MR GLOBALIST AND YOU

Jag skriver ju de här sakerna här för att jag berörs av vad som håller på att ske i världen. Ta till exempel hur kan påven tycka att Kina är en förebild för världen? Ett av de värsta förtryckarsystemet genom tiderna?

När påven talar om “The common good” menar han kommunism. Alla som överhuvudtaget har något med Vatikanen att göra måste vakna nu innan det är försent. Kommunism använder militär mot människor och åsidosätter alltid den enskilda människans frihet.

Det är exakt vad vi förväntas se när FN blir världsregering och dess militär ersätter polisen i ett totalitärt system.
2 Pet 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

US_News – Påven förespråkar en världslön för alla människor:
(En brödbit och en skål med soppa) OM du håller med “Kamraterna”

CNBS: Pandemin kan jämna vägen för världslön för alla människor.
(Då krävs registrering Upp 13)

Historien upprepar sig! VÄRLDSSKATT!
Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Mr Globalist bibeln varnar dig att dina dagar är räknade!
Jak 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2aSdTfwxz14RW1cbHPBHkC7cR2KnZHocopfYr6CZzlQqNxcYzdfNO-zww&v=C1-0XKYAZII&feature=youtu.be

Det är lite svårt att höra och förstå engelskan här men jag blev både arg och ledsen när jag förstod hennes budskap! Inte undra på att Guds vrede kommer att upptändas.

1/ Lockdowns
2/ Betalda upplopp (BLM)
3/ Mr Globalist kan köpa upp det billigt

Du undrar varför BLM kan fortsätta med sina upplopp fast det är lockdowns? OBS! Dessa uppgifter kommer ifrån denna video gjord av en 7 dags adventist men mkt bra fakta.

https://www.youtube.com/watch?v=VAColZcOr3c

Här nämner han att Kina kommer att ingå i FN:s fredsbevarande styrkor. Liksom troligen Ryssland? BLM är inte vad du kanske tror att det är?

De säger själva att de är tränade Marxister. De påkallar andar och avlidna att hjälpa dem. Deras mål är att få fram FN att bli en världsregering för att få en världsfred.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet“, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Inte undra på att Gud är arg!
Först drabbar domen den religiösa makten…

Upp 17:15 Och han sade till mig: “Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.

FN:s fredsbevarande styrkor vänds nu plötsligt mot henne som nyss skrek: Fred o Säkerhet! – Det hade hon aldrig räknat med!

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot (RESA UPP MOTSTÅND MOT) de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hellre sitter jag där förkrossad och utan ägodelar men med en levande Jesus Kristus i hjärtat. Gud måste och har lovat ta hand om sina små den här tiden.

Jag har i Anden sett hur en stor flodvåg drabbar de som inte vaknar och gör sig redo och lämnar världens påverkan NU! Dra ut ur Babylon!

Vi fick en profetia en gång som jag börjar förstå när jag ser utvecklingen: Den handlade om en kommande översvämning, vi skulle stå och dra upp människor som höll på att drunkna. Herren sa att ni får inte dra innan jag säger dra!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.