Jesus är vår Mat

Mose hade blivit tillsagd på berget att göra ett tabernakel helt i enlighet med vad Gud visat honom. Själva Tabernaklet var uppdelat i två avdelningar av förlåten. Den var av linnematerial och färgat i 3 färger Blått – Purpur och Sharlakansrött. På själva tygstycket var invävt Keruber! Dessa Keruber var en slags änglar som vaktade porten tillbaka till Eden (1 Mos 3:24)

I den första delen som kallades det heliga såg man 3 föremål
1/Rökelsealtaret av guld.
2/Skådebrödsbordet med Hans ansiktesbröd.
3/Den 7 armade ljusstaken.

Bakom själva förlåten i det allra heligaste rummet fanns Vittnesbördets Ark. På denna ark satt vad man kallade Nådastolen. Judarna ansåg detta som Guds domstol på jorden. När Nådastolen sattes på arken fanns det inget höjdmått längre. Det är en bild på ett Gud vill regera genom Nåden. Upp till Himlen räcker din Nåd (Ps 57:11)

4 Mos 9:15  På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld.

Förebilden skulle bli en verklighet i Jesus som slog upp sitt tabernakel bland oss.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Gk: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Joh 1:17 Lagen (Förebilderna) gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Förebilderna som senare skulle uppenbaras i NT var nu gömt bakom täckelse. Nåden och Sanningen (ALETHEIA) borttagandet av Täckelsen skulle komma genom Jesus Kristus.

Lagen var NT gömt bakom ett täckelse genom Mose. Nåden och Sanningen (ALETHEIA)
Borttagandet av Täckelsen kom alltså genom Jesus Kristus. Låt oss först se när Mose sätter upp täckelset.

2 Mos 26:33 Du skall hänga upp förlåten i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förlåten. Förlåten skall för er skilja det heliga från det allra heligaste. 34 Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste.

När Jesus dör rivs Förlåten – Täckelset försvinner och Nåden och Sanningen uppenbaras.
Mar 15:37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.

När Jesus dör som den 2:e Adam så kan alla i den 1:e Adam få sina synder förlåtna och räknas som rättfärdiga få liv och gå in i den 2:a Adam. (Kristus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad (AVTÄCKT ) en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,

Sanningen och den avtäckande realiteten är nu uppenbarad för den som Tror! Lagen och Profeternas hemlighet är uppenbarad för oss. Vilken Nåd att vi kan se detta?

HÖGSTA DOMSTOLEN

För en Jude är Gud den högsta domstolen! Så länge Förlåten eller Täckelsen som hängde där vittnar alltså om en fällande dom (SYNDEN)

Vet du hur högsta domstolen fungerar? När ett fall har dömts där blir fallet definitivt stängt. Det enda sättet att det skall kunna tas upp igen är att det kommit fram nya solklara bevis som leder till ett frikännande dom.

Förlåten rivs av Gud vid Jesu död! (Mk 15:37) Genom att göra detta vittnar Gud om att vårt fall har tagits upp på nytt igen. Han har fått en ny solklar bevisning i vårt fall som har lett till en friande dom. Denna rättfärdighet är evig och kan aldrig tas ifrån oss igen men vi måste tro på vad Jesus har gjort för oss.

Vittnesbördets Tabernakel
Vittnesbördets Ark med Nådastolen

Om man nu tittar ovanifrån på detta Tabernakel ser man att alla saker i det formar ett Kors. Blodet på detta Kors symboliserar alltså blodet på Nådastolen! Honom har Gud ställt fram som en Nådastol att tas emot genom tron. (Heb 3:25) Det var från denna Nådastol Gud skulle uppenbara sig i molnet ovanför Nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer på förklaringsberget? Vi ser ett moln där Gud uppenbarar sig och talar!
Vi ser hur det finns en härlighet gömt bakom eller innanför Jesu Kropp! Gud vittnar om härligheten som skall komma när Jesus dör! (Utgång)

Molnet och Elden kom alltså över tabernaklet synligt för att Vittna! Men idag kommer Anden över ett annat Tabernakel för att vittna. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta han har bildligt tagit emot Nådastolen därinne. Paulus säger att vi är:
1/ I Kristus Jesus och Kristus är i oss!
2/ Vi är hans Tempel och Anden bor i oss (1 Kor 3:16 + 1 Kor 6:19)
3/ Arken med Nådastolen bor därinne genom tron (Rom 3:23)

Kommer ni ihåg vad vi sa om Högsta Domstolen? Det krävs nya solklara bevis i fallet som leder till en friande dom om fallet ens skall öppnas igen. Genom tron på Guds Son kan du frimodigt träda fram igenom förlåten.

