I Mörkret behöver vi Gud

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

goodsheepherd

Även när vi vet om att vi vandrat med Gud och gått på hans väg så kan vi få möta olika svårigheter. Job var en rättfärdig man men oförklarliga negativa saker började drabba honom. Bibeln är skriven även som tröst åt den som tror och vi kan förstå att Gud måste ha hjälpt Job igenom.

Job 23:8 Se, går jag mot öster, är han inte där, går jag mot väster, finner jag honom ej. 9 Är han verksam i norr, skådar jag honom inte, vänder han sig åt söder, ser jag honom ej. 10 Han vet vilken väg jag har vandrat, prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld. 11 Min fot har hållit fast vid hans spår, jag har följt hans väg utan att vika av. 12 Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. 13 Men han är den ende (Heb: Echad) vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. 14 Han fullbordar vad han har beslutat om mig, och mycket mer av samma slag.

Men det svåraste för Job var att Gud tycktes vara borta när han behövde hans närvaro som mest. Vi kanske inte har prövats lika hårt som Job som förlorade hela sin familj. Men det räcker att vi blir sjuka eller förlorar vårt Jobb eller något annat så undrar vi vad som händer och varför.

Grunden till varje prövning som kommer tycks vara att jag håller fast vid Herren. Trots att det jag nu går igenom tycks för mig själv motsäga att Gud är god mot mig. Jag kan säga av egen erfarenhet att Gud leder oss in i situationer som vi inte förstår hur vi än försöker. Hur hårt du än fastar eller ber om ett svar på din fråga så är Gud tyst. Då är det så att vill att du skall fortsätta rakt framåt ändå genom den tro han har lagt in i ditt liv. Han begärde det av Job och han kommer att begära samma sak av oss också. Det Herren vill är att vår tro skall mogna och bära frukt så att vi kan vänta på honom tills han öppnar dörrar eller leder.

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: QAVAH) på HERREN får ny (Heb: Byter) kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

1/Ynglingar
2/Unga män
3/De som (Heb: Tvinnar sig samman med honom) i svårigheterna.

Ynglingar och unga män kan liknas vid vilda hästar som behöver ”tämjas” för att de skall lyda honom och lära sig att ”Byta ut sin kraft (KÖTT) mot Guds Kraft” (ANDE)

Psa 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. 9 Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig.

V 8 Gud vill lära oss vägen!
V 9 Gud vill genom prövningen (Töm och Betsel) ge oss förstånd!
V 9 Så att vi kommer till Herren! För att få lära känna honom!

Jag skriver till ”Ynglingar” och ”Unga” som idag rusar runt i den ”kristna hagen”. Det kommer en dag när Gud genom prövningarna fångar in och tämjer. Han är starkare än alla vildhästarna tillsammans. Jag har sett genom Anden hur stora prövningar kommer över dessa församlingar som likt hästar rusar framåt. (Utan Förstånd)

horse
“Hästpredikanter” som rusar fram på podiet med mikrofonen i högsta hugg. Klädda i senaste ”HipHop” munderingen talar de om en kristendom men utan Kors. De tar för givet att Gud skall ställa upp på deras visioner och ungdomar flockas till diskolamporna och följer med i den våldsamma galoppen framåt. Ledarna förbereder dem inte på de svåra tider som ligger framför men Gud kommer att göra dem ansvariga. Snart stiger Vattenfloderna och det kommer att prövas hur var och en byggt! Bara det Gud fått prövat och byggt kommer att hålla.

Jag vill hellre vara i Sion och där söka Herren i stillhet med de små än vara på galoppbanan med de starka. Den som har fostrats av Herren är stilla inför honom.

lamb

2 Mos 14:14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.

Pred 9:16 Då sade jag: “Vishet är bättre än styrka”, men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen lyssnar till det han säger. 17 De visas ord som hörs i stillhet är bättre än ropet från en härskare bland dårar.

Psa 65:2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, till dig får man infria löften.

Klag 3:25 HERREN är god mot dem som väntar (Heb: Qavah) på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom.

