Glädjebudbärarens fotsteg

Glädjebudbärarens fotsteg

Parousia Mission 5 november 2017
Predikan: Elvor Ohlin

Rom 10:13  Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14  Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15  Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga [horaios] är inte stegen (fotstegen) av dem som förkunnar det goda budskapet. 16  Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?

Jag tog upp det grekiska ordet horaios i en annan predikan om Sköna porten.

Horaios betyder ljuvlig, skön, behaglig. Roten är hora som betyder bestämd tid, rätt tid.
Gud uppfyller sina löften i bestämd tid – vilken trygghet! Det står många gånger i Bibeln …”vid den bestämda tiden” ”…när tiden var inne”. Det kan gälla:
-personliga löften till människor
-när Jesus föddes, dog och uppstod
-om tidens slut, Jesu återkomst är bestämd och upprättandet av Guds rike
-vi lever i rätt tid som Gud har bestämt. Det är ingen slump att just vi lever nu!
-evangeliet om Jesus frambars ”när tiden var inne” (2Tim 2:6)

Paulus citerade här profeten Jesaja. Vi läser:

Jes 52:1  Vakna upp, vakna upp, [Bed! Gör dig redo! Tiden är inne!] kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. [högtidsskruden: ta emot frälsningens klädnad] 2  Skaka stoftet [aphar] av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. [det var från Jerusalem som budskapet först gick ut och Jesus fullbordade försoningsverket – och det är där som det skall avslutas bland ett folk som är berett för Messias Jesus. Han ska komma tillbaka till Oljeberget och Jerusalem] 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! [eller: “de skall förstå att det är jag Yeshua”och det är vad som sker bland judarna idag. Många inser vem Jesus är] Hur ljuvliga [hebr. naah  – passar in, att komma hem] är inte glädjebudbärarens [basar] fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Yeshua] och säger till Sion: “Din Gud är konung!” 8  Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se HERREN vända tillbaka till Sion. 9  Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. 10  HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. [(Upp 1) Jesu återkomst: han kommer med molnen och allas ögon ska se honom] 11  Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12  Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. [Judarna var i Babylon. Grips inte av panik om du inser att du är i fel sammanhang – det antikristliga systemet, det falska religiösa systemet eller världskyrkan “Babylon” – invänta Guds ledning också nu].

”Skaka stoftet av dig”
Ordet är hebr.
aphar som betyder (stoft) aska, jord, damm.
Paulus skrev till Timoteus:

2 Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, [Paulus satt i fängelse för sin tro] utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger…

Jag läste för många år sedan att det ska finnas en kinesisk översättning som säger: ”skaka av dig askan så att det brinner friskare”.
Timoteus ”aska” var fruktan och modlöshet. Han uppmanas att skaka av sig det, för han hade fått Guds Ande och det är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Glädjebudbärare (hebr) basar, betyder att vara uppfylld av glädjebudet! Det är ett liv som vittnar både med ord och handling – man lever budskapet. Jag läste för många år sedan en beskrivning av ordet:

 • att vara fräsch som blommornas färger – jag glömmer aldrig när jag hade kommit tillbaka till Jesus och gick ut på innergården hemma. Jag tänkte att t o m ”gräset är grönare nu”. Det var som om hela naturen hade klarare färger..! Senare har jag hört många som har haft samma upplevelse.
 • att vara frisk som levande vatten – den Helige Ande är som kristallklart, friskt vatten till törstande själar
 • att vara färsk som en ny start – vi blir nya skapelser i Kristus. Något nytt har börjat. Kanske bara som ett senapskorn i början – men det räcker, säger Jesus. Så verkar Gud.. det fördjupas och förmeras och växer till.

JESUS är den store Glädjebudbäraren naturligtvis – men också alla vi som lever med o vittnar om honom. Jesus uppfyllde Jesajas profetia och vi läser:

Luk 4:16  Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17  och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18  Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet  19  och predika ett nådens år från Herren.  20  Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21  Då började han tala till dem: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” [= Jesus proklamerade ett Nådens år – det messianska Jubelåret (GT)]

..men han mötte en märklig reaktion.

