En kärlek utan sanning leder till splittning.

Människor som kallar sig kristna uppträder som fiender och inläggen på sociala medier avslöjar en polariserad västvärld. Jag håller inte med om allt Trump eller Israel gör men hatet bakom som manifesteras nu reagerar jag emot. När orden inte räcker till går man till personangrepp mm mm. Folk som aldrig går in och kommenterar på FB visar nu delaktighet och trycker gilla på rena påhopp. Jag tror vi är framme vid vad Jesus sa Folk mot Folk och Rike mot Rike och ingen kommer att bli oberörd. Det är dags att tänka på våra hjärtan och vad som kommer ut ur dem? Kom ihåg en sak!
Agape kärleken står alltid tillsammans med Sanningen! Så det här fagra snacket om att älska alla håller inte för en biblisk prövning.

Familjer splittras barn mot föräldrar och andra släktingar som plötsligt tar bort andra som vänner. Det kommer rapporter om själmordsförsök och depressioner från USA. I en del samhällen där talar inte den ena halvan med den andra. Ett delat land är ju precis det Globalisterna strävar efter och de har lyckats bra med. Nej det här ligger djupare än vi anar det är en andemakt bakom en mörk agenda.
Divide and Conquer: The Globalist Pathway to New World Order Tyranny

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn.

Den som är i mörker han drivs av världen och formas av den. Han blir påverkad av det han kan se med sina naturliga sinnen. Om mängden väljer en väg så formas han efter den och går den vägen. Han tänker alltså att så många som vi är kan vi ju bara inte ha fel. En sådan människa blir ju påverkad av det som sker i världen eftersom hon bedömer allting efter sitt sinne. Hon tror att hon ser fast hon är andligt blind!

En sådan människa kan omöjligt förstå Guds vilja eller en sådan människa kan omöjligt vandra i ljuset. Kommer ni ihåg varningen Jesus gav sina lärjungar?

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. (Förstår inte Guds Vilja)

Här ser du alltså att det tankesättet vi markerat med svart text återigen intar sinnet och förblindar henne. Vem är det som förblindar?
> Denna Tidsålders gud (2 Kor 4:4)
> Ormen (2 Kor 11:3)

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (ÖGON) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Vad var det Jesus varnade för? Jo att mörkret kunde övervinna oss så att vi inte längre förstår Guds Vilja. (Joh 12:35) Vart vänder vi då vår blick när vi inte längre har vår Andliga syn? Jag repeterar!

Den som är i mörker han drivs av världen och formas av den. Han blir påverkad av det han kan se med sina naturliga sinnen. Om mängden väljer en väg så formas han efter den och går den vägen. Han tänker alltså att så många som vi är kan vi ju bara inte ha fel. En sådan människa blir ju påverkad av det som sker i världen eftersom hon bedömer allting efter sitt sinne. Hon tror att hon ser fast hon är andligt blind!

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (FORMAS) inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (TVÄRTOM MOT BLINDHET) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (SÅ NI KAN VANDRA I LJUSET)

Här ser vi att Andens förnyelse av vårt sinne handlar om att ögonen öppnas så att du ser och förstår mer och mer. Eller med andra ord ljuset ökar mer och mer så du vandrar i ljuset. Då blir du Jesus Kristus och hans evangelium troget och han visar dig sin vilja.

Mörkrets barn är alltså bara barn till det yttre skenet! De säger Herre Herre men de förstår inte Guds vilja eller hans vägar. (Matt 7:21-23) Bibeln säger att det kommer att uppstå fiendeskap mellan dessa två Kristna grupperna i ändens tid.

Den som är i mörker han drivs av världen och formas av den. Han blir påverkad av det han kan se med sina naturliga sinnen. Om mängden väljer en väg så formas han efter den och går den vägen. Han tänker alltså att så många som vi är kan vi ju bara inte ha fel. En sådan människa blir ju påverkad av det som sker i världen eftersom hon bedömer allting efter sitt sinne. Hon tror att hon ser fast hon är andligt blind!

Det är alltså dessa som formas efter världen de kommer alltså att vara oerhört mottagliga för Media och Nyheter och annat denna tidsålders gud påverkar världen med just nu. Vad är det för inriktning media och allt för oss mot just nu? En global världsordning! Alltså Agenda 2030 och en Världskyrka!

