TRON ÄR EN GÅVA

Tron kommer alltså ifrån Gud och ges som en fri gåva genom Nåden. Ingen människa äger alltså något som finns inbäddat i Guds eget väsen hans härlighet med andra ord.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? (Att förvalta) Men om du har fått det (Att förvalta) varför skryter du då (Som om du ägde) som om du inte hade fått det? (Att förvalta)

Du måste nämligen gå över vad skriften säger om du skall äga en tro istället för att bara förvalta den.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

På grekiska står det att den tron kommer ifrån Jesus Kristus att han äger den. Ja Jesus Kristus äger all Guds härlighet i sig själv. Anden tar av det som är hans och uppenbarar det för oss för att förhärliga Jesus,

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Ingenting som Jesus Kristus vill ge oss kommer därför utanför honom. Tron eller Trofastheten eller Hebreiskan: Uppbyggnad och Styrka strömmar från Jesus in i våra liv.

Bibeln säger att alla människor är döda i synden så de kan omöjligt tro på Jesus Kristus. De kan bara “tro” på “nått” ? Vi har alltså ingen nedärvd tro från början som kan övas upp för att fungera. Om vi skall vända oss till Jesus i våra bekymmer måste tron skänkas oss från honom själv genom sin nåd.

Det är omöjligt för det gamla hjärtat att vända sig bort från synden och världen det går mot en evig katastrof. Gud måste föda oss på nytt han måste väcka vår ande och göra oss levande och ta emot Jesu Tro. Tron utgår ifrån honom som är trons upphovsman….

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Ef 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Ni har blivit frälsta genom Guds Nåd som har givit oss Tro. Lägg märke till att det står: Inte på grund av oss! Gud har givit Jesus Kristus all härlighet så därför är det Jesu Kristi Tro! Lägg märke till att den är given som ett mått till var och en av oss.

Rom 12:3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Just ordet “Jesu Kristi Tro” som grekiskan säger pekar ju på omöjligheten att i mig själv kunna utveckla och förlösa tro som en del menar.

Filipperbrevet 3:7-11 talade ju Paulus om Tron! Vet du att där står det på grekiska att det är Jesu Kristi Tro! Exakt sammas sak står det i Gal 2:16 Gal 3:22 Rom 3:22 + 26. Om jag får del av den Tron som han äger av nåd får jag samtidigt del av hans kraft men samtidigt gemenskap med hans lidande. Det grekiska ordet här för lidande kan beskrivas både som en stark passion som en stor bedrövelse

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.