22  Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: “Är inte han Josefs son?” 23  Då sade han till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24  Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25  Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26  Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27  Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28  Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29  De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30  Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Vad hade hänt?! Jag tror att det hade hänt som det varnas för i Petrus brev.

2Petr 3:17  …var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18  Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. [det står innan att ”okunniga och obefästa människor förvränger” Skrifterna. Det är också en benämning på laglöshet]

 • det hade skett en missväxt här
 • de hade inte växt i Guds nåd – utan de hade växt i köttet / i sin egen starkhet /i sin självgodhet
 • de förlitade sig på sina egna gärningar, sitt eget förstånd
  och då förkastar man Guds nåd

Reaktionen blir: ”Hur vågar du, Jesus, komma här och kritisera och anklaga oss?”
De hade glömt varifrån de kom och att allt är av NÅD, Guds nåd.
Konsekvensen blir att man tar äran från Gud!

Köttet – den fallna naturen i människan/syndanaturen/den onda naturen som vi alla lever med här i livet – står alltid emot och i strid med Anden, för att hindra oss att göra det Gud vill. Paulus tar bl a upp det i Galaterbrevet. Därför står det att den här naturen blir korsfäst, när Jesus får bli Herre. Så att Guds Ande får ta över och vi kan göra Guds vilja istället och inspireras av Guds Ande. Därför kan vi också läsa:

1Kor 1:26  Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

ÄNDÅ kan vi läsa om ledarskapskonferenser som påverkar tusentals kristna ledare…
…som bygger på människors styrkor, människans starkhet.

GLS januari 2018 i Smyrnakyrkan Gbg.
Jag läser några citat från hemsidan:

Bill Hybels vision och syfte med GLS är att samla de bästa tänkarna och talarna för att ge världens ledare verktyg till att bli bättre på att leda och förändra världen.

XXoperativ chef på Facebook, och den första kvinnan i styrelsen. Dessförinnan arbetade hon för Google.
XX ..Affärsman och legendarisk ledare för personalavdelningen på Google. Under hans tid på Google växte företaget från 6 000 till mer än 75 000 anställda. Google har blivit uppmärksammade för sin ledarkultur och har en fantastisk attraktionskraft på unga talanger.
XX ..Författare och flitig talare som fokuserar på våra styrkor och vårt engagemang. Budskapet är att det är mycket smartare och mer effektivt att utveckla det vi är bra på, jämfört med att lägga tid på svagheter och brister.

Summit 2017 Highligths (starka ledare, stora ledare, kända..)
”..jag ber dig att utveckla din kreativitet så att du inspirerar ditt folk att bli mer kreativa. För det är så vi bygger en bättre värld.(människans kreativitet är svaret?)
”Livets dröm har aldrig byggts på fruktan för det som kan gå fel. I den stund som du börjar kritisera, slutar du att lära. Och när du slutar att lära, slutar du att leda.”

Pröva inget, svälj allt? Det är tvärtemot vad Bibeln säger! Antal och mängd, rikedom och kändisskap… är det succé och framgång i Guds rike? Ett evangelium för de starka, rika och kända?

Joni Eackardson Tada verkar vara det enda positiva. Joni blev förlamad efter en olycka som ung. Hon har ett fantastiskt vittnesbörd och älskar Jesus och ärar verkligen honom. Samtidigt kan man undra, vad gör hon här?

Det uppstår en rad frågor:
Ska vi driva Guds verk med världens visdom? Motivationspsykologi?
Ska församlingen drivas som ett företag?
Ska församlingen bygga på mänskliga ambitioner och lita på människans s k starkhet och styrkor? Humanism? Det är människan som vill ha kontroll, vill bli som Gud.

Någon kanske tror att jag inte vet vad det är jag talar om, när jag inte har varit där. Jo, vi har varit där för en hel del år sedan. Janne och jag blev skickade på en sådan här konferens, för att vi skulle indoktrineras i detta “fantastiska” koncept. Men det var bortkastade tusenlappar, eftersom vi inte var imponerade.

