Johannes Evangelium Kap 4

Jesus kom till den samaritanska staden Sykar, som låg nära berget Gerizim. Det var också nära Sikem, där Jakob hade köpt mark (1 Mos 33:19).

Jesus var trött när han kom fram till denna brunn och satte sig. Det var ungefär den sjätte timmen eller klockan 12.00. Han var ensam då, eftersom lärjungarna var i staden och hämtade mat (v8). Observera att det faktum att Jesus var trött visar att han upplevde fysiska problem vi har. Han var verkligen en man såväl som Gud.

Samariterna var ett bland folk resultatet av inbördes äktenskap mellan judar och andra människors. Det verkar troligt att de var ättlingar till folket som assyrierna förde in i landet, när de förvisade många Israeliter. Ingifte med judar framkallade sedan samariterna. Judar umgicks inte med dem, som om de inte umgicks med hedningar.

Så en kvinna som var Samarier och känd för att vara en ganska lösaktig sådan uppenbarar sig alltså Gud för. En sån som Judarna aldrig i livet skulle ens tilltala på den här tiden.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 

För henne uppenbarade sig alltså Gud själv genom Jesus Kristus vi får aldrig reda på varför för Gud handlar helt efter sin plan. Han kallar och utväljer efter sitt eget beslut han behöver inte fråga oss först. Observera att vi också bör ha Jesu kärlek och ta hand om människor från alla nationaliteter och raser, Gud önskar att alla ska bli frälsta.

Jesus lovade henne att få det levande vattnet som är livet i Jesus Kristus genom Anden. Detta uppfylldes sedan när Evangeliet senare predikades i Samarien av lärjungarna. Jesus sa efter sin uppståndelse att de skulle predika evangeliet i Judeen Samarien och till Jordens yttersta gräns.

Profeten Joel sa att Anden skall utgjutas över allt kött det vill säga även över hedningarna.
Apg 2:38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta (Allt Kött) så många som Herren vår Gud kallar.” 

Den Samaritiska kvinnan är en bild på att Gud har makten att förvandla vem han vill och kunna använda oss trots alla våra misslyckanden i livet. Samarierna hade även väldigt förvriden teologi men Gud har makt att riva ner alla tankebyggnader som står emot kunskapen om Gud (2 Kor 10:4)

Kvinnan frågar egentligen Jesus när hon förstår att han är en profet: Vart och hur skall vi då tillbe Gud? Vart går vägen? Jesus svarar: I Ande och sanning! Hur får vi tag på detta då? Hur skall visdomens och kunskapens Ande komma i mitt liv.

1/ Jesus sa åt Kvinnan att förstod hon gåvan skulle hon be och så skulle hon få
2/ Paulus bad för de Kristna i Efesus att Fadern ville ge dem detta (Ef 1:17)
3/ Gud ger villigt åt alla som ber av ett ärligt hjärta om visdom från ovan (Jak 1:5)

Denna kvinna blev nu överbevisad om att Jesus Kristus var den Messias alla väntade på. Hon blev löst från alla bojor och vittnade om Jesus Kristus för hela staden som nu trodde på honom. Detta låg till grund för hela den väckelsen och skörden som senare kom i Samarien. Jag tror att för den som tror och följer Jesus Kristus har han på samma sätt berett en skörd åt oss.

Gal 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden (Kairos – En bestämd tid) är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. 

Joh 4:36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.” 

Sedan vänder Jesus tillbaka igen till Kana i Galilleen där han gjorde vinundret och troligen var det så att detta under som öppnade vägen till tron på honom. En man var sjuk och hans tjänare bad honom komma Jesus talade levande ord och tjänaren gick i tro hem till sin Herre som blev helad.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.