Övervinna Världen

Den här världen heter den Kosmos på grekiska: Det betyder en arrangerad ordning! Väldigt likt Egypten!
Farao – Satans makt
Slavdrivare med hot och piskor
Slavar som producerar döda stenar

Precis som Egypten makt så är denna världens makt tidsbestämd
> Vid den bestämda tiden drog man ut ur Egypten slaveriet. När det hade gått 430 år förde Gud ut dem genom Lammets blod.

Gud var tyst från Malaki till Johannes sen kommer Guds Lamm. Lammets blod sänder bryter Djävulens makt.

Malaki profeterar och Jesus uppfyller
En soluppgång med rättfärdighet gå upp med befrielse (Jesus Lk 1:78)
Det är Rättfärdighetens Kung vars Rike är Ljus (2 Kor 4:6)
Elia har kommit sa Jesus (Johannes Döparen – Mt 17:12)

Spiro Zodhiates: Mörker är Syndens konsekvens!
Mörker och natt råder i människohjärtat tills strålarna från hans ansikte som lyser som solen i sin fulla glans får lysa upp därinne. (Upp 1:16) När det sker blir Jesus Kristus vår skatt och vårt värde och vårt hjärtas fröjd och glädje.

Israel var helt upptaget med ett tankesätt – Riket till Israel!
Jesus undervisade hela tiden om – Guds Rike i hjärtat!

Judarna tänkte Guds Rike skall driva ut Romarna och göra Israels Hus berömt över hela världen. De frågade till och med Jesus efter uppståndelsen: Herre skall du i denna tid upprätta Riket åt Israel? (Apg 1:6) Den du ser Anden komma ner och förbliva över är Kungen. Det är Kungen i Riket som döper med Anden (Joh 1:32-34)

> På hans axlar (OK) skall Riket vila (Jes 9:6)
> På hans axlar (OK) skall Anden vila (Jes 11:2)

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Hans Ok var ju en bild av vad som fanns på hans axlar. Vi har aldrig fått det ansvaret att sätta upp något rike på den här jorden. Anden på axlarna är ju samma sak som Riket på axlarna. (Jes 11:2 + Jes 9:6) Det här innebär att det finns 2 Ok och 2 riken!

Slavoket – Mörkret och Dödsriket (Drivs av Fruktan)
Jesu Ok – Ljuset och Guds Rike (Drivs av Nåd)

Luk 12:32 Var inte rädd (FEAR NOT) du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Frukta inte lilla Hjord! Guds Riket är ert!  Det Kungen bär på sina axlar skall befria er från slavoket! (Du får Anden och Guds visdom) Ser du att det står värde här? På Abrahams tid var det Hus och Familj!

Nu skall vi se Evangeliet om Guds Rike komma till Abraham i förtid.
1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.

> Jag är din försvarare! (Mot Djävulen)
> Jag är din skatt! (Ditt värde)(Ditt Namn)

Låt oss se vad slavoket är hur det kom på våra nackar så att säga.
Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. (Gk: Blev underkastade Slaveriet)

Vi föds alltså med ett osynligt krav på oss att producera ett värde! En slags godhet eller rättfärdighet att visa upp i oss själva för att duga. Åklagaren driver oss till detta och Gud ger honom rätt!

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.

Här ser vi två saker som Guds Sons Rike av Ljus skall befria ifrån: Mörkret och från Döden!
Syndens konsekvens: Bördors ok – Piska på skuldror – Plågares stav (Makt)
Förebilden till vad Jesus gjorde kan vi se i Egypten (VÄRLDEN)

> Farao har auktoritet (STAV)
> Slavdrivare har Piskan (BESTRAFFNING – FRUKTAN)
> Bördors ok – (BARA VÄRDEFULL OM DU KAN PRODUCERA)

Sedan förde han dem till Sinai och gav dem lagen genom Mose. Men det andliga inre problemet skulle och kunde bara Jesus Kristus lösa med Nåden och Sanningen (Joh 1:17)
Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden.15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

1/ Jag är såld till slav under Synden = Dödsriket – Mörkret.
2/ Jag är totalt blind och hjälplös och min vilja är fångad.

När blev jag nu såld till slav? När Adam åt av trädet! Då skulle de Döden Dö! Döden är en process som startade i Eden och får sin fullbordan när denna tidsålder slutar. Då kommer något som bibeln kallar för den andra Döden (Upp 2:11 Upp 20:6 Upp 20:14 Upp 21:8)
Nu blir det genast mycket lättare att förstå begreppen:
1/ Denna onda tidsålders gud
2/ Världen
3/ Dödsriket
4/ Mörkret
5/ Synden

1972 kom det ut en film som hette ”Fruktan är mitt Vapen” – Det är exakt vad Djävulen använder sig av för att tvinga sina slavar mot den andra döden. Det finns något osynligt som påverkar oss vi har en inre medvetenhet om att vi måste prestera ett värde för att duga. Den här drivkraften är mörker men vi förstår det inte! Det här är slaveriet! Fruktan för den andra döden!

