FRIDENS STAD ELLER DEN STORA STADEN BABYLON

GUD NÅD – MIN FRIHET

Vi lever i världen och där lever vi i en kultur vi möter människor och alla människor har grundbehov:
1/ Bekräftas bli sedda och älskas (Ett värde)
2/ Vi söker efter säkerhet och trygghet (En stad)
3/ Vi söker efter inre tillfredställelse (Frid)

Heb 13:12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. 14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut (Från Babylon) till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

En stad är en bild på den säkerhet och trygghet vi letar efter på jorden. Det är därför Babylon nämns i bibeln som den stora staden. Men Gud har en annan stad som kallas för det nya Jerusalem eller Sion. Bibeln beskriver de fallna andemakterna som ”En kvinna” och vi kan se att ”En kvinna” är knutet till det stora Babylon. Men vi kan se att Nya Jerusalem och Sions berg också är benämnd som ”En Kvinna” – Paulus kallar henne för vår moder (Gal 4:26) De rättfärdiga är här på Sions berg och nya Jerusalem detta är en plats dit du kan komma i Anden. Det är alltså att vara i Jesus Kristus detta är att vara i Guds Rike.

Den som är pånyttfödd är i Jesus Kristus han är på Sions Berg han är i Guds Rike.
Han tar emot Guds Rike nu i sitt hjärta!
Han tar emot Guds Nåd nu i sitt hjärta!

Detta kan vi ta emot nu av Jesus Kristus som är medlaren av det Nya Förbundet. Vi kan inte ta emot någonting från Gud som inte Jesus Kristus själv äger så vi kan bara förvalta inte äga.

Heb 12:22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, 23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect, 24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. 25 See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven: 26 Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. 27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. 28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: 29 For our God is a consuming fire. 

Ser du vad det står? – Vilka gäller det? De Ödmjuka får Nåd!
Jesus Kristus ger oss nu saker i vårt innersta som inte kan skaka sönder i de skakningar som han sänder över världen nu.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Guds Rike tar du emot nu genom Anden i din pånyttfödda ande.
Guds Nåd tar du emot nu genom Anden i din pånyttfödda ande.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (Få Uppleva) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Den som är född på nytt från ovan är född av Anden och är delaktig av Sions berg och det Nya Jerusalem. In i din pånyttfödda ande strömmar saker in som är omöjligt att kunna uppleva för den som står utanför Guds Rike. Vad den rättfärdige får ta emot i sitt innersta är ju det människan egentligen längtar efter i världen men hon kan inte förstå det.

Alla människor har grundbehov: – Detta söker alltid människors visdom!
1/ Bekräftas bli sedda och älskas (Ett värde)
2/ Vi söker efter säkerhet och trygghet (En stad)
3/ Vi söker efter inre tillfredställelse (Frid)

Den som blir född på nytt kan alltså uppleva Guds Nåd och Guds Rike redan nu idag i sitt innersta.
Guds rättfärdighet
Guds frid
Guds glädje
Guds kraft
Guds kärlek

Den som inte får uppleva det här kommer automatiskt att komma in till den stora staden Babylon vilket är exakt samma sak som Vilddjuret. Denna nya världsordning som uppstår nu är konstruerat att fånga den orättfärdige och föra dem till Babylon. Det spelar ingen roll om du är expert på profetior utan Guds Kraft och Nåd kan vi omöjligt välja att följa Lammet.

Den som inte har upplevt pånyttfödelsens kraft har mörker i sitt hjärta hon är slav under synden. Hon kan inte se Guds rike eller gå in i Guds Rike – När världen nu skrämmer människor mer och mer genom manipulerad media kommer hon välja majoriteten. Bara Guds Kärlek har förmågan att driva ut all fruktan från våra hjärtan.

1 Joh 4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Den allsmäktige Guden bor i den pånyttfödde (Sions Berg – Nya Jerusalem)
Den som är pånyttfödd bor i den allsmäktige Guden (Sions Berg – Nya Jerusalem)

Vi har predikat om det så många gånger men det vi ser över världen nu är skapandet av det stora Babylon. Det är designat för att fånga människan som förkastar Gud den som förkastar Gud gör uppror direkt mot honom själv.

