Dansk präst såg avfallet och Gnosticismen komma igen

ÅR 1948 SKREV CARL SKOGVAARD-PETERSEN DETTA.
(TÄNK OM HAN HADE SETT DET SOM HÄNDER IDAG)

”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”   2 Tim.4:3,4

”Den falska profetian är tydligen i vardande. Vi måste med smärta erkänna, att allt FLYTER i fråga om den sunda läran. Det tycks mig att vi i våra dagar står inför ett liknande fenomen som under den fornkristna kyrkans första århundraden.

Då uppstod oräkneliga blandningsformer av Kristi evangelium och alla slags hedniska, populärfilosofiska tankar. Man kallade dem med ett sammanfattande namn för gnosticism. Det som vi i våra dagar upplever i fråga om läran är ingenting annat än en upprepning av den gammalkyrkliga gnosticismen, om än naturligtvis i modernare former… Vi står inför en rad nya, moderna blandningsformer, som har kristet namn och ger sken av att vara kristendom, men i verkligheten har hedniskt tankeinnehåll, eller så inför de sådana nya uttolkningar av det gamla, ja eviga evangeliet, att man borttolkar den genuint kristna kärnan.”

Ur boken DE SISTA TIDERNA OCH DET SISTA MÅLET
C.Skogvaard-Petersen, sid.33, J.A.Lindblad, 1948
Saxat från P-A Imsens Facebook sida (Offentligt inlägg)

Fortsätter sedan med att citera inlägg i tråden som är mycket intressant utan att nämna några namn jag bara citerar

Mr X: Det är bara början… när de lärorna tonar ut därför att de är så ytliga, kommer den katolska mysticismen med sin djupmeditation och gnosticism. Varför ska det vara så svårt att vända sig till den sunda läran?

Mr Blind:
Toronto Airport kallas Catch the fire och har en mycket sund bibel förankrad tro har själv varit där flera gånger. Bethel har jag lyssnat på och även de har en mycket sund tro och bygger sin tro helt på Guds ord. Är själv utbildad pastor. Viktigt att vi hedrar dem som går före.
“Den skada” Ingen kyrka är fri från misstag men desa kyrkor är viktiga för de pekar på en levande relation med Gud som ofta inte kyrkan I Sverige känner till.

FD: New Agare:
Mina tankar kring varför det är så här är att vi idag lever i en tid där allt handlar om känslor och upplevelser. En ‘enkel’ och rak tro på Guds Ord är inte tillräcklig; man vill uppleva MER av Gud, KÄNNA mer, och därför måste man krångla till det med ritualer och speciella tekniker, självsuggestion om du vill. Vad de som sysslar med detta inte förstår är att de öppnar upp för andra andemakter. Det ligger mycket nära New Age som aldrig egentligen ‘försvann’ utan bara ändrade skepnad.
Jag var själv inne i NewAge-träsket när jag var yngre och jag känner igen det mesta idag som smugit sig in i kyrkan.

Mr Blind svarar FD New Agare
Förstår nog inte riktigt, vi människor är komplexa och känslor och tankar är en del av oss. Guds ord sätter kärleken till honom som det viktigaste och det är främst en känsla. GT beskriver så många Gudmöten och ordet talar om gemenskap med Gud. Att ha gemenskap med Gud är starka saker något som inte lämnar våra känslor oberörda och där i vill vi möta den vi älskar. Inget konstigt och inget new age.
Tekniker, kultur, mönster vi kan kalla det olika saker men sånt har vi alla i alla områden i livet, gör att lättare nå ditt vi vill. Det är riskfyllt när vi hamnar i diken att bara ha känslor eller bara förnuft.
Vidare tro stavas relation och relation är känslor utan relation ingen tro.
Hur många Gudmän sökte Gud för att finna honom, här tror jag vår vilsenhet finns i vi har för få Gudsmöten.

Herr Klarsyn:
New Apostolic Reformation. Det är en löst sammansatt grupp av hyperkarismatiker som utnämner varandra till Apostlar, alltså inte missionärer utan till personer som har samma auktoritet som de verkliga Apostlarna. Rörelsens andlige grundare anses vara C Peter Wagner.
Gruppen har ingen organisation i verklig mening utan består snarare av ett nätverk av olika karismatiska församlingar. De mest tongivande är förmodligen Toronto Airport Church, Lakeland Florida och Bethel Redding.

Herr Klarsyn svarar Mr Blind om Toronto

Hej. Håller inte med dig. Om deras förkunnelse varit bibelförankrad hade de aldrig gått i samma fotspår som Hagin mfl.

Deras fokus ligger på att utvinna Kraft från den Helige Ande. Att skapa formler för hur den kristne ska agera för att leva “ett övernaturligt liv”.
Sen när var den Helige Ande en kraft som en människa kan styra över?
Den här rörelsen har sina rötter i Phineas Quimbys New Thought och efterföljaren Mary Baker Eddys Christian Science. De är från dessa som tankar om att du skapar med dina ord kommer ifrån bland mycket annat.
Lite exempel:
Toronto har ett osunt begär efter manifestationer.
Heidi Baker är en skicklig retoriker men om man studerar hur hypnotisörer arbetar så ser man direkt hur hon använder samlingens förväntningar och audiovisuella “triggers” för att sätta människor i transliknande tillstånd. Det mänskliga psyket är inte speciellt sofistikerat och när vi samlas i grupp, med gemensam koncentration på en person, en eldslåga, en ouijabräda eller vad ens man vill, så lägger hjärnan till det som ens förväntningar innehåller. Hur ofta hör man inte karismatiker säga -“Du måste komma med förväntning på Herren!”. Det är så man lägger grunden för att plantera hysterins frön i människor. Sen när första personen börjar rycka eller skratta hysteriskt så börjar det snart sprida sig. Är detta verkligen Andens frukter?

