Ändens tid (Del 3)

Gå till Ändens tid (Del 1)
Gå till Ändens tid (Del 2)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilder som hör till. Vi hade den första Temadagen år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag. Lyssna på Del 3
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

I den förra undervisningen kom jag in på cellkyrkostrukturen, den pyramidliknande strukturen och hur obibliskt hela det tänkesättet är. Jag tog upp Mega-tillväxtrörelsen, Rick Warrens PEACE-plan, Tony Blairs fredsplan och deras samarbete …Emerging – eller Emergent – Church (EC) som började med att anpassa evangeliet, omdefinierade steg för steg och allt längre bort från Bibeln och biblisk evangelisk tro. Idag har de till och med pastorer som förnekar Jesu ställföreträdande död och som förnekar Bibelns evangelium.

Jag läste det senaste i förra delen om församlingen i Korint som var en levande församling med nådegåvor i funktion men som hade börjat anpassa efter dåtidens språk. Allt för att passa in och de var på väg åt fel håll. Vi läste vad Paulus skriver till dem om det enkla evangeliet och korset. Gud utväljer det som ingenting är osv.

Då kommer vi till nästa “ström”, utifrån uttrycket ”Många strömmar som kommer samman och leder till en flod, som ska översvämma allt”. Jag tror inte att det här är från Gud, där allting sammanblandas.

Vi ska se lite på Latter rain-läran, som framför allt är grund för Apostla- och profetrörelsen och stora delar av den karismatiska rörelsen. Latter rain har främst förknippats med William Branham på 30- och 40-talet och Franklin Hall, som ses som upphovsmän. Fast läran fanns egentligen innan, från uppenbarelser som inte är bibliska men som ligger som grund för många.

När man läser om William Branham, borde man dra öronen åt sig ganska snart. Han påstod själv att detta var hans tre rättesnören:

 • Bibeln
 • Pyramiderna
 • Zodiaken (babylonisk soldyrkan och horoskop)

Branham förnekade treenigheten och han sa att han fick sina “uppenbarelser” från en ängel som följde honom och som gjorde mirakler. Ängeln sa till honom att han var Elia. Det här spårade naturligtvis ur ganska ordentligt.

Latter rain handlar om en global maktfullkomlig kyrka som tar över världen och “inför Guds rike i ändens tid”, säger man. (Det är samma tankar som Katolska kyrkan hade /har och som ledde till inkvisitionen). Jag har skrivit en del om det här i Ohlins Funderingar på våran webbsida och läser här från det jag tidigare har lagt ut där (bilderna):

Idag säger man Nyapostoliska Reformationen (NAR).

Jag tog upp det här tidigare, att det är fel grund och inte har stöd i Bibeln. Bara detta att Adam och Eva fick samma kallelse. Vi såg i början vad den kallelsen var. Inte ens det har de fått rätt! (De talar bara om Adams uppdrag).

Det här intagandet kallas också De sju kullarna [DE SJU BERGEN-läran] och det är olika områden i samhället som man ska inta, säger man.

 • Näringsliv
 • Politik
 • Utbildning
 • Media
 • Kultur
 • Familj
 • Religion

C Peter Wagner om Dominion (Herredöme): Dominion har att göra med kontroll, dominion har att göra med ledarskap, dominion har att göra med auktoritet och underordnande – och det är relaterat till samhället. …Med andra ord, det handlar om att förändra samhället.”

För att få den makten att införa Guds rike (som man kallar det) på jorden, krävs en stark ledarstruktur som fungerar överallt och som kräver underordnande, säger de. Dvs. en PYRAMID eller CELLKYRKOSTRUKTUR.

Vi ser hur hela tänkesättet och allt det här för till samma mål. Alla (falska) strömmar kommer samman! Jag vill säga att varje ledare, pastor, präst, äldste eller cellgruppsledare (vad man än är och kallas) som kräver underordnande – se upp med dem. I Guds rike gäller tjänande och ödmjukhet. Allt det andra såg vi från början i skapelsen, vart det kommer ifrån. Det kommer från mörker, makt, mänsklig visdom – från ormens lögn.

