Kallad och Formad

Innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 8/10-2017 i Parousia Mission – Göteborg

KALLAD OCH FORMAD

Gud utväljer sina redskap och formar dem också, när hans tid är inne låter han de yttre omständigheterna verka på ett sådant sett så att det blir möjligt. Det förstod tydligen Mordechai som vi kan läsa om i Esters bok. Guds folk hotades av utrotning men Gud hade redan en plan i den ingick en vacker kvinna som hette Ester. Hon var speciellt utvald till en speciell tid.

Mordechai säger till Ester i Est 4:14 Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?

Vi kan tycka ibland att Gud sover men han har redan svaret och förbereder en utväg för oss redan innan faran uppstår.

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Aposteln Paulus skriver: 2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa. Paulus talar om en otrolig kraft som står till förfogande för de Troende men inte för ”Hycklarna med mask”

Vet du vad jag tror? Jag tror att Herren just nu förbereder ett folk i öknen ”Just för en tid som denna” – Han vill ha ett folk han kan lita på ett folk som älskar honom. Det folket kommer att få se och uppleva honom precis som han är och få uppleva hans härlighet.

FÖRVALTARE ELLER ÄGARE?

Jag tog upp det förra gången om de Gnostiska lärorna som kom in i bland annat Korint. De lärorna påstår att du kan äga Guds kraft och jag tror det är därför Paulus talar om förvaltarskap. Det du förvaltar äger du aldrig. Du ser till att det överlämnas till ägaren i ursprungligt skick. Paulus nämner de här ”övermåttan höga Apostlarna” (2 Kor 11:5) som påstod sig varit i Himlen flera gånger om. Jämför med det svaga lerkärlet Paulus likställde sig med.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (GUDS ORD) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig (HEURISKO) pålitlig.(GK: HEURISKO innebär att det visar sig först genom ett test)

Paulus använder detta mot de falska Apostlarna som lärde Gnosticism = Att den hemliga kunskapen du får gör dig till något du inte är. Paulus säger alltså precis tvärtom! Vad jag kan se så är det exakt samma sak idag med testet i öknen.

Vi får skåda Herrens Härlighet och Ljuset
Underordnar vi oss och blir dess Tjänare och Förvaltare? Är jag införstådd med att mitt värde minskar (LERKÄRL) och hans värde ökar? (SKATTEN)

Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIUM) och håller fast vid dem (TEREO) han är den som älskar (A) mig. Den som älskar (A) mig skall bli älskad av min Fader, och jag (KUNGEN) skall älska honom och uppenbara mig för honom. (GUDS HEMLIGHETER – KUNGEN JESUS KRISTUS)

Exakt vad Paulus säger: Vi får evangelium genom att Anden tar bort täckelset för våra ögon. (Sanning = Aletheia eller Uppenbarelse – Ett avtäckande)
Vi får se en Kung som vi underordnar oss (= AGAPE) Kungen vi får se blir så värdefull för oss att vi är beredda att till och med lida för hans skull. En som sett Kungen behöver aldrig köpa biljett till de Gnostiska predikanternas arenor.

1 Kor 4:6-8 visar att det är samma Gnosticism i stort sett då som nu. Det kallas idag för Latter Rain eller Kingdom Now eller Dominionism.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. (KINGDOM NOW)

Dessa falska Apostlar lärde att man kunde gå ur sin kropp i anden och möta himmelska varelser. Man fick budskap av dessa som man sedan predikade men budskapen stämde inte med skriften. Den som hade störst uppenbarelse var den störste ledaren bland dem. Därför kallar Paulus dem för ”De övermåttan höga Apostlarna” – Paulus säger till Timoteus att detta kommer att öka vid ändens tid (1 Tim 4:1)

Dessa uppenbarelser från den onda andevärlden kallade Gnostikerna kallade för ”Mysterier” och de förvred nu det sanna Evangeliet till Lögn.

