Herren vårt Ljus!

Det är så att hela den kristna tron handlar om att Gud ville bo bland sitt folk. Vi som tror på Jesus Kristus skall då vara hans hus och en helig plats. Jesus Kristus bor i oss samtidigt som vi bor i honom och hela huset skall uppfyllas och byggas upp av honom. Vi kan aldrig föra in någonting användbart in i Guds rike från vår gamla natur. Vi har så oerhört svårt att kunna förstå det vi är döda och nu lever Jesus Kristus i oss för att tjäna och behaga Gud igenom vår pånyttfödda ande.

Jesus Kristus är alltså både 100 % Människa och 100 % Gud samtidigt.
> Människosonen kom för att föra oss till Gud.
> Guds Son kom för att föra Gud till oss.
> Vilken underbar mötesplats att vara i Kristus.

Att Gud blev Människa i Jesus Kristus och uppfyllde allting är en stor hemlighet. Men det är samtidigt en stötesten för dem som inte förstår innebörden av det. Men för dem som ser och förstår är detta det största välsignelsen av alla. Det innebär att Jesus Kristus är den nya skapelsen och som bor i våra hjärtan. Det är endast i honom och i hans namn som vi kan träda fram inför Gud.

Risken finns att vi försöker träda fram inför Gud med något från den här skapelsen och tro att Gud tar emot vår tillbedjan. Sanningen är den att Gud genom Anden vill inspirera din ande genom sitt ord för att befria oss och låta våra själar underordna sig honom. (Han vill bli Herren)

Han som är både Människosonen och Guds Son är alltså medlaren mellan människan och Gud. (Heb 12:24) Allting som är en sann Andlig upplevelse handlar alltså om honom och aldrig någonsin om denna värld eller denna skapelse. Den kan alltså omöjligt handla om några 7 berg eller ett synligt Guds Rike i den här världen som många menar idag det är villfarelse.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Anden skall alltså inspirera vår ande genom att uppenbara vem Jesus Kristus är. Vet du vad vi får se och uppleva då? Herrens Härlighet! Du kommer att få skåda honom med avtäckt ansikte (GK: Sanningen) Det kommer då att bli tillbedjan i Ande och Sanning! Då kommer vi att förstå hur dåraktigt det är att försöka bygga församling med någonting som har med den gamla skapelsen att göra.

Den karismatiska rörelsen handlar om en massa andliga upplevelser idag. Efter dessa upplevelser brukar människor berätta vad de upplevt och jag tror de gjort en del upplevelser. Men är det Ande och Sanning? De brukar tala om att de upplevt följande manifestationer.
< Jag kände som en eld i kroppen
> Jag kände det som om jag kom i kontakt med en väldig kraft
> Jag låg utslagen i den kraften kanske en timme
> En del berättar att de varit uppe i himlen

Ser du att det är en massa upplevelser men det är inte Ande och Sanning för Anden ger oss inte några upplevelser frikopplade från Jesus Kristus själv och Guds ord. Han som själv är medlaren mellan Människa och Gud i sin egen person Jesus Kristus det är från honom Sanningens Ande kommer. (Heb 12 Joh 16:13-15 Matt 3:11 Anden kommer i Jesu Namn (Härlighet) den förhärligar endast honom.

Jag har alltid sagt att när Anden uppenbarar Sanningen för oss då är det två saker samtidigt som vi får se och uppleva.
1/ Vi får se Jesus Kristus och vem han är! (Uppenbara hans härlighet)
2/ Vi får i det ljuset se oss själva och vilka vi är! (Vi är bara Lerkärl)

Jag gjorde en andlig upplevelse nu i veckan jag vill ni skall bedöma utifrån Guds ord. Som en Herrens förkunnare av ordet vet jag att Anden kan ta Guds ord och uppenbara det för oss precis som om vi inte sett det förut. Vi har läst det och läst det men plötsligt gör Anden det levande igen och vi går och tänker på det och det inspirerar mig på nytt igen.

Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Hjälparen skall komma till oss
Sanningens Ande skall komma till oss

Jesus Kristus det levande ordet skall genom Anden uppenbara sig för oss
Det var precis vad som hände den här morgonen nu i veckan det var som om Anden uppenbarade Jesus Kristus för mitt innersta. Jag upplevde att Jesus uppenbarades för min ande så jag såg hans härlighet på ett nytt gripande levande sätt. Jag såg att han var både Människa och Guds Son på en gång han dog för mig personligen. Nu sitter han på faderns högra sida i himlen både som människa och Guds Son på en gång.

