystemet) men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Härligheten från Gud)

Jes 55:2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? (Världen – Belöninssystemet) Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. (Viloplatsen)

Jes 55:6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN.

2 Pet 1:4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret (“Jag Vill) finns i världen. (Kosmos och Belöningssystemet)

En natt drömde jag att vi kristna kommer att bli prövade på samma sätt som Eva blev.

Ormarna kom först med list smicker och manipulation. När inte det fungerade blev de arga och så kommer hot och förföljelse. Redan nu väser man bland Babylons ledare: Man säger att det största hotet mot vår enhet är de som tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. Med andra ord Satan vet att de som känner vägen kommer att få ljus att avslöja hans planer. Han kan inte placera “Jag Vill” i de sant troende som är fyllda med “Jag Är” genom den helige Ande.

Men det står att han kommer till och med att försöka bedra de utvalda. I Uppenbarelseboken 18:23 står det att de skall använda Pharmakeia. Det kan betyda både läkemedel som magi och häxkraft. Det kan även betyda manipulation av människor sinnen genom en redan uppgjord agenda för att nå ett mål.

Att fånga människor som redan sitter fast i synden är inte svårt alls hela världen är ju i den ondes våld (1 Joh 5:19) Den som är fast i Kosmos är ju fast i “Jag vill” + “Belöningssystemet” (Trädet -Mänsklig Visdom)

Så det är någonting speciellt med det där “Jag Vill” och “Trädet i Eden. (Belöningssystemet) För bibeln säger att den här kombinationen kommer att föra oss till den stora staden Babylon till en falsk fred och säkerhet.

Korset befriar oss från det här belöningssystemet (1 Kor 1:18:19) Människan utan korsets kraft kommer att fångas av detta belöningssystemet (1 Kor 3:18-21)

Vilddjuret kommer att köra med manipulation och psykologi de är redan experter på hur människan fungerar. De kommer att skapa ett samhälle helt byggt på “Jag Vill + Belöningssystemet”.

Men Gud kommer att använda det här systemet för sina syften: En brud som har gjort sig redo! Det är Jesus Kristus kungen på Sion och hans folk som är deras fiende (Ps 2) de som älskar världen är deras vänner de kommer att belönas (Joh 15:18-19) Redan nu kan vi se att det börjar bli två vägar att välja på.

Hjärtan styrda av “Jag Vill” kommer att upphöjas och belönas. Hjärtan fyllda med “Jag Är” kommer att stängas av från belöningssystemet.

Jag talar nu till dig som är kristen för mycket snart kommer den här Babyloniska andemakten att börja registrera all religion. Här kommer alla religioner troligen att vara välkomna. Det är nu den falske profeten blir synlig och en stark falsk andeutgjutelse kommer.

Jag vill bara berätta vad jag kan se ske över världen nu så vi är beredda i hjärtat när det sker. Bara den som är fylld av “Jag Är” alltså av Anden kommer att kunna stå emot Babylons Kung och hans belöningssystem.
1/ En kall vinter och det blir nedstängningar av delar av våra städer
2/ Bränslepriser och Elpriser når nya rekordnivåer
3/ Brist på matvaror och reservdelar
4/ Våra pengar blir mindre värda (Hyperinflation)
5/ Kanske mindre krig Kina – Taiwan ex ?
6/ Israel söker ny säkerhetspakt när USA sviker Ryssland på förslag
7/ Tranhumanismen och datateknik framställs som vår frälsning
8/ Uppkopplingar av människors hjärnor till datorer

Man kommer att hålla på att manipulera med den här världen genom en våg av plötsliga händelser som styr världen in mot Kaos för att de skall framstå som världens enda chans till räddning. Det som kommer att ske nu tror jag är Gud kommer att börja tala till och väcka människor.

Jer 50:5 De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: “Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas.” 6 Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. (Heb: Rebetz)

Du vet jag fick den här texten så starkt till mig. Jag hade ju en dröm att människor stod och ropade och bad till Gud vart vägen gick: Gud visade den urgamla vägen! Du vet att om vi glömmer något så skall Anden påminna oss sa Jesus! De falska ledarna hade fört fåren in i förvirring och de hade glömt vägen till sin Viloplats (Jer 50:6)

Det hebreiska ordet som är för Viloplats (Heb: Rebetz) här beskriver: Platsen där Gud som en Herde förser oss med allting som vi kan behöva för vår överlevnad. Viloplatsen är en total motsats till Världens belöningssystem. Han för oss in i “Jag Är” – Den Gode Herdens Fårahus! (Joh 10 + Ps 23) Säkerhet – Mat – Kläder – Omsorg – Beröring och Kärlek.

Vad var det som fick lärjungarna att komma till Sion?
1/ En yttre hotbild!
2/ En övertygelse om sanningen
3/ De fruktade Gud mer än Människor
4/ Men framför allt de behövde hjälp av Gud

Apg 2:1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.

Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Gk: Meno) i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Den som förblir i Jesus Kristus han vandrar omkring i en ständig viloplats. Han har kommit in i löfteslandet som är platsen där Gud tar hand om dig som en herde och ger dig både en ny identitet (Kläder) mat och beskydd. Det är på denna plats den eviga friden råder för våra tankar. 