1 Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Vet du vart han fångar dem? Det är i den 4:e industriella revolutionen det stora Babylon det sista steget i människan syndafall: Ni skall bli som Gud! Nu skall människan försöka frälsa sig själva genom att föra samman New Age och teknik. Man kallar det för transhumanism och det sista steget i Evolutionen. Jag har skrivit 7 studier om denna process!

Det är alltså Guds Dom över de orättfärdiga att han fångar dem i deras tankar. Vad var nu deras tankar sa vi? Gud säger att de är tomma det vill säga Gud bor inte i dem! De som är utanför Guds Rike eller Sions Berg och det Nya Jerusalem saknar: Guds Rättfärdighet – Guds Frid – Gud Kraft!

1/ Guds Rättfärdighet är frikänd från domen
2/ Guds Frid är en upplevd känsla av säkerhet
3/ Guds Kraft är inre kapacitet och ges yttre möjligheter

Allt det här säger Heb 12 vill Gud ge till dem som är i Anden med honom på Sion. Det står att vi skall använda detta inre till att tjäna Gud med. Nu står det att Gud skall sända skakningar över hela världen så att allt som människor håller för säkert skall visa sig vara värdelöst. Herren har talat till oss om en tid då världens människor skall drabbas av kaos och fruktan – Då behöver han vittnen som står fasta i sina sinnen och kan berätta om skillnaden mellan Kaos och Frid.

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Gk: Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Världen har tydligen en väg att ge frid men Jesus ger en helt annan frid. Om vi förstår vem Jesus är så kan vi genom Anden älska honom och få uppleva att hans frid förökas i oss. Lärjungarna såg Jesus ha frid mitt i stormen och mitt i svårigheterna och motståndet utan att tappa fattningen. Jesus hade en perfekt frid i samtliga situationer han mötte. Det var det han menade med ”Min frid ger jag er”.

Hur ger där världen frid? Den friden är hela tiden beroende av mina omständigheter. Det är alltid Jag som är i centrum av den friden. Jag försöker förändra mina omständigheter genom olika metoder som meditation. När oron och fruktan bubblar upp inom mig försöker jag komma undan genom att fly in i annat missbruk av Mat – Knark – Sex – Spel eller annat sådant jag flyr. Detta vi flyr till kallas för avgudar och de kan inte hjälpa mig ett dugg.

Jesu Kristi frid är något som flyter fram inom mig på insidan och genom min ande griper den tag om och omsluter min själ. Jesu Kristi Frid övergår en människas förstånd för den kommer genom Anden in i centrum av dig och har makt att frälsa din själ. Det är i själen alla dina känslor sitter det är i själen även din vilja sitter. Härifrån kommer alltså det som bestämmer vilken väg du skall vandra på. Vi kan välja Fridens väg eller Kaos för det är alltid världens väg.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Vet du vad Guds Frid står för på grekiska? Roten från det grekiska ordet Eirene som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet och hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns frid för min själ.

Så när Gud sänder skakningar som innebär fruktan för min säkerhet över världen. Då kommer de som agerar utifrån kaos och fruktan jaga efter friden eller säkerheten. Då står Claus Schwab och Elon Musk och de andra visa killarna och pekar mot lösningen ”Det stora Babylon” – Kom till vetenskapen här finner du allting du behöver för din säkerhet. Vi är ditt stora hopp vi kan göra dig odödlig genom vår teknik du skall aldrig dö mer.

Om inte den allsmäktige Guden som bor i oss som tror håller ihop våra tankar och utplånar fruktan i våra hjärtan genom sin Frid har vi inte en chans att kunna övervinna världen. Redan nu kan du se hur den som fruktar alltid väljer majoriteteten. Redan nu märker du hur världen är delad och familjer är splittrade hur snabbt allting har gått.

Jag klippte ut en berättelse ifrån Facebook och det ligger på en offentlig sida så då lägger jag ut det här också. Den är skriven av en psykolog så det är en men tankarna skärpta som skriver följande:

EN KONSPIRATIONSTEORETIKERS BEKÄNNELSER

(Spoiler: innehåller inga smaskigheter som reptilmänniskor, platta jordklot, UFO:n, satanistiska barnsexritualer eller liknande.)

