GRUNDEN TILL KINGDOM NOW TEOLOGIN

Och som vi har sagt förut >> så är vi övertygade om att detta med Kingdom Now är det ogräs som är en kopia på det äkta vetet i liknelsen i Mt 13. Jag ser en kuslig likhet med Sak 5 där bokrullen (Förbannelsen Gal 1:9) rensar ut (Ogräs) och samlar till ett bygge centrerat runt en kvinna (Himmelens Drottning) i Sinears land. (Platsen där väktarna sover) vi ska försöka visa det tydligare vid ett senare tillfälle.

När Jesus undervisar om tidens slut i Mt 24 så säger han

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (SMORD) och de skall leda många vilse.

Det finns idag en rörelse som reducerar ner Jesus till att bara vara en “Smörjelse” och en opersonlig kraft nästan som att “Anden i flaskan” skall tjäna mig. Och önskekatalogen man använder är bibeln. “Name it and Clame it”

Eftersom vi ser hur hela kristenheten håller på att infiltreras av Kingdom Now teologins falska lära började vi söka efter rötterna. Var kommer alla dessa “tokerier” ifrån som säger att vi kan ta kontroll över skapelsen i Jesu namn, och upprätta ett fullt synligt Gudsrike redan här och nu i tiden innan Jesus kommit tillbaka igen.

Cindy Jakobs säger att den kristne kan om hon har “rätt kunskap” vill säga, ta kontroll till och med över vädrets makter. >>

Carl -Erik Sahlberg undervisar på samma sätt om “ett nytt sätt” att bedja genom att lära av hur Jesus bad. Men han glömmer bort att säga att Jesus var underordnad sin Faderns ledning i allting han gjorde >> Även när Jesus hutade åt vindarna och när han drev ut demoner såg han vad fadern gjorde och gjorde efter honom. (Joh 5:19)

Bibelns ord för att bedja brukar vara Grekiska: AITEO (Se HÄR) Vilket är precis tvärtemot vad ovanstående lär ut om bön.

AITEO betyder att vi skall som totalt utblottade tiggare träda upp inför en rik och mäktig som har makten att hjälpa oss.

Bönespråket har sedan trosrörelsens tid förändrats från mormors gamla ödmjuka bön om: Snälla Jesus hjälp oss i allting idag vi behöver din nåd varje dag!

Emergent Church har även de reducerat Jesus till att “bara” vara vår mönsterbild. Men med samma prov som Jesus prövades måste vi också prövas. Den här läran missar tveklöst provet: Du kan enligt denna lära göra bröd av sten utan att behöva någon ledning från Guds mun >>

Vanlig hederlig bön har nu förtiden bytts ut till en slags rättighet och auktoritet vi skall tala ut vända mot problemet vi ser : En proklamation att jag tar auktoritet över det här och jag proklamerar detta och jag uttalar  och jag har mandat  …. och åter jag ….

Men vad är det för fel att uppleva hjälplöshet? Paulus beskriver sig ju totalt villrådig och rådlös i 2 Kor 4 och det är precis det som är att vara fattig i anden enligt bibeln.

Psa 142:4 När min ande tynar bort i mig, är du den som känner min stig. På den väg jag skall gå, har de lagt ut snaror för mig.

Vem tillhör Riket? Jo de fattiga och utblottade i anden säger Jesus

Mat 5:3  Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Psa 102:18 Han vänder sig till de utblottades (Utfattigas) bön och föraktar den inte.

Vi kan även finna den här nya formen av böner i många församlingar då låter det ungefär så här: “Vi proklamerar idag din seger och det här landet skall intas i Jesu namn. Vi går emot alla fiendens härskaror i Jesu Namn och Vi driver ut Satan ur vårt land nu i Jesu namn.

Vad har hänt egentligen? Jo församlingen har intagits av en lära som förvandlar den från ödmjukhet till högmod. Från ett totalt beroende till ett totalt oberoende.

