Elden närmar sig

Detta är från ett ljudklipp jag tror det är från 2009 med David Wilkerson han förolyckades tragiskt vid en bilolycka år 2011. Wkipedia: Driven av en stark nöd och en enkel maning i sitt inre, som han tog emot under en ensam bönestund i sitt hem, kom han 1958 som ung pastor till New York för att arbeta med kriminella, utsatta ungdomar. Detta ledde grundandet den världsvitt missionerande och drogrehabiliterande organisationen Teen Challenge.

Jämför budskapet bibeln har med det framgångs och falska väckelsebudskap som förkunnas idag. Det liknar också den tid innan domen kom över Israel. Bibeln säger att de falska profeterna skall vara många strax innan domen kommer. Jag vill idag blåsa i basunen för att varna för att Elden närmar sig och det är dags att vakna upp och förstå Guds Rådslut!

Det kommer ett fruktansvärt kaos över USA. Det finns både svarta ledare och en del radioprogram som blåser upp en massa hat ”Radio New York” och en massa män där hatar svarta. Som pastor kan man bara inte lyssna på en massa sånt skräp. Det ser inte ut att betyda något just nu men inte långt borta i tiden kommer ett ekonomiskt kaos att bryta ut. Beväpnade grupperingar av svarta mot Judar. Beväpnade grupper av vita mot Svarta. Beväpnade grupper av asiater mot Svarta och vita. Jag har varnat om och om igen men jag undrar hur många har egentligen lyssnat till mina varningar? Det verkar precis som om människor bara stänger av och man vill inte lyssna på varningar. Lyssna nu för USA är på väg mot kaos och kollaps. Ordet befrielse kommer att få en helt ny mening för oss, just nu betyder det för oss befrielse eller helande av någon kroppsdel eller befrielse från något handikapp. Vi kommer se det här ske inför TV kameror hemma i sofforna.

Det kommer en tid av kaos när folk mest av allt önskar sig säkerhet igen. De kommer att springa runt i förvirring och fråga: Vad betyder nu allt detta som händer? Är det Guds dom eller vad är det som sker. De kommer att rusa runt och söka säkerhet! Ordet befrielse kommer alltså att förändra sin mening: Människor kommer att vilja ha säkerhet och höra ett ord från Gud!

Men frid och säkerhet kommer bara över Guds eget folk. Det folk han känner som egna kommer att få hans frid och säkerhet. De som upplever vila och säkerhet i den här tiden är de som hör Guds röst från himlen. Gud kommer att beskydda Gud kommer att bevara, Guds eget namn och hans härlighet kommer att vara med dig. Han har talat till dig du som verkligen lyssnar så du skall inte bli förvånad och skräckslagen när det kommer. Nu skall jag tala om för er vad som kommer att ske med ordet befrielse. Folk kommer att komma till dem som äger Guds Frid i den här tiden inte till den som lyser av skräck. Bibeln säger att människors hjärtan kommer att skakas av fruktan och skräck när det här kommer över världen. Jag såg stora samlingar av bilar utanför städerna när människor försökte fly från kaoset där och de sov över i bilar. Älskade det kommer att bli värre än vad vi ens vågat föreställa oss. Men Gud kommer mitt i den här krisen ha en kvarleva av nåd. Den kvarlevan kommer att vara oskadad och äga en säkerhet. 

Det finns en som jag har förtroende för och vars blogg jag har följt under åren vars namn är Constance Cumbey. Det var hon som avslöjade New Age rörelsen:
Hidden dangers of the Rainboow! (Bok)
A Planned Deception – Staging of a New Age Messiah (Bok)

Det hon sagt genom åren är att det är New Age folk inblandade och står bakom de senaste årens våldsamma upplopp i USA. Hon har sagt att de vill underminera samhället genom Kaos för att få till “New World Order”! Hon har sagt att hela New Age rörelsen har omorganiserat sig och infiltrerat nästan hela samhället och även de största kyrkorna. Hon skrev på sin blogg nyss om de här bränderna och upploppen när hon såg dem på TV. Det här ser exakt ut som den revolution som Alice Bailey beskriver i sina böcker!

