DRIVAS AV ANDEN

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Lägg märke till att vi kan drivas av Anden för att vandra en väg. Den här vägen vi vandrar är en väg som leder till frihet från slaveriet som vår fallna människa i Adam drivs av. (Döden – Mörker)

Här ser vi att vi kan välja vilken kraft som skall inspirera oss och påverka vår vandring.
Slaveriets ande – Den andemakten som driver köttet
Den Helige Ande – Den som hämtar allt från Jesus Kristus för vår vandring.

Vi kan omöjligt skilja Andens verkningar i våra liv ifrån Jesu Kristi person.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det råder totalt kaos idag i de karismatiska församlingarna för att det finns en sådan okunskap om andliga saker. Människor kommer att bedras på grund av den okunskapen att Gud verkar på ett speciellt sett genom sin Ande. Jag slår vad om att alla här bland de laglösa som nämns i Matt 7 är övertygade om att de är Guds barn.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Lägg märke till att Jesus nu fortsätter på samma tema…..

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Här ser vi alltså all dessa som följt de falska profeternas budskap. Det är ju fullständigt uppenbart att de inte förstår vem Jesus Kristus verkligen är. Det är fullkomligt uppenbart att de inte är Guds barn även om de utåt sett ser ut att vara det. Ser du här att de har trott att det är Anden verkar genom dem för att sprida evangeliet om riket? Vad var det vi nyss läste i Joh 16:13-15?

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Vi kan omöjligt drivas av Anden och samtidigt inte lära känna personen Jesus Kristus. Vi kan heller inte drivas av Anden och samtidigt inte döda vår gamla människas gärningar (Rom 8:13) Den som inte bär sitt Kors genom och genom Andens kraft lägger ner sin gamla människas kraft kommer alltså inte in genom dörren till himmelriket.

Jag repeterar Rom 8 igen
Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korsets Kraft) skall ni leva. (Rättfärdighet) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. (Mörkret) Nej, ni har fått barnaskapets Ande, (Ljuset) i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Den som vandrar efter köttet kommer naturligtvis att försöka likna Guds barn – Det såg du av Matt 7:15-20 De Falska Profeterna! Resultatet av deras falska evangelium om Guds Rike såg vi i Matt 7:21-23 De Laglösa!
> De trodde att de kände Jesus
> De trodde att det var Anden som manifesterades genom dem
> De var alltså i total avsaknad av Andens frukt!

Sedan kommer alltså den 3:e delen av Jesu undervisning i Matt 7 lägg märke till att han fortsätter på samma tema.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Den som därför verkligen både lyssnar och förstår och gör mina ord han är lik en vis man som byggde sitt hus på klippan. Vem är då klippan? Jo klippan är en person nämligen Jesus Kristus. Om inte Anden tar Guds ord och förhärligar Jesus Kristus inför våra hjärtas ögon så kommer vi aldrig att lära känna Gud och få Liv och Rättfärdighet som betyder frikännande från domen. Det är alltså Guds visdom i Korset för detta kan aldrig ske om vi inte med Anden dödar köttets gärningar som är vår gamla människa. (Rom 8:13)

Ser du vad den karismatiska församlingen riskerar att göra idag? Man riskerar att satsa på Andens manifestationer (Nådegåvor) utan att förstå att Andens manifestation är i första hand att uppenbara en person för oss och förhärliga honom (Joh 16:13-15) Vi förstår inte heller att Guds vilja är att Anden tar kraft ifrån Jesus Kristus för att döda vår gamla människa.

DU SKALL BYGGAS UPP PÅ KLIPPAN

Du skall alltså genom Andens uppenbarelse om Klippan kunna förstå att det finns ingen plats för vår gamla människa i Guds Rike. Det finns en del jag känner som drömt om att komma upp på ett berg. (Sion) Jag själv har gjort det och drömt om att det kommer en flod som sveper bort allt annat som inte är häruppe. (Heb 12)

Häruppe ser vi en Medlare
Häruppe ser vi de Rättfärdiga
Häruppe ser vi de förstfödda Guds Barn
Häruppe är alltså de som kommit in genom dörren till Himmelriket

Det är ju uppenbart att de som är på klippan eller Sions berg de känner personligen Herren och Herren känner personligen dem. Detta är alltså exakt motsatsen till de laglösa i Matt 7 vi nyss tog upp. De som kommer att drabbas av de skakningar Herren kommer att sända som en dom över världen. (Matt 7:24-27 + Heb 12:26)

De som är på berget Sion är alltså på klippan det är dessa som kommit in i Herrens vila. (Heb 4) Det är dessa som har sett och förstått vem Jesus Kristus verkligen är för de lever i ljuset och har sett hans ansikte. Tänk efter nu vad ordet medlare betyder? Jesus Kristus är medlaren mellan Människor och Gud.

Jesus är både Människosonen och Guds Son samtidigt. Han är 100 % Människa och 100 % Gud i en och samma person det är hans härlighet.
Han är Människosonen – För att försona och föra oss till Gud.
Han är Guds Son – För att försona oss med Gud och föra Gud till oss.

Det här är så underbart så jag finner knappast ord att beskriva den vila som ligger i det här. Jesus Kristus (Medlaren) bor nu genom Anden i oss i vår ande. Du är nu en ny skapelse ja en ny människa i Jesus Kristus.
Vem är vårt nya liv? Jesus Kristus
Vem får uppleva det nya livet? Den som vandrar i Anden
Vad innebär det? Det nya livet ersätter det gamla livet (Rom 8:13-16)

Men hur blir det nu med mig då jo jag lever inte längre jag är död på ett andligt sett nu alltså. Han som är medlaren lever alltså i mig han som redan har uppfyllt allting åt mig.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Medlaren som är Jesus Kristus som är 100 % Människa och 100 % Gud är nu mitt liv genom Anden i min ande.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.