Bunden i Fruktan

Detta är utkastet till den predikan Janne Ohlin höll 20/5-2018 i Parousia Mission /Göteborg

Med avstängt inspelning berättar jag om en profetisk dröm som Herren har bekräftat. För flera år sedan visade Herren en förkunnare sitta i vita kläder och tala med sin mamma i himlen. Det verkade bra mellan himlen och honom. När han nyligen avled förstod jag att det var ett tidstecken från Gud. Då skulle nämligen antikrists ande ta över konferenserna i det här landet. Det var nyligen en stor konferens som handlar om Kingdom Now och Dominionism. (Kingofkingsconference)

Herre tack att du välsignar den andliga maten vi bär fram här idag. Låt det bära frukt och leda till frälsning och befrielse. Låt bojor brista Herre! Låt bojor brista! Låt den öppna ögonen på människor så de förstår dina vägar hur du handlar med oss.

frihet

När vi får Ljus så uppenbaras Herren det skall leda till en Gudsfruktan som befriar oss från en annan fruktan nämligen Människofruktan.

Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Vi läser här som att det bara betyder att vara rädd för människor. Kj – ”The Fear of man” Men i ordet ligger det även att oroa sig för saker och ting. Den här osunda fruktan leder alltså inte till frihet utan till slaveri i olika former. Det kan till och med gå så lång att det blir en Fobi!

Vad är då Fobi? Gjorde en sökning på ordet Fobi! Från BUP
Fobi hänger ihop med ångest, det vill säga stark oro och rädsla. Oro och rädsla är egentligen en naturlig del av livet. Det signalerar för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Men ibland kan man känna sig överdrivet rädd eller rädd fast det inte finns någon fara.

Ulf_Ekman

En del har blivit så svikna att man är livrädd för relationer. Man har kanske varit med i en församling där man utsatts för manipulation och maktmissbruk. Många är därför fångade i ensamhet och behöver hjälp att komma ut. Vägen in i slaveriet börjar ofta när vi upphöjer våra tankar över Guds tankar. Falska Profetior har därför fört många in i mångårigt slaveri! Jag vet att Elvor har med Herrens hjälp fått loss en vän till henne!

Psa 107:8 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, 9 ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. 10 De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor 11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd. 12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.

stav

Den som har fostrats av Herren han kan faktiskt tacka Gud både för Nöden som för Nåden. Vi har något i oss som kallas för synd. Ibland kommer perioder i våra liv då vi får förstå vad som finns i oss för att förstå att i oss bor inget Gott. (Rom 7:8)

V 9 Vi kan få uppleva tider av Hungrande och Törstande
V 10 Tider av Fruktan och Ångest!
V 11 Vi gör det om vi står emot Andens maning igenom Ordet
V 12 Då kommer vi att inse vi har ingen Hjälpare

Halleluja! Men det som kan se ut som fullständigt nederlag kan plötsligt vända till fullkomlig seger! Gud gör inga misstag han vet vad som finns i våra hjärtan! Vägen in till Guds Rike är smal!

VALTERS VITTNESBÖRD

1 Sam 2:7 HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. 8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn (THE DUNGHILL) lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen.

Kände en kille från Säffle vars vittnesbörd är exakt så! Han kom till ett Rehab uppe i Bohuslän som heter Fjällgården. Han kämpade emot Gud och skulle aldrig böja sig hans pappa var pastor och bad för grabben! Men han stod emot Gud men mådde bara sämre och sämre så en dag när han körde ut dynga från ladugården då böjde han sina knän på dynghögen och tog emot Jesus. Han berättade för oss att han inte längre orkade stå emot han började ropa till Gud om Förlåtelse och Frälsning. Ibland måste Gud föra oss den här vägen!

Vi går tillbaka till Ps 107 och fortsätter där vi slutade!

Psalm 107:13 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. 14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.15 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn 16 ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar.

När vi kommer ut ur Nöden blir alltid Nåden så värdefull! Då hamnar fokus alltid på Herren istället för på oss! Först då kunde David bekänna och förstå att det var du Gud som gjorde något i mitt inre! Det var alltså en mening i allt lidande som han fick gå igenom.