Vad är en dom över mänskligheten egentligen? Rom 1 Beskriver en nedåtgående spiral där människan kommer att tro att skapelsen är Gudomlig. Vilken rörelse tillhör man då? Jo den rörelsen Alice Bailey beskriver vars mål är att underminera samhället och skapa kaos genom en stor revolution och en Ny Världsordning och en tid av Fred för hela mänskligheten. (2 Tess 2 + 1 Tess 5)

En av de mest kända teologerna är FF Bruce: Ordet Apostasia i 2 Tess 2 betyder både ett politiskt uppror mot lag och ordning som ett religiöst uppror mot Gud. Det intressanta är att han skriver att det är ett kombinerat uppror. Då stämmer det exakt med vad Constance Cumbey säger: Bakom det vi ser nu står regnbågsfolket! Alla i Adam samlas ihop till ett sista globalt uppror mot Gud 

Joel beskriver en stor armé som skall avsluta den här tidsåldern, för mig verkar han se den här regnbågsarmén drivna av Babylons andemakter. Vi har svårt att ta in det här men Gud kallade Babylons Kung Nebudkadnessar och hans armé för sin tjänare (Jer 25:9) Då gällde det Erets Israel nu gäller det hela jorden. Vilken förebild för antikrists ande som släpps lös som en dom över hela jorden. Vad är tecknet på att den här regnbågsarmén går fram?

Har ni sett på videos hur man förstör affärer och byggnader och bränner upp bilar? Så är det ju väldiga skogsbränder som plötsligt självantänder över hela jorden. Tecknet på att regnbågsarmén startat är ju Blod-Eld-Rökmoln (Joel 2:31)
Regnbågsarmén är Herrens armé (Joel 2:11)(Jer 25:9)
Regnbågsarmén är som en förtärande eld (Joel 2:3)
Regnbågsarmén förstör allt i dess framfart (Joel 2:3)

Varför intog Babylons Kung Israel då? Det intressanta är ju att när domen kom över Israel hade ju redan Babylons ande fyllt dem. Han kom och hämtade de som redan var hans så att säga. Detta är ju en förebild för kyrkan i ändens tid (1 Kor 10) Satan kommer alltså att hämta dem som är hans så att säga och dra dem till sig. Jes 2:6-8 beskriver hur läget var i Israel innan domen kom.

1/ Det är fullt av Österländskt tänkande
2/ De praktiserar Magi (Falska under o tecken) och Falska profetior
3/ Massor av Materialism och Ekonomiskt välstånd
4/ Hästar och vagnar – Människors visdom och Kraft!
5/ De tillber sina egna händers verk
6/ Fullt av Avgudar
7/ De sluter förbund med andra Folk’

Jag tror att vi ser regnbågsarmén samlas nu om vi bara vill se den, det enda sättet att komma undan dem är omvändelse och helgelse. Herren har visat att elden kommer snabbare mot oss än vi trodde. Det folk som förstår det profetiska skeendet nu kommer att dra ut från påverkan av antikrists ande (7 Punkter) Jag ska redovisa mina talenter en dag därför måste jag tala om vad Herren uppenbarat även om det inte är populärt.

Herren har talat till oss genom drömmar och syner flera år om att det här kommer. Men den som drar ut ur allt babyloniskt och renar sig från alla de här 7 punkterna kommer att uppleva övernaturlig ledning i den här kaotiska tiden. Frågan är vad vi har i våra kärl?
< Godkänd mat (Nomos)
< Förbjuden mat (Laglöshet = A-Nomos)

Dröm: Vi går ut från ett hus utan stress i vila för vi visste redan om att elden var på väg! Vi bär ett fint kärl av rostfritt stål. Gud öppnade en jämn väg att vandra på. Varje gång elden (Regnbågsarmén) kom närmare ledde oss Herren till olika platser. På varje plats försåg Han med mat och kläder. Gud samlade ihop alla som vandrade så här till en enhet som vandrade på samma väg. Satan samlade ihop alla andra på en bred väg vars slut var en katastrof i Eld. Det var olika detaljer i drömmen som stämmer exakt med vad Joel beskriver som Regnbågsarmén som förföljde oss.