Bibeln: Joels armé är en domsarmé (Joel 2), inte Guds folk, den kommer att dömas av Gud. (Inom Latter rain är det vanligt att man kallar sig “Joels armé”).
Bibeln: Gud ger sin helige Ande till den som lyder honom (inte till vem som helst). (Apg 5:32)
Bibeln: skördar skall bärgas men det finns varningar för ett stort avfall (Matt 24; 2 Tess 2) Ogräset och vetet ska skiljas åt.
Bibeln: När Jesus kommer i makt och härlighet förvandlas vi och regerar med honom, inte förr. Då kommer Guds rike att bli synligt och fullbordas. Det är vårt hopp. Den helige Ande är en pant på arvet.

I de här sammanhangen är det vanligt med kontemplativ bön och mysticism, som kommer från alla möjliga olika håll. Jag vill visa på några exempel på sådant som vi bör ta helt avstånd ifrån idag (bilden).

Kontemplation kanske är det farligaste eftersom många tror att det är ofarligt och bra, när det i själva verket har att göra med det ockulta och mysticism. Kontemplation är kontakt med det andliga utan medlaren, utan Jesus. Det är en metod från buddhism och hinduism som används för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd.

New age-författaren Marilyn Ferguson: “31 % av alla som är involverade i New age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön”.

När vi har sett på allt detta och den maktfullkomlig kyrkan på jorden, så finns det ju inget som helst stöd i Bibeln för det. Vad är vårt hopp?

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

Hoppet är Jesu återkomst, synligt för alla och Jesus beskriver det själv i Matt 24. “Om de säger till er han är där eller han är i öknen.. Gå inte dit!” Det ska vi ta varning av och när vi ser och förstår att ett sammanhang är blandat. “Det här är inte helt rätt, inte sunt”. Gå inte dit! Det finns orsak till att Jesus sa de orden. Det är väldigt lätt att påverkas om det är blandat och det finns alltid sådant som stämmer, för så har alltid fienden gått till väga. Framför allt är det lätt att påverkas när man lyssnar och det är lätt att tänka “men det där var ju rätt, det kanske är jag som har fel”. Man börjar tvivla på det man egentligen vet, att det här stämmer inte med Bibeln. Ta avstånd istället och gå inte dit.

Jesus beskriver också sin återkomst i Matt 24: som blixten går från öster till väster, dvs. synligt, inget smygande eller hemligt utan med otrolig kraft och härlighet.

Vad gör man då om man har påverkats och kanske av okunskap har kommit in i sådant här osunt (nämnda rörelser)? Det står skrivet:

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det gäller oss alla, alltid. Jag tror att det är väldigt viktigt, om vi inser att vi påverkats av något som inte är sunt, inte rent, inte bibliskt, att vi bekänner det som synd och tar avstånd ifrån det. Vi har sett gång på gång (också vänner) som har hakat på än det ena, än det andra. Även om de inser att något inte var bra… bara det rör sig, så är de där. (Trosrörelsen/NAR, Toronto, Pensacola, Lakeland, Bethel Church…) Varför ser de inte? Därför att de aldrig har gjort upp med det som de tidigare var inne i. Det verkar som fienden har en hållhake och så hänger man på när det rör sig.

Jag har en del citat här. I mars hade Saddleback Church en konferens och Roger Oakland var med, så vi vet att det är fakta.
Citat Rick Warren: “Den förra reformationen handlade om läran, denna reformationen handlar om gärningar.”
Vad händer om inte läran är rätt? Vad blir det för gärningar? Bibeln kallar sådana för “döda gärningar”.

Citat EC-pastor: “En absolut lära splittrar. I cellgrupperna lär man sig bli fri från en absolut lära”. Det gäller cellkyrka som är ett system /struktur som alla måste in i.

Citat Rick Warren m fl: “Den förra reformationen splittrade kyrkan. Denna reformationen (NAR) kommer att ena” (vill föra alla tillbaka till Rom).

