Du måste välja!


Du måste välja!

Det här är ett utdrag från pastor Carter Conlons predikan Reclaiming the Sweetness of the Cross (sv. Att återvinna sötman av korset) i Times Square Church. Även om hans beskrivning först och främst gäller USA, är det nog lika aktuellt för oss i svensk kristenhet.

Citat av Carter Conlon:

…Följ med mig till 3 Mos 26. Det finns vissa förutsättningar för att få dessa välsignelser från Herren. Tryggheten, förrådet, nåden, godheten, barmhärtigheten. Denna sötman är inte tillgänglig för den nonchalante. Inte tillgänglig för den som söker Gud halvhjärtat. Detta är för dem som “tror att Gud finns och att han lönar den som verkligen söker honom“. Detta är ett ord till Guds eget folk.

3 Mos 26:6 Och jag skall ge frid i landet, ni skall få ro och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land. 7 Ni skall jaga era fiender framför er, och de skall falla för era svärd. 8 Fem av er skall jaga hundra framför sig, och hundra av er skall jaga tiotusen, och era fiender skall falla för era svärd.

Svärdet är naturligtvis en bild på Guds ord till oss. Det är en bild på när vi känner Guds ord och tror på Guds ord…

När du och jag har det i våra hjärtan att vandra i rättfärdighet, i våra hjärtan vill göra det rätta och vandra rätt, att leva på ett sätt som ärar Gud, att “adoptera” Guds värdesystem in i våra hjärtan och Guds fokus på världen som är frälsning till de förlorade – det är den enda orsaken till att Kristus kom.

Han kom inte för att ge oss bättre jobb eller större hus och trevligare bilar. Han kom för att frälsa det som var förlorat och när du och jag rör oss in i det verket och Guds vilja, då tänds Guds ord plötsligt i våra hjärtan. Guds kraft blir vår och sanningen om Gud blir en verklighet för oss.

3 Mos 26:9 Jag skall vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er, och jag skall upprätthålla mitt förbund med er.

Med andra ord “jag ger dig det du behöver och gör dig till något mer än du är. Jag multiplicerar dig. Jag ger dig styrka.” Skriften säger att de som känner Herren ska gå “från kraft till kraft”. “Jag ska förändra er” med andra ord och vara kraftkällan  i ditt liv…

3 Mos 26:10 Gammal gröda, som legat inne länge, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya.

Med andra ord, “du behöver inte oroa dig för morgondagen och dess proviant. Du kommer att ha ett förråd att äta av därför att så mycket kommer in. Jag kommer att förse dig”.

3 Mos 26:11 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. 12  Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk.

Vi har talat om det de senaste veckorna, att Guds syfte med att ha ett folk är att förhärliga sitt eget namn på jorden. Syftet för oss att vara här, är att förhärliga Gud. Det är att vara en representant för Guds hjärta, som sände sin Son till ett kors för 2000 år sedan för att frälsa oss från våra synder. Och för att ge oss en visshet om ett fullt liv här och en evighet i himlen.

Om GT:s människor tog lätt på detta eller som de ibland tyckte, att det var för påträngande och till och med osmakligt, skulle de förlora kraften. Och vänner, vi lever i en tid som är väldigt lik den. När Guds väg verkar för smal.

Vi öppnar dörren i Amerika för predikanter som inte är fullständigt i villfarelse – men det är de om detta är deras enda fokus: fokus på sig själv. För sin utveckling, för att må bra, att vara “ditt bästa jag”, att vara framgångsrik. Allt handlar om “hur du gör detta och hur du gör det där”. Det finns vissa sanningar men det är bara en del av ett helt “hjul”. Och om du tar det och gör det till ett exklusivt fokus, då förlorar Guds folk visionen och sitt (rätta) fokus. De förlorar Guds kraft på många sätt.

3 Mos 26:14  Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, 15  om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16  då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni skall så er säd förgäves, ty era fiender skall äta den.

Med andra ord blir det mycket lite som kommer in. Många församlingar i det här landet går bakåt. Man går ut och evangeliserar utan resultat och fienden äter upp allt man sår ut.

3 Mos 26:17  Jag skall vända mitt ansikte mot er, och ni skall bli slagna av era fiender. De som hatar er skall råda över er, och ni skall fly, även om ingen förföljer er.

Så var situationen i texten vi började med. Det var en tid i Israels historia då ett köttsligt ledarskap hade satt sig över folket. De hade fört folket in i andlig fattigdom och en farlig, alltmer fördjupad kraftlöshet.

Saul var en självfokuserad och självledd man. 1 Sam 14:19 …Jonatan är en förebild på en person som inser verkligheten, att den här striden kan bara vinnas genom tro. Den här segern är inget vi kan åstadkomma. Det är något som Gud gör och vi helt enkelt vandrar in i den i tro och lydnad, med en enda önskan i våra hjärtan: det är att föra ära och härlighet till Guds namn på jorden. Det var det som knöt samman Jonatans hjärta med Davids hjärta. De hade samma hjärta i detta.

