Mysticism och Ikoner

En Pdf för enkel utskrift utan bilder finns HÄR

En video med Rickard Bennett fd katolsk präst Mysticism och Emerging Church (Eng)

 Onda andars läror – Be med Ikoner

1Tim 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Orden ”Ikon” brukar översättas med en synlig representation av något. Katoliker och mystiker ber till dessa ikoner för att försöka nå fram till ”Gud”

Mysticism kommer från Grek: Mystikos (En initiering – Invigning) det är inte en religion i sig utan en slags tro på en upplevelse som övergår människans förstånd och framför allt hennes sinnen. Det är en upplevelse av att bli ETT med ett nytt medvetande som övergår och passerar människans egen uppfattningsförmåga och hennes egna sinnen. Viktigt är att säga att vägen till att uppleva detta nås alltid på vägar som bibeln förbjuder.

“A belief in or the pursuit in the unification with the One or some other principle; the immediate consciousness of God; or the direct experience of religious truth. Mysticism is nearly universal and unites most religions in the quest for divinity.” (Källa: Mystica.com

Jakob Prash säger: “Mörkret får legal makt när Guds folk börjar att tillbedja den sanne Guden på fel sätt” (Se tex – Guldkalven)

Idag ser vi tydligt att mörkrets strategi är att bedra Guds folk och försöka få dem att tillbe den Sanne Guden på fel sätt. Och genom det förs Gud egt folk in i slaveri under mörkrets makter. Det som sker är exakt vad som hände Israel när de övergav Gud och började tillbe Baal och Astarte i GT.

Vi har idag en rörelse som invaderar kyrkan som kallas för den Kontemplativa. Med olika bibelvidriga tekniker som mantran och andningsövningar luras Guds folk av mörkret att göra Mystika upplevelser. Man kommer nu i kontakt med denna makt som upplevs som ett och övergår människans förstånd och sinne. Men det är inte bibelns Gud man möter utan en som utger sig för att vara det.

Bibelns Gud har bara en enda väg till sig själv och den går alltid genom medlaren Jesus Kristus och inte genom tekniker eller mantran.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna (Strong – 1097 Ginosko) mig, skall ni också lära känna (Strong -1097 Ginosko) min Fader. Och härefter känner (Strong -1097 Ginosko) ni honom och har sett honom.”

Det här ordet på grekiska handlar om att lära känna någon genom en gemenskap och en relation. Som en djup vänskap i vardagen precis som den som är mellan en gift man och kvinna.

Den kontemplativa vägen att försöka nå fram till Gud är en förbjuden väg enligt bibeln och leder därför till en annan Jesus. Och precis av samma anledning är Ikonerna också ingen väg till att nå sanningens Gud med.

1Joh 5:20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. (Strong: 1497 Eidolon) = Avbilderna

Titta nu på vad Paulus säger om den sanna avbilden

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (DOXA) han som är Guds avbild. (1504 EIKON) 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (DOULOS) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (DOXA) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Ljuset Paulus vill sprida är kunskapen om vem Gud verkligen är. (SANNINGEN) Inte började väl Paulus nu undervisa människor om hur de kunde lära känna och uppleva Gud genom Ikoner gjorda av människohänder? Nej precis tvärtom han varnar skarpt för det.

Apg 17:29  Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. 31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Så det är ju helt uppenbart att Ikoner är avgudar skapade av människor och uttryckta i konst.

På den här sidan som lär oss att be med Ikoner sägs: ”En Ikon är ett instrument för att överföra den Kristna Tron, Inte mindre än det skrivna ordet. Genom heliga bilder så talar Anden till oss och uppenbarar sanningar längre bort än ordet kan nå

Har du hört på maken? Här jämställs en Ikon med Guds eget ord?

Vidare kan du läsa så här:

Ikonen är ett hjälpmedel för att kunna tillbe. Var man än sätter upp en Ikon så blir platsen mer öppen för bön. Ikonen i sig själv är inte medlet men hjälpen som gör att du kan gå bortom det du ser med dina fysiska ögon in i den mystika upplevelsen.”

Sammanfattar vi det här så säger man att: Ikonen kan likställas Gud eget skrivna ord och kan skapa en slags närvaro där den sätts upp. Den närvaron och öppenheten kan göra det lättare för dig att genom ockult bön ta dig in i dem Mystika upplevelsen (Exakt samma upplevelse som man upplever i österländska religioner)

Mörkret invaderar församlingarna

Följande kan man läsa i en bok av Chuck Smith Jr som heter “There is a Season” (Förord Brian McLaren) Boken lär att komma till Gud är en form av att ”uppleva” istället för att lära känna Gud genom Guds ord och Anden.

Citat ur boken: ”Vad skulle ske om vi tillät människor att få uppleva det vi inte kan förklara med hjärtat istället för med hjärnan? Det skulle öppna upp trons dörr för en åhörarskara mycket bredare än den tro som insisterar på att grunda sig på fakta som en början på den kristna tron.”

Bara om man likställer ikoners värde med Guds eget ord kan man uttrycka sig på det här sättet.

