Fiendens infiltration av församlingen

Kanske det bästa sättet att kunna förstå Jesuiternas agenda som underminerar den bibliska kristendomen är att se på den trenden som leder till det så kallade “Sociala evangeliet” som nu förenar hela den religiösa världen för “Fredens sak”

Precis som mysticismen så är detta ett redskap för att förena alla världens religioner. Men vem hade trott att detta skulle kunna ske i den protestantiska evangeliska kyrkan? Men vi har redan blivit varnade av skriften

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Rick Warren/(T Blair) har varit en av dessa som driver på för att ena genom “goda gärningar”. Kallad “Amerikas Pastor” har han nu blivit som en talesman för den evangelikala/protestantiska vägen till världskyrkan.

Hans Purpose Driven (Leva Med Mål och Mening) har blivit stridsropet för alla som vill hoppa på den “Nya Reformationen” och göra goda gärningar. Han menar att vi tillsammans med alla religioner  kan arbeta för ett och samma mål nämligen en kommande världsfred. (1 Tess 5:3)

Willow Creek har hjälpt till att eskalera denna religiösa kropp genom sina Global Leadership Summits, där de för samman folk från alla nationaliteter för att slutföra deras Kingdom mandat i Kyrkan och bortom den. Vi kan i dag se hur Rick Warren och Bill Hybels globala agenda är i gång med full kraft på jorden idag.

Rick Warren and Bill Hybels mentor Peter Drucker, har nu hjälpt Jesuiterna i deras agenda tillsammans med “den nya reformationens” kristna ledare. Man har fullständigt ignorerat varningarna som vi tydligt kan se i det profetiska ordet. Istället så förespråkar man nu ett Guds Rike här på jorden tillsammans med alla andra religioner.

Emerging Church rörelsen som har blivit så vitt populär igenom Rick Warrens , Bill Hybels och många andra kristna ledare, har nu använts av Satan för att blixtsnabbt kunna sprida denna världsvida villfarelse baserat på det “Sociala Evangeliet” och Mystika upplevelser. Denna villfarelse har nu intagit en hel generation av unga människor. Dessa Sensuella upplevelser som kittlar köttet hos den postmoderna generationen är ofta precis de samma som Rom föut har använts sig av för att kunna övertyga människor att det är bibelns Gud som de har mött. Historien uppenbarar för oss att allting upprepas nu igen och det är precis samma villfarelse som tidigare använts.

LÄS HELA ARTIKELN (ENG) PÅ LIGHTHOUSE TRAIL HÄR

This entry was posted in INTERFAITH. Bookmark the permalink.