Tjäna Gud i Anden o Räkna ej med Köttet

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting

Fil 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

En parafras på det här enligt Paulus teologi: Vi är ett förbundsfolk som tillber Gud i Anden, och skiner av Jesus Kristus och har förstått genom Guds handlande i våra liv att köttet är inget att förlita sig på.

eldstod

Så det här är egentligen målet med Guds handlande i våra liv och innebär ett visst mått av lidande. (KORSET) Detta är sammanhanget av Filipperbrevet 3:3-16 så vi måste ha det klart för oss när vi nu läser.

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss (To Shine) av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, 4 fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, 5 jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. 7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. 15 Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. 16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Här ser vi att i Kristus drivs vi av Guds Ande och vi skiner och berömmer oss av Jesus Kristus. Vi har alltså inte saker utanför honom (Yttre Ting) som drivkraft. Den som gör det senare är alltså olydig och drivs av världens ande (EF 2:1-29) Det kan se ut som ljus men är i själva verket mörker och OTRO. Ordet berömma sig av hämtar Paulus helt klart från Jeremia 9:23-24.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA AV) sin vishet, den starke inte av (SKINA) sin styrka och den rike inte av (SKINA AV) sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av (SKINA AV) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Berömma sig = ”To Shine”)

I de här verserna ser vi att det finns två ljus som vi kan skina av. Det finns ett ljus som kommer av yttre ting (Utanför Kristus) Men det är i själva verket Mörker. (Syndens Konsekvens) Att förlita sig på det som är utanför Kristus gör oss i praktiken oberoende av honom. (OTRO) men om jag skall kunna förlita mig på det som är I Kristus. Måste han ju på nått sätt få mig in i Honom. (TRO)

Människan är helt och hållet förblindad så hon jagar fram efter ett värde i livet. Hon saknar helt och hållet härligheten från Gud (Rom 3:23) Här ser vi vad människan jagar efter och vill göra och hon fattar inte att det är Mörker (Syndens Konsekvens) detta är exakt vad Paulus beskriver i Fil 3. Innan Gud grep in i hans liv!

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Förut jagade han efter ett värde i det Yttre = De 3 Punkterna! (Fil 3:7-10) det är exakt vad religionen vill göra och Paulus varnar för att församlingen i ändens tid skall berömma sig av ”yttre ting” (2 Tim 3:1-9)

Paulus säger i Fil 3:3-16 att det som driver honom nu är att han har nu fått nytt ljus och en ny drivkraft som kommer av att han börjar känna Herren Jesus Kristus (Jer 9:24)
Några saker som står i Jeremia 9:24 som Paulus tar upp i Filipperbrevet 3

> Herren ger sina befallningar och vi lyder = RÄTT VÄG
> Herren verkar på den vägen med NÅD
> På den vägen är du RÄTTFÄRDIG och FRIKÄND
> Detta är TRONS väg……….
> På den vägen får vi uppleva HANS GLÄDJE!
> Den vägen leder fram till målet UPPSTÅNDELSEN!

Filipperbrevet  kallas just för Glädjens brev! Men vi ser också att det handlar om en Väg! Det är den smala begränsade vägen som leder fram till målet ett hus byggt på klippan som består provet (Mt 7) Den breda vägen leder också fram till ett hus men det består inte provet (Mt 7)

De falska profeternas budskap handlar alltså om att vi skall lockas att försöka bygga församling med “Yttre Ting” för att Skina och Berömma sig…(Jungfrurnas lampor slocknade Mt 25) Se Jer 23:24……

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Gud varnar sitt folk att dra ut ur det Babyloniska systemet i ändetiden just för att de har berett sig egen ära. Och det är exakt samma sak som att göra sig ett namn (1 Mos 11)

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission 28/2-2018

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.