Den här bilden föreställer en bönestation uppställd för ett Emerging Church möte i en Calvary Church i USA år 2005.

Här är ljus och rökelse och en tavla med instruktioner för besökarna hur man skall tillbedja Gud med hjälp av en Ikon.

  • Dra in djupa andetag medan du ber: ”Helig Ande omslut mig och fyll mig och andas in ditt liv i mig”
  • Töm nu ditt sinne på all stress och oro
  • Töm ditt hjärta på all annan längtan än den till Gud
  • Koncentrera dig nu på Ikonen och börja tänk på vad den personen har att förmedla till dig om Gud om dig personligen och andra.
  • Försök att scanna av Ikonens bild och tänk som om den personen som målade den ville sända dig ett budskap. Varje detalj är viktig.
  • Ikonen är där för att påminna dig om Gud den skall göra dig medveten om hans närvaro runt dig själv.
  • Bed nu i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och gör korstecken samtidigt.

Ovanstående beskrivning på tillbedjan av Gud är inte biblisk. Och om vi insisterar på att komma till Gud på ett falskt sätt blir vi bedragna av mörkrets andemakter och kommer in under slaveri.

Det här är alltså evangelikala kristna som har kunskap om Gud som bedras i ovanstående Calvary Church. Om vi skall föröka förklara den katastrof vi ser inom kristenheten idag så måste vi ta till ord som: Gud har prisgivit dem så snabbt och så stort är avfallet nu. Men vi får inte glömma bort att det är vi själva som väljer väg för Gud tvingar ingen.

Det finns varningar i bibeln för att detta kommer att ske med dem som inte älskar sanningen (Kunskapen om Gud) och underordnar sig den (Agape)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Men jag tror varningen är ännu tydligare i Rom 1

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Kunskapen om Gud = Ljuset) 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart (Strong: 5318 Phaneroo = Lyst upp) bland dem, (I DEM)  Gud har ju uppenbarat det (Lyst upp) för dem.

Gud har visat de kristna den rätta vägen för de har fått ljus i sina hjärtat och kunskap om vem Gud är och hur han skall tillbes. Går man den Kontemplativa vägen så undertrycker man sanningen och står emot det uppenbarade ljuset man fått.

Precis på samma sätt beskriver Jesus själv domen i Joh 3 det är när vi fått ljuset och kunskapen om vem Gud är och ändå väljer mörkret (Vår egen väg)

Det som beskrivs nu i Rom 1 kan ge en förklaring på det omoraliska ras vi ser i RKK där mysticismen och mörkret kommer in. Man är väldigt snabb att tala om heliga munkar och framställer allt väldigt glamoröst. Men är det verkigen hela sanningen om klostren och mystiken som florerar där?

Har vi inte nyss haft en flod av Pedofiler avslöjade inom Katolska Kyrkan? Men inte bara där man har även problem med Thailändska Buddisktmunkar som brukar framställas som heliga män för Västvärlden. Bakom allt står troligen österländskt väsende den andemakt man prisges åt och Babylon var fullkomligt nedsjunket i sexuella perversiteter.

Rom 1:21 Fastän de kände till (Strongs -1097 Ginosko) Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

Lägg märke till att grekiska ordet Ginosko används här i V 21 så det handlar om de som har fått ljus och kunskap om vem Gud verkligen är och hur han skall tillbes.

De låter sig nu förblindas i sina ögon = Förstånd V 21 (Satan förblindar 2 Kor 4:4) Vi skall se på Rom 1:21 i King James så kommer vi att förstå att Paulus beskriver mystiken.

Rom 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. (King James Version)

Kunskapen om Gud (Ljuset – Sanningen) skulle göra att människan lyfte upp Guds namn och förhärligade honom i djup tacksamhet. Istället beskriver Paulus nu exakt vad som händer i det kontemplativa. De blev nu istället tomma i deras tankeliv (Mystika Upplevelsen) och deras hjärtan blev förmörkade. (Tror de är Gudar)

22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet (DOXA) mot bilder (IKONER) av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

Mystikern Henri Nouwen har skrivit en bok som heter: “Behold the Beauty of the Lord: Praying With Icons”

 

På den Katolska sida som säljer boken  gör man ingen hemlighet av att det har med själva kärnan av österländsk andighet att göra.

Så här skriver man i förordet till boken:

“Henri Nouwen trodde på att be med öppna ögon genom att stirra på ikoner, en handling som berör själva kärnan i den Österländska andligheten. “Ikoner” säger han, “är skapade för det enda syftet att erbjuda tillgång till en portal in i det osynliga de skall leda fram till det osynliga mysteriet. Dessa målas för att leda oss in i det inre rummet av bön och Ikoner kan föra oss närmare Guds hjärta. Boken av Nouwen handlar om meditationer på fyra Ryska ikoner och skall visa läsarna att ikoner är heliga platser och inga dekorationer.”

Det här är ju inte alls bibelns väg till Gud det hoppas jag att du förstår. Det är istället en väg som lurar dig att undertrycka sanningen och öppna ditt hjärta att intas av mörkret.

 Hes 13:3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 

 Mvh Janne Ohlin / Göteborg


 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.