Blås i basunen!

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda (Glädjeljud – Triumfljud – Varningsljud) på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet (På Jorden) darrar (Skakas av Fruktan eller Vrede). Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära (Alltså Katastrofen från Gud Joel 1:15)

Ser du här att blåsandet i basunen för med sig två olika resultat! Vi kan alltså höra basunens ljud på två olika sätt! För den som bygger på klippan är det Glädjeljud – Segerproklamation – Varningsljud. Mottagandet kan komma till oss på två sätt.
1/ Skakas om av Gudsfruktan (Vi böjer oss i vördnad)
2/ Eller skakas om Vrede (Vi upphöjer oss i uppror)

När Jesus kom som ett lamm var det något i dem som reagerade med hat. Hans blotta närvaro och ord gjorde att man vände om till honom eller man hatade honom “Utan Orsak” han var ett hot för dem. Var kom då vreden ifrån? Det bor alltså något i oss som vill göra uppror mot honom han kommer och stör oss mitt i vår falska frid vi byggt upp. När profeterna gjorde det blev man rasande! Om du skulle få budskapet att gå till Laodicea och profetera – Hur tror du reaktionen skulle bli? Skulle de ta emot dig med öppna armar tror du?

Vi skulle ut på öarna till en missionsförsamling och undervisa när pastorn fick höra att vi skulle undervisa så vägrade han. Varför då? Han visste att vi är emot trosrörelsens budskap och Bill Johnson så vi var ett hot mot honom givetvis. Tänk om sanningen hade kommit fram då skulle ju fasaden spricka och människor få uppleva frihet.

Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.


Joh 15:25 Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. 26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Gud sände alltså den store profeten som skulle komma till dem i en förpackning som inte såg så mycket ut för världen. När Anden kommer idag gör han likadant han väljer den som ingenting är. Han ger en visdom som ingen kan stå emot men han ger dem åt de små.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.

Det är exakt det här du får möta när du idag blåser i basunen. Den som hör och förstår ljudet är det en glädje ljud. Men den som inte förstår blir det som en vrede mot Gud. Ingen får störa min strävan att bygga mitt hus på den här jorden – Det är dessa du kommer att få uppleva det största motståndet från. Antingen är Gud någon du älskar och beundrar! Eller också upplevs han som ett hot som vill ta det du har. Man ser alltså Gud som en fiende som vill förstöra ditt syndaliv och det vore ju tråkigt.
Vet du att det är exakt vad Gud kommer att göra! Han kommer att lägga sig i världens finansiella system. Han kommer att krascha det för att ge oss chansen att vända om till honom av hela våra hjärtan. Det här budskapet kommer alla som älskar att bygga på Jorden hata! Men bibeln säger att Gud kommer att göra det i alla fall. Joel får nämligen se en stor finanskatastrof strax innan Herrens dag kommer! Det är den jag blåser i basun för här för jag har sett den komma!

Alla som inte vänder sig till Gud nu kommer att göra uppror mot honom. Finanskraschen är Guds sista varning innan Herrens Dag kommer med domen. Då kommer det att bli två olika reaktioner
1/ Gudsfruktan och omvändelse
2/ Syndens människa upptänds av vrede!

Upp 11:18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.”

Det är precis så vi måste förstå Ps 2 tror jag! Jordens är Herrens inte människans. Pengarna och makten är Herrens inte människans. Vad kommer alltså resultatet bli när det händer? Alla prognoser i världen pekar fram mot en ”reset” av den här ekonomin för att ersättas av en annan (Upp 13)

När det här sker kommer alltså ”jordens innebyggare att reagera med vrede” de förstår inte att det är Gud som har den här Eliten i sin hand, Han använder sig av deras onda planer för att få sin vilja fram. Eliten utför kraschen men bakom allt är det Herren ändå. Han vill se vilken väg vi väljer här – Jag har även sett den vägen och det är affärer på båda sidor där du kan handla vad du vill. (Upp 13) Den smala vägen har jag även sett där finns det både mat och kläder. Det är att följa lammet vart det än går!

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig (Uppror) och furstarna rådslår (Blir Ett) med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss (SOM EN ENHET) slita sönder deras band och kasta av oss repen. 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Upp 1:10 På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: 11 “Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.” 12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Gk: Jag kom till Herrens Dag i Anden! Nu gäller basunen Församlingarna! Joel såg en arme som liknade hästar. Johannes ser hästar (Upp 6) samma andemening som Joel ser. Det är exakt vad vi se ske just nu! Lägg märke till Hyperinflationen och Pandemin! Du ser även en röd häst: Kommunism och en grön häst: Islam och Miljörörelsen… (Irwin Baxter)

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, (HYPERINFLATION) och oljan och vinet får du inte skada.” 7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. (BAKTERIER o VIRUS)

Det här är väl som att läsa tidningarna ? Pandemin leder till Hyperinflation.

Jer 6:16 Så säger HERREN: “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. (Urgamla vägen) Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.” 17 När jag satte väktare över er och sade: “Lyssna till ljudet från hornet”, svarade de: “Vi vill inte lyssna.”

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.