Eukaristin i RKK

1Tim 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

När Gud blir ett med materian. Jag har många gånger tänkt på att den Romersk Katolska Kyrkans (RKK) nattvard där prästen genom formel förvandlar brödet och vinet till Kristi verkliga kropp (Gud) är rena New Age läran och Panentheism >> (Gud är i allt)

Ibland är det som om Herren sätter material i händerna på oss när det är något viktigt han vill ha ut till sitt folk. Idag 10/10 satte jag på en video med den före detta New Agaren Warren Smith. Videon heter – Den kommande förföljelsen >>

Bloggaren Ivarfjeld har skrivit om Eukaristin så här: Sun and crescent moon manifested in the Roman Catholic Eucharist

 

Citat: Ljudklippet >>

När Jesus kommer tillbaka igen så kommer han att komma tillbaka med sina Änglar. New Age säger: När deras kosmiske Kristus kommer tillbaka igen så kommer han att ha 12 mästare med sig och en av dessa mästare är mästaren Jesus.

Detta är alltså inte den Jesus Kristus som dog för oss på korset för våra synder. Utan mästaren Jesus som var överskuggad av kraften från Kristus Maitreia som arbetade igenom honom när Jesus var här på jorden.

Nu säger alltså Maitreya att denne Jesus kommer att sätta upp och leda dessa som förstått och beundrat detta i Kristna Kyrkan kan du gissa vart? I Rom och kommer att leda dessa kristna i sin tillbedjan av Kristus. Mycket intressant för det stämmer mycket med vad talarna innan mig har sagt om Katolska Kyrkan.

Det här är ju som gjort för att bedra människor för nu lär Katolska Kyrkan att Jesu Tillkommelse är en “Närvaro” av den Eukaristiske Jesus i de Kyrkor som firar Eukaristin. >> Läs även Kingdom Now – Ogräset och en falsk Tillkommelse >>

Scott Hahn: “Jesu andra tillkommelse är vad NT kallar på grekiska för ‘Parousian’. Det är ingenting som är långt borta alls. Det är ‘närvaron vid Eukaristin’. Fundamentalisterna reducerar meningen med denna ‘Parousia’ till att mena att det är när Jesus kommer vid tidens slut. Men redan de första  grekiska talarna på 1:a århundradet använde ordet när de talade om en Närvaro. Och den Katolska Kyrkan håller fast vid den tolkningen.”

Rekommenderad läsning – Gå till Kap 8 i boken “Fath Undone” (Svenska) >>

New age-profeten Barbara Marx Hubbard gör sig till ett med den katolska nattvardssynen. Det här menar hon att en ”kristus-gestalt” sa direkt till henne.

  • ”Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’födelseerfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp omvandlar din.”

Läran om transubstantiation utvecklades under flera år I den Ortodoxa Kyrkan och har lagts till flera hundra år efter det att Kristi apostlar dött.

Påven håller upp den “eukaristiske Jesus”

Det finns de som säger att detta lärdes ut under första tiden men det är absolut inte sant. Första gången man kan finna den här läran uttalad är först år 831 av en Benedikt munk vid namn Paschasius Radbert som vid den tiden skrev ett häfte “Concerning the Body and Blood of Christ”

Han skriver att vid nattvarden så blir brödet och vinet Jesu verkliga kropp och Jesu verkliga blod. Han skriver att det blir exakt samma kropp och blod som föddes av Maria.

Tillbedjan av den “eukaristiske Jesus”

Genast så blev denna nya lära upphovet till stridigheter och motstånd från många kyrkoledare som tex Rabanus, Heribald, and Johannes Scotus. Men likväl växte den här nya läran i RKK.

Så år 1215 blev den officiellt erkänd som en trosartikel som var nödvändig för frälsningen av Påve Innocent III.

Men det dröjde ända till in på 1500 talet tills den Ortodoxa Kyrkan gjorde en dogma av transubstantiationen. Med andra ord 1500 år efter Kristi födelse.

Idag förs denna obibliska lära fram både av den Ortodoxa och den Katolska Kyrkan. (Källa – Berean Call – Richard Bennett)

 

Rom 11:4 Och vad får han då för svar av Gud? “Jag har låtit bliva kvar åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal.”

En av våra vänner fick för en tid sedan en dröm: Hon fick se en rad med människor som tog emot någonting av en vit gestalt som gick från den ene till den andre. Hon fick se att de kysste handen på den vita figuren precis som de gör med Påven. >>

När den vita gestalten kom fram till henne, sträckte hon på sig och utbrast: “Aldrig i livet att jag faller ner och tillber inför dig för jag tror på Jesus

Citat på Aletheia >>

I Vatikanen hade påven audiens. Hans födelsedag firades också denna dag, fast hans egentliga födelsedag inföll två dagar senare. Biskoparna kom i tur och ordning med sina gåvor till honom, knäböjde, och kysste hans hand. Detta var ett tydligt tecken för alla katoliker, hierarkin syntes mycket väl.

Så här säger predikanten Mike Gendron en fd Katolik om denna Eukaristiska tillbedjan från ett Radioprogram av Jan Markell. >>  (Ljudklipp – Mp3)

Eukaristin är hela Katolska Kyrkans centrum av tillbedjan. Hela tiden så kallar man hem de som man kallar dem “separerade bröderna” till frälsningens fullhet. Man menar att de som inte har Eukaristin har heller inte en frälsande fullhet.

Innan 2:a Vatikanconciliet så kallades de separerade bröderna för “Villolärare” men nu i Ekumenikens charmoffensiv  så byter man namn. De vet att det blir svårt att få oss tillbaka igen om de kallar oss för “Villolärare” så det är därför de bytt namn.

Du kan läsa i uppenbarelseboken att Antikrist kommer att tvinga folk att tillbedja en bild. Jag spekulerar här men med den utvecking som vi nu ser runt Eukaristin så kan det mycket väl vara den bibeln menar.

Var på din vakt när man byter ut ordet “Nattvard” mot ordet “Eukaristi” för där kan det finnas krafter för att förändra läran till den Katolska.

Och hur skall man tolka det här? Från Svenska Kyrkan i Göteborg. >>

 

Den gudomliga närvaron

Det är inte ett minne, utan närvaron av den korsfäste och uppståndne Herren och hans frälsningsgärning som den gudstjänstfirande församlingen samlas kring. Det som då sker är resultatet av Guds eget handlande. Det är Anden som ger liv, och den människa som gör liturgins ord, handlingar och symboler till sina, kommer att erfara den gudomliga närvaron. Gudstjänstfiraren ”tror och förstår” (jfr Joh 6:69) precis som de första lärjungarna

 

 Här är sidor som tar upp ämnet

Mvh Janne Ohlin


 

 

 

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.