Psalm 5:12-13

Psa 5:12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. 13 Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.

jesus
GT är som en skuggbild av Jesus Kristus. Nya Testamentet är Jesus Kristus själv.
Kol 1:26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp.

Psalmerna lyser ofta fram en profetisk uppenbarelse om Jesus Kristus. Vi ser det här i vers 12 I dig syftar på att vara i Kristus och då är samtidigt Kristus i oss. Paulus säger att det är just det som är hemligheten från Gud att han bor i oss och det är från honom i oss all välsignelse utgår.

Han ger oss först den frälsande tron
Han är Rättfärdigheten från Gud
Han är Livet från Gud

Bibeln säger att han som ger all denna härlighet bor i våra hjärtan genom tron
EF 3:17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Första gången jag hörde honom tala var det liksom utifrån i mitt sinne.
Andra gången hörde jag honom tydligt tala inifrån mig,

rescued-picture

Vi har inget yttre att berömma oss över, de flesta som kommer till Gud och får ta emot frälsningen har ofta först kraschat I livet på ett eller annat sätt. Jag kan bara tala för mig själv och jag upplevde hur Gud förde mig in i en återvändsgränd där jag fick kapitulera inför honom. Han visade mig sin väg och jag kunde inte säga nej till erbjudandet.

1 Kor 1:26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, (Och han i oss) som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, (I oss) 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. (I oss)

Vi skall alltså tacka Gud för att vi har kommit in i honom. Och han kommit in i oss! Hur sker nu det här då? Jo Gud måste skänka oss ett mått tro annars kan vi omöjligt komma in. Den frälsande tron kan vara så litet som ett senapskorn men det räcker innanför dörren.

Vi erbjuds att komma till frälsningen att komma in i allt som Herren har gjort för dig och mig på Golgata. Han har liksom skänkt oss oerhörda andliga skatter och löften i honom som han hela tiden genom tron kallar oss in att besitta.

images

Tro i bibeln står alltid som en rörelse ”EIS” in emot centrum av Jesus Kristus.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på (EIS) honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på (EIS) honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.18 Den som tror på (EIS) honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på (EIS) Guds enfödde Sons namn.

Eftersom vi aldrig kan få liv om vi inte också får rättfärdighet (Frikännande från dom) ser vi att Jesus i oss ger både och. Det finns absolut ingen annan grund som vi kan närma oss Gud på. Vi måste komma till fadern genom honom i oss.

Ef 3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord: 12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. (Hans tro Hans övertygelse)

Ef 3:11 Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. 12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

I grundtexten står det att vi är i honom och han är i oss och han ger i oss sin tro så att vi frimodigt kan träda fram inför Gud (Domaren)

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.