Djävulen har inget emot självintresse och självfokus, strategier. Dessa saker påverkar inte hans rike. Det han är rädd för, är att en man eller kvinna eller att Guds folk än en gång “griper tag i Gud”, i Kristus, genom tro och säger: “med Gud är allting möjligt“.

Det var vad Jonatan sa. Varför sitter vi här? Varför sitter vi fegt under de här rösterna som plågar oss varje dag? Låt oss stå upp! För Gud behöver ingen armé. Han behöver bara någon som tror på honom och som är villig att vandra genom det här livet för det enda syftet: att förhärliga hans namn. Det är det enda som sänder en skakning av fruktan genom helvetets portar, för filistéernas armé var motiverad från själva helvetet.

…Den största terrorn för helvetet är en man eller kvinna som tror. Det är någon som plötsligt reser sig upp och säger: “Herre, här är jag. Jag har inte mycket men ta det du och föröka det du. Vad du än väljer att göra med det, är det ditt”.

…(Striden med filistéerna) Saul var en sådan impulsiv och självsäker man, så han sa: “Dra tillbaka era händer. Glöm bönen. Glöm det där med bön, glöm det där med beroende och Guds ledning”. Det var den sortens ledarskap som satt över folket.

Se upp med ett ledarskap som inte beder! Se upp för den kyrka som inte har några bönemöten! Se upp med det, vänner! De som lyssnar till min röst på internet eller som hör det i framtiden, jag säger er: Se upp! Om du befinner dig på en plats där folket inte beder och de inte ser något behov av att be eller ser något behov av beroendet av att följa ledningen av en helig Gud, då är du på en farlig plats! Det betyder att du är ledd av människors sinne och inte av den Allsmäktiges helige Ande! Det är ett säkert recept till kraftlöshet!

Saul hade litet bekymmer för människornas behov. Han såg folket endast som redskap för att användas för hans eget framhävande och hans egen succé.

1Sam 14:24 Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt, band Saul folket med följande ed: “Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer och jag har tagit hämnd på mina fiender.” Ingen bland folket smakade då någon mat.

Så ingen av folket åt någon mat. Saul brydde sig inte. Det borde inte förvåna dig, att människor som predikar ett själviskt “evangelium” med självet (jaget) i fokus, bara bryr sig om sig själva. Det borde inte förvåna dig, för det är ju fokus av det som de predikar. De kommer inte plötsligt att bry sig om dig, om de predikar om sig själva. Jag vet inte varför detta chockerar människor.

Och när det blir tufft för dem (ledarna) stannar de inte kvar. De sticker iväg, för allt handlar om dem själva. Folket är bara användbara för att nå deras eget rättfärdigande och en ny succé.

I Sauls fall var det tydligt uttalat från Gud genom Samuel, att hans tjänst var över. Och många av dessa predikanter som predikar om sig själva (sitt eget), vet utifrån Guds ord att deras tjänst (ministry) redan är dömt värdelöst. Men ändå är de besatta av sitt framhävande och sin egen succé och folket under dem är enbart till nytta för den orsaken. De bryr sig inte alls om att de inte föder (ger mat till) folket. De bryr sig inte om ifall de ger dem strå – så länge folket går ut och “gör tegel” för att bygga monument över dem själva (ledarna).

De bryr sig inte, och vänner, jag tror att det är dags att någon talar om det rakt på sak så att folk kan förstå det. Det är dags att gå ut från dessa platser! Det är dags att fly därifrån! För vi går in i en svår tid!

…På ett sätt kan man säga att folket var fast mellan två åsikter. Och för en del idag, är tiden inne för att du måste välja vilket evangelium du ska följa!

En del av er sitter här idag i det här huset och lyssnar till budskapet och du säger att du älskar evangeliet i Times Square Church “det är mycket bra”, men du har inga problem med att gå hem och gå ut på internet eller sätta på tv:n och lyssna på ett totalt motsatt budskap – ett budskap om själviskhet…

Jag tror att tiden är inne när du måste välja: välja vilket evangelium du ska följa! Dagarna som ligger framför kommer att bli mycket, mycket svåra, vänner. Vi kommer att gå in i en tid av svårigheter som inte har funnits förut i vår generation. Jag ber inte om ursäkt för att säga det. Du kan känna dig fri att vara oense med mig om det nu men du kommer inte att vara oense med mig om två år från nu.

Vi kommer att behöva Guds proviant. Vi kommer att behöva den provianten som bara kan smakas av dem som verkligen tillhör Jesus Kristus. ..Det är enbart för Guds folk, för dem som verkligen i sina hjärtan är överlåtna till Kristus, oavsett vad det innebär och var det leder.

—————-

Det här är alltså bara ett utdrag och för alla som förstår engelska, rekommenderas att lyssna på hela predikan. /Elvor Ohlin)
Times Square Church – predikningar >>

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.