Jesus varnade oss för falska Kristusgestalter

Vatikanen slog fast ännu en gång att den Katolska Kyrkan är den enda kyrkan >> Konsekvensen blir då att man också slår fast att Eukaristin (den katolske jesus = “förvandlade” brödbiten) är då (enligt dem) den enda frälsningsvägen. På grekiska så betyder ordet Antikrist först och främst “Istället för Kristus” (Vi ser nu alltså två jesus och två vägar – Du och jag tvingas nu välja!)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom (Gk: På samma sätt) ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Mat 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter (Gk: Pseudo-Kristusar = Eukaristin tex) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (Vi ser det nu i Sverige) 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han (Kristus) är i öknen (Tomheten) så gå inte dit, eller: Han (Kristus) är i de inre rummen (Behållare – Tabernakel) så tro det inte.

V 26 ÖKNEN Den som är insatt i Mystiken/New Age vet att man försöker nå den tomheten genom olika andningsövningar och mantran

V 26 INRE RUMMEN = Grekiska: Tabernakel eller behållare. Jesus kunde inte vara mer exakt än så här! Eukaristin (katolske jesus) tas efter “Hokus – Pokus” och läggs i en behållare (Monstrance = bild mitten) för att tillbedjas. Efter detta läggs Eukaristin (katolske jesus) in i ett litet tabernakel i den katolska kyrkan. (se bild vänster och höger)

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.