G 12 och KINGDOM NOW

Kingdom Now och dess utgreningar växer ju mer man börjar gräva i det. På den här sidan >> Finner man att “Apostel” Cesar Castellanos G 12 har haft en konferens tillsammans med Latter Rain/Kingdom Now Aposteln Bill Hamond och en del Presidentkandidater i Colombia.

Beskrivningen av honom och hans vision här är typiskt Kingdom Now snack  >>

The mission of Pastor Cesar and his wife Claudia who is also a senator of Colombia is to fulfill God’s command in Matthew 28:19 to go and make disciples of all nations. It is their desire that every believer will be equipped to become a leader of leaders. Renowned pastors have embraced the Vision and are making deep impact in the nations where God has given them apostolic influences. (Att inta de 7 Bergen)

                                    Claudia och Ceasar Castellanos

G 12 är ingenting annat än ett försök att upprätta Guds Rike här på jorden innan Jesus kommer tillbaka igen = Dominionism eller Kingdom Now >>

I boken “Successful Leadership through the Twelve” skriver han:  “That which God has given us is a vision to reach entire nations, to conquer the world for Christ. The time has come for the Christian people to change the course of history, impacting the whole planet

Eftersom man inte får kalla sig för en G 12 församling utan att också vara medlemmar i deras nätverk så kan man förmoda att församlingarna och dess pastorer också delar Kingdom Now tankarna vilket är det centrala i hela G 12 visionen. Här följer några bra länkar som förklarar vad G 12 handlar om.

Aletheia har också tagit upp det här med G 12 under rubriken: “G 12 tog död på min hemförsamling” DEL 1 och DEL 2 

Det verkar som om infiltrationen i Sverige av Kingdom Now tar andra förgreningar än G 12 – Bill Johnsons kyrka har Tex  större inflytande på kristenheten i det här landet.

Mvh Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in KINGDOM NOW. Bookmark the permalink.