Progressivt mer ljus

Mörker är alltså syndens konsekvens människan vandrade tillsammans med Gud hennes hjärtas ögon var öppna hon levde i ljuset. Hon kunde glädjas i det ljuset och upplevde full tillfredsställelse så länge hennes hjärtas ögon var hela. I bibeln är ögat en bild på vårt sinne där köttsligt sinne (Öga) är mänsklig visdom. Andligt sinne (Öga) är en bild på Guds visdom.

Ormen kom in i Eden och attackerade hennes sinne (Öga) så mörkret förblindade hennes hjärtas ögon (Sinne) hon kunde inte längre se eller uppleva ljuset och Gud värde. (Rom 3.23) De som sker nu är att hennes eget sinne (Öga) öppnas och glädjen över Guds värde förminskas mer och mer. Det som ersätter är ett förmörkat sinne som endast har förmågan att se och mäta sitt eget värde.

Därför handlar alltid det Ljus Gud ger oss om hans värde (Ögonöppnare)
Mörkret Satan ger oss handlar alltid om vårt värde (Förblindar) Vi förstår inte att Mörkret uppträder som Ljuset.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (VÄRDE) hans arv är bland de heliga,

Gud vill: (Tända ljuset i församlingen)
Bönen handlar om att Gud skall skänka oss ljus och öppna hjärtats ögon (Sinne) så att vi skall kunna se och uppleva hur värdefull Jesus Kristus är.

Satan vill: (Släcka ljuset i församlingen)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (Olydigas) sinnen (Ögon) så att de inte ser (Blir berörda av) ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (Värde) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värde) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

1/ Den som inte brinner av den sanna elden
2/ Kan inte sprida den sanna elden eller sanna ljuset vidare

Av sammanhanget ser vi att han menar de gnostiska villolärarna som fått framgång med sitt falska evangelium. (De olydiga) De predikar sig själva eftersom de inte kan se hans värde utan bara mänskligt värde. Det som du inte tycker är värt så mycket kan vi ju alltid behandla lite som vi tycker. Men det kan vi aldrig göra med någonting som vi verkligen älskar.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (Gk: Tereo) vid dem han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom. (Öppna hans Ögon – Sinne)

1/ Den som har mina bud! Min lära och min undervisning!
Kommentar: Nu lever vi alltså i NT och Gud som är Ande (Joh 4) ger idag sin instruktion till oss genom att levandegöra sitt ord i vår ande genom Guds Ande. Gud visade mig att lampan är som hela skriften och själva ljuset är Andens uppenbarelse av Guds ord för mig personligen.


2/ Och håller fast vid dem! (Gk: Tereo – Vakta från skada)

Kommentar: När lampan har tänts för dig i ditt innersta så kommer Guds ord att bli ljus för dig. Paulus beskriver att detta är den största skatt och värde en människa kan få uppleva (2 Kor 4). Om du håller med Paulus så kommer du att vakta din skatt från att stjälas (Gk: Tereo) Denna skatt är alltså bilden av ett oerhört stort Andligt värde: Detta är Jesus Kristus själv och ljuset som strålar fram utifrån hans ansikte han som nu bor i dig genom Anden.


3/ De som uppfyller både Punkt 1 + 2 är den som har Agapekärlek

Kommentar: Så den som nu tycker att uppenbarelsen som han fått personligen genom Anden och Ordet är värt mer än något som världen har att erbjuda är den som älskar (A) Jesus Kristus (Han som uppenbaras i ditt innersta)

4/ Jag skall älska honom och uppenbara mig för honom

Kommentar: Detta är alltså progressivt den som uppfyller de 3 första punkterna kommer att få ännu starkare ljus ifrån lampan. Skatten i ditt innersta kommer att bli mer och mer värd för oss genom att våra hjärtas ögon öppnas mer och mer. Så det värde som vi kan se är alltså det värde som vi verkligen älskar. Nu blir det verkligen intressant för bibeln säger att den som är köttslig är förblindad han kan inte se värdet med sina hjärtas ögon.

Mörker som är syndens konsekvens förblindar alltså våra hjärtans ögon från att kunna se och uppleva härligheten och värdet från Gud (Rom 3:23)
Bara den som får sina hjärtas ögon öppnade kan se och uppleva och älska det värde som kommer ifrån Gud. Människan är skapad för att kunna se värdet (Härligheten) från Gud.

Rom 3:23 Alla har syndat (Missat Vägen) och saknar härligheten (Värdet) från Gud,

Janne Ohlin – Göteborg !

This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY. Bookmark the permalink.