Inom Emerging /Emergent Church (EC) vill man “lukta, se och beröra Gud”. Därför blandar man evangelikalt med ortodoxt, som ikoner, rökelse, eukaristin. Det är upplevelser som gäller men vi såg innan vart den vägen leder när man anpassar evangeliet, omdefinierar och var man är idag. Man förnekar Jesu ställföreträdande död och hans återkomst. Bibeln säger (bilden):

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.
Kristi lära, Jesu ord, Guds ord är väldigt viktigt.

Om ändens tid och eskatologi
Citat Rick Warren:Ändetidens scenario skall inte vi hålla på med, det är inte vår sak”
Citat Bill Hybels: ”Profetior är inte vår angelägenhet”
Robert Schullers råd till unga församlingsledare: ”Låt inte eskatologi kväva ditt långsiktiga tänkande.” (Märklig inställning till vad Bibeln säger) ”Jag tror att vi idag bevittnar den bakåtsträvande tidsålderns sista dagar i kyrkohistorien. Och jag är vidare övertygad om att vi bevittnar den nya missionstidsålderns (eng. new age of mission) födelse.” (Brian McLaren är numera inne i New age).

Ser de inte vad som står? Nej, de kanske faktiskt inte gör det, därför att:

 • de förkastar Guds ord.
 • ”ger inte kärleken till sanningen rum” och det leder till förblindelse.
 • …därför går de rakt i djävulens fälla.

JESU ANDRA ANKOMST /hans återkomst brukar man förknippa med hösthögtiderna:

 • Basunklangens högtid/trumpetfesten
  Att blåsa i basun var larmsignal och/eller för att samla folket. I Upp-boken ser Johannes hur 7 änglar blåser i 7 basuner. Det är liksom startskott för ändens tid och det talar om att Messias ankomst är nära!            

Ps 119:18 Öppna mina ögon så jag ser undren i din lag (undervisning)!
Jag hoppas att det är vår bön här idag, att få öppnade ögon så att vi ser och förstår tiden vi lever i. Att vi inte lyssnar på röster som säger annat och vill förblinda eller förvirra. Att vi läser Guds ord, för det är inga nya uppenbarelser det handlar om. Det står skrivet här men vi behöver få öppnade ögon för att se och förstå det profetiska ordet.

Ps 22:27 De ödmjuka skall äta och bli mätta (motsatsen är laglöshet = förbjuden, oätlig mat. Guds ord är livgivande, näringsrik mat och feta/mättande rätter), de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt.

Dan 12:4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor (växa till).”
Det är alltså ett löfte för ändens tid och vi tror ju att vi lever i den tiden. Gud vill öppna våra ögon så att vi ser och förstår mer och mer av den tid vi lever i.

Men då är det så, att motsatsen gäller också. Bibeln stängs för den som förkastar sanningen och för den som inte vill ödmjuka sig inför Gud och hans ord (bilden):

Satans mål är att få världsherraväldevi såg ormens lögn och Nimrods världsrike. Att ena mänskligheten i en “underbar, fantastisk enhet” utan Gud. Satan vill kopiera och skapar falska kopior av Guds plan. Bibeln förutsäger det här:
POLITISKT – RELIGIÖST – EKONOMISKT

Världsregering med en Världsledare
Istället för eller emot (över) Kristus = ANTIKRIST
HAN VILL ENA ALLA RELIGIONER I EN VÄRLDSRELIGION I EN NY VÄRLDSORDNING, New World Order (NWO).

Vi går till Daniels bok kapitel 2, där profeten Daniel fick se en syn och en bildstod om olika världsriken. Jag tar delvis upp en gammal tolkning som jag tror stämmer. Vi läser inte texten (var och en får läsa själv) men han såg bildstoden och ängeln förklarade vilka riken det var.

Bildstoden (Dan 2) – Världsriken

 • Guld ]huvud] = Babylonien
 • Silver [bröst + armar] = Medien-Persien (Medo-Persiska riket)
 • Koppar (höfter + buk) = Grekiska riket med Alexander den store
 • Järn ]Ben] = Romarriket
 • Järn + Lera (fötter + [10 tår] politiskt + religiöst = The Holy Roman Empire (återuppstått Romarrike)
  Det här är en tolkning av Irving Baxter. Han såg att det handlar inte bara om ett nytt Romarrike, utan en omstrukturering av Romarriket som kallas The Holy Roman Empire.

