Rätt tid att tala och rätt tid att tiga

Upplevde så starkt att jag skulle skriva just den här andakten på grund av en händelse som utspelade sig på jobbet. Kanske kan den vara till hjälp för någon som läser den.

“Never argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.” Detta är ett gammalt engelskt talesätt. Dåren vill dra dig ner till sin nivå och argumentera med dig genom sin mänskliga erfarenhet……

Du kan finna liknade i ordspråksboken.
Ord 26:4 Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik.

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Jag mötte just det här nyligen på jobbet då en anställd skulle diskutera tron med en som ifrågasatte bibeln och Gud och dessutom gjorde det högt inför andra. Min ganska “nyomvände” kompis svarade honom så bra: Du jag kan inte gå utanför det område jag känner till det som hör till min tro! (Jag tror att Anden hjälpte honom)

Detta är exakt vad bibeltexterna och ordspråket ovan handlar om. Vi kan inte diskutera någonting som inte är bibliskt sunt och dra ner oss på den nivån. Min erfarenhet säger mig att risken finns att vi skapar en onödig ovänskap istället. Nej istället så är det bättre att vänta på rätt tid och rätt tillfälle. När vi var ute med bibeläventyret i skolan kunde vi bokstavligen uppleva Andens maning: Var tyst! … Tala! ….. Det är exakt vad som står i ordspråksboken kap 3 allting har sin tid…..

Så är det nämligen att mänsklig visdom och Guds visdom är två helt skilda vägar. De möts nämligen aldrig, fiendens strategi är att dra dig utanför det område du fått ljus över. Nej det är istället Anden som skall överbevisa dåren att han är på fel väg.

Jes 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Det handlar alltså inte om att vinna en debatt med en som ifrågasätter Guds handlande med mänskligheten. Hur han kan vara god som tillåter så mycket lidande i världen är några frågor de ogudaktiga gärna vill debattera om. De har aldrig tänkt omvända sig ändå utan frågorna speglar oftast bara det inre upproret mot Gud.

Rom 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

Bibeln varnar oss för att en sån människa har en inneboende vrede och bitterhet som förr eller senare kommer ut genom munnen. Det är otroligt vilken visdom bibeln kan ge om vår inneboende fallna natur egentligen.

Job 5:2 Dåren dödas av sin ilska, den oförståndige av sin förbittring.

Ord 1:7 Att frukta HERREN är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

Ord 10:21 Den rättfärdiges läppar föder många, oförnuftiga dör (andligen) av brist på förstånd.

Ord 12:15 Dårens väg är rätt i hans egna ögon, den är vis som lyssnar till råd. 16 Dåren visar genast sin vrede, klok är den som döljer smälek.

Ord 14:9 Dårarna hånar skuldoffret, (heb: synden) men bland de rättsinniga finns nåd.

Ord 29:9 När en vis man går till rätta med en dåre, blir denne arg eller ler men får ingen ro.

Till sist!
Rom 6:13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

Det innebär faktiskt att vi människor kan användas av mörkrets makter som vapen för att försöka bryta ner tron hos rättfärdighetens tjänare. Jag har själv varit med om detta och Herren gav mig en dröm som förklarade det här alldeles innan det hände. En person ljög om mig inför andra för att själv framstå som bättre. Det hela slutade med att personen som ljög avslöjades och det var inte första gången det hände utan det hade hänt flera gånger.

Den dagen Herren grep in och personen avslöjades fick jag omedelbart ett bibelord till mig när jag vaknade.

Jes 54:17 Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Det var märkligt för precis innan attacken mot mig startade drömde jag att en mkt ond demonisk varelse hoppade på mig. I handen hade han en smidd kockkniv och försökte skära halsen av mig. Jag vaknade med ett ryck och fick en väldigt obehaglig känsla……

Men den här morgonen avslöjades han som en lögnare och Herren visade återigen sin storhet och sin trofasthet… Det är Sant! Gud är med oss!

2 Mos 14:13 Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. 14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

2 Petr 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda (Munnen) höga makter,

parousia6

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.