Det första profetiska budskapet gäller alltså alla som bär Herrens Kärl.
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. (Heb: Samlar ihop er)

Det andra profetiska budskapet gäller att Gud hela tiden ledde oss undan elden innan den hann ifatt oss och jag såg att elden brände upp en stor kulle bakom oss. Det var ett oerhört dån i den här branden jag hörde ljudet tydligt från den när den närmade sig. Det här dånet knyter ihop Elden med Regnbågsarmén.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. 4 De liknar hästar, som stridshästar rusar de i väg. 5 Med ett ljud som av vagnar spränger de fram över bergens toppar, med ett dån som av eld när den förtär strå. De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid.

Det tredje profetiska budskapet handlar om att Gud hela tiden försåg med vad vi behövde: Vi kom fram till olika platser där det var förberett med mat och kläder! Sedan kom kallelsen att dra vidare!

Det fjärde profetiska budskapet handlar om att Gud själv samlade ihop kvarlevan av sitt folk. När du går till Uppenbarelseboken kan du se att hela jorden följer antingen Vilddjuret eller Lammet. Det var ju det budskapet Jes 52 :12 talade om Gud själv samlar ihop sitt folk! Exakt samma budskap Elvor o jag fick mitt i natten samtidigt med hörbar stämma:
Jes 40:10 Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. (VI) 11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. (Exakt motsatsen mot Hästar o Vagnar)

När Herren visade mig det här med den kommande regnbågsarmén tänkte jag direkt: Om jag lägger fram det här kommer folk att tro att jag blivit extrem och ingen kommer tro mig. Jag tar min bibel en morgon nu i veckan och höll på att tappa hakan av förvåning när jag läste sammanhanget i Habackuk 2:1-3 profeten får ett budskap som han skall skriva ner. Profeten tänker tydligen: Om jag profeterar det här kommer jag att få möta smälek de kommer att tro att jag inte är klok.

Hab 2:1 Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan. 2 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. 3 Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.

Vilket svar jag skall få på min klagan
KJ: Hab 2:1  I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. 
> V 3 Synen gäller en bestämd tid vid slutet av denna tidsålder. (HEB)

Det är ju uppenbart av sammanhanget att det gäller något redan uppenbarat i Kapitel 1.
Hab 1:5 Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den.

När gäller den synen? Den gäller Ändens Tid säger Herren (Hab 2:3)
Hab 1:6 Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna, det vilda och snabba folket, som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. 7 De är fruktansvärda och hemska, de avgör själva vad som är lag och rätt. 8 Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, de kommer fjärran ifrån. De flyger i väg likt örnen, som störtar sig över sitt rov. 9 Alla kommer de för att utöva våld, stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. 10 De gör kungar till åtlöje, furstar hånar de. De hånskrattar åt alla befästningar, de kastar upp jordvallar och intar dem. 11 Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras gud.

Detta är exakt den Babylonska regnbågsarmé som Joel talar om: Den som han kallar till fiendeskap!
Hab 1:12 Har inte du, HERRE, alltid varit till, du min Gud, min Helige? Vi skall inte dö! HERRE, till en dom har du satt dem, till en tillrättavisning har du berett dem, du vår klippa.

Både Joel – Jesaja – Habackuk får ett budskap som gäller avslutningen av denna tidsålder. De ser formandet av en New World Order! Denna Nya Världsordning skall födas genom samhällsomstörtning. Gud tillåter det här men för många kommer det här att bli en stötesten – Det är en gärning Gud (Domaren) utför som man inte ens kommer tro om man berättar det (Hab 1:5)

Det här är vad profeten får se i en syn om ändens tid! Wilkerson vi själva och 1000 tals bedjare har sett samma sak komma över jorden. Vet du att pastorer rådde Wilkerson att aldrig trycka boken “SYNEN” – Vet du av vilken anledning? Folk kommer inte att tro dig du gör bort dig inför hela Kristenheten. Det här är vad Profeten Habackuk fick se komma i slutet av denna tidsålder.

Hab 1:2 HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4 Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.

Herren sa ju med hörbar stämma en natt! Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Kvinnans säd och Ormens säd! Han uppväckte alltså Babylonierna eller Kaldeerna som en dom över Guds Hus. Nu säger bibeln att det gäller Ändens Tid. Det var så omvälvande att Gud var tvungen att säga: Skriv denna syn på en stor tavla! Vi tror att så här kommer Gud aldrig att handla!

