AbraKadabra! Ni skall bli som Gud!

Ormens erbjudande till människan var att:

  • Skulle då Gud sagt (Inga gränser)
  • Ingalunda skall ni Dö (Ingen dom)

Sedan erbjöd han dem ett “kunskapssystem” som skulle göra dem oberoende av Gud. När vi därför kommer tillbaka igen till Gud måste vi dömas och därefter få benådning och börja vandra inom de gränser som Gud har uppsatt för oss.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt (GK: SATT GRÄNSER i FÖRVÄG) till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga (DÖMT) Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. (GETT NÅD)

I Lk 4 kan du se Jesu frestelse i öknen och det ligger samma frestelse till att vara oberoende av Gud.

  • Om du är Guds Son så gör…..

Jesus utsätts för samma frestelser enligt Jerry Potter

Lägg märke till att frestelsen i Eden handlade om att ormen erbjöd människan ett “trossystem” som skulle göra henne lik Gud oberoende av honom.

Jag kom av en händelse att läsa lite Hebreiska ord idag och kom då att läsa att ordet “Abrakadabra” som är ett känt ord inom trolldom betyder: Jag skapar när jag talar!

Lika känt är det att man inom trosrörelsen tror på grund av en falsk rättfärdighets lära att man kan skapa igenom att tala ut bibel ord. = Abrakadabra!!!!! Jag skapar när jag talar !!!!

En vacker dag stängs dörren och trollkarlarna får då stå utanför.

Upp 22:14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

 Video 1 tar upp trosrörelsens läror

Video 2 är en ren trolldomsvideo
 

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.