Hebreiska ordet för laglöshet Avon = betyder ”att förvrida”
Grekiska ordet Anomia = förbjuden mat (Se Eden och Trädet)

satan

De här fallna änglarna har en plan med sitt budskap som uppenbaras genom dessa Gnostiska apostlar. Mörkrets änglar vill att vi skall gå samma öde till mötes som de. Paulus nämner att det kommer att finnas två mysterier i ändens tid.

Två Vägar
Två Hus
Två olika destinationer för människan

Laglöshetens Hemlighet (Satans plan med demonernas gnostiska evangelium)
Gudsfruktans Hemlighet (Leder till ett underordnande och till ett förvaltande)

Då börjar vi ana lite grann vad Paulus menar i 2 Tess 2 med Laglöshetens hemlighet. Satans plan genom alla de här budskapen från den onda andevärlden. Det skall leda fram till klimax strax innan Jesus kommer tillbaka. Vänner Herren visade ju mig i en dröm de här två vägarna där den breda vägen leder till fördärvet.

Vi har redan läst lite om det i 1 Kor 4:6-8
Gnostisk Uppenbarelse och Manifestationer upphöjer över Gud (SKRIFTEN)
Du förvaltar inte för du äger!
Du tjänar inte du regerar!

Laglöshetens hemlighet är alltså redan då verksam vad är det Satan vill? Jo han vill bedra människor så att han genom dem kan inta Guds tempel (NAOS) “Det stora avfallet” i 2 Tess 2:3 kan lika gärna översättas “Det stora upproret”

Fråga vart kommer detta upproret ske ? Jo mitt ibland den synliga kristenheten som utgör hans tempel (NAOS)

2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud. (KRISTUS)

Det var en motståndare som sådde ogräset i Mt 13
Guds tjänare i liknelsen som såg det
Guds tjänare fick uttydningen av ”detta mysterium”

Vem äger Vetet? Herren!
Vem äger Ogräset? Satan!

Det finns ett folk på Sion (Förvaltare och Tjänare) Heb 12
Det finns ett folk i Babylon (Ägare och Kungar)

Jes 14 “Konungen över Babel” De flesta teologer är helt överens om att det är Satan det här handlar om. Vi ser alltså både en människa samtidigt som vi ser Satan. Om vi använder den här tolkningen ser vi att Paulus faktiskt kan mena exakt samma sak i 2 Tess 2. (Hebre som han är)

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

aa

Är de på bilden förvaltare eller ägare?

Han säger exakt samma sak idag också i de hjärtan han äger. Kom ihåg att ordet som används för Judas är samma ord som 2 Tess 2 använder för den bedragne som Satan äger: ”Fördärvets son” Jesus använder samma titel om Judas Joh 17:12 (Används bara om honom)

Vad gjorde Judas?
Han var förvaltare åt Jesus men stal!
Han bedrog Jesus genom falsk tillbedjan! LK 22:48 Kyss!

bible___judas___kiss_by_karaii-d3elqq4

Ett av ordet för tillbedjan på Grekiska: ”Proskuneo” Komma emot någon för att visa sig underlägsen i form av en Kyss. Ett annat ord för tillbedjan uttrycker värdet av det jag tillbeder. (De vägde upp 30 silverpenningar)

För de som är i Babylons ande och är Kungar och Ägare istället för Förvaltare och Tjänare så är naturligtvis korset en dårskap. (1 Kor 1:18)

Det jag äger måste tillbaka till den som gett! Abraham lämnade allt för Herren var hans lön. (Det är därför Abraham offrade Isak när han prövades – Bildligt talat för att få Kristi Fullhet.)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Heb: Jag är din försvarare
Heb: Jag är din övermåttan höga rika Lön eller Belöning

Judas: Bytte bort Härligheten från Gud (= KRISTUS Heb 1) mot 30 Silverpenningar Mk 14:11 + Sak 11:12

Innan vi läser om Judas i Mt 14:11 kommer berättelsen om Kvinnan med alabasterflaskan full av dyrbar Nardus. Mk 14:1-9 Kvinnan hade Abrahams Tro och sann tillbedjan! Hon såg hans härlighet och tyckte att han var värd att satsa hela sin framtid på precis som Abraham gjorde när han lämnade allt.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

