Kom in och ät

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 

Jesus Kristus utlämnades för din och min skull
Guds kärlek och Guds rättfärdighet samverkar han vill ge nåd
Genom kunskapen om Gud lever vi alltså i ett levande hopp

Rom 8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.

Vi hoppas alltså genom tron på det vi inte kan se och uppfatta med våra naturliga sinnen.
Tron
Hoppet
Guds Kärlek mötte Guds Rättfärdighet på Korset

Vi är alltså redan under Guds Rättfärdighet om Guds Kärlek bor i våra hjärtan genom Jesu offer på Golgata. Detta underbara tillstånd kallas helt enkelt för att vandra i Nåden som alltid är vår svaghet men Guds oerhörda kraft. (Nåden föraktas av världen)

Det grekiska ordet som står för svaghet i Rom 8:26 betyder: Sjukdom eller Svaghet vet att det finns både själisk och kroppslig svaghet mitt i dessa verkar Gud idag med sin Ande. Paulus sa att Guds Nåd har lett honom överallt så svagheten är egentligen en förutsättning att höra Guds röst. (2 Kor 1:12)

LEDD TILL GENOM GUDS NÅD

För bara några veckor sedan hände detta Elvor Jobbade det var en av de härliga vårdagarna med högsommarvärme upp till 25 grader varmt. Ni som känner mig vet att jag har Menieres sjukdom som ibland gör att jag ibland blir liggande helt utslagen. Med fotoutrustning och stativ blir det ganska tungt men jag gick en lång promenad i Hisingsparken ända till Volvo i Björlanda. Jag hade inget vatten med mig och började bli ganska törstig och svag men tänkte att jag klarar mig nog tills jag kommer hem.

Jag vet exakt vart jag var på vägen då en tanke kommer från ingenstans gå till Elvors jobb. När jag började gå dit så tänkte jag att det är väl kortare dit än hem. När jag kom dit startade ”anfallet” så jag fick lägga mig på en soffa så Elvor fick arbeta med att vara assistent för 2 personer. Anfallet upphörde exakt då Elvor slutade, såna här saker sker bara för ofta för att vara en slump. Detta är hjälparen i nöden väl beprövad!

STYRKAN KOMMER ALLTID PÅ SKAM MEN DET KAN TA TID

Sven Reichman sa en gång att det som startar igenom mänsklig styrka och kraft kommer förr eller senare explodera och gå sönder eftersom det inte är bibliskt hållbart. / Slut Citat /

Att svaghet (Korset-Ande) besegrar styrka (Kött) är bibliskt därför att Gud ger sin kraft och nåd till den svage som behöver honom. Det tog tid även för Paulus att fatta och den läxan lär vi oss hela livet. (Guds Rike = Kraft alltså Guds Nåd 1 Kor 4:20)

Det här är orsaken till att Gud tillåter ökenperioder som kan innehålla allt möjligt ”Trevligt” för att göra oss svaga för att kunna uppenbara sin härlighet för och i (Bräckliga lerkärl) Gud tillåter alltså prövningar de är inte alls roliga men mitt i dem finns ett underbart löfte. Han är oerhört mäktig eftersom Gud berett en dörr in i prövningen bereder han också en dörr ut ur prövningen. (Exakt vad grekiskan beskriver i Rom 8:28-30)

1Kor 10:13 Ingen annan frestelse (Prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 

När jag höll på att göra i ordning den här predikan kom ett ord till mig: Herren skall välsigna din ingång och din utgång. Vad tröga vi är att höra om inte Anden uppenbarar saker för oss förstår vi ingenting om det himmelska. Före en Gudstjänst i Hällevadsholm talade Herren på natten och gav mig dessa ord och de står faktiskt i versen före: Välsignad skall ditt baktråg vara!

