Gideons – Möte med Fridens Herre

Jag har upplevt Herrens frid inom mig helt plötsligt bara flyta fram inom mig. Jag har på mitt arbete bland missbrukare mött människor påtända där det har blivit konfrontationer. Jag kan vittna om att när Herren genom Anden flödar fram då försvinner all fruktan. Det kommer en inre total överbevisning en känsla av att Herren har allting under full kontroll.

En gång i matsalen blev det en farlig situation med en påtänd kille som blev fruktansvärd aggressiv. Han ställde sig precis framför mitt ansikte och skrek att han minsann skulle ”ta mig”. (= Döda mig) Det här var en känd kille som suttit för misshandel flera gånger. Jag står där och tar emot dessa hot och det var flera killar runt omkring där som såg på. Jag sa åt honom helt lugnt du får lämna båten nu!

Han slutade helt plötsligt upp och bara gick ut och en av killarna som bevittnade vad som skett sa: Hur kunde du vara så Cool?  (Han svor) – Jag hade redan innan vittnat för honom om Jesus! Jag bara visste att detta var inte jag det var Jesus Kristus och ingen annan. Sådana här saker har jag upplevt ganska många gånger genom åren med Jesus. Men den kraften kommer precis när du behöver den annars känner jag mig ganska mänskligt och svag i mig själv. Den segrande tron handlar om den förvissningen om att Herren är nära beredd att gripa in och hjälpa dig.

Jag skrev senast om Guds Frid att den övervann följande saker som finns i vår natur. Vi kan komma in i Jesus Kristus och han kan komma in i oss genom Anden (Joh 15) Nu ser vi att det är Jesus som vinner segern i oss. Han ger oss sin Frid så vi kan gå segrande igenom (Gk: Thlipsis) så nu har vi i samma kapitel fått tre begrepp vi skall övervinna genom påverkan av Anden.

1/ Gk: Tarrasso
2/ Gk: Deiliao
3/ Gk: Thlipsis

1/ Det grekiska ordet ”Tarrasso” innebär att sinnet rörs upp av starka känslor som vrede och oro för framtiden. Det innebär att det kommer ut genom munnen i form av starka ordväxlingar som skadar din medmänniska. Ordet kan beskriva vatten som rörs upp av en vind eller något annat.

2/ Det grekiska ordet ”Deiliao” beskriver att sinnet grips av fruktan. Det innebär också att sinnet grips av handlingsförlamning och tappar frimodigheten och drabbas av feghet.

3/ Det grekiska ordet ”Thlipsis” beskriver att sinnet kan få möta saker som finns i världen genom syndafallet. Här beskrivs ångest och betryck och falska anklagelser och ren förföljelse från både andliga och mänskliga krafter.

Det var alltså Kungen i sitt rike eller Guds Rike som manifesterades inom mig i dessa svåra situationer som jag aldrig hade klarat annars. Om inte Jesus Kristus får hålla ihop våra tankar med sin Ande i oss kommer vi uppleva kaos.

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (Eirene) som världen (Kosmos) ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Roten från det grekiska ordet “Eirene” som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet som hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns det frid för min själ.

Vi kommer att som Guds folk i ändens tid att vara totalt beroende av Herrens Kraft. Det kommer att se ut som om vilddjuret är oövervinnerligt. Det kommer vara starka anklagelser över oss från fienden att ge upp kampen. Just nu tvingas världen in i en massa saker på grund av Pandemin nästa steg blir att utan märket kommer det se omöjligt ut att leva på jorden.

Har vi ens tänkt tanken? Allt kommer digitaliseras i nästa steg.
> Du måste ta märket för att få ett konto
> Har du inte det märket blir du ”utloggad” från samhället

Allting som hände med Israel i GT är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. (1 Kor 10) Låt oss titta på vad som hände på Gideons tid. Gud kallade alltså Gideon i en svår tid där Gud gav Israel i fiendens hand i 7 år. Det är lite märkligt för bibeln beskriver ju att Guds folk skall få det jobbigt just i de sista 7 åren.

Dom 6:1 Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i sju år. 2 Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor, som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen. 3 Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. 4 De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. 5 Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna, och de kom in i landet för att fördärva det. 6 Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till HERREN.