Jag har berättat förut vad Gud sa till mig om Bill Hybels koncept och det är därför jag inte drar mig för att varna för detta:
”…du kan aldrig blanda min Ande med världens ande”
Om världens ande tas in, drar sig Guds Ande undan.

1Kor 2:12  Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13  Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Här gör man precis som Israels folk såg på hednafolken: ”Hur får ni framgång? Hur får ni tillväxt? Ni kan väl lära oss..?” Det ledde till att de tillbad hedningarnas avgudar.

Var kan våra “styrkor” leda oss? Vi har ganska många exempel i Bibeln.

Se på Mose
Han var “mäktig i ord och gärning”. Han visste att hans kallelse var att befria Israels folk. Men hans styrka gjorde att han slog ihjäl en egyptier. Det var efter att han hade vallat får 40 år i öknen som Gud mötte Mose i den brinnande busken. Han är så liten i sig själv så han säger (ynkligt) “vem är jag, att befria folket?” JAG ÄR med dig, säger Herren.

Se på Jakob
Jakob var ganska feg och manipulativ. Han försökte själv uppfylla Guds löften till honom, på sitt eget sätt. Gud måste brotta ner Jakob och slå honom där han var som starkast, på höften. Slå hans styrka – då fick Jakob ett nytt hjärta. Då såg han med kärlek och om sorg på andra. Såg de minsta. Såg de svagaste, och brydde sig om dom.

Och Petrus?
Var ledde Petrus styrka? Hans starkhet? Å hans frimodiga bekännelse! Hans höga bekännelse! “Jag ska aldrig svika dig, Jesus”. Å vad andlig han var. Och förkrossad, får Gud börja om i hans liv när han ödmjukade sig.

Paulus?
Ja, hans starkhet gjorde att han förföljde de Jesus-troende. Han såg till att de misshandlades, kastades i fängelse eller dödades. Gud måste möta Paulus (Saulus) så att han far i backen – han far av hästen och förlorade sin syn. Nu var han helt hjälplös. Nu får Gud börja om på nytt. Paulus med sitt intellekt och all sin otroliga kunskap. Han hade haft den bäste läraren, suttit vid Gamaliels fötter. Vart ledde den styrkan? Vart ledde hans starkhet?

Vilka budskap lyssnar vi på och fyller oss med?
Lyssnar vi på Guds ord eller människors ord?
Vilka fotspår följer vi?

Rom 4:12 …vandra i spåren (fotspåren) av den tro som vår fader Abraham hade

Abrahams fotspår leder oss till Jesus Kristus/Messias.

Rom 4:20  Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.” [Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att pröva om vi vill lita helt på honom]

”glädjens budskap för de fattiga”

I bergspredikan sa Jesus:
Matt 5:3 – ”Saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.”

Fattig i anden, är att vara helt beroende av Guds nåd och Guds kraft. Ordet betyder att vara utfattig – utfattig på egna tillgångar och egna förutsättningar för att tjäna Gud. Paulus skrev till och med att han vill berömma sig av sin svaghet!

2Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet.

Inte styrka. Nej, SVAGHET! Han hade upptäckt någonting.

(12:10) Ty när jag är svag, då är jag stark.
Han hade upptäckt en hemlighet: När jag är svag, då är jag stark. För då vilar Guds kraft över mig. Och då får Gud äran.

Guds kraft fullkomnas i svaghet (2Kor 12:9).

Jesus proklamerade det messianska Jubelåret i Nasaret – ett nådens år [andligt] Han som själv är uppfyllelsen av högtiderna. Det Nya förbundets tid började.

3 Mos 25:10  Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.

JUBELÅRET (GT) betydde vila och frihet både för människor och djur och naturen eller jorden. Jubelåret började med Yom Kippur [Försoningsdagen]. Det var en märklig upplevelse när jag var i Israel första gången, år 1980. Allt stod stilla i Israel. Inga bussar, inga bilar och allt är stängt.

Kippur betyder försoning, rening, förlåtelse.
Glädjebudskapet går ut: ”Din synd är sonad! Du är förlåten!”

JUBELÅRET firas var 50:ionde år i Israel efter 7 Sabbatsår. Sabbatsåret firas vart 7:de år.