GUD KALLAR OCH FOSTRAR TJÄNARE OCH FÖRVALTARE I ÖKNEN

e768049007f5da49ee1c911d237d152b

Vad är det för mening med detta kan vi ibland fråga oss. Jo Kors och Ökenvandringarna skall forma oss till enkla lerkärl som bara är förvaltare. Johannes Döparen fostrades av Herren i öknen. Grekiskan säger en öken eller en plats som är som en öken med få innevånare. Han formades av Gud i 30 år för att göra tjänst i 6 månader. Vi har sannerligen olika syn på tid Gud och vi. På samma sätt fostrades även andra som Mose och Elia.

När Mose ökenvandring var slut:
Han ser då Herren som Kung (Jag Är)
Han ser på sig själv som – Vem är då jag? (2 MOS 3:11)

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Gud tar oss och börjar forma oss när han lägger handen på oss ser han slutet medan du bara ser vad som händer idag. Det kommer tider när kärlet känner sig både övergivet sprucket och totalt misslyckat men allt ingår i Guds evighetsperspektiv.

När vi nu läser 2 Kor 4 tänk då på:
Det sanna evangelietFörvaltarskap – Kungen uppenbaras i Härlighet (VÄRDE) vi förvaltar.
Det falska evangeliet – Ägandeskap – Kungens härlighet (VÄRDET) är vår egen och vi blir Kungar inte förvaltare.

Det vi nu skall läsa i 2 Kor 4 tror inte jag är världens människor i allmänhet. Jag tror han jämför resultatet av det sanna evangeliet (VETET) med det falska evangeliet (OGRÄS). Läs Mt 13:24-30 + Mt 13:36-43

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga  knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Det här avslöjar så mycket av Guds handlande i våra liv. Johannes Döparen när han klev fram var naturligtvis ingen superman han heller. Han hade ingen aning om när han skulle träda fram men plötsligt en dag skedde det. Jag tror att Johannes mycket väl kan symbolisera det folk Herren har sparat åt sig för den speciella tid vi lever i av villfarelse och förvirring.

Detta var alltså strax innan Jesus uppenbarade sig den 1:a gången. Men nu skall han komma den andra gången och han kommer att ha en beredd brud. Budskapet är det samma !

Luk 3:1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor skall se Guds frälsning. (YESHUA) (Grundtexten Jes 40 De skall se Guds Härlighet! = Heb 1 Han är Guds Härlighet)

I LK 1:17 Så står det att meningen med hans tjänst är att Gud skall få ett berett folk
Vad är då ett berett folk?

Jo det är ett folk som är ödmjukt!
> Det är ett folk som är förvaltare!
> Det är bara förvaltare som kan förvandla andra!

Luk 1:16 Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17 Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag (= ÖPPNA ÖGONEN) och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Fädernas hjärtan till barnen.
Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag.
Omvända många till Herren deras Gud.

Jag tror att Paulus använder uttrycket: ”Olydiga mot sina föräldrar” när han beskriver Avfallet eller Upproret i den sista tiden (Rom 1:30) (2 Tim 3:2) Paulus kallar nämligen de som han fört till frälsning som sina barn.

Att vara fader är ett hebreiskt uttryck: Den som inspirerar andra till de gärningar de gör! Kommer ni ihåg att Jesus samtalar med Judarna en gång om Abraham. Abraham kallas ju för trons fader!

Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, (PSEUDO) talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (PSEUDO)

BAAL ELLER JESUS?

elias-2

Ni kommer säkert ihåg hur Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Men vad står egentligen Baal för här? Vad jag kan se är det kosmiska makterna New Age! Det är detta tankesätt som driver hela byggandet av Babel. Det är Baal som är kung i Babylon! Baal betyder Herre (KOPIA) nu uppträder han som Jesus.

Det är denna andemakt som skall ta över församlingarna och sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Det är exakt vad vi ser ske idag i form av Kenyon – Hagins och Bill Johnsons läror och Mystiken.

Jesus är Kung och har ett folk.
Baal vill också vara Kung och ha ett folk.

När Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Vad var det första han gjorde?

1Kung 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet.

Altare på Hebreiska kan ha den här betydelsen: “Platsen där djuret slaktades! (EDEN)
Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Elias ande och kraft handlade alltså om att föra folket tillbaka till Korset igen. Korset är platsen där Guds Lamm offrades istället för dig! Vi väntar i ödmjukhet och som förvaltare på den dag han fullt ut växlar in ditt liv mot hans i en evig förvandling.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Människorna efter floden vände altaret Noa byggt ryggen och fick en Kung över sig i Babylon Nimrod (Baal)

De ville nå upp till Himlen (Gud)
De ville tillsammans bygga en stad (Babel)

LATTER RAIN
chi rho

Vi har redan tittat på Jes 14 som jag tror beskriver detta antikristliga uppror vi nu ser infiltrera församling efter församling. Baal betyder Herre men också Husbonde eller ägare av ett hus (MT 7 På sanden ett jordiskt rike) Men han är också en Fader glöm inte det.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Han har gjort uppror redan i himlen! Nu vill han ha ett folk på jorden som han äger! Genom deras hjärtan vill han upphöja sig. Kom ihåg att han är lögnens fader! Det är alltså han som har en kopia att erbjuda ”en annan Jesus” (2 Kor 11:4) (Gnosticism)

Bibeln säger att vi kan ha en rätt bild av Jesus. (SANNINGEN)(FADERN UPPENBARAR SONEN) Men vi få höra talas om en annan Jesus (PSEUDO)

Den här andre Jesus som förkunnas kan attrahera oss mer än den Fadern uppenbarar för oss. Om vi frivilligt väljer den här andre Jesus får mörkret legal makt över våra liv. Du kan se det i 2 Tess 2 och i Rom 1.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO)

Rom 1:21 Fastän de kände (GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

1/Hjärtats ögon förblindas
2/Mörkrets välde tar över
3/Man byter hänförelse

Vem står bakom förblindandet? Denna Tidsålders gud (ORMEN)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (VÄRDET) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (SOM VÄRDEFULLA)  utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Så går vi till Jesu prov i öknen vad handlade detta om egentligen? Vem är min Fader!
Om du är Guds Son? Med andra ord om Gud är din Fader så …. Då är frågan testas en som inte fått sett Guds härlighet? Svar Nej! För själva testet handlar ju om vem som är centrum för min hänförelse! Kommer vi att testas på samma sätt? Svar: Ja!

Testerna är samma som i Eden: Skulle då Gud ha sagt…..
Jesus: Det står skrivet…..
Djävulen citerar även skriften……Mt 4:6

Mat 4:5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6 och sade: Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.7 Jesus sade till honom: Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.

Ett bibelställe som är borttaget ur sitt sammanhang är typiskt för villolärare att använda sig av för att få till sin lära. Här gäller att summan av Guds ord är sanning (PS 119:160)

Den organiserade Ekumeniken använder just ett ord borttaget ur sitt sammanhang:
Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Alla skall vara ETT
Då skall Världen TRO

Sanningen är att om du är ETT med Herren det kommer att testas i öknen. Ordet ETT är kommer från ett hebreiskt ECHAD – Ett i samma tankesätt – Helt överens! Vandra helt i samma Plan på samma Väg!

Vad händer sedan när Jesus klarade provet?
Luk 4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag.
Joh 5:19 Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag. Vad handlar hela den här Gnostiska smörjelsen egentligen om? Jo du kan göra under utan att vara ledd för du äger Härligheten du förvaltar den inte.

Du är utrustad med Anden – Igenom Anden finns det möjligheter.
Men inte när Du Vill – Utan när Han vill! Förvandla dessa stenar till bröd är alltså ingen omöjlighet för Gud – Om Han vill – När Han vill !

Jesus blev först ledd av Anden
Prövad!
Sedan fylldes han av Andens Kraft
Men han gjorde inget utan att Fadern inspirerade honom till att göra det.

parousia6

Predikan av Janne Ohlin från Parousia Mission 8/10 – 2017

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.