Dom 6:11 HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. 12 För honom uppenbarade sig HERRENS ängel och sade till honom: ” HERREN är med dig, du tappre stridsman.”

Dom 6:14 Då vände HERREN sig till honom och sade: “Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15 Han svarade honom: “O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.” 16 HERREN sade till honom: “Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.

Israel hade inte lyssnat till Herrens röst därför lät Gud fienden förtrycka dem. Midjan betyder ”stridigheter” och det låter ju som motsatsen till Frid och det var ju Kaos. Istället för att löfteslandet skulle flöda över som de var lovade gömde de sig av fruktan i grottor. Att vara i löfteslandet är ju en bild på att vara i Jesus Kristus. Nu tog man in avgudar och vägrade lyssna till Herrens röst (Dom 6:8-10) Resultatet blev att fienderna hotade dem på alla sidor de kom som gräshoppor och förstörde både deras arbeten och deras mat. Det här är exakt vad vi ser nu komma över världen och hota Guds folk genom Den Nya Världsordningen. (Vilddjuret) Midjaniter var Köpmän (1 Mos 37:28)(Upp 18:23)

> De hotar alla som har inkomst
> De hotar all matförsörjning
> De hotar all energiförsörjning
> De hotar dem som tror att Jesus är enda vägen till Gud

De som skulle ta hand om folket och rensat ut avgudarna drabbas av kaos och gömmer sig i grottor. Men Gud har alltid haft en kvarleva som han rest upp i alla tider av nöd så även i denna. Så när folket började ropa på Herren igen så hade han redan förberett sitt svar. Vart finner vi Gideon när Herren kallar honom? Han var vid en vinpress och tröskade lite vete! Om nu vetet symboliserar Guds levande ord om den uppståndne Jesus Kristus blir ju bilden ganska klar.

Gideon försökte att rädda och bevara Guds ord från fienden. Han liknar väldigt mycket församlingen Filadelfia i Uppenbarelseboken. Svaga och rädda älskade de Jesus Kristus och ville hålla fast vid löftena om frälsning.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Just den prövningens stund som skall komma inte över Israel bara utan över hela världen beskrivs som en invasion av gräshoppor i Joels bok som orsakar samma sak som vi läser om skedde på Gideons tid. Herren själv kallar på Gideon och säger: Herren är med dig du tappre stridsman!

Det är inte vad människor tycker utan vad Gud tycker som räknas. Han gjorde ju vad han kunde för att rädda undan det som var från löfteslandet istället för att gömma sig i grottorna som de andra. Precis det jag berättade om i början om mitt liv i fara upplevde Gideon nu: Herren kom med sin mäktiga närvaro till Gideon som driver ut all fruktan!

Gideon anser sig inte värd detta möte Israels Gud. Han anser sig vara så liten och obetydlig och räknar upp det (Dom 6:15) Gud är aldrig beroende av mänskligt material som Rick Warren säger så därför kan han välja den som ingenting är för att styrka det med sin kraft och visdom.

FRIDENS GUD KAN GÖRA ALLT HAN VILL GÖRA

Dom 6:22 När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte! 23 Men HERREN sade till honom: Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö. 24 Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid. Det finns kvar än i dag i det abiesritiska Ofra.

Om vi sätter Guds Rike först i våra liv så kommer han styrka vårt innersta så vi kan gå igenom den värsta stormen. Jesus Kristus som är min Frid kommer att förhärliga sig själv rakt igenom alla stormar du möter. Det kommer människor att se och vilja ha det du har i den här stormiga världen vi lever i där ingenting längre är säkert.