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod (DÖD) kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (OFFER) 21 Vi har en stor präst över Guds hus.

VILLKORLIG DOM

När jag kom till Gud hade jag gjort en massa saker och blev kallad till en Rättegång. Jag fick en massa böter men det stora var att jag blev villkorligt dömd till Rehabilitering. Jag skulle fortsätta min rehabilitering 1 år på Linneahuset.

Vad jag vill säga är att vi kan inte komma till Jesus och vilja bli frälsta för att sedan leva precis som jag vill. Nej detta här är en villkorlig dom men istället för 1 år gäller den hela livet eller tills Jesus kommer tillbaka igen.

Heb 6:11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

1/ Vi kan bli tröga i hjärtat och börja leva som vi vill
2/ Vi kan fortsätta på vägen i Tro

ATT TJÄNA GUD

Kallelse och tjänst i Kristi kropp beskrivs också i Rom 12. Men innan talet om Kristi kropp beskriver Paulus en viktig sak. Vi kan alltså inte gå in med något eget innanför förlåten.
1/ Lägga ner våra liv på Altaret.
2/ Sedan går vi genom förlåten på denna nya levande väg.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Vad är det vi kommer att finna på andra sidan förlåten? Frihet och Vila!

Heb 4:10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Den väg jag väljer är hur jag tänker!
För att komma in genom förlåten måste vi förnyas i sinnet! Vi kan ingenting ta med oss bakom förlåten av det som är mänsklig visdom.

Han står emot de “Högmodiga” (Jak 4:6)
Han öppnar för de “Ödmjuka” (Jak 4:6) Ger dem Nåd!

Det är de Ödmjukas väg och tankesätt som leder in genom förlåten!
EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Heb 4:10 Handlar om en Väg in i vilan och till hans gärningar
Ef 2: 10 Handlar om en Väg in till Guds gärningar
Heb 10:19 Vägen är ny och går in genom förlåten hans kött

För att kunna gå på en väg måste vi först ha blivit inspirerade av något. En väg är i bibeln tankesätt + handling! Paulus beskriver alltså en väg till Guds vilja i Rom 12:1-2.

1/Vi lägger ner våra Kroppar som ett offer (Rom 12:1)
2/Det är vår andliga tempeltjänst (Rom 12:1)
3/Då kommer vi förstå Guds vilja (Rom 12:2)
4/Akta er för höga tankar (Rom 12:3)
5/ Så skall alltså en lem i Kristi Kropp tänka (Rom 12:4-21)

När Paulus kommer till Korint kör han med samma väg! Här berömde man sig av människor och mänsklig visdom här. Vi kan alltså aldrig finna Guds vilja med detta tankesätt det är två helt skiljda vägar.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. 5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (NÅD)

Hur kom man ut ur Eden? Man åt av förbjudna Trädet!
Hur kommer vi in? Genom att Äta hans Kött och Blod (Offer)

Förlåten symboliserade Jesu offer (Heb 10:19) Så att börja gå på denna nya väg är alltså att inspireras av den mat Jesus ger oss. Att äta och att dricka har också med att sluta förbund att göra. Det är i NT att göra sig till ETT med Jesu tankar Han skriver dem på ditt hjärta,,,

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

Alla i Adam är redan dömda av Högsta Domstolen (GUD) och den stängda förlåten vittnar emot dem. Jesus dör för oss tror på honom öppnas förlåten för. Han får rätt att inspireras av Jesu offer genom Anden. I Jesus Kristus får du Andlig mat som vittnar för dig! Bara genom den Andliga maten kan vi finna Guds vilja för våra liv.

Det är ju underbart att Jesus Kristus är vår Herde!
Han leder mig på den rätta vägen (Ps 23:3)
På den vägen försvarar och bevarar han mig (Ps 23:4)
Mat finns dukat inför hans Ansikte (Ps 23:5)
Jag skall komma in och Bo i Herrens eviga Hus (Ps 23:6)

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (I OSS)

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.

1 Kor 11:26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.