Detta var på 800-talet Karl den Store var den politiske ledaren och Påven den religiöse ledaren. De två samarbetade för att få Världsherravälde. Det här känner vi i Upp-boken men vi läser först om det fjärde riket (bilden).

This image has an empty alt attribute; its file name is 37.jpg

Här kan vi se uppfyllelsen av den profetian: politik och religion. Det kommer också ett 10-statsförbund – de tio hornen – som Johannes också ser i Upp-boken. Vi läser från Dan 7, där han ser det fjärde djuret separat.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Vi kan tillägga att Påven har sagt: “Vi behöver en världsauktoritet med tänder”.

När vi nu kommer till det här odjuret, Romarriket, som vi ser att det stämmer med som händer i EU och Europa. Vi ser att politik och religion går hand i hand.

Dan 7:23 Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

Det handlar alltså om ett världsrike. Vi bör ha bilderna klart för oss: Tyngdpunkten är så att säga ett återuppstått Holy Roman Empire (Heligt Romarrike), ett nytt Romarrike – men därifrån ut över världen till ett världsrike. Vi ser tydligt var EU och FN leder. Vem kunde tro att en sådan förändring skulle ske i USA så att makten knyts mer och mer till Europa?

Johannes såg en en annan syn som han beskriver. Han såg ett vilddjur med sju huvuden. Jag vill tillägga att de här profetiorna i GT – för de som inte känner till det – att de uppfylldes delvis genom Babylonien, Medo-Persien, Grekiska riket osv. De har uppfyllts men den slutliga uppfyllelsen sker i Ändens tid. Vi kommer ta fram sådant som jag tror överbevisar om att vi lever i ändens tid (avslutningen av den) och hur Gud är mäktig att låta dessa profetior – även om de delvis uppfyllts bokstavligt i historien – ändå uppfylls bokstavligt och slutligt i ändens tid. Det är det som händer i världen idag.

Jag tar den gamla tolkningen av de sju huvudena. Det är också så att en profetia faktiskt kan ha en dubbel betydelse. (Det finns en förklaring på de tio hornen som är mycket trolig, Western Europeian Union WEU. Den brukar kallas “EU:s arme”, Nato. Det är också möjligt att det kan bli mer och en större uppfyllelse i detta).

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. 10 Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid.

SJU HUVUDEN (delvis en gammal tolkning)

This image has an empty alt attribute; its file name is 38.jpg

Fem har fallit (de fem första), en är (Romarriket på Johannes tid) och sen kom The Roman Holy Empire som återuppstår (blir globalt).

…11 Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång. 12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

En Ny världsordning:
en världsregering – politiskt
en världsreligion – religiöst

Vi går vidare till de sju inseglen /sju sigillen. Det är “startskottet” för Ändens tid. Här börjar uppenbarelsen om ändens tid. När du läser om de sju inseglen kan du jämföra med Matteus 24. Det som Jesus beskriver är en sammanfattning om ändens tid. Du kan följa det Jesus undervisar och se att han beskriver exakt de sju inseglen/sigillen.

Johannes ser en bokrulle med sju insegel/sigill. På den tiden undertecknades ett testamente av sju vittnen och det hade sju sigill. Det var bara arvingen som fick öppna.

Den här bokrullen innehåller Guds vilja och framtiden uppenbarad, frälsningsplan och hans domar och nu är frågan (bilden):

Johannes grät förtvivlat! Han säger: “jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den” (Upp 5:4).
Det skulle innebära att mänskligheten är utan räddning men vi kommer till:

Upp 5:5 Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn (fullkomlig makt) och sju ögon (all vishet och kunskap, fullkomlig vishet) – de sju ögonen är Guds sju andar (den Helige Ande som har fullkomlig insikt och ser allt), utsända över hela jorden (Uppenbarelseboken är fylld av bildspråk). 7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.
…9 Och de sjöng en ny sång: “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Med andra ord:
Det är Jesus Kristus som ärver allt.
Han är Arvingen.
Han har makt och rätt att öppna sigillen.

Gå till Ändens tid Del 4

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.