Ur boken synen

Här vill jag lyfta fram några saker David Wilkerson såg i sin uppenbarelse om ändens tid. Han skrev ned den i boken ”Synen” den trycktes 1973. En pastor som kände honom väl sa i en predikan så här om honom: Jag känner ingen Pastor som fått möta så mycket bespottelse som David fått. Att han orkat vidare är bara Guds nåd! (Carter Conlon)

(1) Kristna radio och tv program kommer att få möta motstånd och förföljelse. Ateistiska och antikristliga krafter förbereder redan motstånd. Jag ser hur Satan försöker stoppa deras program genom byråkrati och lagförändringar och beskattningar. Satan kommer göra allt han kan för att stoppa alla program med Jesus i centrum. Detta budskap har jag fått till alla som använder massmedia för att sprida evangelium. (Sid 74)

Detta har redan börjat på sociala medier! Säger du något som går emot agendan censureras du eller stängs av till och med. Vänner detta är bara början!

(2) Världens Förenta stater är bara en världsdepressions avstånd från oss. En kollaps i världens valutasystem (Janne: Eller en planerad Reset) skulle kunna leda fram till en världsregering med en global diktator. (Sid 87) Jag tror att ett återuppväckt romerskt imperium slutligen blir basen för en global världsledare. Han kommer att tvingade alla att bära ett märke annars kan man vare sig köpa eller sälja (Sid 19) Sedan beskriver D.W ett nytt effektivt världsvitt kreditsystem. Detta kreditsystem skall övervakas av en ”supersekreterare” utrustad med en oerhörd makt.  

Det här är exakt vad påven (I Rom) nu förespråkar ett helt nytt ekonomiskt system där alla innevånare skall ha en ”Världslön”. Tänk dig själv nu det kräver alltså en ”Världsarbetsgivare” med ”Världskontroll”.
Hoppas du kan engelska men det här är precis vad Eliten och Påven vill göra nu. Och man ser den här Pandemin som en orsak att utföra detta. (Man kan ju verkligen undra varför pandemin kom just nu?) Men det man säger just nu är i alla fall exakt vad David Wilkerson profeterade i Synen. Är vi på väg mot en Reset? En fullkomlig panik kommer att utbryta över hela världen! Vi kan bara tänka oss den panik som kommer! Jag med flera i min närhet har sett hur Gud kommer att förse i den här svåra tiden. Tro inte ett ögonblick att du blir ”bortryckt ifrån detta” utan nu kommer det att uppenbaras ett vägval för oss. Den ena leder till fördärvet för dem som ”bygger hus på blotta jorden” (Lever för Världen) Den andra vägen är trons väg den leder till en byggnad på ett berg (Himmelska Jerusalem)
> Följa Lammet
> Följa Vilddjuret

(3) Bibeln talar om ovanliga och underliga tecken skall visa sig på himlen och på jorden. GT:s profeter kallade dessa händelser för ett ”Ve”. Alltså händelser som orsakar smärtor och lidanden. Så beskrivs alltså de epidemier och den hungersnöd som ligger framför oss. Dessa hemsökelser skall nu drabba våra egna utvecklade civiliserade länder på ett påtagligt sätt (Sid 90-91)

JESUS KOMMER FÖR ATT UPPRÄTTA SITT RIKE

Den mest skrämmande händelsen för syndaren återstår dock. Det fruktansvärda ögonblick då syndaren måste falla ner på sina knän och möta Jesus Kristus, då när han kommer för att upprätta sitt rike här på jorden. Det övergår faktiskt all terror och fasa som bibeln beskriver. Det står att syndaren skall försöka gömma sig i grottor och bergsklyftor. De skall ropa att de skall skydda dem från hans vrede som sitter på tronen. Bibeln säger att vi kan förvänta oss nya himlar och en ny jord som Anden förnyar. Där skall Jesus Kristus regera som en rättfärdig Kung. Han skall för alltid ta bort Krig sjukdom och lidande. Du har valet att gapskratta åt detta budskap och kalla det för lögn. Men lika visst som du såg Judarna återvända till sitt land så skall den troende sitta som Jesu vän i hans kommande rike. Alla bibelns profetior har hittills gått i uppfyllelse och de som återstår kommer också nå samma säkra fullbordan.

Det är sant att vi har med kusliga, skrämmande och nästan otroliga profetior om vrede och dom att göra. Men det finns absolut ingen anledning att försöka sockra dem och ignorera dem. Om du har förkastat Gud och hans kallande röst, försäkrar jag dig att det kommer en dag då du kommer att skaka av skräck inför de saker du kommer att se över världen. Var uppmärksam över utvecklingen i världen kom sedan och säg att jag är en fanatiker. Jag har sett en syn om en kommande dom och bibeln backar upp den. Guds budskap till alla oförberedda är klart och tydligt: Vakna upp! Det som händer i världen just nu är övernaturligt och det finns ingen återvändo. Om du inte är på Herrens sida kommer du inte att överleva. Inget annat än fruktan och förtvivlan kommer att möta dem som lever ett själviskt liv utan Gud (Sid 98)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.