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Jes 53 Beskriver hur Jesus Kristus går in i den här dubbla döden. Han blir sedan den siste Adam och kallar nu sin kvinna ut ur slaveriet. Han kallar henne i rättfärdighet för att dra henne till sig. Den som kallar bruden är alltså hennes äkta man (Jes 54:5) Det står att han är återlösare (GOEL) hon är alltså friköpt från slaveriet genom Lammets blod. GT kunde bara övertäcka syndens konsekvenser – Lammets blod plockar bort dem!
> Du har levt ett meningslöst liv du har ärvt – Det har en början och ett slut!
> Genom Lammets blod ärver du Evigt Liv – Det har ingen början eller slut!

Det är intressant att studera de hebreiska orden kvinnan fruktade för som nu lammets blod befriar henne ifrån: Dåtid – Nutid – Framtid (Levande Hopp) Åklagaren byts nu ut till Försvararen! Här är en sammanfattning på tankarna hon upplever som ett tvång.

1/ Det handlar om att du sår och är hela tiden orolig att det inte skall bli någon skörd.
2/ En stark inre stress att inte når ett visst resultat och bli besviken
3/ En inre stress som pressar dig av fruktan att komma försent
4/ En inre fruktan för att bli sårad
5/ En fruktan för att känna sig utanför alltså förkastelse

Den som alltså är i världen han eller hon drivs av det här det är detta som gäller i Satans världsordning – Det här är en andemakt som råder i mörkret (EF 6) Alltså syndens konsekvens mörkret driver oss att handla så här. Jesus visste vad som fanns i människan (Joh 2:25)

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Men vi har fått del av ett härligt arv redan! Jag vill läsa från 1917 det blir lite tydligare.
Jes  54:14 Genom rättfärdighet skall du bliva befäst. (UPPBYGGD) All tanke på förtryck vare fjärran ifrån dig, ty du skall intet hava att frukta, och all tanke på fördärv, ty sådant skall icke nalkas dig.

Jes 54:17 Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de skola undfå av mig, säger HERREN.

Herren har sagt åt mig att studera 2 mos för där ser vi samma mönster. Det kom ett starkt mörker innan befrielsen genom Lammets blod. Innan Jesus Kristus Guds Lamm hade sitt stora Exodus ut ur den här världen kom det ett stort mörker också. Bibeln säger att det kommer ett stort mörker över världen innan vi skall gå in i en annan värld. Pressen kommer att öka från åklagarens håll. Hela världen pressas nu att tänka ett och det samma och fruktan och ångest kommer att öka. Lammet besegrade världen då och Lammets blod besegrar världen nu också.

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Först så var Kvinnan i Jes 54 under de här makterna (5 Punkterna) Nu har hon en försvarare som vittnar i hjärtat istället att hon är frikänd från domen.

1 Joh 5:5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Ordet för vittnesbörd Martur betyder inte bara att ge sitt liv för Gud. Det innebär exakt vad Gud lovade Abraham. (1 Mos 15) Försvarare och Skatt! Du får ett starkt överbevisande bevis som leder till en friande dom i en rättegång. (GUD) Detta är Tron! Det är en stark överbevisning av det vi inte kan se!

Obs! Tillagt 7/6 – 20 En notis i Expressen!
Min dotter skrev i dagboken, varför är det ingen som ser och lyssnar på mig?
Peter Jacobsson har själv missbrukat och förlorat sin dotter i en överdos. Nu ser han ett förändrat droglandskap, där även unga missbrukare blandar droger för att trycka ner sina känslor. 

Vad då för känslor? Jo det Jesus köpt oss fria ifrån! Vi repeterar dem!

Det är intressant att studera de hebreiska orden kvinnan (Jes 54) fruktade för som nu lammets blod befriar henne ifrån: Dåtid – Nutid – Framtid (Levande Hopp) Åklagaren byts nu ut till Försvararen! Här är en sammanfattning på tankarna hon upplever som ett tvång.

1/ Det handlar om att du sår och är hela tiden orolig att det inte skall bli någon skörd.
2/ En stark inre stress att inte når ett visst resultat och bli besviken
3/ En inre stress som pressar dig av fruktan att komma försent
4/ En inre fruktan för att att bli sårad
5/ En fruktan för att känna sig utanför alltså förkastelse

Jes 53:11 Genom den vedermöda (5999 AMAL) hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder (5771 AVON) är det han som bär.

Vi vet att mörkret kom över Kain han utbrister:
Jag orkar inte bära den fällda domen (5771 Avon) = (Laglöshet)  Det är ju Slaveriet ser vi Döden – Dö syndens konsekvens .

Mörkret kommer över Jesus han bär ditt slaveri på korset!

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg 6/9_20

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.