Stå fast eller vika av

Det blir lite repetition av profetian jag fick ta emot natten mellan 20-21 Januari-2021 – Eftersom jag fick ett budskap att predika från Psalm 40

Vi skulle åka till en viss församling och predika om ändens tid och blev där vi mottagna med stor värme och bjudna på kaffe innan mötet. Med mig hade jag en hel väska med olika saker. Denna församling känner jag personligen väl till för jag är nämligen döpt där.

Det är en församling som gått igenom svåra prövningar genom åren. Det kom in saker i den församlingen som gjorde att den splittrades. Precis innan den gjorde det skickade Herren oss med ett budskap riktat till de 2 ledarna i församlingen vid den tiden. Den gången var det en helt annan atmosfär som rådde dessa ledare som styrde med hårdhet och iskyla hade tagit över. De 2 Pastorer som ledde församlingen vid det tillfället gjorde exakt tvärtom vad Anden sa den gången. De splittrade hela församlingen.

Men den här gången var det en totalt förändrad atmosfär av Andens kärlek och godhet och vänlighet. Genom dörrarna kom det in människor som förvandlades i den här härliga och ljusa atmosfären. Bänkarna fylldes av glada människor som inget annat ville än höra Guds sanna ord. (Märkligt i dessa Coronatider) Det var så tydligt att de var där för att få höra Guds ord och de längtade verkligen efter det.

Amos 8:11 Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

Det kommer en tid då de många ärligt sökande har tröttnat på alla de falska profeter som säger sig förmedla Herrens ord. Ingenting har ju hänt av alla fagra profetiska budskap om “Väckelse “Väckelse”. Jag undrar om inte Coronan har avslöjat hur det är ställt med deras kraft! Den här svåra tiden med alla begränsningar har skapat en hunger efter Guds ord. Vad säger egentligen Herren nu mitt i allt kaos? Det är ju det som är det väsentliga inte vad vi tycker.

Lokalen fylldes alltså av människor som ville höra Herrens ord. Mötesledaren och Sångarna var klara och snart skulle mötet starta. Nu satt vi där och skulle började göra oss beredda att tala till dem. Nu kommer den riktiga chocken jag böjer mig ner och skall ta upp mitt utkast från väskan men jag hittade det inte. Inte heller hittade jag mina läsglasögon eller min favoritbibel med alla favorit understrykningar och noter. Elvor sa åt mig läsglasögonen är ju inga problem jag har ju 7 stycken med mig. Som tur var hade vi en helt ny bibel med oss i väskan, den låg där helt oöppnad och oanvänd.

På med nya läsglasögonen jag lånade av Elvor sedan fick jag sprätta upp förpackningen på den helt nya bibeln. Då återstod bara ett problem nämligen utkastet! De var ju där för att höra vad Herrens ord sade! Jag våndades inom mig vad skall jag ge dem att äta de är ju uthungrade.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Mar 6:37 Men han svarade: “Ge ni dem att äta.” De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?”

Här sitter jag alltså med en nya glasögon och med en helt ny oöppnad bibel men jag vet inte vad jag skall “ge dem att äta”

Plötsligt kommer Herren mig nära med sin djupa stilla röst! Du skall säga till dem exakt vad jag säger att du skall säga! Jag ställer mig i talarstolen och börjar förmedla budskapet (Maten) till församlingen så tar drömmen slut. Det här är precis vad Herren sa att jag skulle säga.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (Heb: Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Sela) och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. (Lögnen) 6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna.

Det jag aldrig sett förut var att det här beskriver två vägar. Ps 40:2 står hebreiska ordet Qavah vilket innebär att jag både väntar på och gör mig ett med Herren. Jag väljer alltså att stå fast vid Herren och hans ord och jag ödmjukar mig inför honom. Då kommer välsignelsen och upprättelsen.

