Elias Gud är densamme idag!

Var uppe i morse och tog lite medicin och drack vatten och klockan var då 04:30 lade mig ner igen och försökte somna om. Jag bad för min familj och mina vänner. Tänkte på de av våra pastorer som verkar satt sig på för höga hästar och samlar till det “Ekumeniska Tåget” mot Rom. Plötsligt kommer den där känslan och stämman som jag har lärt känna under åren. Anden kommer in och för mina tankar till ett bibelsammanhang. Jag känner igen detta så väl när det är något viktigt han vill säga. Jag har fått en hel del profetiska predikningar på samma sätt genom åren. Det brukar börja med ett bibelord så byggs det på med tiden.

Luk 4:16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19 och predika ett nådens år från Herren. 20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” 22 Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: “Är inte han Josefs son?” 23 Då sade han till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24 Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26 Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27 Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28 Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29 De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Det jag så tydligt hörde var vers 25 + 26 jag har aldrig tänkt på att det står 3 1/2 år här. Det är ju exakt den tid som nämns i Upp 13

Upp 13:5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det är 3 1/2 År – Profetiskt!

1 Kor 10 säger att det som hände Israel är en profetisk bild på vad vi som kristna skall förvänta oss i ändens tid. Uppenbarelseboken 13 beskriver de sista 3 1/2 åren. Jag har ju beskrivit det förut i predikningar Jesus bryter sigillen…..hästarna drar ut. Det är samma syn som Joel får se.

Jag tror Irwin Baxter får rätt i sina tolkningar av ändens tid. Berlinmurens fall startar globalisternas plan för världskommunism vilket New World Order är. Det sker alltså samma dag som jag blir frälst 9 Nov 1989! Avslöjar du detta blir du kallad: “Konspirationsteoretiker” Bibeln säger att jordens rika köpmän skall bedra hela världen med vaccin. Jag tror hela detta falska spel som pågår bakom kulisserna är: Laglöshetens Hemlighet!
1/ Ett stort uppror mot Gud (2 Tess 2)
2/ Det skall avslöjas (2 Tess 2)

Vi ser 4 vindar eller 4 hästar blåsa över havet. Upp kommer vilddjuret i Dan 7 vilket är exakt samma som i Upp 13.

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Pandemin – Klimat – Islam)

De säger helt öppet nu att Pandemin skall leda fram till en helt ny Ekonomi! Planen är att haverera den gamla och det är precis vad alla “Lockdowns” kommer att ställa till med. Man trycker upp så kallade “Helikopterpengar” som leder fram till Hyperinflation. (Se Runes Hörna)

När bibeln skall visa en förstörd ekonomi tar den bilden av en svält och torka i landet det ser vi i Joels bok. Det var exakt vad som skedde på Elia tid också så den profetiska bilden stämmer väldigt väl.

Joel 1:10 Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat. 11 Stå med skam, ni jordbrukare, jämra er, ni vinodlare, över vetet och över kornet, ty skörden på fälten är förstörd. 12 Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat, granatträdet, palmen och äppelträdet, ja, alla träd på marken har torkat bort, glädjen har vissnat bort från människors barn.

Finns det en likhet mellan Upp 13 och Elias tid? I Upp 13 ser vi:
1/ Ond Politisk makt (Upp 13:1-10)
2/ Ond Religiös makt (Upp 13:11-18)

På Elia tid så ser vi exakt samma sak.
1/ Ond Politisk makt (Ahab)
2/ Ond Religiös makt (Jesebel + Falska Profeter 1 Kung 18:19)

När den religiösa makten allierar sig med den onda politiska makten kommer ett ont totalitärt system som förföljer Guds folk. Vi kommer få se en avfallen ond religiös makt rida på ett kommunistiskt (Rött) Vilddjur.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. (Samma vilddjur som i Upp 13 + Dan 7)

Jesus sa att himlen var stängd i 3 1/2 år! Men lägg märke till att den var inte stängd för Elia. Tydligen är den inte stängd för Guds tjänare heller vilket Johannes får vara en bild på. Han fick ju se himlen vara öppen! Vad är nu en stängd himmel en profetisk bild på? Nu börjar jag förstå vad det är för nycklar Filadelfia kommer att få jag har även hört detta i profetiska tilltal.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

En öppen himmel är en bild på Guds välsignelse
En stängd himmel är en bild på Guds förbannelse

Profeten Elia “Stängde Himlen” för det onda systemet på sin tid. Det var givetvis inte Elia som gjorde det utan Gud. Precis samma sak kommer att ske i ändens tid över New World Order och dess Religiösa system.

Vet du att Herren har visat oss i drömmar att den som följer honom nu och inte dras med i avfallet kommer han att välsigna. De kommer att ha en “nyckel” som öppnar himlen (Bön) Jag ser en fruktansvärd katastrof drabba dem som följer det onda systemet.

Samtidigt som Elia stänger himlen leds han av Gud bort från det onda systemet Han hade en öppen himmel både i Kerit som hos Änkan i Sarafat. (3 1/2 År) En änka symboliserar den som är totalt hjälplös i sig själv. Gud sänds för att hjälpa henne lägg märke till att hon tror på Israels Gud.

