Vilddjuret och hans rike

Alice Bailey: En av New Age -rörelsens största ledare sa 1938 så här igenom hennes “New Age – kristus”: Nu sker början med att organisera kvinnor och män i samarbetet att få fram en ny världsordning. Det skall ske genom broderskapare (Frimurare) och genom ljusets krafter (Mystika upplevelser) på det sättet skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstörtas och en ny världsordning måste få växa fram.

Alice Bailey och hennes organisation Lucis Trust betydde mycket för FN:s grundande 1945. Lucis Trust är, kan man säga, FN:s andliga grund och från just Lucis Trust kommer New Age bönen “The Great Invocation

A Mantram for the New Age and for all Humanity

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men – (Obs ! Jämför Rick Warrens Purpose driven – Leva med mål och mening)
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light (Mystiska upplevelser) and Love and Power (Politisk makt + militär) restore the Plan on Earth (Kingdom Now?)

Återupprätta Planen på jorden måste vara den plan som stoppades i Babylon av Gud. Men nu skall den här Planen lyckas och det med, som hennes “New Age-kristus” säger: Det skall ske genom broderskapare (Frimurare) och genom ljusets krafter (Mystika upplevelser) och Power (Militärmakt).

Det är inte förrän vi förstått det här som en del politiska tal av invigda frimurare blir begripliga för oss. Vi kan nu förstå GW Bushs kryptiska tal om en Ny Världsordning som han höll 1991 precis vid Gulf Kriget.

GW Bush (Frimurare) New World Order 1991 >>

Vi har nu framför oss en stor möjlighet att för oss själva och för kommande generationer kunna skapa en Ny Världsordning (Med Vapenmakt) En ordning för en ny lag men inte den lagen som nu styr nationerna. När vi har lyckats med detta och det kommer vi att göra, så kommer denna nya ordning att ge oss en stor möjlighet. Det är en ny värld där friheten och respekten för mänskliga rättigheter kommer att få en plats ibland alla nationer. (Obs! Tony Blair förklarar sedan att det innebär att kristna som tror på Jesus som enda vägen till Gud ej har del i den nya världsordningen)

Nu när vi satt oss in i vad A Bailey har sagt och vad GW Bush har sagt, i bönen  The Great Invocation”  skulle man använda “Powers” (makter) för att driva igenom den här Nya Världsordningen (T Blair förklarar detta  = Militärmakt / NATO).

Tony Blair

Vi har översatt ett tal av Tony Blair ifrån Yale University från 2008 som är så talande och förklarar vad dessa antikrister menar i klartext. Du kommer här att förstå att han egentligen är en som hatar Jesus och hans lärjungar.

Han har en medhjälpare som är medlem i hans FaithFoundation, som skall förvandla det han säger med “kristna termer” (GUDS RIKET) för att bedra evangelikalerna och hans namn är Rick Warren. Hans PEACE plan är exakt den plan som FN har

Rick “Purpose driven” Warren

Det är här vi tror att Kingdom Now -teologin kommer att bedra många troende så att de går in under FN:s “Rike” istället för att gå in under Gud. Se studiet om Kingdom Now ogräset.

Religions’ Role In Global ‘Alliance Of Values’ By TONY BLAIR år 2008

Detta är sammandrag från ett tal av Tony Blair på  Yale University, www.tonyblairfaithfoundation.org

Globaliseringen (Babylons ande) är en kraft som för människor samman, och raserar alla gränser genom handel och resor, massimmigration och telekommunikation.

Om en religiös trosuppfattning i en sådan sammankopplad värld agerar för att splittra människor bort från denna kraft (Babylons andemakt) så är det en kraft till splittring och förolämpning av andra och det är till skada för andra människor (Hat-brott).

Janne O: Se på GW Bushs tal, det är detta han menade med “Det är en ny värld där friheten och respekten för mänskliga rättigheter kommer att få en plats ibland alla nationerBlair menar alltså: Alla som går emot globaliseringens andemakt vilket är Babylons andemakt eller antikrists ande skadar och överträder mänskliga rättigheter.

Janne O: De som motsäger sig borttagandet av alla länders gränser, och tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud och undervisar andra på det sättet är skyldiga till straff i det antikristliga riket.

T Blair:

Detta är en dålig frukt för en religiös trosuppfattning. En religiös trosuppfattning skall stå för försoning och barmhärtighet och jämlikhet. Det är vad en sann religion skall stå för, inte hat och sekterism.
 

Janne O: Hänvisning till förra kommentaren + för Tony Blair så är alltså Jesu sanna lärjungar en styggelse enligt hans egna ”inlindade” ord.

T Blair:

Det här är otroligt viktigt för om vi inte finner ett sätt att föra samman alla trosuppfattningar med globaliseringen (Babylon) så kommer världen inte bara bli en farlig plats utan globaliseringen (Babylon) kommer inte att bli lika framgångsrik.

Janne O: Han talar om en världskyrka som bara kan bestå av dem som inte går emot globaliseringen (Babylons ande) och alla religioners lika värde inför Gud. Och som inte heller motsätter sig FN:s milleniemål (Punkt 3 nedan)

T Blair:

Jag har funnit 10 viktiga orsaker.