1/ Gud böjer sig ner och hör min bön
2/ Han befriar mig från dyn och min egen otillräcklighet
3/ Han sätter mig på klippan Sela (Uppståndelsekraften)
4/ Han arrangerar stegen i förutberedda gärningar
5/ Ljuset kraften och glädjen kommer att förökas
6/ Församlingen blir ett vittne som påverkar andra människor

Den första vägen är alltså att vänta på och göra sig ett med Herren på Klippan (Sela) eller på Sion det är i princip samma sak. Här uppenbaras alltså en väg bort därifrån den kallas för Lögnens väg. När jag har haft mina drömmar om tåget och avfallet var det så tydligt: Man kunde inte längre vänta på Gud. Man hoppade på ett tåg och valde en väg som inte var god. Vad jag upplever så starkt att Anden säger är att det snart kommer en skiljeväg.

2 Mos 17:6 Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa (Tzur) och du skall slå på klippan. (Tzur) Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

4 Mos 20:8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (Sela) inför deras ögon (Sinnen) och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (Sela) och ger menigheten och dess boskap att dricka.

Parafras: Tag staven och kalla samman församlingen predika nu helt ”i enlighet med” eller ”om den” upphöjda klippan (Sela) inför deras ögon eller sinnen.

Det är alltså exakt den vägen som Ps 40 beskriver! Grunden är alltså ”Den lågt liggande klippan” När Herren satt dig där kommer du att få se Herrens Härlighet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte. Att förbli i Jesus Kristus innebär alltså att ”Jaget” och mitt ”Yttre sken” måste bort om jag skall kunna förmedla skenet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte.

Vad var det Mose gjorde som hindrade honom från att komma in i löfteslandet?

Paulus sa att Mose satte ett ”Täckelse för sitt ansikte eller sitt hjärta” (2 Kor 3) Andemeningen är ju att ”Jaget” eller mitt ”Yttre sken” tar över ledningen av församlingen istället för Herren. Det här är exakt vad Herren visade mig på berget ske med Kristenheten nu i ändens tid. Nu går vi tillbaka till PS 40 igen så får vi se att vi kan bara förbli på klippan (SELA) om vi stadigt förbidar honom. Det är alltså att bli totalt ett med honom – det är att bara reflektera hans härlighet!

Vad gör nu Mose? Det han gör beskriver alltså Paulus i 2 Kor 3 + 4 kan ske även i Guds församling idag. För det första står nu alltså Mose med ”Täckelset” för sitt ansikte när han predikar för församlingen. Han predikar om människors kraft och möjligheter istället för att reflektera ljuset från Gud ansikte. Han blev alltså stolt och högmodig och följde avgudar (Ormen) istället för att bara vara en som reflekterade Guds ljus.

Paulus säger alltså att församlingen idag kan göra exakt vad Mose nu gör (2 Kor 3+4)

4 Mos 20:10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (Sela) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa (Sela) skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (Sela) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (Aman) och inte höll mig helig (Heb: Förhärligade mig) inför Israels barns ögon (Sinnen) därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Hebreiskan här är ju ganska talande om vi jämför med Matt 16 På denna klippa skall jag bygga upp min församling. 4 Mos 20:12 kan översättas så här: Eftersom ni inte ”byggde på” mig (Klippan) och inte ”förhärligade mig” inför församlingens ögon skall ni heller inte leda in församlingen i löfteslandet.

Nu tar alltså Paulus detta som förebilder på att vi kan göra exakt som Mose gjorde. Ps 40:6 Vi kan vika av på en väg som är en lögn. Vi kan alltså åter bli så förblindade av Satan så vi gör som Mose och faller för en lögn. Vad är då lögnen? Pseudo är en skickligt gjord kopia som Satan gör för att likna det äkta så mycket som möjligt. Jag eller Vi kan alltså ”Bygga upp” någonting både en Väg eller ett Hus och vi gör det i Herrens namn men den reflekterar inte hans härlighet vi vill äga den. Det är exakt vad gnosticismens budskap är som försökte infiltrerar församlingen i Korint. Det är exakt vad Kenneth Hagin förde in i trosrörelsen och som infiltrerar idag också.