Det är väldigt intressant att dra parallellen med Israel då och Församlingen idag som lever i Ändens tid. 1 Kor 10 säger att vi skall göra det. Klagovisornas 3 Kapitel säger oss vilket hjärta som finns hos den kvarleva som kom undan Guds dom över sitt hus. Det påminner mycket om det vi läst om prövningar som vi inte förstår mm. Det här är vardag hos många lidande kristna idag i Kina och i Mellanöstern. Västvärldens framgångskristendom är ett skämt som kommer att kosta mer än det smakar för snart vänder vinden och det blir motvind för dem.

prophet-jeremiah

Profeten Jeremia:
Klag 3:1 Jag är mannen som har sett elände genom hans vredes ris. 2 Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. 3 Ja, han vänder emot mig sin hand, gång på gång, hela dagen. 4 Han lät mitt kött och min hud täras bort, han krossade mina ben. 5 Han byggde upp en mur mot mig och omringade mig med bitterhet och möda. 6 På mörka platser har han låtit mig bo likt de som länge varit döda. 7 Han har byggt en mur omkring mig, jag kan inte komma ut, han har lagt på mig tunga bojor. 8 Hur jag än klagar och ropar, stänger han ute min bön. 9 Med huggen sten har han spärrat av mina vägar, mina stigar har han gjort krokiga. 10 En björn som ligger på lur är han mot mig, ett lejon som ligger i försåt. 11 Han har fört mig på avvägar och rivit mig i stycken. Förödelse lät han drabba mig. 12 Han har spänt sin båge och ställt mig som ett mål för sin pil. 13 Han har låtit pilar från sitt koger gå in i mina njurar.14 Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. 15 Han har mättat mig med bitterhet, givit mig malört att dricka. 16 Han har krossat mina tänder mot stenar, han har täckt mig med aska. 17 Du har drivit min själ bort från friden, jag har glömt vad lycka är. 18 Jag sade: “Det är slut med min livskraft och mitt hopp till HERREN.” 19 Tänk på mitt elände och min hemlöshet, malörten och giftet! 20 Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. 21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 24 HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. 25 HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom. 29 Må han sänka sin mun i stoftet; kanske finns det ännu hopp. 30 Må han vända kinden till åt den som slår honom och låta sig mättas med smälek. 31 Ty Herren förkastar inte för evigt. 32 Om han än bedrövar, förbarmar han sig efter sin stora nåd. 33 Ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. 34 Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet, 35 att man förnekar en man hans rätt inför den Högstes ansikte, 36 att man handlar orätt mot någon i hans sak, skulle Herren inte se det? 37 Vem talade och det blev så, utan att Herren hade befallt det? 38 Kommer inte från den Högstes mun både ont och gott? 39 Varför klagar en människa här i livet, när hon straffas för sin synd? 40 Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN! 41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen! 42 Vi har syndat och varit upproriska, och du har inte förlåtit. 43 Du har dolt dig i vrede och förföljt oss, du har dödat och inte visat förbarmande. 44 Du har dolt dig i moln, så att ingen bön når fram. 45 Du har gjort oss till avskum och förakt mitt ibland folken. 46 De spärrar upp munnen mot oss, alla våra fiender. 47 Faror och fallgropar möter oss, förödelse och undergång. 48 Vattenbäckar strömmar från mitt öga, ty dottern mitt folk går under. 49 Mitt öga flödar utan uppehåll, det får ingen vila, 50 förrän HERREN blickar ner från himlen och ser. 51 Mitt öga vållar min själ plåga på grund av alla unga kvinnor i min stad. 52 De har ivrigt jagat mig som en fågel, de som utan orsak är mina fiender. 53 De ville utsläcka mitt liv här i gropen, de kastade sten på mig. 54 Vatten steg mig över huvudet. Jag sade: “Jag är förlorad!” 55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen. 56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. 57 Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade: “Frukta inte!” 58 Herre, du tar dig an min sak, du förlossar mitt liv. 59 Du ser, HERRE, den orätt jag får utstå. Döm i min sak! 60 Du ser all deras hämndlystnad, alla deras anslag mot mig. 61 Du har hört deras smädelser, HERRE, alla deras anslag mot mig, 62 mina fienders tal och deras onda planer, som riktas mot mig hela tiden. 63 Vare sig de sitter eller står sjunger de nidvisor om mig 64 Du skall vedergälla dem, HERRE, efter deras händers verk. 65 Du skall lägga en slöja över deras hjärtan, din förbannelse skall komma över dem. 66 Förfölj dem i vrede och förgör dem, så att de inte kan bestå under HERRENS himmel

Lägg märke till att i Jes 30 nämner Jesaja om hur det såg ut innan domen föll och han profeterar till vår tid. Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.

Vad kännetecknar nu ledarna i Kristenheten innan domen faller?
Jo där står det om “Hästpredikanterna (Jes 30:16)
De importerar dem från Egypten (Världen)

De vänder sig mot de sanna och väljer att lyssna till de falska:
Jes 30:9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting…..

Detta visade Herren Elvor en gång ……LÄNK

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 4/3-2018

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.