Hej alla nära vänner, gamla vänner, ytligt bekanta, grannar, släktingar, f.d. klasskompisar, kurskamrater, kollegor, lärare, och en och annan person som jag inte riktigt vet min koppling till!

I dessa dagar är det ju mycket prat om problemen med ”konspirationsteoretiker” och jag känner mig därför manad att ta steget och komma ut ur garderoben. Säkert har flera av er redan misstänkt något, så det är lika bra att vara helt öppen: jag tror att det pågår en konspiration mot oss, den stora majoriteten av mänskligheten. Detta gör mig till en konspirationsteoretiker, helt klart, med den inbyggda risken att jag klumpas ihop med personer som tror på vad tokigt som helst. Men det finns olika sorter av oss, tänker jag, och den sort jag företräder kan man kalla ”den jordnära konspirationsteoretikern”. Vi som tillhör den skaran är inga knäppskallar i lustiga hattar som okritiskt sväljer allt vi läser på ljusskygga hemsidor, utan vanliga människor som börjat ställa rimliga frågor och söka svaren vi inte får från de källor vi matas med. Här vill jag berätta lite om mig och vad det är jag tror på. Men först en definition:

”Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.” (Wikipedia)

Så vem är jag och vad det är för en illasinnad hemlig sammansvärjning jag har teorier om? Jag är en 41-årig tvåbarnsmamma som jobbar som psykolog på en vårdcentral. Som psykolog är jag väldigt nyfiken på människor, men nyfikenheten gäller också mycket annat. Det retar mig när jag ser något som jag inte får ihop, så när jag stöter på något sånt brukar det ofta resultera i att jag gräver lite djupare. Gång efter annan har jag fått ompröva saker som jag lärt mig och varit övertygad om, vilket bit för bit ruckat på min tilltro till officiella ”sanningar”. Samtidigt har jag begränsat mig rätt mycket till frågor om kost, hälsa och miljö, och medvetet valt att hålla mig borta från de stora världsfrågorna, därför att jag har haft en känsla av att det skulle vara obehagligt att lyfta på locket till för mycket.

Som Pandoras ask. Det är säkert tio år sedan jag slutade titta och lyssna på nyhetssändningar, inte för att jag trodde det var lögner i dem utan för att jag märkte att de fick mig att må dåligt på ett icke konstruktivt sätt. Även om jag varit sparsam med vanlig media har jag också lydigt aktat mig noga för ”alternativmedia”, eftersom jag snappat upp att det var något högerextremt med det, och någon nazist är jag ju inte! Min filosofi har varit att jag gör bäst nytta i livet genom att jag fokuserar min uppmärksamhet på saker jag kan ha direkt inflytande över. Så jag levde länge lite skyddad från info om den stora världen, kan man säga. (Man kan också i ärlighetens namn säga att jag medvetet stoppade huvudet i sanden.)

I februari i år så råkade jag lyfta på locket till Pandoras ask lite oavsiktligt, när jag på en podd hörde saker om världens störste filantrop som jag bara inte kunde tro var sanna. Det handlade om något så avlägset som jordbrukspolitiken i Indien, men ledde till att jag började kolla upp denne filantrop som visade sig vara inblandad i stort sett det mesta som händer och sker i världen. Och det jag läste och hörde, från kunniga, insatta, kloka människor, fick mig inte att tro att denna filantropi faktiskt var till för folkets bästa utan tvärt om. Jag är föräldraledig så jag har haft en hel del tid till att ta in information från många olika källor och att tänka. Jag är sökande och ifrågasättande till min natur, så för mig har det varit lite som att lägga ett spännande pussel och bit för bit tycker jag att bilden har vuxit fram.

Den konspiration som jag är helt övertygad om pågår mot oss handlar om ett tema som vi sett om och om igen genom historien: nämligen att människor med pengar och makt har ett omättligt begär efter mer pengar och makt, till priset av vilket lidande som helst. Om man tittar tillbaka i historien så är ju exemplen på girighet och ondska hos personer med makt inte direkt få, och vår tid är inget undantag. Snarare så är vi vid en punkt i utvecklingen där härskarlystna individer plötsligt har chansen att tillskansa sig mer kontroll och makt än någonsin tidigare, inte bara i isolerade länder och regioner utan över större delar av hela jorden.