HUR SKALL ALLTSÅ FÖRSAMLINGEN BYGGAS UPP?

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (Och Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här står det att vi kan göra precis som Mose gjorde (4 Mos 20:12) Istället för att ”Bygga på” och förhärliga Herren genom att bara reflektera det ljus vi får. Kan vi istället sätta på oss ett ”Täckelse” och bedras så vi tror att vi kan producera andlighet och att vi äger skenet i oss själva. Paulus fortsätter nu tankarna in i nästa Kapitel

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. (Täckelsen) Vi förfalskar inte (Laglöshet på hebreiska) Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (Reflekterar ljuset) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (Sinne) 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Som de laglösa gör) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” (Syndens konsekvens) han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Reflekteras till andra) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften (Att förvandla liv) skall vara Guds och inte komma från oss.

Så vår enda existensrätt och vår enda uppgift vi föds till är att ta emot ljus och att reflektera exakt samma ljus. Våra hjärtan är här bilden av ett kärl och om vi reflekterar hans ljus och förhärligar honom är vi alltså kärl till gott bruk. Vad jag har upplevt Anden säga till flera är nu skilj er från dem som gör precis som Mose gjorde.

HÄR HAR DU ALLTSÅ GNOSTICISM ELLER TROSRÖRELSEN

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet,17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus,18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Grunden) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Här ser vi alltså Paulus varnar för hur Gnosticismen kommer at sprida sig över hela världen och se ut som framgång. Deras budskap: Uppståndelsen har redan skett! Om den har skett så har ju vi fått ut arvet redan här och nu? Då har ju Guds Rikes fullhet redan kommit.

KÄRL SOM JÄMSTÄLLER SIG MED KRUKMAKAREN

Jes 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Paulus använder de här orden när han undervisar mot Gnosticismen i Korint. Ordet Paulus använder till ”berömma sig av” är att ”skina av” på hebreiska. (Jeremia 9:23-24) Med andra ord du kan anamma en lära som säger att ”Du kan skina själveller så kan du bara “Reflektera” det ljus du fått. Här ser du alltså hur ett kärl (Hjärta) kan bli så bedraget att hon tror hon är Kristus.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Korsets Kraft – Befriar oss från att drivas av vår visdom och kraft. Gnosticism är inget annat än samma förbjudna kunskap som härstammar från kunskapens träd i lustgården.

Det var ju exakt vad Paulus också sa till Korintierna.
2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

Alltså “Täckelset” kommer på ansiktet som vi undervisade om tidigare. Vad sa Ormen? Ni kan bli som Gud eller Ni kan bli Kristus! Trädet symboliserar alltså en ny lära som säger: Varför skall ni nu springa omkring och bara reflektera ljuset nu när ni själva kan äga det och skina i er själva. ?

När nu bibeln talar om Kraft kommer vi naturligtvis tolka det utifrån vårt tankesätt. Om vi skiner i oss själva så blir ju kraften för oss:
> Mirakler
> Under och Tecken
> Profetior

Detta är ju precis vad den församlingen manifesterar som inte bygger och gör sig till ett med Herren på klippan har. (Matt 7:21-23)(Ps 40:2) Detta är alltså det som kommer att dra dem som följer en lögn (Ps 40:5) De kommer alltså att tro att de kan “skina själva” istället för att “bara reflektera” ljuset.

Då skall vi se hur Paulus ser på kraften? Han ser korsets kraft som det som kan förvandla och befria oss ifrån synden: “Att skina själva” Att producera ett “Yttre sken” Det kan vi se här.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (GK: Kristenheten skall tömmas på sin Kraft) Men det kommer ju inte de i Matt 7:21-23 hålla med om. De såg ju på Guds Kraft som: Mirakler Under och Tecken och “De laglösa” skall ju vara många.