Lägg nu märke till att den här Regnbågsarmén hade snabba hästar! I de här 7 punkterna jag tog upp var det en punkt Gud inte gillade: Punkt 4/Hästar och vagnar – Människors visdom och Kraft!

Nu är det så att även Jesaja profeterar om Regnbågsarmén som skall komma över Guds folk. Den kommer för att man importerar hästar från Egypten. Vad står nu Egypten för profetiskt? Jo det står för den här världen! Man hade förbund med Egypterna!

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande (ASCHARON) dagar (YOM) alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning

Asharon betyder slutet av någonting.
Yom betyder helt enkelt tid.

Så detta är alltså ett budskap som både gällde på den tiden men som också är en bild på den sista tiden som vi lever i. Så Joels armé och den här armén Jesaja profeterar om är alltså samma sak. Vilka är Babylonierna idag? Globalister och New Agare alltså Regnbågsarmén. Den kommande förföljelsen jag har beskrivit nu i Guds ord kommer från dem som vill bygga en stad på den här jorden. Bibeln kallar alla som går med i den här regnbågsarmén för Jordens innebyggare.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Jordens innebyggare står alltså i total motsats till dem som är uppskrivna i himlen. Det grekiska orden kan betyda: “De som bygger permanenta boningar på blotta jorden“. Vilken skillnad mot Abraham!

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Vi kan ha två olika sorters tro säger bibeln.
> Bygga med mänsklig visdom (Jordiska)
> Bygga på Herren (Himmelska)

Vart drog Abraham ut ifrån? Babylon ! Från ett sätt att tänka till ett annat sätt att tänka! Från ett sätt att Bygga till ett annat sätt att Bygga. Från en Tro till en annan Tro!
> Han blev kallad.
> Han fick ett löfte och trodde honom som gett löftet
> Han väntade på staden som i evighet kommer att bestå. (Sions Berg – Nya Jerusalem)

Även Paulus beskriver att det går att bygga på klippan med olika material. Elden kommer sedan att pröva hur var och en har byggt på den här grunden. (1 Kor 3:11-15) Petrus beskriver domen över Guds hus vara en som en eld. (1 Petr 4:12-18) I alla de här drömmarna jag haft om den kommande domen så är det en sak som kännetecknar dem som bygger på Herren. De är stilla och väntar på Gud medan alla andra startar en febril verksamhet och bygger på Jorden och hoppar på ett tåg som går mot en katastrof. Jag beskrev drömmen på Facebook där bekräftades den: Det var en kille som skrev till mig privat om sin dröm – att hela hans familj hoppade av ett tåg fullt av människor som strax efter körde rakt in i en bergvägg.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba.

Nebudkadnessar från Babylonien eller Kaldeen kom sedan och intog hela Egypten!
Den armén skall ha snabba hästar (Joel 2:4)
Hästar snabba som Leoparder (Hab 1:8)

Paulus tar det här och för in i NT! Det är alltså ett tidlöst budskap som får sin slutliga uppfyllelse de sista åren. Det hände när Babylons trupper kom men det kommer ske när Satans regnbågsarmé kommer med sitt uppror.

Apg 13:40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er”

År 70 bara några år efter det här förstördes Jerusalem och Judar förföljdes.

TILLÄGG! När vi läser Habackuck och profeterna om elden (Som jag drömde kommer mot huset) så stämmer det exakt med vad domen över Guds Hus är. 

1 Petrus 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. 16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. 17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Profeten såg detta och det är ändens tid detta handlar om
Hab 1:2 HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4 Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. 5 Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den.  6 Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna (BABYLON) det vilda och snabba folket, som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras.

Varför väcker Gud upp motståndet (Han sa ju det till mig i drömmen)
Hab 1:12 Har inte du, HERRE, alltid varit till, du min Gud, min Helige? Vi skall inte dö! HERRE, till en dom har du satt dem (BABYLONIERNA) till en tillrättavisning har du berett dem, du vår klippa.

Vad säger nu Paulus om Guds domar?
Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Om ni visste hur mycket nöd och sorg det ligger över att förmedla detta budskap. Jag ser en stor del av kristenheten rusa framåt för att uppfylla pastorers drömmar att bli stora.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.