Faktum är att idag sitter en väldigt liten grupp människor på nästintill alla världens ekonomiska tillgångar. Genom ägarkontrollen över multinationella bolag inom läkemedel, teknologi, telecom, media, biotech, mat, jordbruk, underhållning, militär, osv, och genom kontrollen över ”filantropiska” fonder med mångmiljardtillgångar, har dessa individer ett helt ofattbart inflytande över i princip allt vi gör, ser och hör, över forskning och vetenskap, och över beslutsfattande i såväl statliga som överstatliga myndigheter och organisationer, som WHO, FN, EU, Världsbanken osv. Och jag är rädd att syftet med all denna kontroll och inflytande inte är att göra världen till en bättre plats för dess invånare, utan istället att bit för bit ta ifrån oss det lilla vi har kvar av tillgångar, inflytande och frihet, så att vi till slut inte är mer än våra herrars slavar. Jag tror tyvärr vi är en god bit på väg dit. Gamla tiders maktgalningar kunde ju bara drömma om en tid när de skulle ha till sitt förfogande den avancerade teknik som finns nu för att övervaka människor och påverka deras tankar och beteenden på ett så fulländat sätt som nu kan ske. Vi bär alla med oss en liten manick som hela tiden samlar in detaljerad information om oss, och sänder den till dem som äger tekniken. 

Ett totalitärt, teknokratiskt världsherravälde är vad jag tror att vi står inför. Vi ser det hända, mitt framför ögonen: omfördelning av tillgångar från medelklassen till eliten, minskad frihet, nedmonterade demokratiska rättigheter, öppen censur, ökad kontroll, hårdare tongångar, media som inte ifrågasätter makten, tystande av oliktänkande, människor som är rädda att säga sin mening. Det är inte direkt en utveckling för den här planeten som jag skulle önska, och jag gissar att många håller med mig i den åsikten.

Samtidigt så tycks det som att när kontrollen ökar och strategin att flytta makt och tillgångar till eliten ytterligare trappas upp, så är vi fler och fler som börjar se vad det är som händer. Det är inte längre lika lätt att göra som jag gjorde förut, stoppa huvudet i sanden för att det känns för otäckt att ta in vad som sker. Jag skulle vilja inspirera fler att våga öppna ögonen och med ett barns frågvisa nyfikenhet betrakta världen och samhället omkring oss. Vad är det som händer? Vart är utvecklingen på väg egentligen? Vem drar i trådarna, med vilken agenda? Verkar det som att vi rör oss i en positiv riktning, både för planetens väl och för människans väl? I mina ögon ser det ut som att ALLT som vi håller kärt är hotat: vår frihet, vår glädje, vår hälsa, vår kärlek, vår kreativitet, vår samhörighet.

Det är inte lätt att våga ifrågasätta det man hela livet tagit för sanningar. Det kan kännas väldigt läskigt och hisnande att ta in möjligheten att någon vill oss illa, och det kan därför vara lockande att välja att blunda. Men så länge vi inte ser och förstår vad som pågår kan vi inte göra motstånd! Jag tror att det är därför vi fått lära oss att man ska undvika alternativa informationskällor om man är en god människa, och också därför vi blivit så grundligt tränade till att misstänkliggöra dem ibland oss som ställer frågor, och avfärda dem som ”konspirationsteoretiker” utan att lyssna på vad de säger.

Jag vill att mina barn ska få leva sina liv i frihet, och därför skriver jag detta inlägg. Som jag förstår det måste vi börja agera nu, innan det är försent. Ser vi att våra makthavare för oss i en riktning som vi inte vill färdas i, så måste vi ställa oss upp och sätta stopp för det! Tillsammans är vi starka.

Detta var alltså min bekännelse.
Obs! Jag vet inte om kvinnan som skrev detta ens är kristen men intressant att vanliga människor börjar reagera och törs skriva om: ”Konspirationsteorier”

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.