Jag var tvungen att slå upp detta ställe och vi läser följande:
5 Mos 28:5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. (Maten) Välsignad skall du vara när du kommer in (I Prövningen) och välsignad skall du vara när du går ut. (Ur Prövningen) 7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. 8 HERREN skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig. (Jesus Kristus vårt löftesland)

Vad är välsignelsen? Att omvända oss från onda gärningar (Apg 3:26) Gud är en verklighet han bekräftar vad han säger du kan lita på honom. Han talade alltså på natten i Hällevadsholm: Välsignad skall ditt baktråg vara! Efter predikan kommer en syster fram till oss med 5 nybakade limpor och en profetisk hälsning: Herren väckte mig kl 5 och sa: Du skall baka 5 limpor och så skall du ge Elvor och Janne dem efter mötet och hälsa från mig.

Nu har det varit jobbigt ett tag med sjukdomen så kom dessa ord: Herren skall välsigna din ingång och din utgång det räcker för mig att predika om. Halleluja! Välsignelsen gäller alla som tar Korset på och följer honom.

Om nu Andens omskärelse kommer genom Korset så är ju detta det centrala i evangeliets förkunnelse. Det är exakt vad Apostel Paulus predikar i sitt Evangelium….

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium.

Korsets kraft är en välsignelse (Heb: Böja Knä + Inympning – Ta emot)
Utan det Korset en förbannelse (Heb: Förhärda + Hugga av – Förkasta)

Obs! Ta emot här och läs villkoren då måste du dra dig undan gnosticismen och de falska lärorna.

2 Kor 6:16  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? (Kommer av demoniska läror) Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, (Välsigna er = Pröva och Tukta er) 18 och jag skall vara er Fader (Uppfostra er genom Tuktan) och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige. 

Så den som vandrar med Korset vandrar alltså i ett välsignat tillstånd. Håller ni med om det att detta är den enda vägen att finna Guds vilja för ditt liv på? Att bli välsignad är alltså att göra Guds vilja och finna mat säger Jesus (Joh 4:34) Vår mat är Jesus Kristus (Joh 6:27 + Joh 6:55)
Det betyder alltså att hans välsignade får tillåtelse att gå in igenom en port eller passage. Kungen själv i Riket tar emot de välsignade och ger dem nåd och vägledning och mat. (Guds vilja i ord och gärning) Bruden skall alltså göras iordning och välsignas genom att Anden verkar genom Korsets Kraft i våra liv.
1/ Vi skall böja knä (Ödmjukas Försvagas)
2/ Vi skall inympas (Komma in i ett Rike genom en smal port)
3/ Vi skall tas emot av Kungen (Då skall du få se hans härlighet)
4/ Vi skall då fyllas (Mättas med feta rätter)
5/ Vi skall då sändas (Ge dem ni att äta)

Så är det verkligen detta man lär idag på ledarskapskonferenserna? När Jesus sa att Fadern gett honom mat så talade han sedan om att han såg skörden vara mogen (Joh 4) Då kan jag direkt säga att det är därför vi inte har någon väckelse att tala om. Tror ni att fadern skulle skicka de här ”skrytnissarna” till hans skörd?

Luk 10:2 Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be (Gk: Deomai) därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Det man kallar väckelse) 3 Gå ut! Se, jag sänder er som lamm (Svaga i sig själva) in bland vargar. (Falska starka ledare)

Här ser vi återigen ett intressant ord för att bedja detta ord är liknande ”Aiteo” och även detta grekiska ord ”Deomai” pekar på vår fullständiga otillräcklighet. Om vi skall få skörda eller inte har alltså med vårt hjärtas inställning att göra. (Lamm eller Varg)

Lammet eller Fåret dör om det inte har en Herde
Vargen är självgående och lever på Lamm eller Får.

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in (I Prövningen och gå ut (Ur Prövningen) och finna bete. (Mat = Guds Vilja)10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden.13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren.14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, 

Det finns massor av rivna får som irrar omkring som Herren kallar på till sin hjord igen. Det är förunderligt men just tillsammans med det ordet om att Herren skall sända arbetare till sin skörd så står det hur deras hjärtan skall vara för att få skörda. Vi repeterar!

Mat 9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.37 Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be (Gk: Deomai) därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.