Det var en uppenbarelse som skänkte mig en sådan oerhörd vila och förvissning i mitt innersta. Vad skall jag som en fallen syndig människa kunna träda fram inför Gud med? Jag gick nu den här dagen omkring uppe i Bohuslän på en utflykt i naturen. Det blev så oerhört levande att Jesus Kristus bor i mig han som är medlaren som både är Människosonen och Guds Son på en gång. Jag sa: Tack Jesus att du är så att jag slipper att vara något!

Jag tänkte på vad Paulus sa om vem som levde i honom hur sant är inte detta?
Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Det är så länge ”Jag lever” och agerar som Herre över min själ jag inte fullt ut kan vandra i Andens fulla kraft. Det var ett bibelställe som blev så levande för mig också som hör till Andens manifestationer att göra. Varför skall jag få Andens Kraft över mitt liv?

Den karismatiska rörelsen idag samlas för att göra massa andliga upplevelser som jag berättat om tidigare. Jag gör hellre en upplevelse som förvandlar mitt liv än att ligga på golvet och skaka i någon så kallad andlig manifestation utan nytta.

Här skall du får se att Andens manifestationer i mitt liv har med Kristi Kors och ”Jagets” död att göra. Paulus har nyss sagt: Och nu lever inte längre Jag (Gamla Människan) utan Kristus (Nya Människan + Guds Son) i honom.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur (Gamla Människan) så att vi skall leva efter köttet. (Gamla Människan) 13 Om ni lever efter köttet (Gamla Människan) kommer ni att dö. (Domen) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korset) skall ni leva. (Få Ljus)(Rättfärdighet) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande (Jesus Kristus) är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Här är det så uppenbart att Andens uppgift är att ta Korsets Kraft för att göra vår gamla människa totalt overksam. Det är bara den ”Nya människan” och Guds Son (Medlaren av NT) som skall vara mitt liv min rättfärdighet och drivkraft. Här ser vi vad den Karismatiska rörelsen missar man förstår inte att Anden skall ta Korsets Kraft och plocka bort mig och låta Kungen Jesus Kristus regera istället för mig. Alla som drivs av detta ljus är Guds barn!

Jag tror att Anden gav mig denna upplevelse för att sprida detta ljus till andra. Paulus beskriver alltså Andens manifestationer som en uppenbarelse av en person som vill ta över mitt mörker genom att uppenbara sitt ljus. Jag har ju nyss förklarat att det är omöjligt att Andens manifestationer och uppenbarelse kan ske utan korsets inblandning – Om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korset) skall ni leva (Rättfärdighet) Rom 8:13

Livet beskrivs ofta som ljuset i bibeln medan mörkret beskrivs som syndens konsekvens. Om vi vandrar efter vår gamla människa kommer mörkret (Syndens Konsekvens) Men om vi genom Anden döda kroppens gärningar skall ni få liv (Ljus)(Inre Helande och Upprättelse)

Ljuset eller Livet (Inre Helande och Uppbyggnad) kan alltså inte ske i en människa som inte vill bära sitt kors! Det som sker i en sådan människa är att mörkret (Syndens Konsekvens) kan övervinna henne igen. Det är exakt vad Jesus Kristus säger här!

Joh 12:34 Då sade folket till honom: “Vi har hört i lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Hur kan då du säga att Människosonen måste bli upphöjd? (Korsfäst) Vad är det för en Människoson?” 35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset (Inre helande och Uppbyggnad) ibland er. Vandra medan ni har ljuset (Inre Helande och Uppbyggnad) så att mörkret (Syndens Konsekvens) inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret (Syndens Konsekvens) vet inte vart han går.

Då ser vi att mycket som idag kallar sig för själavård och andlig befrielse är egentligen mörker. Vår gamla människa (Mörker) måste bort genom Andens manifestation av Korset. Hon måste ersättas av ett helt nytt liv i den nya människan Jesus Kristus som både är 100 % Människa och 100 % Guds Son på en gång. Paulus är supertydlig gällande Ljuset och Mörkret!

Han är genom Anden bara reducerat till en enkel värdelös lerlampa. Jesus Kristus däremot har genom Ljuset (Inre Helande och Uppbyggelse) helt tagit över hans gamla människa (Drivs av Mörker). Detta är totalt omöjligt utan korsets kraft i våra hjärtan.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (Ögon) så att de inte ser (Kan få uppleva) ljuset (Inre helande och Uppbyggelse) som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Mörker) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus (Inre helande och Uppbyggelse) skall lysa fram ur mörkret” (Syndens konsekvens) , han har låtit ljus lysa upp (Inre helande och Uppbyggelse) våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Sända oss för att sprida Inre helande och Uppbyggelse) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl (Värdelös Lerlampa) för att den väldiga kraften (Att beröra andra med Inre helande och Uppbyggelse) skall vara Guds och inte komma från oss.