Nu beskriver Paulus precis som vi redan har beskrivit: Det är Korsets Kraft som har försvunnit ifrån dem. Just därför beskriver han också att ondskan skall ta över. Ett annat sken tar automatiskt över nämligen “Det Yttre”
2 Tim 3:5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

De skall ha ett “Yttre sken” utan inre realitet står det! Lägg märke till att Paulus sa; Håll dig borta från dem! Jaha vilka är det då som han menar? Exakt samma människor som vi tidigare beskrivit: Gnosticism – Trosrörelsen! Den avfallna Karismatiska rörelsen i ändens tid.

Det är alltså exakt samma människor som vi skall hålla oss borta ifrån som dem vi beskrivit i 2 Tim 2:15-21. Det var ju samma människor som lärde att: Uppståndelsen redan hade skett! Det är alltså “de laglösa” de som ser Guds Kraft som Under och Tecken och Profetior (Matt 7:21-23) Det är de som viker av från Herren till Lögn (Psalm 40:5)

När jag har haft mina drömmar om tåget har jag alltså sett hur människor dras med och de kommer att tro en lögn. Du har väl lagt märke till att det är just under och tecken och falska profetior som kommer att få dem att lämna grunden. (2 Tess 2)

De som är kvar på grunden ser alltså Guds Kraft på ett sätt. De som lämnar grunden kommer att se på Guds Kraft på ett annat sätt. De som är kvar på grunden kommer att förstå att Guds Kraft är att Kristi Kors tar bort mitt “täckelse” så att jag inte “berömmer mig” eller “skiner av” något utan bara reflekterar ljuset.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Heb: Att skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Då är det så att äkta profeter ser och lyser upp en väg. Det är Korsets väg! Det är vägen som öppnar ögonen så vi förstår vad Guds Kraft verkligen är.

Men så har vi då falska profeter de säger att Guds Kraft och ljus är något du kan äga i dig själv. Du kan producera Profetior – Mirakler – Under och Tecken!

This image has an empty alt attribute; its file name is fox.jpgMat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Alltså ett annat Evangelium en annan ande och en annan Jesus. Lägg märke till ordet: Jag har nu sagt er detta i förväg.

Detta är exakt vad Petrus varnar oss för när han beskriver att “de laglösa” kommer innan slutet på tiden för att bedra församlingen. Då vet vi ju redan vad de skall predika: Under och Tecken och mycket Profetior! De kommer att säga att ni kan äga ljuset i er själva istället för att bara reflektera det.

Det är de som ser och tror så här som kommer att “Transporteras” ut ifrån Klippan och gå emot en Katastrof som drabbar dem på Herrens Dag. Det bli ganska långt det här så jag talar inte in allt kanske i inspelningen. Vi får se om jag hinner det märker ni.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger (Heb: Laglöshet) till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med (GK. Transporteras ut) i de laglösas villfarelse (Gnosticism) och förlorar ert fäste.

Vi har ett löfte om en ny himmel och en ny jord som vi väntar på och det gör vi alltså på Klippan som är vår fasta grund. Strax innan det löftet kommer fullbordas så kommer det Paulus varnat för att ske i ändens tid.

Falska Profeter skall predika ett annat Evangelium om en annan Jesus drivna av villfarelsens andemakt. Dessa kallas här för “De Laglösa” och beskrivs som att de kommer som ett Tåg. Om vi hoppar på tåget och inte kan vänta på klippan (Grunden) längre förlorar vi vårt fäste. (Jesus Kristus)

Nu vet ni att jag har beskrivit det här tåget för er för jag har drömt om det flera gånger. När nu flera stycken blir varnade om det här tror jag att tiden är nära för “Det stora avfallet”

Herren bekräftade det här i en annan stark dröm för några år sen: Han visade oss då som en symbol för dem som ville följa Jesus. (Kvinnans säd) Sedan visade han “de Laglösa”

Kvinnans säd hade inget sken utan fick skenet från ovan.
“De Laglösa” hade ett eget sken men i deras inre var det Mörker.

Herren talade från himlen följande: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd (De Laglösa) och kvinnans säd. (Bruden)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.