Det var Jubelår 1967 då judarna återtog hela Jerusalem i 6-dagarskriget. Kanske det märkligaste kriget genom historien? (I alla fall ett av dem). Det är Jubelår i år (2017). Det  räknas från intåget i landet under Josua. Här kan vi tala om “historiens vingslag”, som man brukar säga.

3Mos 25:11  Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. 12  Ty det är ett jubelår, heligt skall det vara för er. Av markens egen avkastning skall ni få er föda.

Detta har en andlig innebörd och verklighet, om att komma in i Guds vila. Att lära känna Jesus mer och mer. Överlåtelsen till honom. Att lära sig att lita på Gud.

Hebr 4:11  Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. [de som inte kom in, hade inte tagit emot i tro]

Allt skulle återställas i sitt ursprungliga skick – återupprättelse.

 • personlig frihet för alla – slavarna skulle friges – ofta hade de sålt sig p g a fattigdom och för att betala av en skuld
 • ekonomisk upprättelse – skulder efterskänktes – det innebar en utjämning mellan fattiga och rika
  och en påminnelse om att vi bara är förvaltare.
 • alla fick tillbaka sin arvedel/sin arvslott – det handlar om Guds egendomsrätt. Gud sa: ”Landet är mitt”. Därför fick inte arvslotter säljas permanent.
 • fullständig vila

50 står för frihet i den Heliga Ande. Pingstdagen var 50 dagar efter påsk.
5 är nådens tal. 10 kan stå för fullhet. Guds budord är 10.
Fullhet och frihet i den Helige Ande.

Vila från arbete betyder inre vila från självrättfärdiga gärningar när Gud får ta över i våra liv.
Frihet och frid från syndens slaveri och syndens makt, från religiösa slavok och satans makt. Allt det som kan hindra och binda. En läkedomsprocess har börjat. En frihetsprocess. Det står ju om den Helige Ande: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet”.

Ps 49:7  De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. 8  Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9  För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10  så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

Vi står som skuldfria inför Gud. Jesus har betalat vår skuld med sitt blod när han blev ett  skuldoffer och tog all vår skuld.
Arvedel /arvslott – det Gud har tänkt för våra liv.
Jag var så förvånad och förundrad när jag kom tillbaka till Jesus – att kallelsen stod kvar! Jag var bara tacksam att få komma tillbaka och hade ingen tanke på att tjäna Gud. Jag trodde att jag hade förbrukat (bränt) allt. Men Herren började tala väldigt starkt och tydligt om kallelsen för mitt liv. Arvslotten fanns kvar.

Ingen kan ta din arvslott. Det kvittar i vilken ålder vi än kommer till Herren, så är arvslotten kvar i Guds rike.

Sabbatsår och Jubelår förutsatte att man litade helt på Herren. Då skulle man få bo trygga i landet. Det är verklig trygghet. Man skulle ju varken så eller skörda. Gud talade genom Mose

3Mos 25:18  Ni skall följa mina stadgar och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 19  Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet. 20  Om ni frågar: “Vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?” 21  så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.

Det handlar om att lita på gud. Att inte vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Det handlar om att lita på Gud. Inte att vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Och så får vi sprida detta Glädjebudskapet överallt…
Det finns förlåtelse och frälsning!
Det finns frid och vila!
Det finns befrielse!
Det finns en evig framtid och ett hopp!

Jesus har segrat! Han är Konung! Han är på tronen! Underbart!
Vi får predika glädjens budskap för de fattiga. Den som ingenting är utväljer Gud. Ropa ut frihet för de fångna. Syn för de blinda – våra ögon öppnas så att vi förstår och kan se med andliga ögon. Och ge de betryckta frihet. Predika ett Nådens år från Herren!

Vi får skaka av oss allt som vill tynga och hindra (“askan”) och lita på Gud i allt!
Och vi får be: ”Gud, grip mig igen …jag vill vara din glädjebudbärare! Jag vill vittna om dig, Jesus! Vara din budbärare”

Det är vår kallelse varenda en som tillhör honom.
Amen

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.