Snart dags för avgång men hoppa inte på tåget!

Om du läser alla stora New Age ledare så säger de att vi nu är på väg mot upplevelser istället för ord. Eftersom de får sin information ifrån den mörka andevärlden så förstår man snart vad som ingår i deras planer. Mörkret vill genom olika demoniska förförelser och läror få församlingen att öppna sig för andliga upplevelser som står över Guds ord. Samma upplevelser kom även in genom mystiken som trängde in i kyrkan på 300 talet. På 300 talet började grunden alltså läggas för Katolska Kyrkan vars inkvisition man nu försöker dölja.

Jerry Potter: Mörkret har absolut ingen makt över den som lever i ljuset! Om han skall få något inflytande över oss så måste vi luras att tillbe den sanne Guden på fel sätt. (Citatet är ur minnet)

Gud vill också ge oss Andliga upplevelser men de måste vara på den grund som redan ligger. Du kan ha både syner och drömmar men det är på Guds ord de måste vila. Gud har redan talat färdigt genom sin Son och grunden är redan lagd.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det här är särskilt viktigt då vi läser en bok som uppenbarelseboken. Vi kan inte tolka den hur som helst vi måste hålla fast vid grunden. Det Herren visade mig nu är att man förkastar grunden och bygger en väg på bara jorden.

Vad jag har hört nu är att man planerar att bygga sina läror från 300 talet och Kyrkofäderna. Det här kommer oundvikligen att leda till mysticism och att man öppnar sig för de här upplevelserna som Warren B Smith varnade för. Den onda andevärlden kommer att bryta ner muren och invadera den församling som gör så här.

Citat om Kyrkofäderna: De är alltså fäderna till den Katolska Kyrkan och ingenting annat! Det var dessa som lade grunden till den villolära vi nu ser i Romerska och Ortodoxa kyrkan.

Jag har från säkra källor fått lite info hur teologerna nu tänker. Flera syskon har Gud varnat genom drömmar senaste tiden. Herren visar att bakom allt detta finns det en fördold agenda. (Jag tror Jesuiterna från Vatikanen på något sätt är inblandade). Man säger nu att man inte vill ha ett nytt Knutby med ondska och mord. Man arbetar nu på en väg som alla skall följa för att undvika sådana saker. Men man väljer alltså att gå till kyrkofäderna på 300 talet istället för att bygga på Jesus och Apostlarna. Samtidigt kommer Klimattänket att vara starkt i den nya rörelsen. Då kör vi lite profetiska drömmar igen så bekräftar de exakt vad som sker nu. Stefan Larsson Pingstpastor i Ed vaknade för någon vecka sedan med en varning: Vakna upp ett tåg kommer!
UPPDATERAT 16/1-21 En dröm av en vän uppe i Norrland 13/1-21
I natt hade jag en dröm…
“Jag stod i ett totalt mörker, så svart, såg inte ens mig själv. Men så långt långt där borta i horisonten ser jag ett litet ljus stiga upp, det blir bara större och större och kommer med en väldig fart fram emot mig. Ljuset tänder upp hela min omgivning runt omkring mig, och jag ser plötsligt att jag står på en perrong med massor av andra människor och ljuset som kommer är ett stort äldre och kraft fullt lokomotiv, som med våldsam kraft rullar in på perrongen. dörrarna öppnas och människor kliver på tåget, men efter en stund så börjar visslorna ljuda och röken pumpar upp från loket och gnisslet ljuder från hjulen när tåget sakta börjar rulla igen, människor kastar sig på tåget i takt med att det rullar ut från perrongen och sakta sakta försvinner. En total avsaknad av ljus råder, tystnaden är totalt, en total tomhet råder, och där slutar drömmen.”

Man målar medvetet upp Knutby och mörkar Katolska kyrkans inkvisition med massor av dödade. Jag ser att man även gör det på Google. (Medvetet ?)

Jag har haft 3 drömmar om det här tåget och det kommer att leda till Rom! Det är därför jag tror att de redan infiltrerat samfunden. Nu planerar man för en ekumenik över alla gränser med riktlinjer för hur församlingarna styrs och vad man får predika. Du skall givetvis testa det profetiska jag säger nu.

Dröm nr 1: Jag står på ett berg på avstånd och får se en Pastor pekar ut en väg och säger: Här skall vägen gå! Det är samma sak som att säga så här skall ni tänka och så här skall ni göra. Folk kom med stockar för att bygga en järnväg när de var klara blev det alldeles tyst. Anden zoomade in en bit av denna järnväg och Herren sa: Janne ser du något fel här? Jag såg att hela järnvägen var uppbyggd på bara lös jord! Plötsligt så verkade tiden vara inne för avgången för tåget (Det stora avfallet) Jag såg och hörde människor ropa: Nu har vi inte tid att vänta längre nu kör vi! Nu fick jag se det här tåget komma körande och jag blev tagen: Det hördes Karismatiska tillrop och sång! Det var mycket ungdomar med på det här tåget! Men tåget var inget härlighetståg utan det såg ut som en fångtransport (Boskapsvagnar) men det förstod inte passagerna. Plötsligt brister marken och tåget sjunker ner i ett bottenlöst hål alla halleluja rop tystnar och kolsvart avloppsvatten kommer upp ur det bottenlösa hålet. Nu ropar plötsligt en person som stod mig nära som är hemma hos Herren: Va! Är ni inte riktigt kloka? Det måste ni förstå att ni måste ju lägga makadam (EN GRUND) under först annars håller det aldrig!

