Ljus i mörkret!

Ni som känner mig vet att jag fått gå igenom tuffa prövningar senaste åren först gick knät sönder och nu fick jag Menieres sjukdom. Att jag ens klarade av att predika och arbeta i helgen är ett stort under i sig.

Jag har vänner och en underbar hustru som är till stor hjälp. Men utan Guds hjälp är man faktiskt totalt hjälplös. Jag gick runt i natt på skeppet och bad inom mig till Gud om hans hjälp jag var helt slut och kände mig så totalt kraftlös och attackerad i mitt sinne. Jag sa till Herren att om du inte griper in nu vet jag inte vad jag skall ta mig till jag orkar inte mycket mer nu. Kanske kan det här budskapet vara till en hjälp för någon för jag upplever att Djävulen verkligen är vred just nu och attackerar oss troende hänsynslöst.

1Pet 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.

Jag fick så klart för mig att jag skulle läsa Ps 27 och tack o lov vilken underbar överskrift. “The Lord Is My Light and My Salvation

Psa 27:1 Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? 2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall de själva stappla och falla. 3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. 4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel. 5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan. 6 Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda, jag vill sjunga till HERRENS ära och lova honom. 7 Hör, HERRE! Jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara mig. 8 Mitt hjärta tänker på ditt ord: “Sök mitt ansikte!” Ja, ditt ansikte, HERRE, söker jag, 9 dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsnings Gud. 10 Om än min far och mor överger mig, tar HERREN emot mig. 11 Visa mig, HERRE, din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull 12 Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. 13 Jag är viss om att få se HERRENS godhet i de levandes land. 14 Hoppas på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på HERREN!

Tack för alla förböner vänner !
Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.