I Psalm 34 Bekänner David att Guds handlande i våra liv är rätta och sanna oavsett vad vi tyckt om dem då de inträffade! Det leder alltid till mer frihet om vi accepterar hans vägar! Men försök inte ens räkna ut dem för det står att de är outgrundliga.

Psa 34:2 Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 3 Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! 4 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (RÄDSLOR) räddade han mig. 5 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. 6 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 7 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 8 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. 9 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

Vers 4 He delivered me out of all my Fears
Vers 6 Den som är fattig kommer ut ur den trånga Passagen.

Det är alltså när vi inser att vi behöver ständig hjälp och ser upp till honom som Nöden förvandlas till Nåd.  Den nöd som Tuktan för med sig Herren leder till Fridsfrukt! (Heb 12:7) Men den nöd vi drabbas av om vi medvetet väljer synden leder till Slaveri.

Slaveri handlar alltså om tvång och gör så att vi inte längre frivilligt kan välja utan vi är slavar under vårt tankeliv. Att få ett förmörkat sinne är alltså samma sak som att få ett förblindat öga (Andligt sett) – Satan hade alltså bedragit Kain det ser vi (2 Kor 4:4)

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Kains öga var förblindat! Han var slav under syndens makt! Vem är Herre över syndens makt? Djävulen eller Denna Tidsålders gud som han även kallas! Den andemakt som råder över de olydiga (Ef 2:1-3) Han råder med Tvång!

Jag känner flera stycken som är jättesnälla när de är nyktra och kan bli riktigt otäcka när de är fulla. Bibeln tar bilden av den som inte är under Andens Herravälde han är under en ande som gör honom berusad och för honom in i slaveri.

Paulus säger:
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1/ Undervisning om Sanningen
2/ Gud ger omvändelse (METANOIA) i Tankelivet
3/ Det ger befrielse från Tvång (Bojor)

Kommer ni ihåg att Judas brev beskriver avfallna Kristna som att de trätt in på Kains väg (Jud 11) så att vi förstår det här är av högsta betydelse så att vi inte följer dem. En väg börjar alltid i vårt tankeliv eller ditt sinne (ÖGA) alltså hur vi börjar att se på saken.

Den församling som vi tillhörde kom det en gammal missionär med ett budskap. Det var ur JUDAS brev! En varning att man höll på att lämna vägen och träda in på Kains väg! Senare drömde jag att människor åkte fångtransport under lovsång och karismatiska uttryck! (SLAVERI)

Efter frestelsen av ormen så började Eva se på trädet på ett fel sätt.
1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.

Vi läser om Kain igen!

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Grundtexten beskriver här ett vilddjur som ligger utanför dörren och är färdig att sätta klorna i oss.

Göra det som är gott? Det låter ju precis som om man kan bli rättfärdig genom gärningar? Men sanningen är ju den att Kain genom sina föräldrar redan har hört sanningen. Ett oskyldigt lamm fick sätta livet till för våra synder! (1 Mos 3:22) (Upp 13:8)

Cain-Able

Salomo skriver att det finns inget nytt under solen…
Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Det finns en del om ändens tid som stämmer rätt bra i historien om Kain. Man skulle kunna sätta ordet Kain på jordens innebyggare. Man skulle även kunna sätta Abel på de som är skrivna i livets bok.

Det står att det var när tiden gick mot sitt slut som de bar fram sina offer! (1 Mos 4:3)
Jag har sagt det förr men Kains namn och ordet ”Alla jordens innebyggare” har samma andliga betydelse. ”Att bygga fasta boningar på blotta Jorden”.  Kains namn kommer av en rot som betyder – Grundlägga – Bygga upp – Egen ära!

NWO

1 Mos 13:8 Alla jordens invånare (KAIN) kommer att tillbe det (VILDDJURET) alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (ABEL)

Är det inte intressant att det står ett Lamm och knackar på dörren till Laodicea? Den du öppnar dörren för kommer att få din tillbedjan!
Vad handlar hela uppenbarelseboken om? Jo lydnad och tillbedjan!
Antingen öppnar vi vår dörr för Lammet! (Upp 3:20)
Eller så öppnar vi dörren för Vilddjuret!

