Profetiskt budskap

PROFETISKT BUDSKAP MOTTAGET NATTEN 20-21 JANUARI – 2021

För några år sedan så talade Herren till oss om att ni skall få en nyckel att gå in genom en dörr. När ni kommer in bakom den dörren så skall ni förvånas över det ni får se och uppleva. Ja och jag är väldigt förvånad!

I natt talade Herren genom en dröm igen och jag fick gå upp och skriva ner den direkt så att inga detaljer försvinner ur minnet. Jag tror att det både är ett budskap till mig själv och dig som privatperson men samtidigt gäller det en församling. Budskapet var alltså följande ……..

Vi skulle åka till en viss församling och predika om ändens tid och blev där mottagna med stor värme och bjudna på kaffe innan mötet. Med mig hade jag en hel väska med olika utklipp och papper. Denna församling känner jag personligen väl till för jag är nämligen döpt där.

Det är en församling som gått igenom svåra prövningar genom åren. Det kom in saker i den församlingen som gjorde att den splittrades. Precis innan den gjorde det skickade Herren oss med ett budskap riktat till de 2 ledarna i församlingen vid den tiden. Den gången var det en helt annan atmosfär som rådde i andevärlden när dessa ledare som styrde med hårdhet. Pastorerna gjorde nu exakt tvärtom vad Anden sa genom det profetiska budskapet den gången det ledde till splittring.

När Anden talade den här gången var det en totalt förändrad atmosfär av Andens kärlek och godhet och vänlighet. Genom dörrarna kom det in människor som förvandlades i den här härliga och ljusa atmosfären. Bänkarna fylldes av glada människor som inget annat ville än höra Guds sanna ord. (Märkligt i dessa Coronatider) Det var så tydligt att de var där för att få höra Guds ord och de längtade verkligen efter det.

Amos 8:11 Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

Det kommer en tid då de många ärligt sökande har tröttnat på alla de falska profeter som säger sig förmedla Herrens ord. Ingenting har ju hänt av alla fagra profetiska budskap om “Väckelse “Väckelse”. Jag undrar om inte Coronan har avslöjat hur det är ställt med deras kraft! Den här svåra tiden med alla begränsningar har skapat en hunger efter Guds ord. Vad säger egentligen Herren nu mitt i allt kaos? Det är ju det som är det väsentliga inte vad vi tycker.

Lokalen fylldes alltså av människor som ville höra Herrens ord. Mötesledaren och Sångarna var klara och snart skulle mötet starta. Nu satt vi där och skulle började göra oss beredda att tala till dem. Nu kommer den riktiga chocken jag böjer mig ner och skall ta upp mitt utkast från väskan men jag hittade det inte. Inte heller hittade jag mina läsglasögon eller min favoritbibel med alla favorit understrykningar och noter. Elvor sa åt mig läsglasögonen är ju inga problem jag har ju 7 stycken med mig. Som tur var hade vi en helt ny bibel med oss i väskan, den låg där helt oöppnad och oanvänd.

På med nya läsglasögonen jag lånade av Elvor sedan fick jag sprätta upp förpackningen på den helt nya bibeln. Då återstod bara ett problem nämligen utkastet! De var ju där för att höra vad Herrens ord sade! Jag våndades inom mig vad skall jag ge dem att äta de är ju uthungrade.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Mar 6:37 Men han svarade: “Ge ni dem att äta.” De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?”

Här sitter jag alltså med en nya glasögon och med en helt ny oöppnad bibel men jag vet inte vad jag skall “ge dem att äta”

Plötsligt kommer Herren mig nära med sin djupa stilla röst! Du skall säga till dem exakt vad jag säger att du skall säga! Jag ställer mig i talarstolen och börjar förmedla budskapet (Maten) till församlingen så tar drömmen slut. Det här är precis vad Herren sa att jag skulle säga.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (Heb: Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. 6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna.

Det jag aldrig sett förut var att det här beskriver två vägar. Ps 40:2 står hebreiska ordet Qavah vilket innebär att jag gör mig ett med Herren. Jag väljer alltså att stå fast vid Herren och hans ord och jag ödmjukar mig inför honom. Då kommer välsignelsen och upprättelsen.

1/ Gud böjer sig ner och hör min bön
2/ Han befriar mig från dyn och min egen otillräcklighet
3/ Han sätter mig på klippan Sela (Uppståndelsekraften)
4/ Han arrangerar stegen i förutberedda gärningar
5/ Ljuset kraften och glädjen kommer att förökas
6/ Församlingen blir ett vittne som påverkar andra människor

Men så finns då en annan väg vi kan välja som är precis motsatsen till välsignelsens väg. Vi kan välja människors väg för att de är många vi kan vika av till de stolta. Vi kan överge det sanna evangeliet och följa ett falskt. Anden säger tydligt att det snart kommer en skiljeväg!

När jag vaknade från drömmen var det särskilt två personer jag omedelbart kom att tänka på. Skall aldrig att glömma deras vänlighet mot mig och andra när jag först kom med i den här församlingen efter mitt dop den ene av dem döpte faktiskt mig. Det är med stor glädje och kärlek jag kan förmedla det här budskapet om upprättelse och jag vågar inte göra något annat heller. Herrens Tjänare – Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.