Elvor sa idag att med denna oerhörda polarisering i världen så måste det nästan vara en andemakt bakom. Vet du vad det märkliga är? Bibeln säger att det kommer att vara “de med yttre skenet” (Mörkrets barn) som skall vara fiender till “De Goda” (Ljusets Barn)

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Hur uppenbart är inte det här? Han talar om en kristenhet som denna tidsålders gud förblindat så de har förlorat kraften (Vers 1) Istället så har mörkret tagit över. Det står på grekiska att de skall vara fientliga mor DE GODA (Ljusets Barn) (V 3) De skall ha ett yttre sken utan inre realitet (V 5)

Här ser vi att det kommer att finnas två grupper:
> De som står för Sanningen (Ljusets Barn)
> De som står emot Sanningen (Mörkrets Barn)

Nu skall jag tala profetiskt för det här visade mig Herren i en dröm att det kommer att ske och jag tror att vi redan börjar se det. Tro nu inte ett ögonblick att jag tror att den kristendom som följer Trump är rätt i allt. För där är många i NAR. Aldrig har jag i alla fall sett sån splittring som nu i två läger och den kommer att fortsätta och bli allt tydligare,

När jag drömmer den här drömmen visade Herren att huggormsyngel med ett “yttre sken” helt plötsligt blev fientliga mot dem som står i ljuset (2 Tim 3:1-9 – Han visade ett en stor “huggorm” födde fram massor av dem i en stor vingård som låg i mörker. Plötsligt hör jag en stämma från ovan: JAG skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd (Mörker) och kvinnans säd. (Ljus)

Det är ju helt klart att församlingen i Galatien gått från Ljus till Mörker. När de vänt sina ögon från korset så kommer direkt mörkret och tar över och vi sviker troheten mot Kristus. När Paulus nu beskriver detta blir de hans fiender!

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, (FÖRBLINDAT) ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? (LJUSET)

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? (LJUSET)

Om det är en början på en dom så kommer vägarna att bli tydligare och tydligare. Det kan vi se i uppenbarelseboken! De som vandrar i mörkret kommer att följa vilddjuret (Globaliseringen) De som vandrar i ljuset kommer att följa Lammet!

Den som är i mörker han drivs av världen och formas av den. Han blir påverkad av det han kan se med sina naturliga sinnen. Om mängden väljer en väg så formas han efter den och går den vägen. Han tänker alltså att så många som vi är kan vi ju bara inte ha fel. En sådan människa blir ju påverkad av det som sker i världen eftersom hon bedömer allting efter sitt sinne. Hon tror att hon ser fast hon är andligt blind!

Vad är medias utspel i stort sett om följande frågor och vad är medias svar på deras egna frågor. De formar alltså hur de i världen skall tänka och här dras många kristna in. Man vågar helt enkelt inte tänka själva precis så vill man ju bygga upp ett Marxistiskt samhälle. Det Pravda säger är sanningen och regeringen tar över ditt tänkande! Det demokraterna står i valet är ju en toppstyrning utan dess like! Men vem förstår agendan bakom?

Idag står det en nyhet som visat exakt vad jag menar. Trump sparkar forskare – kan ersätta med klimatförnekare.

Klimatförnekare = Utanför det globalisterna redan har bestämt är sant och den väg de skall få hela världen att följa. Trump = Ful fisk som försöker att hindra den utvecklingen. Är detta Hagelian Dialect från början? Då har de lyckats bra. Problem-Reaction-Solution: The NWO Strategy:

Another German philosopher named Heinrich Moritz Chalybäus (1796-1862) broke down the Hegelian Dialectic somewhat differently:
A thesis gives rise to its reaction;
An antithesis contradicts or negates the thesis;
The tension between the two being resolved by means of a synthesis.

Ni skall veta att när jag sett på nyheternas rapporter både under och efter valet lade jag mig djupt bedrövad! Lögnerna de fagra talen de hårda orden allt gjorde mitt hjärta djupt bedrövat. Jag bara upplever att snart kommer världen vara redo för “Den Laglöse” och han kommer att tas emot. Hur många vågar gå emot agendan när den blir tydligare är frågan?

Luk 12:31 Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. 32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG


This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.