Den heliga vägen

 

 

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan….

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga Matt 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När den här tiden kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sådant avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle få svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i ande och sanning. Världen skulle ta över kyrkan och de skulle sjunka ner i djupet.

Det är en stor sorg att människor hör av sig runt hela vårt land och undrar var de kan finna en gemenskap som inte är besmittad av de här nya New Age influenserna. Många är undrande skall jag stå kvar eller skall jag dra ut? Svar: Det måste du fråga Herren om! 

VARNINGAR TILL GUDS FOLK!

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus (gemensamt) med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar (komma överens?) Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för (gemenskap) med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och Vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Beliar = Lögnens Fader = Mörkret
Kristus = Vägen – Sanningen – Livet = Ljuset

1/ Gemensamt (Sanningen)
2/ Komma överens (Ett i Herren)
3/ Gemenskap (Andens Enhet)

Vi är ju ett heligt prästerskap (1 Petrus 2:5)
Hes 44:23 De (Prästerna) skall lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent.

De här sakerna handlar om en relation i ett äktenskap som Herren vill ha med oss var och en. Innan en skilsmässa så brukar det ju vara de här 3 Punkterna som havererar. Men tänk efter nu det är av exakt av samma anledning många lämnar besmittade församlingar idag.
1/ Det som förut var gemensamt byts ut mot Pseudo (Lögn)
2/ Det skapas en falsk själisk enhet med varandra istället för Herren

Bibeln beskriver ofta relationen mellan Herren och sitt folk som en äktenskapsrelation. Nu lever Guds folk i förlovningsstadiet men det skall komma ett bröllop en dag. 2 Kor 6:14-18 beskriver alltså hur Bruden lämnar Skökan.

V 16 Han skall bo och vandra med dem!
V 16 Han skall vara Gud och vi hans folk (Bruden)

Det finns alltså karaktärsdrag hos bruden som inte är så noga hos de Laglösa.
1/ Kärlek till Sanningen
2/ Komma överens och bli Ett med Herren
3/ Andens Enhet

Amos 3:3 Vandrar två tillsammans (YACHAD) utan att de kommit överens om det? Tillsammans = YACHAD = Bli Ett Överens = Kan betyda överens om förlovningen för att sedan bli ett i äktenskapet.

I sammanhanget det är skrivet har Israel övergivit vägen! Man har alltså lämnat den väg man kommit överens om och gjort en egen. Det ormen satsar stenhårt på idag är en slags falsk nåd som gör om Gud till en domare som aldrig dömer någon. Det här skall alltså känneteckna de falska profeterna i ändens tid! Det gjorde det på det gamla Israels tid och så gäller även oss (1 Kor 10) I NT så blir vi förlovade med Herren och får Anden! Men vi kan naturligtvis göra som Israel och överge vägen!

EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning (GK: Förlovningsring) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 15 Sedan jag hört om er tro (TROFASTHET) i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. (Den vill Satan förstöra 2 Kor 11:3)

Här ser vi Andens enhet!
Här ser vi Tron i Herren (3 Punkterna)
Här ser vi de Heliga!

Nu skall vi ta och gå tillbaka igen till 2 Kor 6:17 – 18 De Heligas Väg! Tvärtemot de Heliga står de Laglösa! Nu ska vi titta på något intressant!

1/ Helighet har gränser!
2/ Laglöshet har inga gränser!

2 Kor 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Spiro Zodhiates – Aphorízō; fut. aphorizṓ, from apó (G575), from, and horízō (G3724), to define. Ordet Horizo betyder: Att definiera vart gränserna går! Det är exakt samma sak som att klart kunna förstå och peka ut vart gränserna för vägen går. Detta är alltså den heliga vägen! Det är ju Prästens uppgift att se och undervisa skillnaden (Hes 44:23)

DEN HELIGA VÄGEN

Betelskeppet som är gjort 1962 har varit på varv för renovering. Ni får gärna be att båten får bli ett frälsningsskepp i fortsättningen också. Under tiden så var Gubbarna och all personal på en fritidsanläggning i Floda. Mellan nattskiften hade jag jag som vanligt med mig kameran och vandrade i skogen. På stigen framför mig hör jag plötsligt ett konstigt ljud. Ett vildsvin springer blixtsnabbt över stigen och in skogen jag blev rädd fanns det flera? Jag fortsatte vandra och vägen var sedan helt fri från ”Vilddjur”. När jag går där kom ett bibelord till mig jag kommer till det snart men först.

Jes 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta (GAAL) skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta (PADAH) skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Herrens återlösta här GAAL pekar på att du och jag var totalt utblottade och hade en lång skuldlista. Alla som har den här skuldlistan kommer att hamna i slaveri under skuldindrivare. Det är ju inte så svårt att förstå vem denne är nämligen Satan. Men om din närmaste släkting var så rik så att han kunde köpa loss dig fick han rätt att göra det först.

Bibeln säger att vi har en vän som är närmare än en broder! (Ord 18:24) Han är inte bara Guds Son utan han är även Människosonen.

Luk 7:34 Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och nu sägen I: Se, vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!

Judarna förstod inte att det var som den andre Adam han talade till dem om blodet som ger liv. Hela offersystemet handlar om blod! Men det pekade bara fram mot den stora återlösningen genom människosonen.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Det andra ordet här PADAH har också med att köpa loss något att göra. Men det finns ytterligare en mening med ordet som har med bevarande att göra. Så Herren bryr sig verkligen om dem han har köpt med sitt blod till sin egendom.

Köpa loss till sin egendom! (Gaal)
Bevara oss som sin egendom! (Padah)

När vi läser om bevarandet är det lätt att tänka att vi skall slippa lidande! Men så är det absolut inte utan bevarandet handlar om det eviga och inte det jordiska. Bibeln beskriver oss som slipade Juveler! Juveler är slipade på ett speciellt sätt! De återkastar ljuset på ett underbart sätt! De beskriver de troende som slipats genom lidandet för att återspegla Herrens Härlighet!

Psa 119:66 Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud.67 Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. 68 Du är god och gör det goda, lär mig dina stadgar.

Jerry Potter: Det är inte mängden av lidande utan vad vi lär oss av lidandet!

Det innebär alltså att om du upplever prövningar och misslyckanden på samma områden. Då är det dags att fråga Gud: Vad är det jag missat? Vad vill du lära mig genom detta? Det som är värdefullt är en tro som är prövad…

1 Pet 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Det nya Jerusalem är Andligt talat byggt med Juveler och rent Guld! (Upp 21)

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (Heb: MINA JUVELER) på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag

Vi avslutar med något jag tror är profetiskt som vi skall hålla ögonen på.

På tal om Herrens Dag så har Arabstater och Israel börjat förhandla fram en fredspakt, gällande fred och säkerhet. (1 Tess 5:1-3) Allt skall läggas under FN:s lagar och förordningar står det i nyheterna idag på vår sida.

Pope Francis speaks at a multi-religious gathering at the National September 11 Memorial Museum in New York, September 25, 2015. Ray Stubblebine/EPA/POOL

Men det är märkligt att innan detta sker så har någon varit här nere innan nämligen Påven som är en stark kandidat till titeln: ”den falske profeten”. Vänner det är ju just något sånt här vilddjuret (FN) måste lyckas med om hela världen skall förundras och följa det.

Upp_13:3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

 

Predikan av Janne Ohlin – Parousia Mission 6/10-19  – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.