Påskalammets död helar vår personlighet

Psa 6:3 Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.4 Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? 5 Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.

Vad talande:
V 3 börjar med bön om Nåd
V 5 slutar med bön om Nåd

Däremellan ser vi på vad vi är inom oss själva.
Jag är kraftlös i mitt inre
Jag är förskräckt genom hot (djävulens anklagelser)
En tidsperiod man inte själv ser slutet på
Upplevelse av att Gud har lämnat mig

man-161218_960_720

Visst är det så att i vår vandring med Gud kommer vi förr eller senare att träffa på tider när vi kommer att få göra den här upplevelsen. Men den upplevelsen har en mening som allting annat Gud tillåter i våra  liv. Den prövningen uppenbarar att vi inte har någonting i oss själva och då vänder vi oss genast till Gud som kan ge oss nåd. (Bön = Gk – Aiteo) = “En utfattig tiggare som träder fram inför en som är rik som kan rädda honom. Du och jag har inget gott inom oss men vi vänder oss till en som är God och kan hjälpa

Heb 4:13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Medlidande med våra svagheter betyder även de begärelser eller skador i själen orsakat av syndafallet som vi ej har kontroll över. Många har skador och förkastelse sedan vi var små och minsta misslyckande kan få oss att ta hissen rakt ner i kolkällaren.

way

Vi har en tendens att vara ena dagen på höjderna för att nästa dag vara längst nere i deppiga dalen. Den här skadan blir särskilt tydlig om man missbrukar och det gäller även för spelmissbrukare.

Så länge det flyter på är vi kungar på våra berg
Bakslaget kommer hissen ner på nolltid i källaren

Vi kan även ha såna skador från vår barndom att vår personlighet delas upp i två delar så att den ena delen bestraffar den andra delen. Frågan är ju vem du är då?

Den som bestraffar?
Den som tar emot straffet?

Du är faktiskt båda två dessa personligheter på en gång. Psykologin kallar detta för “Inre Konflikter” och det här är väldigt vanligt. Se bara på alla unga som skadar sig själva på olika sätt och man kan även straffa sig på andra sätt.

cross-lamb

Problemet är att synd är andligt och Jesus har löst det en gång för alla på Golgata. Det är detta jag tror Jesus menar med helande i bibeln i första hand. Jag har talat med många som “hör röster” och det märkliga är ju att alla jag talat med deras “röster” säger bara negativa saker. Om vi vore skapelser som kommit till av en slump borde ju i allafall någon röst säga något positivt nån gång. Ofta säger de här rösterna negativa saker om din personlighet eller ditt utseende och i vissa fall att du skall skada någon eller ta ditt eget liv.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Det Jesus gjorde som Guds lamm på Golgata var att han besegrade mörkret. Han öppnade en väg för oss in genom förlåten till nådens Tron så att vi skulle kunna ta emot nåden från Gud. Vi får träda fram inför nådens tron gång efter gång efter gång tack vare Jesus.

Jes 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. 2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, (Heb: Bestämd tid eller ett krig är slut) att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. 3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.

Johannes döparen predikar i öknen och pekar ut Påskalammet (Joh 1:29)
Det Jesus gjorde för oss är att han uppenbarade sin härlighet på Korset
Lammet vann seger över Satan på Korset (V 2 )
Helande i personligheten Bergen – Dalarna – Jämn väg

jjjjj

Vi läste följande i Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Det finns alltså ingen förlåt nu längre när Jesus dött?
För vems skull gick Jesus in i den allra heligaste och vann en evig förlossning? Var det för sin egen skull eller gjorde han det för vår skull?

Heb 6:20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Heb 9:24 Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

Jesus har redan tagit den fulla separationen på sig den verkliga känslan av att vara helt separerad och förbannad ifrån Guds ansikte.

Mar 15:33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: “Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.

Han öppnade alltså vägen in till Nådens tron för din och min skull. Det är precis det Herren vill öppna våra ögon för så vi förstår. Satan vill stänga våra ögon så att vi inte ser härligheten från Gud (Nåden) men Gud vill öppna våra ögon så vi ser (Nåden)

cross-man-way

Paulus beskriver det så klart: Gud tillåter att vi får göra Ps 6:3-5 upplevelserna ibland på vår vandring så det är alltså inget konstigt alls för den som verkligen vill vandra korsets väg.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

När det står att Gud står emot här betyder det att han aktivt reser upp ett motstånd så att man förgås om man inte ropar på hans nåd. Det här är något vi alla måste lära oss för att kunna ta emot hans nåd. När vi är för starka i oss själva börjar Gud en process som leder till en förkrosselse och en kapitulation inför honom om vi inte förhärdar oss och hela tiden står emot honom.

Jag själv har gått igenom det här så jag kan av egen erfarenhet säga att i vårt kristna liv kommer tider då Gud mal ner oss och förkrossar oss genom olika situationer vi hamnar i. Det är bara då vi inser att vi inte klarar det här av egen kraft.

Vad ropade  Psalmisten:
Han känner sig totalt kraftlös och inre oro och ser tydligen inga visioner alls. Men han ropar på Herrens nåd och barmhärtighet.

Paul-on-the-road-to-Damascus

Är inte det ungefär det Paulus beskriver hur hans Apostlatjänst varit?
Allt börjar med att han slogs av hästen och gjordes totalt hjälplös (Apg 9) Han börjar att bedja om nåd! Men hur fortsatte det? Hur skulle Gud kunna fortsätta lära Paulus att hela tiden ta emot hans nåd?

Jo genom att hålla Paulus svag och förkrossad så han inte skulle förlita sig på sig själv.
2 Kor 12:9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Här ser vi att Herrens nåd är Guds kraft och den kommer till oss när vi är svaga i oss själva. Guds Kraft (Dunamis) inre kapacitet och ges yttre möjligheter (Öppna dörrar)

2 Kor 1:12 Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.

Vi måste lära oss genom erfarenhet att vi aldrig själva har vad som krävs av oss i vårt innersta. Vi har inga nycklar att kunna öppna Guds förutberedda gärningar med heller.

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

 

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.