Den lär att vi inte längre är några tiggare utan vi regerar redan nu i denna tid innan Jesus kommer som kungar och har fått rättigheter och mandat att regera över jorden. Den läran heter Kingdom Now! (Eller Dominionism)

Vi skall nu titta lite på grunden till den här läran och vi förvånades inte alls när vi kunde spåra den direkt till Kenyon – Hagins villoläror om den falska rättfärdiggörelsen. Det handlar alltså om en lära som säger att vi blir till något större än vad bibeln undervisar om. SE HÄR

Sven Reichmanns bok: “Allt är inte Gud som glimmar” tar upp det här mer i detalj och du kan läsa den boken helt gratis HÄR

Här följer ett litet axplock ur den som gör att vi förstår hur det kan komma sig att så många kristna nu har fått ett förändrat tankesätt om vad Kristendom och Bön och Guds Rike verkligen är.

Citat:

“I syndafallet dog Adam precis som Gud hade sagt, men han dog andligen menar Kenyon. Och detta är fullt logiskt om människan inte är mer än ande till sin verkliga natur. Själen och kroppen fanns kvar även efteråt, men de är inte människans verkliga natur. De blev dödliga därför att anden var död. Men detta visade sig först senare.

På samma sätt fast tvärtom sägs det nu vara vid pånyttfödelsen. Då blir människans ande levande igen. Eftersom hon egentligen bara är ande så är hon nu totalt återställd.

Varför kroppen fortfarande är dödlig när hela människan är återupprättad, framgår inte klart av Kenyons undervisning”

I GUDS KLASS

Citat: I långa stycken kan nog de flesta kristna hänga med även om man kanske känner sig lite undrande inför tanken att själen och kroppen inte skulle höra till vårt verkliga jag.

Men Kenyon går vidare genom att beskriva människans ande för att förklara syndafallet och pånyttfödelsen.

Då säger han att Adam före fallet var “i Guds klass” (“the same class as God”) . En del av Kenyons efterföljare säger därför att Adam var skapelsens gud visserligen med litet g men ändå. I sin ande var Adam perfekt och fullkomligt rättfärdig enligt Kenyon. Han var en övermänniska (“superman”), och han hade absolut auktoritet över allt skapat. Kenyon talar i lite dunkla ordalag, när han skall förklara varför djävulen fick makten efter Adam.

Syndafallet kallas oftast för “högförräderi” Adam hade makten över skapelsen, men han gav den till djävulen. Adam skulle vara denna världens furste, men nu blev djävulen det i stället. Synden bestod i att Adam skulle råda över ormen, och trots det tog han råd av ormen. Då var det ormen som rådde, och detta beskriver Kenyon som en sorts tillbedjan. Adam skulle lyssnat till Gud och inte till någon annan.

I sin ande hade Adam hela rättfärdigheten allt som behövdes för att sköta skapelsen. Nu gjorde han det misstaget att inte lyssna till sin ande utan lyssnade i stället till ett råd som kom in genom öronen. Men öronen är inte Adam. De är inte en del av Guds avbild.

Den vägen kan alla sorters bedrägerier komma in. Som vi skall se senare talar Kenyon mycket nedsättande om det han kallar sinneskunskap. Människan är enligt honom skapad till att hämta all väsentlig information från sin ande (= uppenbarelsekunskap). Allt som går inifrån och ut är bra men det som går utifrån och in är suspekt eller farligt. Vi möter här en del av förklaringen till att trosundervisning lätt skapar självrådighet (= inifrån och ut) och tar ifrån människan hennes förmåga att lyssna till andra människor (= utifrån och in).

Är detta sant?

Citat: När vi nu skall börja granska detta som är grunden för trosförkunnelsen, så hittar vi en märklig blandning av insikt och fantasi. Slutprodukten blir emellertid mest färgad av det senare, och följderna blir därför katastrofala trots att det finns mycket som är riktigt.

Sammanfattning

För Kenyon är det en hörnsten att den kristne skall se “vem hon själv är i Kristus”. Detta är uppenbarligen inte det samma som att hon skall se vem Kristus är i henne, ty den nya identiteten uttrycks inte som nåd över en behövande människa. Det talas bara om vilken makt människan fick genom att bli född på nytt. Människan själv står fortfarande i centrum.