Som ett resultat med mötet med Herren får Gideon ta emot en uppenbarelse från Gud. Nu bygger Gideon ett altare till Herren och bekänner: Herren är min Frid! Altare i GT symboliserar alltid Golgata i NT. Gud som aldrig kan ljuga uppenbarade alltså för Gideon personligen genom sin Ande:
Gideons kallelse
Gideons väg
Gideons framgång i striden
Gideon blev nu en ny skapelse i Kristus Jesus
Gideon blev det för altaret representerar hand död med Kristus

På det här sättet har Gud tränat oss att vandra i Anden! Han talar om vad vi skall möta i framtiden genom en dröm eller en syn. Låt mig få ta ett exempel så ni förstår hur Anden leder! Herren visade i en dröm att vi skulle sluta arbeta i Bohuslänsmissionen 6 månader innan vi blev uppsagda. Anden förde mig rakt in i ett styrelsemöte i en dröm där fick jag höra hur de talade om att börja arbeta på ett annat sätt. 6 Månader senare uppfylldes detta exakt! Vi blev kallade och meddelade om att de tänkte arbeta på ett annat sätt. Vi visste inte ett dugg vad vi skulle göra men vi fylldes av en stark frid så vi visste att Gud har kontrollen. Detta är att vandra i Anden in i förutberedda gärningar i Jesus Kristus. Han kommer alltså att visa dig att berget som ser så omöjligt ut för dina ögon kommer han att flytta på hur mäktigt det än ser ut.

Låt mig få ta ett annat bibliskt exempel nämligen David! Gud hade ju uppenbarat för honom att det fanns en plan för hans liv bakom Goliat. Han skulle ju bli Kung det hade ju Gud som inte kan ljuga sagt till honom. David böjde sig vid bäcken och tog 5 släta stenar där 5 är nådens tal. Han vann kampen genom tron det var Gud som styrde stenen så fienden föll. Anden vill uppenbara saker som inte skett ännu för att när du står vid den situationen skall du övervinna genom tron.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 21 Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud.

Löfteslandet är för oss som tror Jesus Kristus i oss och vi i honom. Det är alltså inte din gamla människa som skall ha Jesus Kristus som en slags ”lyckoamulett” för att uppfylla dina planer. Det är när du bygger ett altare och dör med honom på korset Herren kan börja förhärliga sitt namn i ditt liv. Allt annat är ett enda stort självbedrägeri. Allt vad Anden gör och uppenbarar i ditt liv är till för att förhärliga Jesus Kristus fridens och rättfärdighetens Kung.

2 Pet 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. 2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Det som tillhör Gud och är hans väsen och hans härlighet. Det som är uppenbarat i skriften om honom. Det skall du kunna få uppleva i Jesus Kristus – Det skall han genom sin Ande manifestera i dig. Han kan övervinna världen du kan det definitivt inte.

Många försöker läsa och läsa och göra kristendom men den vägen är lagiskhetens väg (Lagens) – Detta leder till frustration inte frid! Jag tror att alla kommer gå igenom det stadiet Rom 7 beskriver innan Nåden kan bli en levande verklighet i mitt liv.

När sanningen kommer till dig kommer den i två delar nämligen:
1/ Den avslöjar mitt hjärta
2/ Den uppenbarar Guds hjärta

Ju förr vi upptäcker att vi vandrar på lagiskhetens väg ju bättre för vi måste upptäcka vad som finns i våra hjärtan. Där bor något hos alla som kallas “Synd” (Sing) eller “Köttet” – Där finns ett uppror mot Gud!

Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Det är inget fel på bibeln felet sitter alltså i mitt hjärta där bubblar det upp frustration och vrede (Det är Köttet – Synden) Käre Gud vem skall ge min själ befrielse och skänka den frid? Du skall dö med Jesus Kristus det är Andens jobb och han kommer leda dig in i situationer och kriser så det sker.

Rom 7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? (Som hela tiden får mig att misslyckas) 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre!

Det finns en del som hela tiden vill tala om hur dålig och misslyckad man är. Varför fördömer du dig själv? Vi måste förstå att denna “gamla människa” skall misslyckas med det kristna livet det är meningen. Det är den “nya människan” Jesus Kristus i dig som skall ta över och greppa din själ och driva dig framåt i frid och glädje inte i självfördömelse.

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. (Kristus i dig) 12 Med glädje skall ni dra ut (Från lagen och världen) i frid skall ni föras fram. (Ledas och drivas av Anden) Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, (Problemen skall explodera när du möter dem) alla markens träd skall klappa i händerna. (Hela skapelsens hopp bor i dig) 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Törnsnår och Nässlor som finns i ditt hjärta skall bytas ut mot Guds Rike
= Rättfärdighet – Frid – Glädje i Anden (Rom 14:17)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.