1 Kung 17:8 Då kom HERRENS ord till Elia. Han sade: 9 “Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta.” 10 Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: “Hämta lite vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.” 11 När hon gick för att hämta det, ropade han efter henne: “Tag också med dig en bit bröd åt mig.” 12 Men hon svarade: “Så sant HERREN, din Gud, lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och litet olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och skall nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi skall äta det och sedan dö.” 13 Då sade Elia till henne: “Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. 14 Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden.” (3 1/2 År) 15 Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. 16 Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som HERREN hade talat genom Elia.

Wow! En öppen himmel en Guds välsignelse över den utfattiga änkans hus! En stängd himmel och förbannelse över Ahab och Jesebels system.

5 Mos 28:5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. 6 Välsignad skall du vara när du kommer in, och välsignad skall du vara när du går ut. 7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. 8 HERREN skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

Elia vandrade i Guds välsignelse och hade en öppen himmel. Han vandrade bildligt talat i himmelriket.

Titta nu vad som händer med de som får en stängd himmel? Är det inte märkligt att det är ju precis det han säger till de laglösa i Mt 7. De drabbas av förbannelsen! Jag ser en stor flodvåg (Ändens Tid) komma mot dem som i sitt högmod inte vill lyssna till varningar! (Se 5 Mos 28:15-68)

Tydligen skall vi vara som Änkan för att gå in i Himmelriket och det är exakt vad Jesus säger i Matt 7. För vem öppnas alltså dörren till himlen? Vem har välsignelsen med sig vart han än går? Ordet välsignelse på hebreiska kan även ha innebörden: Övernaturligt multiplicera!

Nu skall jag berätta om ett under vi var med om när vi tjänade som Evangelister uppe i Bohuslän. Det är just för den här tiden vi har blivit förberedda att ha ett sant budskap till “De Små”.

Jag förbereder min predikan tidigt på morgonen innan söndagens möte uppe i Hällevadsholm. När jag upplever Herren säga: Jag skall välsigna din korg och ditt baktråg! Idag förstår jag att det troligen var ett löfte inför den tid som kommer (3 1/2 åren)

Jag predikade sedan det budskap som Herren lagt på mitt hjärta! Sedan levererade jag detta profetiska ord Herren talat på morgonen: Jag skall välsigna din korg och ditt baktråg! (Förstod inget av det just då)

Nu händer något mycket märkligt! En syster kommer fram efter mötet med en brödkorg! Däri ligger det 5 stycken brödlimpor! Jag tappade hakan av förvåning när hon säger: Tidigt i morse upplevde jag att Herren sa att jag skulle skall baka 5 stycken limpor till Elvor & Janne.

En annan gång så var vi i en djup ekonomisk kris och levde under knapra omständigheter. Vi reste då i Sverige och predikade vi körde omkring i en gammal rostig röd Honda. Vår bilmekaniker sa att nu är den så rostig så det går inte längre att fästa svetsen i något. Vi fick 2:or på besiktningen också! Djup bedrövelse så klart man är ju bara människa! Ja köpa bil på avbetalning var något vi inte ville men tvingades göra i det läget. Det blev en bättre begagnad Honda som då kostade 16000 Kronor och första betalningen på bilen skulle göras inom en månad.

Vi tog nu denna Honda vi köpt på avbetalning till Värnamo där Pingströrelsen hade möte för oss resande predikanter på den tiden. (Jag saknar faktiskt det äkta Pingst inte det som tagit över nu#). Under mötet skulle vi be och välsigna varandra då kom det fram en broder som inte hade en aning om vilken situation vi befann oss i. Han började bedja profetiskt: Herre välsigna nu dessa dina tjänare så de får ekonomi att kunna byta bil! Vi tittade förvånat på varandra och undrade vad detta nu skulle betyda? När vi sedan kom hem så ligger det ett tjockt kuvert med våra namn och adress på innanför dörren. (Avsänt från Stockholm utan avsändare) Vi sprättade upp kuvertet och gissa vilken summa det var i nya ovikta 500 lappar? Ja precis 16000 Kronor! Vi behövde alltså inte någon avbetalning Herren som försåg oss med “det inre” försåg oss också med “det yttre”.

# Lyssna på detta från världen idag så får du se vad jag menar har tagit över Pingst – Bedöm själva! Jag tror att detta är den tågdröm där en affärsman säger att han skall ta över. Alltså dessa förespråkar ett rike som byggs upp av oss! Snart dags för avgång men hoppa inte på tåget!

Förlåt Jesus att jag misströstade på dig den gången och de andra gångerna när du så tydligt bevisat din trofasthet mot oss. Jag det är min egen bekännelse när jag sitter här och ser på mitt eget liv och på omständigheterna i världen: Det har gått exakt i den riktning han har talat! Vi har så svårt att ta in att Gud är Allsmäktig och vi är totalt hjälplösa!

Det är något visst när Christina Imsen sjunger! Jag har gripits till tårar många gånger genom åren. Gud välsigne er alla Kristi lärjungar det mörknar men Elias Gud är densamme än.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.