  1. Religiös trosuppfattning spelar en avgörande betydelse miljarder är motiverade av religiös trosuppfattning
  2. Trosuppfattningar är inte I avtagande I världen idag
  3. En Religiös trosuppfattning kan operera i en positiv riktning att tex verka för att FN:s millennium plan kan utvecklas att reducera fattigdom och verka för en utveckling. Eller också kan den operera negativt genom fundamentalism och extremism.
  4. Globaliseringen formar nu ett multireligiöst samhälle.
  5. För att kunna verka effektivt så behöver globaliseringen värderingar och tillit förtroende öppenhet och rättvisa.
  6. Tro är inte det enda medlet men ett viktigt medel att förmedla dessa värden om tron är öppen och inte stängd. Ja om den är baserad på barmhärtighet att hjälpa andra och inte baserad på en stängd och exklusiv identitet.
  7. För att globaliseringen skall kunna fungera så behövs ett socialt kapital. Vi måste kunna lita på varandra så att vi kan ha förtroende i framtiden. Andligt kapital så att säga är en viktig del av det sociala kapitalet.
  8. Nu när vi lever mitt I globaliseringen och I multireligiösa samhällen så måste vi skapa dessa andliga kapital genom att respektera och tolerera människor av andra trosuppfattningar.
  9. Nyckeln till respekt är förståelse och här behöver vi få undervisning om andra religioner och traditioner
  10. De organiserade religionerna skall stödja denna process och tillåta det genom en evolution av sin trosuppfattning så att en trosuppfattning kan bli något positivt och konstruktivt och en progressiv kraft.

Janne O: Vad menar Tony Blair med Punkt 10? Jo en trosuppfattning skall genomgå en transformation så att den kan bli en positiv och konstruktiv kraft till vad då? Jo att uppfylla punkten nr 3 Att tjäna FN:s milleniemål.

Och det är till 100 % exakt samma plan som Rick Warren har i sin PEACE plan. Rick Warren talar också om samma transformation men han kallar den reformation.

T Blair: Vad innebär nu det här rent praktiskt? Jag trodde en gång att globaliseringen var en process helt fri från värderingar. Men den nuvarande ekonomiska krisen har fått mig att tänka om. Denna kris är först och främst en kris som kommit till igenom oansvarigt slarv. Och sedan har den förvärrats genom avsaknad av förtroende för systemet.

Värden som att kunna lita på andra personens eller arbeta i långsiktiga perspektiv i stället för kortsiktig vinstmaximering är exakt vad som kommer att kunna skapa det förtroende som krävs för att föra vår ekonomi tillbaka igen på en fast grund. Med andra ord kan förtroende och den stabilitet som flödar från den inte återställas genom reglerande åtgärder enbart, utan genom ett återupprättande av värderingar.

Janne O: Här ser vi hur han knyter samman religionen (PUNKT 7) och dess nya värderingar med upprättandet av ekonomin.(UPP 13)

T Blair: I utrikespolitiken så måste vi förbereda oss på att svara med militärmakt (NATO) mot våldet som reser sig upp. Men det är också sant att det måste vara en kraft av nya visioner och värderingar och inte bara vapen som kommer att få globaliseringen att lyckas och inte bryta samman i stridigheter.

Janne O: Han ger här en tydlig bild på vilddjurets vapenmakt som skall hjälpa till att främja globaliseringen och ”de nya värderingarna” (SE BUSHS TAL OM NWO)

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

T Blair: Att kunna säkra freden mellan Israeler och Palestinier skulle bli en stor symbolisk seger som gick emot all splittring och hat som inspirerar folk till terrorhandlingar i Guds namn. Om vi bara kunde skapa ett livsrum där människor från olika trosuppfattningar kunde leva och arbeta tillsammans i fred. Det vore verkligen en kraftdemonstration av ett nytt tankesätt och nya värderingar

För att kunna besegra de krafter av extremism och splittring som leder till terrorism som nu har nått stora områden i världen så måste vår utrikepolitik i första hand handla om upplysning. Vi måste öppna oss för andra trosuppfattningar för (världs) freden kan inte komma om vi inte skapar starka allianser inte bara nationer emellan utan också genom alla religioner. Alla har de lika mycket värde och dignitet inför Gud!

Kommentar Janne Ohlin:

Tony Blair sa att deras första prioritering var att få fred mellan Israeler och Palestinier för det vore en kraftdemonstration för deras tankesätt. Och det är precis vad bibeln säger att antikrist kommer att lyckas med.

Men vad skall man göra sedan när freden är nådd? Jo man skall resa upp någonting som kallas  “Styggelsen som orsakar förödelsen” vad är det?

Mat 24:15  När ni då ser (EIDO) ‘förödelsens styggelse’ som profeten Daniel talar om, stå på helig plats  den som läser detta bör noga lägga märke till det

Vi kan förstå att det är den lagen som GW Bush talar om skall vara över varje nation. Det är den lagen som utesluter en Jesu Kristi efterföljare från att delta i deras nya världsordning.

Dan 7:25 Denne (Antikrist) skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Det är då Guds Vrede upptänds

Jes 24:3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4  Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

MvH Janne Ohlin

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.