Det var exakt därför Gud såg till Abels och hans offer! Abels namn betyder ”Vindfläkt”. Han gjorde det goda och Anden inspirerade honom att komma med förstlingen av sin hjord. Han bar fram det enda Gud accepterar! Jesus Kristus (Lammet) och inget annat vid sidan av!

Både Abel och Kain hade hört genom sina föräldrar evangeliet predikat i förtid. Lammet eller djuret som slaktades för deras skull. Abel gjorde alltså det som var Gott! Han kunde därför se frimodigt uppåt och stråla av fröjd (Psalm 34:6)

Abel fick ljus av Gud och han höll fast vid det han har hört! Kain fick också höra evangeliet men troligen något annat också. Han fick höra en falsk profetia genom Eva om den kommande frälsaren av världen! Att denna frälsare skulle vara han! Att löftena nu skulle uppfyllas Messias är nu här!

boss

Inte undra på då att det står att han blev en slav till det Jordiska. Jag tror att Kain var Kingdom Now eller Dominionisten. Han tjänade alltså det Jordiska! Här kommer alltså Synden fram: Ni skall bli som Gud (Kristus)

Så redan i det första Guds Hus eller familj på Jorden kommer ormens säd in och försöker att ödelägga Guds Plan. Gud har alltid haft en familj och Satan har alltid velat förstöra den. Idag har Gud också ett hus och en familj! Den kallas för Guds hus eller församlingen eller Kristi Kropp.

Så när skriften varnar oss för antikrists ande så ser vi att den har redan verkat i den första familjen i det första Guds hus. Bibeln säger att det kommer att ske igen vid tidens slut!
De kommer att träda in på Kains Väg! (Judas brev V 11) Vilka då? “De Laglösa”

I det första Guds Hus kom Kain istället för Messias! Hur gick det till? Jo genom att Eva felaktigt profeterade över Kain! Glöm inte bort vad hans namn betyder! De gav honom det namnet genom vad de trodde om honom!

1/ Grundlägga (Plantera)
2/ Bygga upp (Växa)
3/ För egen ära…

Då måste man ju undra varför detta är ett sådant vanligt ämne i Paulus brev till Korintierna? Jo för stämmer förebilderna in så var Kain den förste Gnostikern. Det som nu började komma in i Guds Familj (HUS) kommer att utveckla sig och sprida sig till ett stort uppror i Guds Hus. Laglöshetens hemlighet är redan verksam det startade i det första huset och kommer att blomma upp fullt ut i det sista huset.

Gnostikerna fick en egen Sk “väckelse”  1994 I massor av profetior kom då att en global kropp nu skulle födas fram – Corporate Christ – Manifested Sons of God mm mm. Det här är alltså en förenad kropp som kommer samman vi kan kalla den för Kain. För de har nu exakt samma teologi som han hade fått genom en falsk profetia. Det är vi som nu skall återupprätta Jorden! Det är genom oss det Nya Riket skall komma! Det är vi som är Kingdom Builders!

Gör vi som Kain så kommer vilddjuret att komma in genom vår port vår dörr. Vad symboliserar nu en Port eller en Dörr i bibeln ofta? Jo din vilja! Men även urskiljning! Förr var det så att alla rådslag skedde i porten! Där satt de äldste i staden!

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

toronto
Vad var det vi sa om fylla förut? 2 Tim 2:24-26
Den som är berusad är fast i Djävulens snara så att han tvingas göra hans vilja! Det är något annat som sker också man förlorar förmågan att se klart. Man förlorar sin visdom och blir dårar!

 

Howard-Brownes

RODNEY HOWARD BROWN – En falsk profet som kallas “Holy Bartender”

Andlig Kunskap kommer till oss i styckverk. Medan Andlig Visdom är förmågan att kunna sätta ihop det till en hel bild. Ordet Sofia kommer av det hebreiska ordet för Väktare (SOPHIM) Innebörden är att Väktaren gick runt staden som ofta byggdes på en höjd! Av de olika bilderna han fick sattes det ihop till en hel bild! Om den bilden var hotande skulle han blåsa i basun och varna folket!