Här ser vi vad Jesus sa: Mörkret kan övervinna dem igen! (Joh 12:34-36) Anden vill alltså uppenbara Jesus Kristus som Människosonen och Guds Son på en gång. Detta är alltså något Herren är i sig själv det är hans Härlighet.

De som inte ser detta är alltså förblindade och kan bara se Jaget som drivs av Mörkret. De som ser förstår evangeliet ser att Jaget (Drivs av Mörkret) måste bort och ersättas av Jesus Kristus (Ljuset som innebär Inre Helande och Uppbyggelse) Att plocka bort Mörkret (Syndens Konsekvens) och föra in Ljuset (Inre Helande och Uppbyggnad) i en människas hjärta sker alltså genom Anden och Korsets Kraft och det är ofta en process av olika lidanden. (Rom 8:12-13)

Vi förstår inte själva vad som finns i vårt hjärta men Gud vet vad som finns där i vår gamla människa som drivs av mörkret (Syndens Konsekvens) Här är problemet i själavården om vi inte kan öppna människors ögon så de ser och förstår kan aldrig ljuset komma in (Inre Helande och Uppbyggelse)
Jag måste få ljus över att Jag dog när Jesus Kristus dog! Nu lever Jesus Kristus både i mig och för mig inför Gud som 100 % Människa och 100 % Guds Son i en och samma person.

Han är nu den som redan sitter i det himmelska för min skull det är inte alls för att jag skall stiga upp till någon maktposition han sitter där. Han sitter där för att det är ur min frälsningsposition jag skall se honom sitta där som både människa och Gud på en gång. Och han sitter nu samtidigt på tronen i ditt hjärta det finns ingen plats för mörkret att inspirera och bedra mitt jag längre.

Lägg märke till vad Djävulen gör i ett hjärta han bedrar så mörkret återigen börjar inspirera vårt gamla Jag – det är precis som att höra trospredikanterna igen! De vill stiga upp ta över församlingarna!

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

Vet du hur han försöker att lyckas med detta? Jo genom en falsk teologi!
> Du är en ande
> Har en själ
> Bor i en Kropp

Om man anammar en sådan teologi vad skall du då med korset till kan man ju undra. Precis det var ju det ormen sa till Eva i lustgården: Ingalunda skall ni dö! Han säger faktiskt exakt samma sak idag också Jaget behöver ju inte Dö eller?

Kol l 3:1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

Han sitter alltså där som både Människan och som Gud! Det är väl ingen ide att försöka stiga upp dit när Jesus Kristus redan har fullbordat allting. Om du väljer att dö med honom och uppstå med honom representerar han dig däruppe ur ett frälsande perspektiv.

Det finns en aspekt till på detta med Jesus Kristus som Människosonen och Guds Son. Känner du dig värdelös ibland? Det har faktiskt med mörkret och syndens konsekvens att göra. Jesus Kristus är därför ljuset som vi skrivit och det kan stå för inre helande och uppbyggelse.

Det här är en sådan vila och frihet att få uppenbarat för sitt innersta det här är vad en stackars fördömd människa måste få upp ögonen och se.,

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Guds Son kom för att föra Gud till oss (Medlare)
Människosonen är han för att föra oss till Gud (Medlare)

Läs nu i ditt ställe har Gud försonat som betyder upprättat oss till ett fullt värde igen. Han har helat och upprättat dig (Ljuset) därför att han tog din synd (Mörker) Om du nu är i honom vad är du då? En ny skapelse i Kristus Jesus – Du blir alltså inväxlad och helad och upprättad i Jesus Kristus till ett fullt värde tack vare honom. (Ljuset) Det har alltså gjort om intet Mörkret i mitt innersta (Syndens Konsekvens)

Det är lättare att förstå våra själiska känslor av förkastelse och separation och fördömelse då. Det är precis detta djävulen försöker hålla dig fången i för att du inte skall se vem Jesus är och vad han har gjort (Ljuset)

Själavård handlar alltid om att få människors hjärtan att öppna sig för Anden och Ordet. När det sker kommer ljuset och inre helande och uppbyggnad kan ske.

Detta är en bön om att ljuset skall få komma i människors hjärtan och övervinna mörkret där.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.