Ta sen Bethels “bibelskola” – Bethel School of Supernatural Ministry. Dess syfte är att frambringa en ny sorts kristen som ska “vandra i kraftgärningar”. Detta genom att låta människor från hela världen komma och betala hundratals dollar för att få ett meningslöst diplom. Detta är inget annat än simoni när man köper sig andliga titlar och det är en stor synd mot Gud.

Bill Johnson säger också uttryckligen att de ska utforma modeller som ska exporteras ut över världen. Vilket de mycket framgångsrikt också har gjort.
Apg 8:18-24
Men när Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: “Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande. Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar! Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band.” Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig.”

Vidare: Bill Johnson promotar den sk. “Passion Translation” som en revolutionerande bibelöversättning. Denna är gjord av en enda person vid namn Brian Simmons, vilket inte har någon formell utbildning eller kunskap om bibelöversättning. Simmons tar sig såna stora friheter med texten att översättningen inte ens längre är en parafras utan en ren sekteristisk pamflett för rörelsens teologi. Inte ens Jehovas Vittnen ändrar så mycket på Bibeln som Simmons gör. Simmons gör detta arbete på grund av en syn han påstår sig ha haft där Jesus kom till honom personligen och befallde honom till det. Jesus ska tydligen även ha fler okända böcker som Simmons ska få vad det lider. Låter trovärdigt eller?
Att kalla dessa för bibelförankrade är att helt missa vad som överhuvudtaget konstituerar vad “bibelförankrad” betyder. Dessa vill ersätta de sanna Apostlarnas ord med subjektiv “uppenbarelsekunskap” som inte går att verifiera mot Bibeln och som möjliggör dessa att styra sina församlingar i precis den riktning de själva vill. Men vad säger Bibeln om dessa som kommer med främmande läror?

Mr Klarsyn igen:
Nja, så kan man inte behandla texten. Misstaget du gör är att inte skilja på preskriptiv och deskriptiv text. Apostlagärningarnas främsta uppgift är att etablera Apostlarnas utväljande av Jesus personligen. Vi ska genom texten kunna utröna att det Jesus sa gällande dem faktiskt stämmer. Det är inte en modell för oss att kopiera eller tro att vi fått samma gåvor. Jag vet mycket väl att detta är något som karismatiker ogärna gör eftersom de främst längtar efter att bli den näste Petrus, Paulus eller någon annan av Apostlarna. Men så har inte kyrkan predikat eller varit sedan Apostlarnas tid. Istället har sanna kristna hållit sig till Apostlarnas lära, vilket är den grund som vi sedan är byggda på.

Grunden är redan lagd och det finns inget behov för nya apostlar, eftersom man inte lägger en grund flera gånger.Biblisk tro är inte förväntan på att bli belönad för att man har tron. Biblisk tro är lydnad till Gud. Läser man hela kapitlet i Hebreerbrevet ser man exempel på lydnad, även om dessa inte omedelbart blev belönade för det. Belöningen är frälsningen genom Jesus Kristus, inte häftiga under och tecken som vi skulle vara kallade till. Abel nämns bland annat och han blev “belönad” med en sten i huvudet. Var inte han kallad till ett övernaturligt liv här på jorden?Nä, hans tro bestod i att han såg det som är kärnan i vår tro – att Gud älskat världen så mycket att han utgivit sin son för den. Det är poängen med alltihop.

Vi är inte Apostlarna. Jesus utvalde dessa personligen och genom deras trohet till honom gjorde de större gärningar än vad han själv gjorde. Bibeln du håller i din hand är ett konkret exempel på detta. Jesus vandrade i Judéen, Galilén och Samarien samt en snabbis i Dekapolis. Petrus och Paulus var ända borta i Rom och spred Evangeliet. Det var de som skulle göra större ting än Jesus, men det största – att han återuppstod – har endast han gjort.Jag har lyssnat på hundratals predikningar från olika NAR-församlingar och den röda tråden som går genom allt är fokuset på åhörarens potential. Det utlovas ständigt grönare gräs bakom nästa fantastiskt uppmålade drömvision. Men om det verkligen stämde, att man kunde “lära sig” att bli en bättre kristen så skulle resultatet se helt annat ut. Men inget blir som de faktiskt säger; världen skådar inte en ändlös ström av helbrägdagörare som rensar sjukhus.

Samhällen blir inte förvandlade till det bättre utan är precis lika illa däran som de alltid varit.Gällande Simmons behöver du gå djupare än att bara kolla vad han själv påstår. Han har ingen utbildning alls och han ljuger till och med. Han arbetade ett tag för en organisation som översatte Bibeln till ett urinvånarspråk, dock inte som översättare. Han hävdar dessutom att han har tillgång till de “verkliga” manuskripten som skrevs innan de grekiska, vilka enligt honom är skrivna på arameiska. Detta är total lögn, eftersom det inte finns några arameiska manuskript. Verkliga bibelforskare har helt avfärdat hans påståenden. I mina ögon är Simmons en charlatan i paritet med Joseph Smith. Helt utan kredibilitet.Jag vill påminna om att Simmons inte är en av Apostlarna. Hans utombibliska “uppenbarelser” har ingen som helst vikt för en sann kristen. Tvärtom bör hans påståenden stämpla honom som heretiker.

Om man vill ha en någorlunda enkel förklaring av The Passion Translations många fel kan man ta del av denna genomgång av karismatikern Mike Winger.https://youtube.com/playlist…Jag kräver inte att man ska tro på mig. Vem som helst kan söka och finna att det jag skriver stämmer. Jag välkomnar egna efterforskningar!

Janne Ohlin Göteborg – 26/7-21

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.