Dröm nr 2: Vi får nu se in i det här tåget och där visar Herren att den sanna läran kommer att bytas ut mot ett yttre sken. En affärsman Tony Blair (Världsreligion) kommer in och säger hånfullt med förakt i rösten: Nu skall jag ta över alla era samlingar och konferenser! I drömmen finns alltså en faktisk möjlighet att det kan bli tvång på vad du får säga och inte.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Dröm nr 3: Nu kommer sista drömmen i serien och här visade Herren vart detta nu kommer att leda fram till. Jag står fortfarande på berget och får se ett berg med en stor tunnel nu får jag se järnvägsspåret igen. Anden zoomade in tunneln och jag visste att snart kommer ett tåg vilken sekund som helst. Plötsligt dyker tåget upp.  Det är samma tåg som i dröm 1 Man skriker och gapar och man tror att det är ett segertåg. Den här drömmen ger mer detaljer om katastrofen i dröm Nr 1. Nu visade Herren mig att det här tåget var på väg mot en viadukt alltså en bro gjort för tåg. Det jag såg chockade mig för hela bron hölls uppe av en trasig Romersk pelare. (Påven o Vatikanen) Tåget är alltså på väg mot en katastrof och ombord är de laglösa.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. (Grund) 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Så är det nu detta som man planerar i hemlighet nu? Ja jag tror faktiskt det! Man är ju kraftigt påverkade av Rick Warren och hans böcker alla församlingar. Och Påven är ju hans favorit! Jag tror att Rick Warren är en infiltratör från början.
If you love Pope Francis you will love Jesus says Rick Warren (Video)

Jag vill avsluta med ännu en dröm som bara bekräftar de 3 tågdrömmarna och att man slänger bort grunden och bygger utan.

Elvor och jag kommer fram till en församling (Som skall gå med i Pingst) dörren öppnades och vi stiger in. Plötsligt spricker hela fundamentet vi står på (Golvet). Vi upplever att vi skall varna människorna i kyrkan för en flod som är på väg! Vi rycker upp dörren till kyrkolokalen och ropar 3 ggr allt vad vi orkar: Ut härifrån det kommer en katastrof! Alla härinne var klädda i en slags turkosa gymnastikkläder och var helt upptagna med och leka. Ingen lyssnade och vi såg hur väggen började ge vika för trycket från vattnet! Plötsligt brakar väggen och avloppsvattnet väller in i kyrkolokalen! Vi var redan i säkerhet när katastrofen inträffade.

Ef 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,
14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Vi har en Jesus men den katolska kyrkan har definitivt en annan Jesus. Här är ett studie jag gjorde för flera år sedan men som är mycket aktuellt idag.

Mat 24:26 Om DE (Falska Profeterna) alltså säger till er: Han (Jesus) är i öknen (Kontemplativ bön = I Tomheten) gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen (Gk: Behållare eller Tabernakel) så tro det inte. (Pekar på Eukaristin)
Eukaristin eller våfflan du tar emot under mässan är alltså samma sak som RKK:s Jesus! Mike Gendron före detta Katolik tror att detta kan vara den bild vilddjuret skall tvinga oss ta emot!

TILLBEDJAN AV EN FALSK JESUS

Jesus ger en förunderlig bild på hur denna andra jesus tillbes i RKK
Mat 24:26 Om DE (Falska Profeterna) alltså säger till er: Han (Jesus) är i öknen (Kontemplativ bön = Tomheten) gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen (Gk: Behållare eller Tabernakel) så tro det inte. (Pekar på Eukaristin)

Först tar prästen våfflan sedan förvandlar han den då är det jesus själv
> Sedan läggs den i en monstrance som en sol
> Sedan läggs den i ett litet tabernakel i kyrkan

Får man tänka till lite och fundera så undrar jag om inte följande scenario kommer att utspela sig när man slår sig ihop med katolska kyrkan i ekumeniken. Tänk dig att det plötsligt börjar ske en massa under o tecken i de här mässorna? Den här falske jesus bekräftas av falska under o tecken! Tror du folk kommer att dras dit? Ja varför tror jag det? Jo därför att massorna drogs till Lakeland där Todd berättade: Att han flög upp i rymden och en massa annan goja. Pastorer reste dit för man ville ha elden sa man! Trodde man på Todd Bentley då kommer man att vara villig att tro vad som helst. Bibeln pekar ut att de falska profeterna kommer snart!

Du kanske inte förstår varför de kommer men de kommer för att testa dig om du vill vara kvar på grunden eller ej!

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Lägg noga märke till vad det står sedan:
2 Petrus 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

WoW! Precis på samma sätt som Gud sände falska profeter för att testa Israel skall Gud göra mot församlingen! Exakt vad Jesus själv säger!

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.

Älskar du Jesus? Då bevarar du det han har sagt som din käraste ägodel. Om Anden får verka vart för han all förnyelse? Från 300 talet eller tillbaka på den grunden som lagts från början?

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Här ser vi dem igen!
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (GRUNDEN-FUNDAMENTET) 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. (ORMAR) Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de (LAGLÖSHET) vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Arneomai är exakt motsats till Homologos! Homologos är sammansatt av 2 olika ord Homo = Lika – Logos = Guds ord (Plan) Hur skall vi bli frälsta?

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (HOMOLOGOS) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner (HOMOLOGOS) man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Om man nu har “en annan Jesus” då bekänner (HOMOLOGOS) man ju honom inte med munnen i enlighet med Guds ord! Det är exakt vad Jesus säger åt de laglösa (Förvrida skriften)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (ANOMOS)

Laglöshet på grekiska ? Äta förbjuden mat
Laglöshet på hebreiska: Att förvrida det Herren sagt!

Vem var det som kom in i Eden som vill förstöra grunden?
1/ Skulle då Gud ha sagt? (Grunden)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.