Det är utifrån denna plats vi skall göra Guds vilja!
Det är utifrån denna plats vi kan vara hans vittnen och vägvisare!

Jesus Kristus vandrade omkring och agerade utifrån denna viloplats i allting han gjorde. Jesus sa att han hade mat att äta som lärjungarna ännu inte kände till ännu (Joh 4:32) Jesus sa att den maten var att göra Guds vilja (Joh 4:34) Jesus menar att Fadern genom Anden inspirerade honom till de gärningar han gjorde (Joh 5:36)

Mat 9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Sedan på kvällen befallde han hans lärjungar att ge dem mat! Om Gud befaller oss göra någonting för honom så har han redan skapat möjligheterna i förhand precis som i Joh 4:34. Han lät dem slå sig ner i gröngräset och Lärjungarna delade ut maten till dem (Herdetjänst) Det blev 12 Korgar över efter denna välsignelse! Löfteslandet är alltså viloplatsen där vi vandrar i Abrahams fotspår. Det är vad Jesus Köpt!

1 Mos 13:14 HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster.

1 Mos 13:17 Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det.

Gud sa till Abraham att han skulle bli hans skatt och hans lön! (1 Mos 15:1) Här ser vi nu landet som Abraham skulle få som Herren bildligt talat köpt på sitt kors för dig. Varje fotsteg du tar här i löfteslandet har han berett åt dig att vandra i nu talar vi om att få uppleva den uppståndne Jesus Kristus. Det står att vi skall vandra i spåren av Abrahams tro (Rom 4:12)

Då skulle Abraham omskära sitt hus det är i NT en bild av att allt kött skall bort. När våra resurser är borta kan löfteslandet bli synligt för andra. Paulus menar nu att om löfteslandet skall kunna flöda över till ett vittnesbörd för andra kommer gud att tillåta svagheter.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Detta är en fullkomlig dårskap för alla som inte förstår Guds vägar. ”Kraft mitt i Svagheten” då kan Jesus börja lysa fram som skatten i lerkärlet. Så att vara på Sion på Viloplatsen betyder inte att jag bara vilar och aldrig råkar ut för någonting av yttre svårigheter eller svagheter.

Meningen med Svagheten var att Paulus kunde flöda ännu mera i Guds Kraft och Nåd genom det som skett. Han sa ja till detta för Jesu skull! Vet du att Jesus frågade det samma en gång över våra liv! Om vi accepterade att gå den väg han pekade ut och sa jag till det han lade på oss skulle vi få bli till välsignelse för människor.

Kolla nu i V 10
2 Kor 12:10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Kor 12:10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches (Gk:Hubris) in necessities (Gk: Anagke) in persecutions (Gk: Diogmos) in distresses (Gk: Stenochoria) for Christ’s sake: for when I am weak, then am I strong.

Här nämns direkt 4 saker som vi med Gud Kraft kan få gå igenom som troende.

1/ Hubris – När människor förlöjligar din kristna tro och föraktar din kristna livsstil. Fnittrar och säger saker bakom din rygg. Gill skriver: Du kommer att få möta människor drivna av åklagaren för att anklaga och förakta dig för att dra ner modet på dig. Davids väg till Sion gick igenom mycket förakt och avundsjuka både från hans egna bröder och från Goliat och från Saul.

2/ Anagke – Det kan innebära när omständigheterna du tror skall bli bra plötsligt vänder sig och blir till en djup besvikelse för dig. Det kan vara när du blir sårad av dina närmaste du trodde du kunde lita på men de sviker dig. Här är du nu med djupa sår!

3/ Diogmos – När någon förföljer någon bokstavligen i vrede för att skada. Men det kan även innebära en plan eller en process som är designad att skada eller förtrycka eller tvinga någon mot dennes vilja.

4/ Stenochoria – Det betyder trång plats!

Vägen till Sion går genom smala passage men det är ingen slump att vi upplever begränsningar men kom ihåg Gud sätter gränserna.

Albert Barnes – Kommentarer: Det innebär en plats där du har svårt att röra dig en plats där stress och oro griper tag i vårt sinne. Det är som om vi pressas från alla håll det kan gälla att vi saknar inkomst för vår försörjning. Det innebär en plats av kris där vi I vår mänskliga förmåga inte kan se någon utväg.

Men det är exakt vad Gud vill för vägen till Sion går genom omöjliga passage där bara en allsmäktig Gud förmår leda oss ända till målet.

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse (Prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (Prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg (Exodus) så att ni kan härda ut.

Uppdaterat: Därför kan ju sann tro aldrig handla om någonting som har med belöningssystemet att göra! För om det skulle ha med det att göra är det ju “Jag Vill” + Trädet – Principen! Det vill säga det belöningssystem Eva lurades in i i Eden när hon blev bedragen av ormen som uppträdde som ljusets budbärare.

Var det denna tro Paulus varnade Korintierna för? Ormen skulle bedra dem precis på samma sätt som med Eva. En slags falsk tro med ett falskt belöningssystem – Det är exakt vad trosrörelsen står för! Av frukten skall du lära känna trädet!

“Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the One Who is leading” — Oswald Chambers

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.