Är det därför det hörs så få varningar idag? Man ser helt enkelt inte vilken tid vi lever i. Man har förlorar förmågan att kunna sätta olika bibelord samman till en hel bild! Har man ingen bild så ser man inte det profetiska pusslet! Det är bara en massa pusselbitar med kryptiska bilder på. När Herren kallade oss att varna för Ändens Tid gav han mig en drömsyn när Pappa skulle lära mig lägga pussel när jag var liten.

Jes 28:13 Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Jag ser ett annat profetiskt budskap i Abel och Kain nämligen att i hebreiskan står det att Kain var en slav till det Jordiska. Så även om Abel dog så får han åter bo i Herrens hus evinnerligen efter uppståndelsen precis som David uttrycker i Psa 23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

Men bibeln säger oss att en slav inte får bo där…..

Joh 8:34 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Friheten kommer alltså genom det fullkomliga offret som ha sin förebild redan i det slaktade djuret i Eden. Ordet altare på hebreiska betyder ”Platsen där djuret slaktades” så vi ser redan från början fram till Golgata Evangelium fördolt. Sedan kom Jesus själv som det slaktade lammet och gav oss äkta kläder att ta på oss. Nämligen hans rättfärdighets klädnad!

Vi ser nu den 1:a familjen på Jorden få barn! Sedan den familjen kan vi spåra Messiaslinjen genom historien. Den 1:e Adam har alltså ett hus och det står att han är en förebild på Kristus som skulle komma den 2:e Adam (Rom 5:14) I den förste Adams familj så fanns det två sorters söner

Abel och Kain i slutet av tiden står det så skall det visa sig vad vi är bundna vid. Vi ser då att Abel var bunden till Herren genom Sanningen. Kain var slav till det Jordiska genom Lögnen.

Han som skulle komma Kristus har också ett hus som kallas Guds Hus! I slutet av tiden så skall det också visa sig vad vi är bundna till. Vi som Tror och har Den Helige Anden är bundna till Jesus genom hans Offer! (Ef 1:7-14)

Låt oss se lite på Kain!
Han var fångad i en Lögn! Han trodde på en Felaktig Profetia!
Kain varnades för Synden som ett Vilddjur vid dörren!
Kain upphöjde sig själv i Guds Hus första hus över Abel och slog honom
Kain i Guds första hus var en slav som drevs ut och fick ett märke
Kain i Guds första hus tyckte inte att han behövde “Vakta” (Shamar)

Då går vi till Guds Hus och familj idag!
Kain i den sista familjen tycker inte han behöver “Vakta”
Kain i den sista familjen är bedragen av en Lögn
Kain i den sista familjen upphöjer sig själv i Guds hus och dödar (Jak 4:2 + 2 Tess 2)
Kain i den sista familjen kommer också att ta emot ett märke
Kain i den sista familjen kommer också att lämna huset (Slav)

Vi kan läsa i Judasbrev att Kain i den sista familjen
Tar en auktoritet han inte äger!

Kommer ni ihåg vad Sigvard Svärd sa förra gången? Han blev utsatt för ett prov!
Om du tillber mig skall jag ge dig allt! Jesu Prov!

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

För ett tag sedan skrev jag i ett forum ungefär i den här stilen: En de av dessa Nya Apostlar och Profeter tror jag kör med rena lögner. Men många av dem har mött änglar som de tror är ljusets men de har bara förskapat sig. De lovar dem något verkligt högt och betydelsefullt en kvinna drog in i en New Age sekt. Hon berättade att ett medium sett att hon var Drottningen av Saba i sitt förra liv! Ser du att folk som inte har någon identitet är vidöppna för villfarelse!

Jesu prövningar handlade om identitet så vi förstår att det här är viktigt!

Djävulen kommer att testa om vi vet vilka vi är! I Guds Rike är det så att vi inte kan få någon annan identitet än den Herren ger oss! I det ögonblick du försöker bli någon annan förkastar vi den identiteten. Den som bygger på klippan vet sin identitet den som bygger på sanden han är ständigt flyttbar och utbytbar och råkar ut för den ena besvikelsen efter den andra.

parousia6

Janne Ohlin /Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.