Följden blir i praktiken att orden tro, rättfärdighet och pånyttfödelse har fått ett nytt innehåll. De har blivit centrerade kring människan och inte kring Kristus. Med dessa nya ordbetydelser bygger man sedan upp en lära som ser bibeltrogen ut. Men eftersom orden fått nya betydelser, så blir de slutsatser man drar ur texterna också ofta både nya och missvisande. Gud ger oss rådet: Bli stilla och besinna att jag är Gud.” I Kenyons tappning har det kommit till en ödesdiger och nästan omärklig förskjutning: “Bli stilla och besinna vem du själv är (- i Kristus).

Konsekvensen

Om vi skall ta Hagin på allvar så skulle denna och liknande uppenbarelser innebära att vi själva måste hålla reda på alla demoner. Jesus kan inte erbjuda oss något beskydd för han kan inte råda över andarna. Därmed skulle vårt bekymmersfria barnaskap flyga all världens väg. Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom. Det kan dessbättre inte vara sant. Vi bör vara på vår vakt när teologin leder till att vi växer till och Kristus förminskas. (Slut – Sven Reichmann)

                                              Trosrörelsens “Gnostiker” Kenneth Hagin

Fortsättning Janne

En annan kuslig konsekvens av Kenyon – Hagins falska rättfärdiggörelse lära blir ju att den “synd” som bibeln säger bor i oss alla tills Jesus kommer tillbaka igen inte längre existerar. De säger ju att du är helt perfekt i din pånyttfödda ande som nu är ditt verkliga jag.

Gnostisismens läror fanns redan på Apostlarnas tid och Johannes säger.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd (SING) bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

Bibeln lär oss tvärtemot att Jesu Kristi blod renar oss ifrån synd som en process sedan vi en gång blivit rättfärdiga och födda pånytt.

1Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss (Pågående)  från all synd. (Singular)

KINGDOM NOW GRUNDAR SIG PÅ KENYON – HAGINS LÄRA

Sven Reichmann sätter fingret direkt på Kingdom Now lärans grund och lögn när han skriver. ”Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom

Hela Kingdom Now läran grundar sig på Kenyons lära som sedan Hagin kopierade och förde in i Trosrörelsen. Du behöver nu bara lägga till en punkt till denna lära så har du fått Kingdom Now läran. Nämligen – Vad är vårt uppdrag?

Kenyon – Hagin lärde:

  • I din ande som är ditt jag är du nu helt rättfärdig
  • I din ande har du fått tillbaka auktoriteten över skapelsen igen
  • I din ande har du redan allt du behöver för att regera skapelsen

Så kommer då den nya läran som verkar så logisk riktig för den som har Kenyons lära nämligen den att: Då måste ju vi slutföra vad Adam skulle ha gjort och lägga den här skapelsen under oss! Och det måste ju vara att sprida Guds Rike!

Vår rättfärdiga ande har ju nu fått tillbaka det “Mandat” eller “Auktoritet” som Adam fick innan syndafallet menar man och grundar sig på följande. Som vanligt utryckta bibelverser som inte stämmer med bibelns helhet.

1 Mos 1:26 Och Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda (HAVE DOMINION) över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”

Det som är oerhört komiskt är att skall man lyda ovanstående vers så måste man ju i rimlighetens namn också följa vers 29 för den gällde ju också Adam före syndafallet.

1 Mos 1:29 Och Gud sade: Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda.

Inte ser du väl dessa förespråka något annan mat? Nej Nej här skall det vara Texas Steak a´la Copeland, eller kanske Vaktlar a´la Benny “svinn” >>  för bara det bästa duger åt kungar

Nu har man “styckat” ner kallelsen att inta hela skapelsen till att inta hela nationer. Och nu har man beskrivit att den kallelsen är att inta samhällets 7 pelare eller 7 berg (Som de kallar det) >> (Video – Cindy Jakobs NAR)

Du kan läsa vidare på dessa länkar.

MVH Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in KINGDOM NOW. Bookmark the permalink.