Norska politiker voterade i mars 2011 om att bomba Israel

NORWAY: SOCIALIST LEFT PARTY TO VOTE ON MOTION CALLING FOR BOMBING ISRAEL IF IT ACTS AGAINST HAMAS IN GAZA…….

Ur artikeln (Eng) Lägg märke till: Kristin Halvorsen är samma kvinna som deltog i en demonstration mot Israel. I demonstrationståget skallade rop som “Döda Judarna” och i det tåget gick hon leende – hon är nu utbildningsminister.

Bakom röstningen i motionen står följande orsak: Att bomba Libyens Khadaffi får ingen trovärdighet om inte det internationella samfundet också griper in mot andra länder i området som begår våldshandlingar mot civilbefolkningen. Det stora världssamfundet måste också agera mot Israel om landet fortsätter hotet mot Gaza.

DU KAN LÄSA ARTIKELN HÄR

Vad säger bibeln?

Sak 12:3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Sak 14:2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.

Östra Jerusalem är just det som palestinierna nu skall gå till FN för att få igenom en resolution på, som deras huvudstad. Går det igenom kan detta scenario snabbt bli en verklighet. FN kommer då med NATO:s hjälp att upprätta en Palestinsk stat med vapenmakt.

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3  Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?” 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

(Obs! På våra videos om ändetiden visar vi att detta troligen är “Kvartetten”) Vi ser alltså nu alla tecken på att Upp 13 håller på att bli en verklighet inför våra ögon.

  • En militärmakt som övervinner andra tills Herren kommer Upp 13:4
  • Vi ser ett nytt ekonomiskt system Upp 13:16-18
  • Vi ser en global världsregering Upp 13: 1-10
  • Vi ser en global religion Upp 13: 11-12

Någonting säger att vi just nu ser början på uppfyllelsen av allt detta. Den Helige Ande säger att svårigheterna kommer men för de ödmjuka finns en väg rakt igenom dem.

I och med Libyenkrisen så var ju till och med Sverige inblandat i krig nere i Mellanöstern. Och bibeln säger: Jag skall samla alla folk mot Jerusalem (Sak 14:2)

Det är ett fruktansvärt lidande i Norge och vi ber för de drabbade där givetvis. Men jag tror ändå att en Guds trumpet ljöd i Oslo. Precis som den gjorde under oroligheterna i Egypten under det Arabiska folkupproret.

Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Läs dessa två profetiska budskap från Lance Lambert

Göteborg 23/7 – 2011 Janne Ohlin

This entry was posted in MIDDLE EAST AND ISRAEL. Bookmark the permalink.